Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Tips för att arbeta med bilder i Publisher

Bilder kan göra starkt intryck när de är placerade på en textsida – de fångar läsarens uppmärksamhet och kan användas för att förstärka ditt meddelande. Bilder hjälper läsarna att hitta ingångar till texten. De ger läsarna en snabb uppfattning om vad texten handlar om och hjälper dem att förtydliga komplicerade sammanhang.

Bilder kan lätta upp i en kompakt textmassa. Men de kan också distrahera dig från ditt meddelande om bilderna inte har en nära koppling till meddelandet. Se till att bilderna i publikationen inte stjäl uppmärksamhet från ditt huvudbudskap. Du kan prova att generera nya bilder eller lägga till text i bilder med Microsoft Designer eller genom att börja med en Microsoft Designer mall

Vad vill du göra?

Förstärka budskapet med bilder

När du tar fram bilder för en publikation ska du se till att de är:

 • Relevanta    Använd bilder för att förtydliga viktiga begrepp. Eftersom läsare skummar sidor genom att läsa rubriker och bildtexter kan du hjälpa läsarna att få fram dina viktigaste meddelanden genom att förstärka meddelanden med bilder och korta beskrivningar.

 • Konsekventa    Ge publikationen en enhetlig form. Du kan ge dina bilder ett enhetligt utseende på flera olika sätt. Till exempel kan du använda ett fåtal färger eller en enda accentfärg, en enkel grafisk stil eller samma kameravinkel, perspektiv eller ljussättning. Du kan använda samma filtereffekter på alla bilder, eller kanske använda bilder på samma person i en text av berättande karaktär.

 • Mänskliga    De flesta människor tycker om att se bilder som föreställer andra människor. Porträtt drar gärna till sig läsarnas uppmärksamhet, särskilt om bilderna är relevanta och berättar en historia. Du kan använda bilder på människor för att konkret visa hur man kan använda en produkt eller tjänst.

 • Orörliga    Animationer fångar blicken och släpper den sedan inte. Omotiverade animationer riskerar däremot att distrahera kunderna. Om du använder en animerad bild i en onlinepublikation ska den ha ett tydligt syfte (till exempel visa hur en produkt kan användas).

Använd rätt bildstorlek för mediet

Du kan ändra storlek och upplösning på grafik – vanligtvis med bra resultat. Ibland händer det att bilderna inte kan minskas eller förstoras tillräckligt för dina behov. Därför är det bra om du ganska tidigt har en plan för vad du behöver, så att du kan leta efter de bilder som fungerar bäst.

Grafik som skapas i ett ritprogram, ett skanningsprogram eller med en digitalkamera består av ett rutnät med olikfärgade fyrkanter som kallas för bildpunkter. En bild innehåller samma mängd information, samma antal bildpunkter, även om du gör den större eller mindre i en publikation.

En bilds upplösning uttrycks i bildpunkter per tum (ppi, pixels per inch) eller punkter per tum (dpi, dots per inch). Dessa båda termer används ofta parallellt.

Om du vill att fler detaljer ska framträda när du förstorar bilden, måste du börja med en bild som har flera bildpunkter eller en högre effektiv upplösning. När man förstorar en bild minskas alltid upplösningen (färre ppi). Om man i stället förminskar bilden ökar upplösningen (flera ppi).

Om bildupplösningen är för låg får bilden ett blockerat eller pixlat utseende. En onödigt hög bildupplösningen gör att publikationsfilen blir större än nödvändigt, så att det tar längre tid att öppna, redigera och skriva ut den. Bilder som har en högre upplösning än 1 000 ppi kanske inte kan skrivas ut alls.

Hitta den faktiska upplösningen

Varje bild i en publikation har en faktisk upplösning som bygger på den ursprungliga upplösningen i kombination med förstoring eller förminskning i Publisher. Ett exempel: en bild med en ursprunglig upplösning på 300 ppi som har förstorats 200 procent får en faktisk upplösning på 150 ppi.

Så här tar du reda på den faktiska upplösningen i en bild i publikationen:

 1. Klicka på Verktyg > Grafikhanteraren.

 2. Klicka på pilen bredvid den bild vars information du vill visa under Markera en bild i åtgärdsfönstret Grafikhanteraren och klicka sedan på Information.

 3. Fältet Faktisk upplösning visar upplösningen i punkter per tum (dpi).

Om du tänker låta färgbilder skrivas ut på ett tryckeri bör upplösningen på dessa bilder vara mellan 200 och 300 ppi. Du kan använda bilder med en högre upplösning – upp till 800 ppi – men de bör inte ha lägre. Om du bara tänker använda bilderna online (på webben eller i Microsoft Office PowerPoint, till exempel), behöver de inte ha högre upplösning än 96 ppi, vilket är skärmupplösningen på datorbildskärmar.

Filformatet kan även påverka filstorleken. Innan du ändrar upplösningen på en bild, kontrollerar du att du använder ett filformat som passar bilden. Följande tabell visar vanliga bildfilformat, deras användning och deras fördelar.

Filformat

Stabilt

Egen skrivare

Professionell tryckning

Används mest för

Egenskaper

BMP

x

x

Line art (ikoner, knappar, logotyper)

Liten filstorlek, få färger, ingen transparens, liten komprimering

EMF

x

x

Line art

Förbättring av BMP, med mindre filstorlek

EPS

x

x

Line art, bilder med masker, duotones, dekorfärger

CMYK-färgdata

GIF

x

Låg upplösning, ett fåtal färger, skarpkantade line art-bilder (ikoner, knappar, logotyper), animationer

Liten filstorlek, ett fåtal färger, transparens, viss komprimering utan detaljförlust

JPEG

x

x

Foton

Liten filstorlek, miljontals färger, ingen transparens, flexibel komprimering med detaljförlust

PNG

x

x

x

Line art, animationer

Förbättring av GIF, med mindre filstorlek, miljontals färger, transparens och komprimering utan detaljförlust

TIFF

x

x

Foton, line art

Större filstorlek, rik RGB och CMYK-färgdata, transparens, komprimering utan detaljförlust

WMF

x

x

Line art

Förbättring av BMP, med mindre filstorlek

Minska upplösning för högupplöst grafik

Om du bara har ett fåtal bilder med en upplösning som är för hög, kan du troligtvis ändå skriva ut dem utan problem. Om du har flera högupplösta bilder skrivs publikationen ut mer effektivt om du minskar upplösningen genom att komprimera dem.

Innan du komprimerar en bild måste du bestämma hur stor den ska vara på sidan. När du komprimerar en bild i Publisher minskas detaljrikedomen, vilket ger sämre upplösning om du senare väljer att förstora bilden. Du kan minska en komprimerad bild ytterligare utan att förlora i kvalitet. Om du gör det kan du komprimera den ännu en gång om du vill ta bort överflödiga bilddata.

Viktigt!: Innan du minskar upplösningen på en bild för en publikation som ska skrivas ut på ett tryckeri, bör du tala med någon på tryckeriet. Där får du hjälp med att bestämma exakt vilken upplösning du behöver.

Minska upplösning för högupplöst grafik

I Publisher kan du minska upplösningen för en, flera eller alla bilder genom att komprimera dem.

 1. Högerklicka på en bild, klicka på Formatera bild > Bild.

 2. Klicka på Komprimera.

 3. Gör ett av följande under Målformat i dialogrutan Komprimera bild:

  • Klicka på Extern tryckning om du vill komprimera bilderna till 300 bildpunkter per tum (ppi).

  • Klicka på Egen utskrift om du vill komprimera bilderna till 220 ppi.

  • Klicka på Webb om du vill komprimera bilderna till 96 ppi.

 4. Välj om du vill komprimera alla bilder i publikationen eller endast de som är markerade, under Använd inställningar för komprimering nu och klicka sedan på OK.

 5. Om ett meddelande visas och du tillfrågas om du vill använda bildoptimering klickar du på Ja.

  En komprimerad version ersätter nu bilden eller bilderna.

Minska storleken på din publikation genom att använda länkade bilder

Varje gång du infogar en bild i din publikation blir filen större. Genom att i stället länka bilderna till publikationen kan du se till att filen inte blir större och mer otymplig.

När du länkar till en bild kommer alla efterföljande ändringar som görs i bildfilen att avspeglas i bilden i publikationen.

Obs!: Om du flyttar publikationen till en annan dator måste du också flytta kopior av de länkade bilderna. Om du använder guiden Resklar utförs detta automatiskt.

Infoga en bild som en länk

 1. Klicka på Infoga > Bild > Från fil.

 2. Bläddra i dialogrutan Infoga bild efter bilden och markera den.

 3. Klicka på pilen bredvid Infoga och klicka på Länka till fil.

Skaffa bilder som du kan använda

Självklart kan du ta egna bilder eller betala någon för att ta dem åt dig.

Om du inte har möjlighet att ta fram foton eller illustrationer av professionell kvalitet, kan du leta efter bilder på flera olika onlinekällor, till exempel:

 • Bing, som du kan använda utan att lämna Office-programmet. I Office 2013 och 2016 går du till Infoga > Onlinebilder. I äldre versioner av Office går du till Infoga > ClipArt.

 • Bildbanksföretag som exempelvis Corbis och Getty (betaltjänst)

 • Andra sökmotorer, som MSN, Yahoo och Google (upphovsrättigheterna varierar)

 • Bibliotek och andra offentliga institutioner som exempelvis Library of Congress (upphovsrättigheterna varierar)

Rättsfrågor

Den stora mängden bilder på nätet gör att det är frestande att kopiera och återanvända en bild man hittar utan uttryckligt tillstånd eller betalning. Undvik upphovsrättsintrång genom att kontrollera att du har rätt att använda en bild innan du publicerar den.

När du använder bilder eller clipart från Bing ansvarar du för att ta hänsyn till copyright, och med licensfiltret i Bing kan du få hjälp att välja vilka bilder du ska använda.

När du köper arkivfoto, köper du rättigheter att använda det för en mängd olika ändamål. De flesta bilder och arkivfoton kan inte användas för återförsäljning; Du kan alltså använda det för att marknadsföra ditt företag, men du kan inte använda det som själva produkten.

Om du är det minsta osäker bör du kontakta rättighetsinnehavaren och be om tillstånd innan du publicerar bilden.

Förbättra de bilder som du skaffat

Du kan ändra och förstärka dina bilder så att de får det unika utseende eller de egenskaper som passar dina kunder och ditt företag. Självfallet kan du göra nästan vilka ändringar som helst i ett fotoredigeringsprogram, men du kommer ganska långt med ritverktygen i Publisher, till exempel om du vill:

När du använder effekter kan du ge publikationen ett enhetligt utseende genom att använda effekten på alla bilder i publikationen.

Tips: När du har ändrat en bild kanske du vill spara den så att du kan använda den igen. Om du vill spara en ändrad bild högerklickar du på den och klickar sedan på Spara som bild. Klicka på ett filformat i listan Filformat i dialogrutan Spara som. Om du tänker använda den ändrade bilden i tryckta publikationer ska du spara den i formatet Microsoft Windows Metafile (.wmf). Om du tänker använda bilden i webbpublikationer klickar du på Ändra och klickar sedan på Web (96 dpi). Spara bilden i formatet Graphics Interchange Format (.gif). Klicka på en plats i Spara i och klicka sedan på Spara.

Beskära

När du beskär en bild tar du bort de delar av bilden som du inte vill visa. I detta exempel har allt utom delen längst ned till höger på den stora bilden beskurits för att fokusera på maskerna. Resultatet visas i den minsta bilden.

Ursprunglig ClipArt-bild och två beskurna versioner

 1. Markera bilden i ditt dokument.

 2. Klicka på Bild > Beskär Bild av knapp.

 3. Placera pekaren över de svarta beskärningshandtagen längs kanten på bilden. Klicka sedan och dra tills du har beskurit bilden till den storlek du vill ha.

Ändra storlek

När du hittar den perfekta bilden till ditt dokument kanske den inte har rätt storlek. Eftersom beskärning inte alltid är lämpligt kan du förstora eller förminska bilden så att den passar in bättre. Till exempel har den första bilden nedan förminskats till den andra bilden.

Ursprunglig och proportionerligt ändrad bild

 1. Markera bilden.

 2. Flytta pekaren över en av de öppna cirklarna vid hörnen av bilden.

 3. Dra tills bilden har önskad storlek.

  Obs!: När du drar i en öppen cirkel vid ett hörn ändras bildens storlek proportionerligt. Om du drar i en av sidocirklarna förstoras och förminskas bilden oproportionerligt, vilket visas på bilden.

Oproportionerligt ändrad bild

Rotera och vända

Att rotera en bild kan förstärka en sidas design genom att skapa en dynamisk asymmetri. Denna mask, till exempel, är statisk och förutsägbar när den har placerats vertikalt. Om den roteras lite får man ett intryck av rörelse (utan att distraheras av en animation).

Bild av ursprunglig mask Bild av roterad mask

Genom att vända en bild kan du ge sidan bättre balans. Dessa två bilder skapas genom att kopiera bilden till vänster och vända kopian som klistras in till höger. De kan användas för att innefatta en viktig rubrik.

Ursprunglig bild och vänd kopia

Rotera en bild

 1. Markera bilden.

 2. Klicka på Ordna > Rotera eller vänd och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Rotera 90° åt vänster eller Rotera 90° åt höger om du vill rotera bilden i steg om 90 grader. Klicka en gång om du vill rotera bilden 90 grader. Fortsätt klicka tills bilden har önskad position.

  • Klicka på Rotera fritt och placera sedan pekaren över det runda gröna handtaget längst upp på objektet. När du ser en cirkel runt det gröna handtaget drar du tills objektet har placerats i den önskade vinkeln.

Vända en bild

 1. Markera bilden.

 2. Klicka på Ordna > Rotera eller vänd och därefter på Vänd vågrätt eller Vänd lodrätt.

Lägga till bakgrundsskugga

Genom att förse en bild med bakgrundsskugga kan du ge publikationen större rumslighet och ett professionellt utseende.

Bakgrundsskugga använd

 1. Markera bilden.

 2. Klicka på Formatering > Skuggformat Knappbildoch välj det format du vill använda.

Obs!: Om du vill ta bort en bakgrundsskugga klickar du på Skuggformat och väljer sedan Ingen skuggning.

Ändra kontrast och ljusstyrka

Du kan ändra utseendet på en bild genom att ändra kontrasten och ljusstyrkan.

 1. Markera bilden.

 2. Gör något av följande i verktygsfältet Bild:

  • Om du vill öka ljusstyrkan klickar du på Mer ljusstyrka Knappbild.

  • Om du vill minska ljusstyrkan klickar du på Minska ljusstyrka Knappbild.

  • Om du vill öka kontrasten klickar du på Mer kontrast Knappbild.

  • Om du vill minska kontrasten klickar du på Mindre kontrast Knappbild.

Justera nivåerna och jämför skillnaden. Du kan till exempel göra en bild mörkare genom att minska ljusstyrkan, eller så kan du dämpa den genom att minska kontrasterna.

Om du vill placera bilden bakom text kan du bleka bilden genom att klicka på Bild > Färg Knappbildoch sedan välja alternativet Blekt .

Figursätta text runt en bild

Ett sätt att skapa ett professionellt utseende är att lägga till text som flödar runt en bild. Med funktionen figursättning kan du placera en bild mitt bland textblock.

Tight figursättning

 1. Infoga bilden i ett textblock.

 2. När bilden är markerad klickar du på Bild > Figursättning Knappbildoch klickar sedan på det figursättningsformat du vill lägga till.

  Du kan figursätta text runt, ovanför och under, eller genom en bild. Du kan även välja att redigera figursättningspunkterna, vilket kan vara praktiskt vid oregelbundna figurer.

Tips: Du kan placera bilden i dokumenten antingen innan eller efter du lägger till texten, men det kan vara enklare att placera ut bilder med figursatt text sedan all text har infogats i dokumentet.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×