Introduktion

Tjänstuppdatering 1 för Microsoft Dynamics CRM Online 8.0.0 är nu tillgänglig. Den här artikeln beskrivs snabbkorrigeringar och uppdateringar som ingår i tjänsten uppdatering 1.

Mer Information

Build-nummer och filnamn

Uppdateringspaketet

Build-nummer

Tjänstuppdatering 1 för Microsoft Dynamics CRM Online 8.0.0

8.0.0.2077


Kontrollera versionsnumret på din Microsoft Dynamics CRM Online om du vill ta reda på om din organisation har den här uppdateringen. Klicka på ikonen redskap i det övre högra hörnet och klicka sedan på om.

Tjänstuppdatering 1 för Microsoft Dynamics CRM Online 8.0.0

Tjänstuppdatering 1 löser följande problem:

  • Det går inte att ta bort poster när schemanamnet innehåller specialtecken.

  • Dynamics CRM App fortsätter att fungera trots återkallar privilegium.

  • Dynamics CRM App bar inte läses in i IE11 och kanten webbläsare.

  • Vissa kalenderobjekt inte visas korrekt när skapats för nästa dag i Office-grupper.

  • Det uppstår fel under kalender på sidan Office grupper.

  • När du ändrar en post på Windows 10 enheter och försöker stänga posten utan att spara uppmanas användare inte att spara ändringarna.

  • Flera fel uppstå när du utför en PLOCKNING åtgärder mot flera köobjekt.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×