UEFI-baserade datorer kan inte startas eftersom WDS PXE-programmet kräver att du trycker på F12

Symptom

Föreställ dig följande:

 • Du kan använda Windows Server 2012 som en server med Windows Deployment Services (WDS).

 • Du har Unified Extensible Firmware Interface UEFI-baserade datorer som har inget tangentbord, mus, video, eller USB-portar, men endast en grafik-kompatibla utdataenhet som en VGA-bildskärm.

  Obs! Den här typen av dator fjärrhanteras via konsolen UEFI och kan inte visas i konsolen med UEFI-text.


I det här scenariot kan inte UEFI-baserade datorer startas eftersom programmet WDS Pre-Boot Execution Environment (PXE) kräver att du trycker på F12 för att fortsätta en nätverk Start i textbaserat läge.

Orsak

Det här problemet beror på Start bibliotek-baserade program, t ex Wdfmgr.efi, använda konsolen grafik felaktigt.

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft Support. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om den sektionen saknas, kontakta Microsofts support för att få tag på hotfixen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Installationsinformation

Gör så här om du vill installera den här snabbkorrigeringen:

 1. Exportera startavbildning Windows 8 eller Windows Server 2012 från WDS-server. Genom att använda WDS MMC-snapin-modulen eller wdsutil.exe verktyget.

  1. Starta WDS MMC-snapin-modulen eller wdsutil.exe verktyget.

  2. Leta reda på den startavbildning som du tänker använda.

  3. Högerklicka på avbildningen och exportera till en känd plats. Till exempel skapa en mapp i roten på c: som c:\bin och exportera avbildningen till mappen.

 2. Montera exporterade startavbildningen med hjälp av indexnummer. Till exempel montera startavbildningen index 2. Gör så här:

  1. Starta ett kommandofönster som administratör. Om du vill göra detta högerklickar du på det nedre vänstra hörnet av skrivbordet och klicka sedan på Kommandotolken (Admin).

  2. Ändra till den mapp som du skapade i steg 1c.

  3. Information om Microsoft Windows Imaging Format (WIM) image-format skriver du följande kommando och tryck sedan på RETUR. Identifiera om du har index 1 eller 2 i den här WIM.

   dism.exe /get-wiminfo /wimfile:c:\bin\exportedwim.wim

  4. Skapa en ny "montera" mapp där WIM ska monteras för filen injektion. Om du vill göra detta skriver du följande kommando och tryck sedan på RETUR:

   Skriv "md c:\bin\mount"

  5. Skriv följande kommando för att montera WIM-filen.

   Obs! Om det finns 2 index som när du använder boot.wim-standardfilen skapa boot.wim-filen för Windows Skrivbordssökning, Använd andra index.

   DISM/mount-wim /wimfile:c:\bin\ exportedwim.wim/index: 2 /mountdir:c:\bin\mount

 3. Installera MSU-paketet för Windows 8 eller Windows Server 2012 boot.wim-filen att . Gör så här:

  1. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:

   DISM /image:C:\winpe_x86\mount/Add-Package/PackagePath:sökväg_till_ paket

  2. Demontera och sedan genomför ändringarna när paketet har installerats. Om du vill göra detta skriver du följande kommando och tryck sedan på RETUR:

   dism.exe /unmount-wim /mountdir:c:\bin\mount /commit

 4. Ersätta startavbildning på WDS-server med den uppdaterade startavbildningen.

  1. Lägga till den uppdaterade filen Boot.wim på Windows Deployment Services-servern. Öppna snapin-modulen för Windows Deployment Services MMC om du vill göra detta, högerklicka på Startavbildningar, klickar du på Lägg till startavbildningoch ange sökvägen till den uppdaterade filen Boot.wim. Alternativt använda wdsutil.exe verktyget.

  2. Högerklicka på den startavbildning som du lade till kontrollerar du att det är aktiverat i Windows Deployment Services MMC-snapin-modulen.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha Windows 8 eller Windows Server 2012 installerat.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Engelska (USA) versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows 8 och Windows Server 2012 och anteckningar Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 8 och Windows Server 2012 ingår i samma paket. Dock visas bara "Windows 8" på sidan för begäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 8" på sidan. Alltid finns i avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.

 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell.

 • I MANIFESTET (.manifest) och MUM filerna (.mum) som installeras för varje miljö är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 8 och Windows Server 2012". MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Ytterligare filinformation för Windows 8 och Windows Server 2012

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows 8

Referenser

Se den Microsoft använder för att beskriva programvaruuppdateringar för mer information.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×