Uppdaterar vanliga granskningsfilen för den litauiska versionen av Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 och Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Mall: AX snabbkorrigeringen mall

PROGRAMFEL #: 3769650 (DAXSE);
PROGRAMFEL #: 3769649 (DAXSE); PROGRAMFEL #: 3765880 (DAXSE)

Den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics AX för regionen litauiska (lt).

Decreto N VA-36/2016-04-01, godkänner regler för inlämnande av uppgifter om sändningen anteckningar och andra varor, transport av dokument till staten skatt kontrollorgan innehåller regler som definierar förfarandet för inlämning av data på godset från vägtrafiken i Litauen till skattemyndigheten tillstånd. All relevant information kan hittas här. Informationen är i litauiska språk.

Mer Information

Funktionen har utvecklats för att ge möjlighet för att skapa i.VAZ dokument i förväg definierade XML-format. Vanlig metod användes för XML-format skapar tillhandahåller gemensamma inställningar för polska SAF som för den första funktionen utvecklas på detta sätt.

Inställningar

 1. Öppna AOT, exportera XSLT-filen från den aktuella resursen till en mapp (exempelvis C:\TMP\XSL).

  HU-faktura exporterar 2016

  AifOutboundPortReportInvoiceList2016_HU

  PL SAF redovisning böcker

  AifOutboundPortReportSAFAccountBooks_PL

  PL SAF bankutdrag

  AifOutboundPortReportSAFBankStatement_PL

  PL SAF-lager

  AifOutboundPortReportSAFInvent_PL

  PL SAF moms fakturor

  AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL

  PL SPAR momsregister

  AifOutboundPortReportSAFVATSalesPurch_PL

  LT i.VAZ transport dokument

  AifOutboundPortReportIVAZTransportDoc_LT

  LT I.SAF

  AifOutboundPortReportISAF_LT

  -

  AifOutboundPortValueMapping

 2. Systemadministration >> Setup >> tjänster och Application Integration Framework >> utgående portar för elektroniska granskningsrapporter.

  1. Klicka på "skapa / uppdatera portar". Här kan du fylla i listan över standard portar.

  2. Ange "Importera XSLT" motsvarar sökvägen från steg 1 (C:\TMP\XSL).

  3. Ange sökvägen som du förväntar dig rapporterna ska sparas i "standardsökväg för export". (exempelvis C:\TMP\OUT\InvoiceList2016Hungary)

  4. Klicka på "skapa / uppdatera portar".

  5. XSL är importeras till Dynamics AX med standard-ID.

  6. Fältet "XSLT-ID" är st för att referera till XSL-omvandling.

  7. Porten för utgående AIF skapats och initierats med en lista över nödvändiga tjänster.

Anteckningar och rekommendationer

 1. För bättre prestanda Kontrollera parametern "köra verksamheten i IL" är aktiverat (Verktyg >> Alternativ >> utveckling >> allmänna). Observera att globala sammanställning och återskapar IL är ett obligatoriskt steg efter installationen av snabbkorrigeringen.

 2. Mappen där XSL exporterades till (steg 1) används endast för att redigera XSL (vid behov) och skickar den tillbaka till Dynamics AX. Omvandlingen använder inte filen i mappen efter steget 2.d.

 3. För felsökning ändamål du hämta XML omformas. För att uppnå som Rensa fältet " XSLT-ID".

Exportera rapportfilen

 1. Som standard menyalternativ i rapporten läggs till i redovisningen >> Rapporter >> externa >> tjänster och Application Integration Framework. T ex de nedan är tillämplig på fakturalistan 2016 (Ungern).

  1. Välj fakturadatum och fakturera ID-intervall (fält fakturadatum / "från", "till", Faktura-ID / "från", "till").

  2. Markerat datum / faktura ID påverkar frågan anges, inte tvärtom. Avancerad filtrering du Använd "Välj"-knappen om du vill använda.

  3. Välj "Format"-värde (som standard format som skapats på installationen steg 2.a används)

  4. Välj"namn"-värde (som standard den "standard exportsökväg" från installationen steg 2.c används)

 2. Klicka på OK. Rapporten exporteras till den angivna sökvägen.

Tillägg I

Gemensamma inställningar

Det här avsnittet innehåller inställningar som används av flera rapporter. Skapa momsrapportering codesSales tax reporting koder är en standardfunktion extended för elektronisk rapportering i XML-format. Den nedan exempel illustrerar hur funktionen ska användas vid SAF moms fakturor och rapporter registrera SAF moms försäljning och inköp . Du måste installera rapporteringskoder skatt och mappa dem till element i XML-schemat. I exemplen nedan avser moms försäljning och inköp registrerar rapport.

 1. Spara schemat (till exempel Schemat_JPK_VAT(1)_v1-0.xsd) i en mapp (exempelvis C:\TMP\XSD).

 2. Öppna formuläret momsrapportering XML-koder (Redovisning >> Setup >> Moms >> externa >> momsrapporteringskoder XML)

 3. Klicka på knappen Importera . Välj schemafilen med och klicka på "OK".

 4. Att kommer skapas en ny post i listan för XML-scheman. Välj typ av schema (till exempel "SAF moms försäljning och inköp register (Polen)").

 5. Öppna formuläret Reporting (Redovisning >> Setup >> Moms >> externa >> momsrapporteringskoder). Koppla rapporteringskoder till XML-schemaelement som refererar till moms (till exempel sådana som startar från "K_" som "K_10").

  Kommentarer

  • Beloppen på dessa rapporteringskoder exporteras till valda taggar.

  • Om momstransaktionen innehåller rapporteringskoder som mappas både försäljning och inköp sidor, kommer det att finns både i försäljning och inköp delar av den resulterande XML-fil.

  • Du kan använda aritmetiska operationer under mappningen, effektivt så att mappa flera momsrapportering koder till element i ett schema (se nedan: elementet P_13_1 avser Rapporteringskod "1001" vilket är en summa av rapportering koden "1" och rapportering (-) kod "2").

Värdemappning (värde ersättning)

I vissa fall bör rapportera data omvandlas på ett enhetligt sätt i hela rapporten (eller flera rapporter), särskilt för att stödja data som inte finns i AX.

Exempel: Litauiska i.SAF rapport ska visa särskild momskoder enligt klassificering för moms som godkänts av litauiska skattemyndigheten (ytterligare anges som "PVM codes") i stället för AX momskoder (ytterligare anges som "TAX codes"); Det är inte ett problem om momskoder exakt matchar PVM koder, men det är inte alltid möjligt.

I så fall värdet mappning / ersättning ska ske i XSLT. Det finns flera sätt att göra det:

 • Implementera mappningen i den ursprungliga XSLT

 • Implementera det i ett separat XSLT och tillämpa den innan den ursprungliga XSLT

Den andra metoden är mer skalbart; du hitta exemplet nedan.

 1. Exportera AifOutboundPortValueMapping.xslt från resursen till en mapp (exempelvis C:\TMP\XSL). Om det behövs – Byt namn om du vill matcha beahavior (exempelvis ReplaceTaxCodeLTiSAF.xslt).

 2. Redigera XSLT (valfri textredigerare – från anteckningar till Visual Studio).

  1. Se "Lägg till ersättning pattern(s)"-området. den innehåller nya mönster (en eller flera) (i exemplet - ett mönster som kallas TaxCodeLTiSAF). mönstret är en lista över nya par 'från - till'; hoppas semantiken är ganska självförklarande.

   <ReplacementPattern name="TaxCodeLTiSAF"><Replace>

   <From>VAT19</From>

   <To>PVM19</To>

   </Replace>

   <Replace>

   <From>VAT18</From>

   <To>PVM18</To>

   </Replace>

   </ReplacementPattern>
  2. Redigera (Lägg till/ta bort) reglerna (och mönster, om det behövs mer än en).

  3. Se "Lägga till XPath(s) för att omvandla här" område. här anges XPath(s) som ska uppdateras med mönster för vilka ersättning skall tillämpas på varje.

   <xsl:template match="//TaxTrans/TaxTransactionView/TaxCode"><xsl:call-template name="Replace">

   <xsl:with-param name="ReplacementPattern" select="'TaxCodeLTiSAF'"/>

   <xsl:with-param name="IfFromNotFoundUseOriginal" select="true()"/>

   </xsl:call-template>

   </xsl:template>
  4. Som standard utförs ingen substitution om ersättning mönstret inte innehåller regeln gäller. I exemplet ovan momskod förblir "VAT0" som "VAT0" i rapporten. Ersätta alla icke-ställa in momskoder med tomma värden använder parametern IfFromNotFoundUseOriginal inställd på 'FALSKT' (< xsl: med param namn = "IfFromNotFoundUseOriginal" select="false()" / >)

 3. Spara XSLT.

 4. Importera XSLT till AX.

  1. I formuläret "Utgående portar för elektroniska granskningsrapporter" Välj "i.SAF (Litauen)" port, skapa ny referens för XSLT-transformering, högerklickar du på "XSLT-ID", "Visa detaljer".

  2. Skapa ny post, "XSLT-ID" på "XSLT-databas" = "ReplaceTaxCodeLTiSAF", spara.

   • Klicka på "Importera", Välj XSLT (t.ex. C:\TMP\XSL\ReplaceTaxCodeLTiSAF.xslt), "Öppna".

  3. Välj i formuläret "Utgående portar för elektroniska granskningsrapporter" "ReplaceTaxCodeLTiSAF" XSLT; Om det behövs, Använd knappen "Upp" placera "ReplaceTaxCodeLTiSAF" XSLT högre ("före") "iSAFLithuania" XSLT.

 5. Kör rapporten, se skatt koder ersätts.

  Obs! Om flera ersättningar behövs kan flera mönster skapas i en XSLT eller flera XSLT-filer (var och en innehåller ett mönster) kedjad i 4.c ovan.

Bilaga II: Lands-/ regionspecifika rapporter

Lithuaniai.VAZ

Periodiska proceduren för att skapa i.VAZ-filen finns på allmänna Ledger\Reports\External\Services och Application Integration Framework\i.VAZ transport dokument (Litauen):

Användaren kan välja dokument enligt villkor som definieras i dialogrutan fönstret i.VAZ transport dokument (Litauen)
Ledger\Reports\External\Services och Application Integration Framework\i.VAZ transport dokument (Litauen)

Användaren bör installationsprogrammet transportinformation krävs i i.VAZ-format med hjälp av formuläret transportinformation tillgängligt från formuläret.

 • Försäljningsordern

 • Försäljningsföljesedelsjournal

 • Försäljningsfakturajournal

 • Fritextfaktura

 • Projektfakturaförslag

 • Fakturajournal för projekt

 • Inköpsordern.

 • Leverantörens faktura skapas

 • Leverantörsfakturajournal

 • Överföring av lagerorder

 • Överföringsorderhistorik för lager

Nya fält grupper läggs till i formuläret Följesedel:

i. FORDONSALARMSYSTEM

 • Skicka till i.VAS bör markeras för dokument som ska exporteras till i.VAZ.

 • Dokumenttyp - ny transport dokument, ändring, Uppdelning av last. Annulleringen.

 • Skicka status –ingen eller skickat

Leveransadressen kan du ändra adressen efter export till i.VAZ och upprepa Exportera dokumentet med en ny adress som ändring.

Dela upp last är typ för dokument, när en del av varorna från nya dokumentet returneras.

Annullering

 • Orsakskod

 • Orsakskommentarer

När dokumentet exporteras till i.VAZ blir Skicka status värde Skickat. Med hjälp av knappen transportinformation ändra användare detaljer för transporter.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Det finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om du uppstår ett problem hämta, installera den här snabbkorrigeringen, eller har andra frågor om teknisk support, kontakta din partner eller, om inskriven i en supportplan direkt med Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxDu kan även kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via länkarna för land särskilda telefonnummer. Genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsKunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmI särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.


Avsnittet "Lösning" anges om den här snabbkorrigeringen är tillgänglig som en snabbkorrigering eller ingår i den senaste service pack. För jämförelse- och teständamål är den ursprungliga snabbkorrigeringen tillgänglig på webbplatsen http://hotfix .

Installationsinformation

Om du har anpassat en eller flera av metoderna eller tabellerna som påverkas av den här snabbkorrigeringen måste du installera ändringarna i testmiljö innan du installerar snabbkorrigeringen i en produktionsmiljö.
Mer information om hur du installerar den här snabbkorrigeringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

893082 hur du installerar en snabbkorrigering för Microsoft Dynamics AX

Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:

 • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

 • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

 • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Krav på omstart

Du måste starta om tjänsten Application Object Server (AOS) när du har installerat snabbkorrigeringen.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Aximpactanalysis.exe

Ej tillämplig

62,136

10-Feb-2016

15:24

x86

Axupdate.exe

Ej tillämplig

62,120

10-Feb-2016

15:24

x86

Desktop.ini

Ej tillämplig

48

01-Jul-2013

02:00

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3-kb3176543-syplabels.axmodel

6.3.4000.2251

17,357,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4308011.axmodel

6.3.164.784

24,792

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4309332.axmodel

6.3.164.696

39,128

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4311164.axmodel

6.3.164.739

80,088

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4311167.axmodel

6.3.164.865

13,016

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4311373.axmodel

6.3.164.926

81,112

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4312758.axmodel

6.3.164.829

13,016

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4313209.axmodel

6.3.164.870

35,032

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4316197.axmodel

6.3.164.844

21,208

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4317434.axmodel

6.3.164.856

113,880

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4318420.axmodel

6.3.164.744

22,744

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4321180.axmodel

6.3.164.743

97,496

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4321243.axmodel

6.3.164.869

152,792

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4321598.axmodel

6.3.164.776

29,912

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4326891.axmodel

6.3.164.877

17,112

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4327038.axmodel

6.3.164.880

17,112

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4327065.axmodel

6.3.164.929

1,272,536

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4327104.axmodel

6.3.164.843

29,400

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4328634.axmodel

6.3.164.883

16,088

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4332639.axmodel

6.3.164.960

18,136

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4332773.axmodel

6.3.164.920

13,528

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4332801.axmodel

6.3.164.760

16,600

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4333709.axmodel

6.3.164.750

123,608

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4333719.axmodel

6.3.164.918

16,088

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4335796.axmodel

6.3.164.824

62,168

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4335981.axmodel

6.3.164.917

16,088

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4336487.axmodel

6.3.164.838

85,208

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4336741.axmodel

6.3.164.979

98,008

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4337045.axmodel

6.3.164.826

15,064

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4337459.axmodel

6.3.164.764

17,112

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4338823.axmodel

6.3.164.840

16,088

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4340078.axmodel

6.3.164.799

83,160

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4340538.axmodel

6.3.164.912

19,672

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4341202.axmodel

6.3.164.910

153,304

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4350508.axmodel

6.3.164.976

52,440

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4350544.axmodel

6.3.164.906

15,064

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4350684.axmodel

6.3.164.904

153,304

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4350787.axmodel

6.3.164.902

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4350830.axmodel

6.3.164.899

13,528

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4353217.axmodel

6.3.164.966

31,448

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4353295.axmodel

6.3.164.934

13,016

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4353589.axmodel

6.3.164.939

172,760

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4354809.axmodel

6.3.164.967

18,648

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4356568.axmodel

6.3.164.1043

14,552

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4360270.axmodel

6.3.164.1031

14,552

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4360819.axmodel

6.3.164.998

15,064

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4361149.axmodel

6.3.164.1328

185,048

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4361870.axmodel

6.3.164.1351

13,528

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4362549.axmodel

6.3.164.1034

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4362624.axmodel

6.3.164.1022

29,400

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4362734.axmodel

6.3.164.1019

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4362833.axmodel

6.3.164.1016

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4362853.axmodel

6.3.164.1018

19,160

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4362986.axmodel

6.3.164.1015

16,600

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4363082.axmodel

6.3.164.1027

21,720

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4363111.axmodel

6.3.164.1021

31,448

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4368516.axmodel

6.3.164.1075

39,640

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4368612.axmodel

6.3.164.1111

84,184

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4368725.axmodel

6.3.164.1056

153,304

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4368734.axmodel

6.3.164.1085

17,624

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4368745.axmodel

6.3.164.1087

20,184

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4368857.axmodel

6.3.164.1088

109,784

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4369335.axmodel

6.3.164.1089

15,064

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4369618.axmodel

6.3.164.1273

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4369635.axmodel

6.3.164.1091

13,528

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4369729.axmodel

6.3.164.1077

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4370348.axmodel

6.3.164.1131

1,808,600

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4370508.axmodel

6.3.164.1097

39,640

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4371065.axmodel

6.3.164.1113

24,280

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4371254.axmodel

6.3.164.1115

14,552

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4371381.axmodel

6.3.164.1136

25,304

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4371427.axmodel

6.3.164.1137

19,672

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4371446.axmodel

6.3.164.1110

21,208

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4371447.axmodel

6.3.164.1138

107,224

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4374889.axmodel

6.3.164.1140

28,888

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4375485.axmodel

6.3.164.1141

85,720

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4375691.axmodel

6.3.164.1142

90,840

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4376636.axmodel

6.3.164.1164

52,440

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4377442.axmodel

6.3.164.1166

19,160

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4378387.axmodel

6.3.164.1194

205,016

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4380245.axmodel

6.3.164.1196

27,864

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4381916.axmodel

6.3.164.1198

218,328

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4382445.axmodel

6.3.164.1201

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4382581.axmodel

6.3.164.1199

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4383461.axmodel

6.3.164.1202

28,376

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4385317.axmodel

6.3.164.1219

29,400

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4385326.axmodel

6.3.164.1220

13,016

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4386445.axmodel

6.3.164.1227

32,472

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4387743.axmodel

6.3.164.1233

80,088

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4395594.axmodel

6.3.164.1261

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4396219.axmodel

6.3.164.1265

16,088

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4398457.axmodel

6.3.164.1283

153,304

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4399239.axmodel

6.3.164.1284

13,528

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4400976.axmodel

6.3.164.1301

15,576

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4401632.axmodel

6.3.164.1310

19,672

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4401898.axmodel

6.3.164.1303

17,624

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4402188.axmodel

6.3.164.1309

131,800

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4407206.axmodel

6.3.164.1335

17,112

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4408133.axmodel

6.3.164.1340

13,528

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4408716.axmodel

6.3.164.1342

17,112

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4409292.axmodel

6.3.164.1341

153,304

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4409722.axmodel

6.3.164.1343

17,624

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4409889.axmodel

6.3.164.1375

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4410004.axmodel

6.3.164.1347

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4410277.axmodel

6.3.164.1348

153,304

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4410284.axmodel

6.3.164.1349

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4410327.axmodel

6.3.164.1350

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4410831.axmodel

6.3.164.1366

26,328

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4410945.axmodel

6.3.164.1360

22,744

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4410998.axmodel

6.3.164.1374

34,008

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4411159.axmodel

6.3.164.1376

29,912

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4412185.axmodel

6.3.164.1377

21,208

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4412413.axmodel

6.3.164.1373

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4412627.axmodel

6.3.164.1378

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4412723.axmodel

6.3.164.1379

103,640

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4414334.axmodel

6.3.164.1400

13,016

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4414434.axmodel

6.3.164.1398

16,600

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4414632.axmodel

6.3.164.1397

13,016

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4414760.axmodel

6.3.164.1399

22,232

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4415036.axmodel

6.3.164.1406

42,200

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4415225.axmodel

6.3.164.1405

24,280

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4415604.axmodel

6.3.164.1407

19,160

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4417503.axmodel

6.3.164.1418

39,640

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4418164.axmodel

6.3.164.1450

98,520

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4420407.axmodel

6.3.164.1454

72,920

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4420571.axmodel

6.3.164.1431

390,872

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4421551.axmodel

6.3.164.1441

98,520

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4423434.axmodel

6.3.164.1457

24,280

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4423649.axmodel

6.3.164.1462

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4423918.axmodel

6.3.164.1455

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4425201.axmodel

6.3.164.1463

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4426063.axmodel

6.3.164.1460

49,880

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4426092.axmodel

6.3.164.1464

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4427604.axmodel

6.3.164.1481

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4428124.axmodel

6.3.164.1475

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4428322.axmodel

6.3.164.1479

83,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4428505.axmodel

6.3.164.1480

79,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4430824.axmodel

6.3.164.1493

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4430975.axmodel

6.3.164.1494

153,816

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4431802.axmodel

6.3.164.1500

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4432140.axmodel

6.3.164.1503

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4432148.axmodel

6.3.164.1502

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4432168.axmodel

6.3.164.1510

109,272

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4434120.axmodel

6.3.164.1523

22,232

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4435908.axmodel

6.3.164.1572

32,984

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4438053.axmodel

6.3.164.1538

20,184

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4439081.axmodel

6.3.164.1544

86,744

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4441572.axmodel

6.3.164.1553

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4441685.axmodel

6.3.164.1555

153,816

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4441761.axmodel

6.3.164.1560

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4441918.axmodel

6.3.164.1563

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4441990.axmodel

6.3.164.1564

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4442938.axmodel

6.3.164.1566

153,816

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4443210.axmodel

6.3.164.1568

133,336

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4444940.axmodel

6.3.164.1822

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4445524.axmodel

6.3.164.1587

153,816

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4447085.axmodel

6.3.164.1681

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4447268.axmodel

6.3.164.1612

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4447747.axmodel

6.3.164.1623

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4447829.axmodel

6.3.164.1625

22,744

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4448105.axmodel

6.3.164.1632

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4448149.axmodel

6.3.164.1636

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4448713.axmodel

6.3.164.1640

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4448893.axmodel

6.3.164.1645

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4448906.axmodel

6.3.164.1643

153,816

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4449060.axmodel

6.3.164.1647

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4451512.axmodel

6.3.164.1659

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4451879.axmodel

6.3.164.1663

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4452391.axmodel

6.3.164.1666

35,544

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4452690.axmodel

6.3.164.1672

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4453407.axmodel

6.3.164.1728

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4453475.axmodel

6.3.164.1707

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4453731.axmodel

6.3.164.1731

290,008

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4453848.axmodel

6.3.164.1755

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4455222.axmodel

6.3.164.1743

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4455868.axmodel

6.3.164.1747

40,152

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4455926.axmodel

6.3.164.1748

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4456209.axmodel

6.3.164.1753

23,768

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4456761.axmodel

6.3.164.1757

56,024

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4456995.axmodel

6.3.164.1842

122,584

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4457399.axmodel

6.3.164.1764

18,648

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4457533.axmodel

6.3.164.1768

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4458782.axmodel

6.3.164.1776

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4459129.axmodel

6.3.164.1787

21,208

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4459180.axmodel

6.3.164.1792

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4459310.axmodel

6.3.164.1798

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4459467.axmodel

6.3.164.1808

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4459488.axmodel

6.3.164.1831

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4459601.axmodel

6.3.164.1815

22,232

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4459622.axmodel

6.3.164.1816

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4459929.axmodel

6.3.164.1821

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4460732.axmodel

6.3.164.1828

25,304

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4461330.axmodel

6.3.164.1837

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4461898.axmodel

6.3.164.1851

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4461978.axmodel

6.3.164.1855

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4461988.axmodel

6.3.164.1856

447,192

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4464944.axmodel

6.3.164.1878

26,840

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4466613.axmodel

6.3.164.1892

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4466894.axmodel

6.3.164.1899

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4467043.axmodel

6.3.164.1902

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4467052.axmodel

6.3.164.1903

50,904

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4467215.axmodel

6.3.164.1906

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4467344.axmodel

6.3.164.1912

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4467973.axmodel

6.3.164.1917

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4470438.axmodel

6.3.164.1928

52,440

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4470991.axmodel

6.3.164.1938

50,904

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4470992.axmodel

6.3.164.1939

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4471102.axmodel

6.3.164.1941

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4471176.axmodel

6.3.164.1944

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4471445.axmodel

6.3.164.1952

20,184

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4471910.axmodel

6.3.164.1956

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4472213.axmodel

6.3.164.1958

21,208

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4472354.axmodel

6.3.164.2003

43,224

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4472978.axmodel

6.3.164.1990

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4473495.axmodel

6.3.164.2011

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4475836.axmodel

6.3.164.2010

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4477924.axmodel

6.3.164.1997

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4478503.axmodel

6.3.164.2092

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4478663.axmodel

6.3.164.2095

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4481768.axmodel

6.3.164.2032

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4481800.axmodel

6.3.164.2034

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4482896.axmodel

6.3.164.2056

28,888

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4483228.axmodel

6.3.164.2063

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4483244.axmodel

6.3.164.2064

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4483313.axmodel

6.3.164.2067

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4483525.axmodel

6.3.164.2071

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4483543.axmodel

6.3.164.2073

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4483549.axmodel

6.3.164.2075

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4483950.axmodel

6.3.164.2088

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4483964.axmodel

6.3.164.2093

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4483993.axmodel

6.3.164.2097

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4484128.axmodel

6.3.164.2100

18,648

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4484283.axmodel

6.3.164.2102

21,720

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4486801.axmodel

6.3.164.2109

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4486823.axmodel

6.3.164.2111

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4487037.axmodel

6.3.164.2113

28,376

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4487051.axmodel

6.3.164.2114

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4487108.axmodel

6.3.164.2116

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4487118.axmodel

6.3.164.2117

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4487260.axmodel

6.3.164.2120

22,232

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4489307.axmodel

6.3.164.2128

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4489386.axmodel

6.3.164.2130

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4489496.axmodel

6.3.164.2132

38,616

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4489630.axmodel

6.3.164.2135

19,672

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4489716.axmodel

6.3.164.2140

69,848

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4489737.axmodel

6.3.164.2141

22,232

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4489957.axmodel

6.3.164.2144

1,195,736

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4490586.axmodel

6.3.164.2153

32,984

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4490840.axmodel

6.3.164.2159

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4491282.axmodel

6.3.164.2161

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4491338.axmodel

6.3.164.2165

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4492048.axmodel

6.3.164.2171

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4492066.axmodel

6.3.164.2173

83,672

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4492173.axmodel

6.3.164.2175

30,424

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4493208.axmodel

6.3.164.2182

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4493795.axmodel

6.3.164.2192

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4494171.axmodel

6.3.164.2197

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4494433.axmodel

6.3.164.2200

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4494885.axmodel

6.3.164.2203

154,328

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4494937.axmodel

6.3.164.2204

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4495009.axmodel

6.3.164.2208

30,424

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4495371.axmodel

6.3.164.2252

33,496

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4495434.axmodel

6.3.164.2256

31,448

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4495622.axmodel

6.3.164.2258

22,744

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4495719.axmodel

6.3.164.2259

40,152

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4495973.axmodel

6.3.164.2224

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4496232.axmodel

6.3.164.2228

93,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4496354.axmodel

6.3.164.2230

135,384

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4498657.axmodel

6.3.164.2247

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4498954.axmodel

6.3.164.2248

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4499182.axmodel

6.3.164.2261

68,312

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4499483.axmodel

6.3.164.2267

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4499605.axmodel

6.3.164.2268

22,232

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4499819.axmodel

6.3.164.2269

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4499953.axmodel

6.3.164.2270

19,672

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4500703.axmodel

6.3.164.2285

35,032

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4501477.axmodel

6.3.164.2294

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4502256.axmodel

6.3.164.2335

56,536

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4503434.axmodel

6.3.164.2314

27,864

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4507018.axmodel

6.3.164.2320

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4507110.axmodel

6.3.164.2321

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4507365.axmodel

6.3.164.2332

56,024

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4507371.axmodel

6.3.164.2364

83,672

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4507387.axmodel

6.3.164.2329

71,384

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4507945.axmodel

6.3.164.2338

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4508072.axmodel

6.3.164.2341

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4508232.axmodel

6.3.164.2386

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4508511.axmodel

6.3.164.2352

85,208

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4508695.axmodel

6.3.164.2366

29,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4510069.axmodel

6.3.164.2368

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4510289.axmodel

6.3.164.2370

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4510639.axmodel

6.3.164.2374

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4510845.axmodel

6.3.164.2376

21,208

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4510984.axmodel

6.3.164.2381

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4511871.axmodel

6.3.164.2389

40,664

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4512286.axmodel

6.3.164.2392

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4514136.axmodel

6.3.164.2405

161,496

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4514188.axmodel

6.3.164.2406

78,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4514539.axmodel

6.3.164.2408

154,328

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4514687.axmodel

6.3.164.2409

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4515606.axmodel

6.3.164.2410

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4517604.axmodel

6.3.164.2416

52,952

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4518815.axmodel

6.3.164.2429

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4519282.axmodel

6.3.164.2432

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4519494.axmodel

6.3.164.2434

26,840

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4519974.axmodel

6.3.164.2435

22,232

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4520154.axmodel

6.3.164.2436

54,488

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4522682.axmodel

6.3.164.2442

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4522852.axmodel

6.3.164.2445

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4522941.axmodel

6.3.164.2447

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4523046.axmodel

6.3.164.2450

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4523230.axmodel

6.3.164.2452

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4524288.axmodel

6.3.164.2466

154,328

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4524330.axmodel

6.3.164.2467

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4524720.axmodel

6.3.164.2470

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4525836.axmodel

6.3.164.2482

27,864

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4525839.axmodel

6.3.164.2483

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4526290.axmodel

6.3.164.2487

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4527428.axmodel

6.3.164.2493

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4528438.axmodel

6.3.164.2497

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4528712.axmodel

6.3.164.2499

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4528790.axmodel

6.3.164.2501

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4528840.axmodel

6.3.164.2502

30,936

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4529286.axmodel

6.3.164.2507

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4529540.axmodel

6.3.164.2509

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4531095.axmodel

6.3.164.2516

46,296

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4531134.axmodel

6.3.164.2517

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4532347.axmodel

6.3.164.2529

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4533485.axmodel

6.3.164.2537

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4533618.axmodel

6.3.164.2539

32,472

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4537744.axmodel

6.3.164.2552

126,680

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4537928.axmodel

6.3.164.2553

24,280

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4537980.axmodel

6.3.164.2554

25,304

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4538421.axmodel

6.3.164.2557

22,232

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4539405.axmodel

6.3.164.2569

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4539435.axmodel

6.3.164.2570

118,488

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4539539.axmodel

6.3.164.2571

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4539556.axmodel

6.3.164.2613

61,144

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4539557.axmodel

6.3.164.2620

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4539560.axmodel

6.3.164.2617

27,864

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4539562.axmodel

6.3.164.2619

1,149,144

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4539566.axmodel

6.3.164.2626

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4539568.axmodel

6.3.164.2628

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4539569.axmodel

6.3.164.2629

29,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4540571.axmodel

6.3.164.2631

51,416

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4540572.axmodel

6.3.164.2632

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4540574.axmodel

6.3.164.2638

58,584

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4541575.axmodel

6.3.164.2642

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4541577.axmodel

6.3.164.2645

421,592

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542577.axmodel

6.3.164.2651

20,696

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542580.axmodel

6.3.164.2655

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542582.axmodel

6.3.164.2662

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542584.axmodel

6.3.164.2666

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542586.axmodel

6.3.164.2669

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542587.axmodel

6.3.164.2670

52,440

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542589.axmodel

6.3.164.2674

133,336

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542590.axmodel

6.3.164.2674

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542595.axmodel

6.3.4000.1048

82,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542596.axmodel

6.3.4000.1048

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542597.axmodel

6.3.164.2688

27,864

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542604.axmodel

6.3.164.2700

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542608.axmodel

6.3.164.2705

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542611.axmodel

6.3.164.2709

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542615.axmodel

6.3.164.2714

22,232

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542616.axmodel

6.3.164.2715

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4542617.axmodel

6.3.164.2716

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543614.axmodel

6.3.164.2723

21,720

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543619.axmodel

6.3.164.2740

91,864

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543620.axmodel

6.3.164.2735

24,792

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543621.axmodel

6.3.164.2736

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543624.axmodel

6.3.164.2741

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543631.axmodel

6.3.164.2748

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543632.axmodel

6.3.164.2749

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543634.axmodel

6.3.164.2751

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543635.axmodel

6.3.164.2752

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543637.axmodel

6.3.164.2756

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543645.axmodel

6.3.164.2768

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543650.axmodel

6.3.164.2771

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543652.axmodel

6.3.164.2773

22,232

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543654.axmodel

6.3.164.2775

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543658.axmodel

6.3.164.2778

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543662.axmodel

6.3.164.2781

19,672

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543668.axmodel

6.3.164.2788

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543670.axmodel

6.3.164.2790

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543671.axmodel

6.3.164.2791

26,328

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543672.axmodel

6.3.164.2792

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543674.axmodel

6.3.164.2794

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543676.axmodel

6.3.164.2796

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543677.axmodel

6.3.164.2797

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543681.axmodel

6.3.164.2808

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543683.axmodel

6.3.164.2810

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543689.axmodel

6.3.164.2860

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543690.axmodel

6.3.164.2818

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543691.axmodel

6.3.164.2820

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543692.axmodel

6.3.164.2821

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543694.axmodel

6.3.164.2823

19,672

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543695.axmodel

6.3.164.2824

16,600

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543704.axmodel

6.3.164.2838

19,160

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543705.axmodel

6.3.164.2839

20,184

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543706.axmodel

6.3.164.2841

28,376

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543717.axmodel

6.3.164.2854

23,256

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543718.axmodel

6.3.164.2855

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543719.axmodel

6.3.164.2872

53,976

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543720.axmodel

6.3.164.2872

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543722.axmodel

6.3.164.2858

83,672

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543729.axmodel

6.3.164.2868

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543730.axmodel

6.3.164.2869

32,984

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543731.axmodel

6.3.164.2869

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543732.axmodel

6.3.164.2870

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543737.axmodel

6.3.164.2877

63,192

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543739.axmodel

6.3.164.2879

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543740.axmodel

6.3.164.2881

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543743.axmodel

6.3.164.2883

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543746.axmodel

6.3.164.2886

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543747.axmodel

6.3.164.2887

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543751.axmodel

6.3.164.2896

65,752

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543752.axmodel

6.3.164.2897

51,416

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543753.axmodel

6.3.164.2898

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543755.axmodel

6.3.164.2900

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543757.axmodel

6.3.164.2902

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543760.axmodel

6.3.164.2905

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543764.axmodel

6.3.164.2909

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543767.axmodel

6.3.164.2912

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543769.axmodel

6.3.164.2914

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543775.axmodel

6.3.164.2923

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543776.axmodel

6.3.164.2924

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543777.axmodel

6.3.164.2925

46,808

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543778.axmodel

6.3.164.2926

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543779.axmodel

6.3.164.2927

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543781.axmodel

6.3.164.2929

25,304

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543783.axmodel

6.3.164.2930

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543785.axmodel

6.3.164.2933

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543789.axmodel

6.3.164.2937

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543790.axmodel

6.3.164.2938

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543794.axmodel

6.3.164.2942

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543799.axmodel

6.3.164.2949

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543808.axmodel

6.3.164.2958

438,488

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543810.axmodel

6.3.164.2960

27,352

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543817.axmodel

6.3.164.2969

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543823.axmodel

6.3.164.2976

42,200

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543831.axmodel

6.3.164.2988

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543834.axmodel

6.3.164.2994

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543836.axmodel

6.3.164.2996

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543841.axmodel

6.3.164.3002

18,648

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543843.axmodel

6.3.164.3005

1,156,824

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543844.axmodel

6.3.164.3006

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543846.axmodel

6.3.164.3008

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543849.axmodel

6.3.164.3012

25,304

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543855.axmodel

6.3.164.3020

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543857.axmodel

6.3.164.3339

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543859.axmodel

6.3.164.3024

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543870.axmodel

6.3.164.3037

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543873.axmodel

6.3.164.3040

22,232

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543877.axmodel

6.3.164.3045

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543884.axmodel

6.3.164.3051

29,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543885.axmodel

6.3.164.3051

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543887.axmodel

6.3.164.3053

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543888.axmodel

6.3.164.3054

18,648

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543893.axmodel

6.3.164.3058

21,720

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543894.axmodel

6.3.164.3059

21,720

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543896.axmodel

6.3.164.3062

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543898.axmodel

6.3.164.3064

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543899.axmodel

6.3.164.3065

20,184

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543901.axmodel

6.3.164.3067

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543902.axmodel

6.3.164.3068

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543905.axmodel

6.3.164.3071

21,208

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543909.axmodel

6.3.164.3076

154,328

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543911.axmodel

6.3.164.3078

18,648

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543912.axmodel

6.3.164.3079

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543914.axmodel

6.3.164.3082

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543916.axmodel

6.3.164.3088

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543917.axmodel

6.3.164.3092

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543925.axmodel

6.3.164.3103

79,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543926.axmodel

6.3.164.3105

26,328

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543927.axmodel

6.3.164.3106

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543928.axmodel

6.3.164.3107

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4543929.axmodel

6.3.164.3109

26,840

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544932.axmodel

6.3.164.3113

30,424

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544933.axmodel

6.3.164.3114

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544938.axmodel

6.3.164.3118

3,475,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544940.axmodel

6.3.164.3124

20,696

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544941.axmodel

6.3.164.3125

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544942.axmodel

6.3.164.3126

21,720

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544943.axmodel

6.3.164.3127

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544946.axmodel

6.3.164.3130

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544947.axmodel

6.3.164.3131

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544948.axmodel

6.3.3000.2185

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544949.axmodel

6.3.164.3133

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544950.axmodel

6.3.164.3135

29,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544955.axmodel

6.3.164.3142

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544958.axmodel

6.3.164.3145

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544961.axmodel

6.3.164.3148

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544963.axmodel

6.3.164.3150

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544964.axmodel

6.3.164.3152

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544971.axmodel

6.3.164.3161

1,053,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544972.axmodel

6.3.164.3162

86,744

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544973.axmodel

6.3.164.3166

31,448

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544975.axmodel

6.3.164.3164

25,304

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544977.axmodel

6.3.164.3167

21,208

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544978.axmodel

6.3.164.3169

21,720

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544979.axmodel

6.3.164.3181

18,648

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544980.axmodel

6.3.164.3171

16,600

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544988.axmodel

6.3.164.3180

24,792

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544992.axmodel

6.3.164.3185

15,064

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4544999.axmodel

6.3.164.3195

24,792

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545000.axmodel

6.3.164.3196

25,304

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545002.axmodel

6.3.164.3199

55,000

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545003.axmodel

6.3.164.3199

18,136

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545004.axmodel

6.3.164.3203

21,208

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545005.axmodel

6.3.164.3203

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545007.axmodel

6.3.164.3206

13,016

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545011.axmodel

6.3.164.3216

13,528

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545012.axmodel

6.3.164.3218

16,600

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545017.axmodel

6.3.164.3223

20,696

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545020.axmodel

6.3.164.3226

18,136

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545021.axmodel

6.3.164.3227

17,624

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545022.axmodel

6.3.164.3228

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545023.axmodel

6.3.164.3228

81,112

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545026.axmodel

6.3.164.3233

28,376

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545029.axmodel

6.3.164.3236

14,552

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545034.axmodel

6.3.164.3244

36,056

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545036.axmodel

6.3.164.3248

21,720

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545037.axmodel

6.3.164.3249

21,720

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545040.axmodel

6.3.164.3254

16,600

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545041.axmodel

6.3.164.3256

17,624

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545043.axmodel

6.3.164.3258

14,552

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545045.axmodel

6.3.164.3260

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545050.axmodel

6.3.164.3266

25,304

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545055.axmodel

6.3.164.3276

13,528

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545056.axmodel

6.3.164.3277

20,696

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4545057.axmodel

6.3.164.3279

31,960

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546053.axmodel

6.3.164.3281

25,304

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546055.axmodel

6.3.164.3285

49,368

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546061.axmodel

6.3.164.3297

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546063.axmodel

6.3.164.3301

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546064.axmodel

6.3.164.3301

1,064,664

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546065.axmodel

6.3.164.3304

20,184

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546066.axmodel

6.3.164.3307

15,064

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546073.axmodel

6.3.164.3320

29,912

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546077.axmodel

6.3.164.3326

16,600

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546078.axmodel

6.3.164.3327

37,592

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546082.axmodel

6.3.164.3331

26,328

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546083.axmodel

6.3.164.3332

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546090.axmodel

6.3.164.3343

20,696

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546094.axmodel

6.3.164.3351

154,328

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546095.axmodel

6.3.164.3352

18,136

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546098.axmodel

6.3.164.3356

17,112

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546102.axmodel

6.3.164.3361

18,136

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546104.axmodel

6.3.164.3363

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546105.axmodel

6.3.164.3364

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546106.axmodel

6.3.164.3365

16,600

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546108.axmodel

6.3.164.3367

154,328

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546111.axmodel

6.3.164.3370

24,792

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546112.axmodel

6.3.164.3372

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546113.axmodel

6.3.164.3371

17,112

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546114.axmodel

6.3.164.3373

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546116.axmodel

6.3.164.3376

13,016

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546117.axmodel

6.3.164.3377

35,544

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546118.axmodel

6.3.164.3377

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546120.axmodel

6.3.164.3379

35,544

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546121.axmodel

6.3.164.3380

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546122.axmodel

6.3.164.3381

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546124.axmodel

6.3.164.3383

154,840

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546127.axmodel

6.3.164.3384

31,960

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546132.axmodel

6.3.164.3390

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546138.axmodel

6.3.164.3400

17,624

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546140.axmodel

6.3.164.3405

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546141.axmodel

6.3.164.3406

22,744

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546142.axmodel

6.3.164.3408

84,184

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546144.axmodel

6.3.164.3412

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546145.axmodel

6.3.164.3413

15,576

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546148.axmodel

6.3.164.3418

14,552

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546151.axmodel

6.3.164.3422

13,528

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546154.axmodel

6.3.164.3428

26,328

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546156.axmodel

6.3.164.3430

30,424

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546161.axmodel

6.3.164.3435

20,184

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546162.axmodel

6.3.164.3436

16,600

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546167.axmodel

6.3.164.3442

14,552

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546168.axmodel

6.3.164.3443

13,528

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546169.axmodel

6.3.164.3444

13,528

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546170.axmodel

6.3.164.3445

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546173.axmodel

6.3.164.3449

17,624

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546176.axmodel

6.3.164.3453

13,528

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546180.axmodel

6.3.164.3457

13,528

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546181.axmodel

6.3.164.3458

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546184.axmodel

6.3.164.3462

154,840

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546187.axmodel

6.3.164.3464

22,744

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546188.axmodel

6.3.164.3464

24,280

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546190.axmodel

6.3.164.3469

18,136

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546193.axmodel

6.3.164.3471

154,840

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546196.axmodel

6.3.164.3473

154,840

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546198.axmodel

6.3.164.3479

43,736

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546201.axmodel

6.3.164.3483

23,256

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546203.axmodel

6.3.164.3486

52,952

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546205.axmodel

6.3.164.3490

154,840

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546206.axmodel

6.3.164.3490

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546209.axmodel

6.3.164.3495

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546210.axmodel

6.3.164.3498

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546215.axmodel

6.3.164.3508

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546216.axmodel

6.3.164.3512

49,368

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546217.axmodel

6.3.164.3514

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546218.axmodel

6.3.164.3515

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546220.axmodel

6.3.164.3517

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546222.axmodel

6.3.164.3522

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546223.axmodel

6.3.164.3524

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546233.axmodel

6.3.164.3535

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546234.axmodel

6.3.164.3536

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546235.axmodel

6.3.164.3537

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546236.axmodel

6.3.164.3538

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546237.axmodel

6.3.164.3539

21,208

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546238.axmodel

6.3.164.3540

87,256

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546239.axmodel

6.3.164.3562

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546242.axmodel

6.3.164.3547

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546244.axmodel

6.3.164.3552

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546247.axmodel

6.3.164.3555

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546250.axmodel

6.3.164.3558

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546253.axmodel

6.3.164.3563

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546254.axmodel

6.3.164.3564

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546255.axmodel

6.3.164.3565

84,184

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546256.axmodel

6.3.164.3566

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4546261.axmodel

6.3.164.3572

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547260.axmodel

6.3.164.3573

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547268.axmodel

6.3.164.3583

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547271.axmodel

6.3.164.3596

41,688

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547272.axmodel

6.3.164.3597

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547273.axmodel

6.3.164.3599

67,800

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547275.axmodel

6.3.164.3602

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547281.axmodel

6.3.164.3608

22,744

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547282.axmodel

6.3.164.3608

154,840

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547283.axmodel

6.3.164.3608

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547287.axmodel

6.3.164.3613

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547289.axmodel

6.3.164.3619

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547291.axmodel

6.3.164.3622

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547292.axmodel

6.3.164.3623

21,208

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547293.axmodel

6.3.164.3623

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547294.axmodel

6.3.164.3624

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547295.axmodel

6.3.164.3624

24,792

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547296.axmodel

6.3.164.3625

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547301.axmodel

6.3.164.3632

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547305.axmodel

6.3.164.3639

65,240

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547307.axmodel

6.3.164.3642

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547308.axmodel

6.3.164.3644

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547310.axmodel

6.3.164.3650

19,672

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547313.axmodel

6.3.164.3660

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547315.axmodel

6.3.164.3663

22,744

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547317.axmodel

6.3.164.3667

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547322.axmodel

6.3.164.3675

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547323.axmodel

6.3.164.3677

70,360

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547324.axmodel

6.3.164.3680

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547325.axmodel

6.3.164.3681

25,304

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547326.axmodel

6.3.164.3681

29,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547330.axmodel

6.3.1000.530

13,056,216

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547331.axmodel

6.3.1000.530

233,176

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547332.axmodel

6.3.1000.530

155,864

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547335.axmodel

6.3.1000.418

26,328

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547336.axmodel

6.3.1000.419

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547338.axmodel

6.3.1000.422

25,816

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547340.axmodel

6.3.1000.424

23,256

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547343.axmodel

6.3.1000.427

20,696

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547352.axmodel

6.3.1000.438

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547358.axmodel

6.3.1000.445

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547362.axmodel

6.3.1000.449

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547363.axmodel

6.3.1000.450

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547367.axmodel

6.3.1000.455

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547368.axmodel

6.3.1000.456

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547375.axmodel

6.3.1000.463

23,768

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547377.axmodel

6.3.1000.466

65,240

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547379.axmodel

6.3.1000.468

39,128

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547383.axmodel

6.3.1000.471

38,616

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547384.axmodel

6.3.1000.471

155,864

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547386.axmodel

6.3.1000.499

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547391.axmodel

6.3.1000.480

45,272

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547392.axmodel

6.3.1000.481

88,792

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547395.axmodel

6.3.1000.485

26,840

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547397.axmodel

6.3.1000.487

25,304

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547398.axmodel

6.3.1000.490

156,376

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547399.axmodel

6.3.1000.490

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547401.axmodel

6.3.1000.500

23,768

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547405.axmodel

6.3.1000.505

31,448

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547406.axmodel

6.3.1000.506

22,232

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547408.axmodel

6.3.1000.510

53,976

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547411.axmodel

6.3.1000.516

30,936

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547412.axmodel

6.3.1000.519

24,280

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547413.axmodel

6.3.1000.518

25,816

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547418.axmodel

6.3.1000.524

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547419.axmodel

6.3.1000.525

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547420.axmodel

6.3.4000.1044

72,920

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547421.axmodel

6.3.4000.1044

26,840

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547423.axmodel

6.3.1000.528

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547424.axmodel

6.3.1000.529

26,328

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547426.axmodel

6.3.1000.535

48,856

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547427.axmodel

6.3.1000.535

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547430.axmodel

6.3.1000.547

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547432.axmodel

6.3.1000.564

35,544

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4547433.axmodel

6.3.1000.564

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548435.axmodel

6.3.1000.571

128,728

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548436.axmodel

6.3.1000.571

22,232

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548437.axmodel

6.3.1000.651

21,208

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548438.axmodel

6.3.1000.651

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548442.axmodel

6.3.1000.581

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548446.axmodel

6.3.1000.589

29,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548453.axmodel

6.3.1000.598

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548458.axmodel

6.3.1000.607

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548461.axmodel

6.3.1000.615

23,256

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548467.axmodel

6.3.1000.629

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548475.axmodel

6.3.1000.650

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548478.axmodel

6.3.1000.652

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548483.axmodel

6.3.1000.666

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548486.axmodel

6.3.1000.669

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548489.axmodel

6.3.1000.673

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548492.axmodel

6.3.1000.676

44,248

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548493.axmodel

6.3.1000.683

18,648

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548494.axmodel

6.3.1000.684

20,184

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548506.axmodel

6.3.1000.694

35,544

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548509.axmodel

6.3.1000.698

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548513.axmodel

6.3.1000.702

51,928

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548515.axmodel

6.3.1000.704

63,192

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548517.axmodel

6.3.1000.706

18,648

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548519.axmodel

6.3.1000.708

38,104

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548520.axmodel

6.3.1000.709

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548526.axmodel

6.3.1000.715

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548535.axmodel

6.3.1000.730

169,688

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548536.axmodel

6.3.1000.730

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548538.axmodel

6.3.1000.735

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548539.axmodel

6.3.1000.736

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548540.axmodel

6.3.1000.736

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548545.axmodel

6.3.1000.741

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548546.axmodel

6.3.1000.742

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548547.axmodel

6.3.1000.748

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548549.axmodel

6.3.1000.751

22,232

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548550.axmodel

6.3.1000.752

47,832

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548551.axmodel

6.3.1000.752

156,376

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548555.axmodel

6.3.1000.755

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548556.axmodel

6.3.1000.756

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548559.axmodel

6.3.1000.761

18,648

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548564.axmodel

6.3.1000.773

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548567.axmodel

6.3.1000.776

23,256

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548568.axmodel

6.3.1000.776

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548578.axmodel

6.3.1000.788

3,982,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548579.axmodel

6.3.1000.788

156,376

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548580.axmodel

6.3.1000.788

46,808

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548584.axmodel

6.3.1000.792

20,184

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548587.axmodel

6.3.1000.795

20,184

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548592.axmodel

6.3.1000.804

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548594.axmodel

6.3.1000.808

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548595.axmodel

6.3.1000.809

66,776

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548597.axmodel

6.3.1000.811

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548600.axmodel

6.3.1000.814

66,776

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548601.axmodel

6.3.1000.815

41,176

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4548606.axmodel

6.3.1000.828

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4549606.axmodel

6.3.1000.832

156,376

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4549609.axmodel

6.3.1000.834

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4549610.axmodel

6.3.1000.835

54,488

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4549611.axmodel

6.3.1000.835

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4549612.axmodel

6.3.1000.837

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550612.axmodel

6.3.1000.838

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550626.axmodel

6.3.1000.855

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550631.axmodel

6.3.1000.863

156,376

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550640.axmodel

6.3.1000.873

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550642.axmodel

6.3.1000.875

22,744

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550646.axmodel

6.3.1000.879

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550647.axmodel

6.3.1000.880

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550648.axmodel

6.3.1000.881

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550649.axmodel

6.3.1000.882

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550651.axmodel

6.3.1000.886

43,736

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550652.axmodel

6.3.1000.886

156,376

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550653.axmodel

6.3.1000.887

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550654.axmodel

6.3.1000.888

23,256

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550667.axmodel

6.3.1000.905

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550668.axmodel

6.3.1000.907

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550671.axmodel

6.3.1000.910

31,960

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550678.axmodel

6.3.1000.919

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550680.axmodel

6.3.1000.972

46,296

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550683.axmodel

6.3.1000.931

50,392

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550685.axmodel

6.3.1000.933

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550692.axmodel

6.3.1000.946

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550693.axmodel

6.3.1000.947

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550695.axmodel

6.3.1000.952

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550696.axmodel

6.3.1000.954

59,608

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550700.axmodel

6.3.1000.961

18,648

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550702.axmodel

6.3.1000.966

31,448

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550703.axmodel

6.3.1000.969

27,352

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550704.axmodel

6.3.1000.970

459,480

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4550705.axmodel

6.3.1000.970

24,792

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551711.axmodel

6.3.1000.988

19,672

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551720.axmodel

6.3.1000.999

45,784

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551722.axmodel

6.3.1000.1002

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551723.axmodel

6.3.1000.1003

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551727.axmodel

6.3.1000.1014

27,352

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551731.axmodel

6.3.1000.1021

508,120

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551732.axmodel

6.3.1000.1021

20,696

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551733.axmodel

6.3.1000.1021

157,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551736.axmodel

6.3.1000.1027

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551744.axmodel

6.3.1000.1040

34,520

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551753.axmodel

6.3.1000.1053

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551765.axmodel

6.3.1000.1071

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551771.axmodel

6.3.1000.1076

21,720

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551775.axmodel

6.3.1000.1085

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551789.axmodel

6.3.1000.1108

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551790.axmodel

6.3.1000.1109

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551792.axmodel

6.3.1000.1111

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551794.axmodel

6.3.1000.1114

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551797.axmodel

6.3.1000.1115

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551799.axmodel

6.3.1000.1119

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551813.axmodel

6.3.1000.1139

28,376

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551817.axmodel

6.3.1000.1143

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551819.axmodel

6.3.1000.1146

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551823.axmodel

6.3.1000.1157

1,397,976

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551824.axmodel

6.3.1000.1157

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551825.axmodel

6.3.1000.1158

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551827.axmodel

6.3.1000.1161

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551830.axmodel

6.3.1000.1165

69,336

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551840.axmodel

6.3.1000.1181

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551842.axmodel

6.3.1000.1184

64,728

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551851.axmodel

6.3.1000.1201

45,272

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551862.axmodel

6.3.1000.1216

90,840

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551876.axmodel

6.3.1000.1233

22,744

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551878.axmodel

6.3.1000.1238

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551882.axmodel

6.3.1000.1244

36,568

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551883.axmodel

6.3.1000.1244

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551884.axmodel

6.3.1000.1246

88,280

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551886.axmodel

6.3.1000.1249

19,672

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551887.axmodel

6.3.1000.1251

29,912

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551896.axmodel

6.3.1000.1269

24,792

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551901.axmodel

6.3.1000.1274

21,720

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551908.axmodel

6.3.1000.1281

38,104

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551920.axmodel

6.3.1000.1292

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4551926.axmodel

6.3.1000.1297

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552930.axmodel

6.3.1000.1305

87,768

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552934.axmodel

6.3.1000.1313

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552936.axmodel

6.3.1000.1316

143,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552937.axmodel

6.3.1000.1316

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552941.axmodel

6.3.1000.1326

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552952.axmodel

6.3.1000.1345

89,816

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552958.axmodel

6.3.1000.1352

73,944

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552962.axmodel

6.3.1000.1358

50,392

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552971.axmodel

6.3.1000.1373

69,848

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552972.axmodel

6.3.1000.1373

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552989.axmodel

6.3.1000.1395

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4552995.axmodel

6.3.1000.1401

18,648

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553003.axmodel

6.3.1000.1410

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553010.axmodel

6.3.1000.1422

66,264

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553015.axmodel

6.3.1000.1431

21,208

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553022.axmodel

6.3.1000.1439

23,768

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553026.axmodel

6.3.1000.1444

18,648

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553029.axmodel

6.3.1000.1448

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553031.axmodel

6.3.1000.1450

31,448

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553032.axmodel

6.3.1000.1451

23,256

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553033.axmodel

6.3.1000.1453

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553037.axmodel

6.3.1000.1457

97,496

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553038.axmodel

6.3.1000.1457

26,328

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553039.axmodel

6.3.1000.1459

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553041.axmodel

6.3.1000.1462

68,824

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553042.axmodel

6.3.1000.1462

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553043.axmodel

6.3.1000.1464

20,696

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553045.axmodel

6.3.1000.1467

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553046.axmodel

6.3.1000.1468

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553056.axmodel

6.3.1000.1483

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553060.axmodel

6.3.1000.1487

30,936

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553066.axmodel

6.3.1000.1495

29,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553075.axmodel

6.3.1000.1506

157,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553080.axmodel

6.3.1000.1513

21,208

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553082.axmodel

6.3.1000.1520

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553093.axmodel

6.3.1000.1535

20,184

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553110.axmodel

6.3.1000.1557

22,232

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553111.axmodel

6.3.1000.1558

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553112.axmodel

6.3.1000.1559

19,672

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553113.axmodel

6.3.1000.1561

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553117.axmodel

6.3.1000.1568

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553138.axmodel

6.3.1000.1592

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553141.axmodel

6.3.1000.1599

49,368

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553147.axmodel

6.3.1000.1611

40,152

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553148.axmodel

6.3.1000.1612

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553153.axmodel

6.3.1000.1617

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553154.axmodel

6.3.1000.1622

19,672

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553158.axmodel

6.3.1000.1626

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553159.axmodel

6.3.1000.1627

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553160.axmodel

6.3.1000.1631

27,352

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553165.axmodel

6.3.1000.1644

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553172.axmodel

6.3.1000.1657

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553176.axmodel

6.3.1000.1708

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553186.axmodel

6.3.1000.1727

157,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553187.axmodel

6.3.1000.1727

37,080

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553189.axmodel

6.3.1000.1730

25,304

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553194.axmodel

6.3.1000.1735

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553198.axmodel

6.3.1000.1739

2,885,848

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553199.axmodel

6.3.1000.1739

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553200.axmodel

6.3.1000.1740

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553201.axmodel

6.3.1000.1740

157,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553210.axmodel

6.3.1000.1753

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553213.axmodel

6.3.1000.1756

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553214.axmodel

6.3.1000.1757

15,064

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553229.axmodel

6.3.1000.1779

81,624

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4553230.axmodel

6.3.1000.1779

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4554225.axmodel

6.3.1000.1782

23,768

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4554227.axmodel

6.3.1000.1786

24,792

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4554230.axmodel

6.3.1000.1789

14,552

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4554231.axmodel

6.3.1000.1791

21,720

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4554236.axmodel

6.3.1000.1801

73,432

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4554249.axmodel

6.3.1000.1816

15,064

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4554251.axmodel

6.3.1000.1818

17,112

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555263.axmodel

6.3.1000.1895

712,920

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555264.axmodel

6.3.1000.1895

62,680

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555276.axmodel

6.3.1000.1894

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555277.axmodel

6.3.1000.1893

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555278.axmodel

6.3.1000.1861

14,552

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555279.axmodel

6.3.1000.1862

34,520

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555280.axmodel

6.3.1000.1863

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555283.axmodel

6.3.1000.1875

16,600

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555293.axmodel

6.3.1000.1896

25,816

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555296.axmodel

6.3.1000.1904

32,984

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555297.axmodel

6.3.1000.1904

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555300.axmodel

6.3.1000.1909

15,576

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555302.axmodel

6.3.1000.1919

15,064

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555304.axmodel

6.3.1000.1922

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555305.axmodel

6.3.1000.1921

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555306.axmodel

6.3.1000.1923

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555307.axmodel

6.3.1000.1924

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555312.axmodel

6.3.1000.1932

16,088

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555314.axmodel

6.3.1000.1934

15,064

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555318.axmodel

6.3.1000.1939

15,064

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555320.axmodel

6.3.1000.1944

15,576

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555321.axmodel

6.3.1000.1945

123,608

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555322.axmodel

6.3.1000.1946

24,792

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555325.axmodel

6.3.1000.1950

70,360

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555327.axmodel

6.3.1000.1952

15,576

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555328.axmodel

6.3.1000.1956

19,672

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555333.axmodel

6.3.1000.1963

19,672

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555334.axmodel

6.3.1000.1964

25,304

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555336.axmodel

6.3.1000.1967

34,008

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555337.axmodel

6.3.1000.1969

13,528

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555362.axmodel

6.3.1000.1974

29,912

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555363.axmodel

6.3.1000.1973

29,912

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555364.axmodel

6.3.1000.1975

17,624

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555370.axmodel

6.3.1000.1983

20,696

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555373.axmodel

6.3.1000.1986

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555374.axmodel

6.3.1000.1987

18,648

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555378.axmodel

6.3.1000.1994

32,984

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555379.axmodel

6.3.1000.1992

28,376

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555388.axmodel

6.3.1000.2010

21,720

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555389.axmodel

6.3.1000.2102

64,216

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555393.axmodel

6.3.1000.2106

157,400

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555394.axmodel

6.3.1000.2107

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555395.axmodel

6.3.1000.2108

14,552

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4555399.axmodel

6.3.1000.2115

13,016

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556401.axmodel

6.3.1000.2122

23,768

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556406.axmodel

6.3.1000.2127

55,512

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556407.axmodel

6.3.1000.2128

72,408

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556411.axmodel

6.3.1000.2135

15,576

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556421.axmodel

6.3.1000.2151

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556425.axmodel

6.3.1000.2157

16,600

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556430.axmodel

6.3.1000.2163

15,576

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556434.axmodel

6.3.1000.2167

22,744

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556437.axmodel

6.3.1000.2172

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556444.axmodel

6.3.1000.2180

16,088

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556455.axmodel

6.3.1000.2201

27,352

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4556456.axmodel

6.3.1000.2202

40,664

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557463.axmodel

6.3.1000.2211

17,112

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557468.axmodel

6.3.1000.2218

157,400

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557480.axmodel

6.3.1000.2234

21,720

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557491.axmodel

6.3.1000.2244

18,648

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557502.axmodel

6.3.1000.2255

19,160

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557507.axmodel

6.3.1000.2260

86,744

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557508.axmodel

6.3.1000.2261

20,696

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557517.axmodel

6.3.1000.2271

22,744

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557522.axmodel

6.3.1000.2276

14,552

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557525.axmodel

6.3.1000.2279

19,672

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557544.axmodel

6.3.1000.2297

90,840

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557545.axmodel

6.3.1000.2298

28,888

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557547.axmodel

6.3.1000.2299

15,064

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557554.axmodel

6.3.1000.2306

30,424

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557556.axmodel

6.3.1000.2307

30,936

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557564.axmodel

6.3.1000.2318

42,200

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557565.axmodel

6.3.1000.2318

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557566.axmodel

6.3.1000.2319

13,016

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557571.axmodel

6.3.1000.2324

31,960

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557575.axmodel

6.3.1000.2328

18,648

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557576.axmodel

6.3.1000.2328

18,648

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557580.axmodel

6.3.1000.2332

15,576

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557581.axmodel

6.3.1000.2333

14,552

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557587.axmodel

6.3.1000.2343

15,576

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557591.axmodel

6.3.1000.2349

77,016

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557596.axmodel

6.3.1000.2419

19,672

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557599.axmodel

6.3.1000.2417

89,816

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557605.axmodel

6.3.1000.2433

51,928

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557606.axmodel

6.3.4000.1038

806,104

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557607.axmodel

6.3.4000.1038

20,184

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557611.axmodel

6.3.1000.2444

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557613.axmodel

6.3.1000.2446

128,728

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557614.axmodel

6.3.1000.2446

16,600

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557617.axmodel

6.3.1000.2460

26,840

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557619.axmodel

6.3.1000.2451

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557624.axmodel

6.3.1000.2458

87,256

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557626.axmodel

6.3.1000.2463

45,272

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557629.axmodel

6.3.1000.2469

24,280

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557630.axmodel

6.3.4000.1040

30,424

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557631.axmodel

6.3.4000.1040

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557632.axmodel

6.3.1000.2471

20,184

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557641.axmodel

6.3.1000.2482

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557643.axmodel

6.3.1000.2485

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557645.axmodel

6.3.1000.2487

32,472

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557646.axmodel

6.3.1000.2489

23,256

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557648.axmodel

6.3.1000.2491

39,640

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557655.axmodel

6.3.1000.2504

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557657.axmodel

6.3.1000.2513

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557661.axmodel

6.3.1000.2544

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557663.axmodel

6.3.1000.2550

19,160

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557670.axmodel

6.3.1000.2564

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557678.axmodel

6.3.1000.2573

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557685.axmodel

6.3.1000.2585

87,256

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557688.axmodel

6.3.1000.2588

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557697.axmodel

6.3.1000.2610

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557705.axmodel

6.3.1000.2625

157,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557706.axmodel

6.3.1000.2625

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557707.axmodel

6.3.1000.2628

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557708.axmodel

6.3.1000.2629

48,856

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4557718.axmodel

6.3.1000.2652

38,616

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558726.axmodel

6.3.1000.2663

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558727.axmodel

6.3.1000.2664

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558740.axmodel

6.3.1000.2681

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558750.axmodel

6.3.1000.2691

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558755.axmodel

6.3.1000.2697

29,912

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558762.axmodel

6.3.1000.2704

56,536

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558763.axmodel

6.3.1000.2704

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558773.axmodel

6.3.1000.2714

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558792.axmodel

6.3.1000.2735

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558793.axmodel

6.3.1000.2736

23,256

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558807.axmodel

6.3.1000.2757

157,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558815.axmodel

6.3.1000.2765

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558816.axmodel

6.3.1000.2801

175,832

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558817.axmodel

6.3.1000.2801

157,912

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558818.axmodel

6.3.1000.2801

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4558822.axmodel

6.3.1000.2791

18,648

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560830.axmodel

6.3.1000.2814

42,712

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560832.axmodel

6.3.1000.2816

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560839.axmodel

6.3.1000.2828

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560842.axmodel

6.3.1000.2831

44,248

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560847.axmodel

6.3.1000.2837

26,840

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560856.axmodel

6.3.1000.2850

1,239,256

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560857.axmodel

6.3.1000.2850

55,512

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560858.axmodel

6.3.1000.2850

157,912

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560860.axmodel

6.3.1000.2863

22,744

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560862.axmodel

6.3.1000.2868

400,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560863.axmodel

6.3.1000.2868

20,696

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560865.axmodel

6.3.1000.2870

19,672

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560867.axmodel

6.3.1000.2877

43,224

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560871.axmodel

6.3.2000.2892

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560878.axmodel

6.3.2000.2926

23,256

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560882.axmodel

6.3.2000.2930

28,376

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560884.axmodel

6.3.2000.2952

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560886.axmodel

6.3.2000.2956

157,912

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560887.axmodel

6.3.2000.2956

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560888.axmodel

6.3.2000.2957

157,912

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560889.axmodel

6.3.2000.2957

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560894.axmodel

6.3.2000.2964

157,912

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560895.axmodel

6.3.2000.2965

198,872

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560896.axmodel

6.3.2000.2965

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560902.axmodel

6.3.2000.2972

19,672

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560904.axmodel

6.3.2000.2976

131,288

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560905.axmodel

6.3.2000.2976

157,912

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560906.axmodel

6.3.2000.2976

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560907.axmodel

6.3.2000.2980

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560922.axmodel

6.3.2000.3002

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560934.axmodel

6.3.2000.3030

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560935.axmodel

6.3.2000.3030

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560950.axmodel

6.3.2000.3051

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560954.axmodel

6.3.2000.3059

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560958.axmodel

6.3.2000.3063

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560959.axmodel

6.3.2000.3067

26,328

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560960.axmodel

6.3.2000.3068

66,264

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560961.axmodel

6.3.2000.3070

19,672

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560964.axmodel

6.3.2000.3073

23,768

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560967.axmodel

6.3.2000.3077

20,696

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560969.axmodel

6.3.2000.3082

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560980.axmodel

6.3.2000.3095

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560987.axmodel

6.3.2000.3103

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560990.axmodel

6.3.2000.3107

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560995.axmodel

6.3.2000.3113

18,648

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560996.axmodel

6.3.2000.3114

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4560999.axmodel

6.3.2000.3117

18,648

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561001.axmodel

6.3.2000.3123

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561006.axmodel

6.3.2000.3132

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561010.axmodel

6.3.2000.3136

102,104

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561035.axmodel

6.3.2000.3177

93,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561042.axmodel

6.3.2000.3210

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561043.axmodel

6.3.2000.3212

43,224

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561047.axmodel

6.3.2000.3220

54,488

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561050.axmodel

6.3.2000.3226

19,672

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561055.axmodel

6.3.2000.3234

21,720

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561057.axmodel

6.3.2000.3236

17,624

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561060.axmodel

6.3.2000.3240

30,936

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561062.axmodel

6.3.2000.3242

17,624

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561063.axmodel

6.3.2000.3244

157,912

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561070.axmodel

6.3.2000.3253

24,280

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561073.axmodel

6.3.2000.3268

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561075.axmodel

6.3.2000.3269

14,552

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561082.axmodel

6.3.2000.3280

42,200

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561097.axmodel

6.3.2000.3312

17,112

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561098.axmodel

6.3.2000.3313

107,736

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561102.axmodel

6.3.2000.3318

103,640

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561103.axmodel

6.3.2000.3318

19,672

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561106.axmodel

6.3.2000.3323

158,424

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561113.axmodel

6.3.2000.3334

158,424

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561120.axmodel

6.3.2000.3340

88,280

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561121.axmodel

6.3.2000.3341

16,088

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561124.axmodel

6.3.2000.3344

15,576

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561135.axmodel

6.3.2000.3355

27,864

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561146.axmodel

6.3.2000.3375

558,296

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561166.axmodel

6.3.2000.3396

29,400

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561170.axmodel

6.3.2000.3401

151,256

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561182.axmodel

6.3.2000.3412

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561185.axmodel

6.3.2000.3442

139,992

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561192.axmodel

6.3.2000.3423

88,280

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561200.axmodel

6.3.2000.3433

109,272

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561202.axmodel

6.3.2000.3437

76,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561203.axmodel

6.3.2000.3437

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561207.axmodel

6.3.2000.3441

19,672

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561216.axmodel

6.3.2000.3451

43,736

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561235.axmodel

6.3.2000.3471

70,360

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561243.axmodel

6.3.2000.3480

23,256

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561255.axmodel

6.3.2000.3492

13,528

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561260.axmodel

6.3.2000.3572

17,112

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561261.axmodel

6.3.2000.3604

16,088

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561267.axmodel

6.3.2000.3501

21,208

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561272.axmodel

6.3.2000.3506

17,112

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561277.axmodel

6.3.2000.3511

17,112

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561288.axmodel

6.3.2000.3520

32,472

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561289.axmodel

6.3.2000.3520

158,424

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561301.axmodel

6.3.2000.3529

15,064

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561302.axmodel

6.3.2000.3529

16,600

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561306.axmodel

6.3.2000.3531

18,648

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561323.axmodel

6.3.2000.3550

22,232

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561326.axmodel

6.3.2000.3552

98,520

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561327.axmodel

6.3.2000.3553

19,160

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561329.axmodel

6.3.2000.3556

158,424

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561336.axmodel

6.3.2000.3565

158,936

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561340.axmodel

6.3.2000.3585

1,129,176

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561341.axmodel

6.3.2000.3585

75,992

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561342.axmodel

6.3.2000.3585

158,424

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561352.axmodel

6.3.2000.3617

16,088

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561353.axmodel

6.3.2000.3618

15,576

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561360.axmodel

6.3.2000.3629

1,060,056

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561361.axmodel

6.3.2000.3629

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561367.axmodel

6.3.2000.3649

34,520

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561368.axmodel

6.3.2000.3649

14,552

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561371.axmodel

6.3.2000.3678

22,232

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561372.axmodel

6.3.2000.3679

46,296

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561377.axmodel

6.3.2000.3686

566,488

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561379.axmodel

6.3.2000.3688

27,352

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561383.axmodel

6.3.2000.3696

42,200

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561412.axmodel

6.3.2000.3744

39,128

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561424.axmodel

6.3.2000.3766

14,552

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561425.axmodel

6.3.2000.3768

15,576

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561426.axmodel

6.3.4000.1045

229,592

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561440.axmodel

6.3.2000.3799

18,648

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4561446.axmodel

6.3.2000.3814

18,648

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562460.axmodel

6.3.2000.3854

13,528

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562470.axmodel

6.3.2000.3877

16,600

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562487.axmodel

6.3.2000.3905

63,192

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562494.axmodel

6.3.2000.3914

13,016

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562496.axmodel

6.3.2000.3916

28,376

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562509.axmodel

6.3.2000.4009

24,280

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562527.axmodel

6.3.2000.3946

41,176

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562530.axmodel

6.3.2000.3951

86,744

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562543.axmodel

6.3.2000.3969

20,696

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562548.axmodel

6.3.2000.3974

13,016

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562553.axmodel

6.3.2000.3979

17,112

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562556.axmodel

6.3.2000.3985

19,672

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562560.axmodel

6.3.2000.3990

108,760

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562561.axmodel

6.3.2000.3990

13,528

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562571.axmodel

6.3.2000.4004

19,160

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562572.axmodel

6.3.2000.4005

57,560

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562575.axmodel

6.3.2000.4011

18,648

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562577.axmodel

6.3.2000.4016

237,784

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562578.axmodel

6.3.2000.4016

20,696

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562579.axmodel

6.3.2000.4016

158,936

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562595.axmodel

6.3.2000.4073

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562596.axmodel

6.3.2000.4074

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562599.axmodel

6.3.2000.4077

12,504

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562600.axmodel

6.3.2000.4077

13,016

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562606.axmodel

6.3.2000.4088

51,416

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4562611.axmodel

6.3.2000.4097

14,040

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563629.axmodel

6.3.2000.4147

34,008

11-Sep-2016

04:42

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563634.axmodel

6.3.2000.4152

44,248

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563651.axmodel

6.3.2000.4189

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563664.axmodel

6.3.2000.4208

22,232

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563703.axmodel

6.3.2000.4291

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563734.axmodel

6.3.2000.4347

43,224

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563742.axmodel

6.3.2000.4358

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563757.axmodel

6.3.2000.4388

158,936

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563759.axmodel

6.3.2000.4389

158,936

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563766.axmodel

6.3.2000.4396

32,472

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563821.axmodel

6.3.2000.4451

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563845.axmodel

6.3.2000.4483

58,584

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563846.axmodel

6.3.2000.4483

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563847.axmodel

6.3.4000.1042

85,720

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563848.axmodel

6.3.4000.1042

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563853.axmodel

6.3.2000.4509

176,344

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563854.axmodel

6.3.2000.4509

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563860.axmodel

6.3.2000.4504

158,936

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563886.axmodel

6.3.2000.4568

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563891.axmodel

6.3.2000.4571

56,024

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563892.axmodel

6.3.2000.4571

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563907.axmodel

6.3.2000.4653

158,936

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563908.axmodel

6.3.2000.4653

27,352

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563924.axmodel

6.3.2000.4609

32,984

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563928.axmodel

6.3.2000.4612

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563935.axmodel

6.3.2000.4628

31,960

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563936.axmodel

6.3.2000.4630

14,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563939.axmodel

6.3.2000.4634

158,936

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563947.axmodel

6.3.2000.4642

15,064

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563978.axmodel

6.3.2000.4700

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4563988.axmodel

6.3.2000.4709

26,328

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564003.axmodel

6.3.2000.4734

65,240

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564009.axmodel

6.3.2000.4743

158,936

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564013.axmodel

6.3.2000.4753

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564014.axmodel

6.3.2000.4757

29,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564016.axmodel

6.3.2000.4761

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564017.axmodel

6.3.2000.4762

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564020.axmodel

6.3.2000.4772

17,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564057.axmodel

6.3.2000.4826

19,672

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564067.axmodel

6.3.2000.4846

31,960

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564075.axmodel

6.3.2000.4857

158,936

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564106.axmodel

6.3.2000.4893

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564107.axmodel

6.3.2000.4893

158,936

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564111.axmodel

6.3.2000.4894

159,448

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564122.axmodel

6.3.2000.4905

53,464

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564123.axmodel

6.3.2000.4906

47,832

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564124.axmodel

6.3.2000.4906

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564137.axmodel

6.3.2000.4923

96,984

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564138.axmodel

6.3.2000.4923

159,448

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564139.axmodel

6.3.2000.4923

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564140.axmodel

6.3.2000.4924

49,880

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564143.axmodel

6.3.2000.4926

22,232

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564145.axmodel

6.3.2000.4928

66,776

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564148.axmodel

6.3.3000.284

159,448

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564158.axmodel

6.3.2000.4940

221,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564159.axmodel

6.3.2000.4940

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564160.axmodel

6.3.3000.316

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564167.axmodel

6.3.3000.304

19,672

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564180.axmodel

6.3.2000.4959

21,720

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564181.axmodel

6.3.2000.4959

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564191.axmodel

6.3.2000.4968

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564192.axmodel

6.3.2000.4970

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564198.axmodel

6.3.2000.4977

58,584

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564200.axmodel

6.3.2000.4978

105,688

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564201.axmodel

6.3.2000.4978

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564208.axmodel

6.3.2000.4984

159,448

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564210.axmodel

6.3.2000.4985

159,448

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564218.axmodel

6.3.2000.4991

159,448

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564220.axmodel

6.3.2000.4992

22,232

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564227.axmodel

6.3.3000.335

67,800

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564229.axmodel

6.3.3000.290

36,568

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4564230.axmodel

6.3.3000.290

26,840

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565254.axmodel

6.3.3000.350

124,120

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565255.axmodel

6.3.3000.351

323,288

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565256.axmodel

6.3.3000.351

29,400

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565261.axmodel

6.3.3000.360

36,056

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565275.axmodel

6.3.3000.383

164,568

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565276.axmodel

6.3.3000.383

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565283.axmodel

6.3.3000.396

23,256

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565285.axmodel

6.3.3000.402

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565286.axmodel

6.3.3000.403

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565305.axmodel

6.3.3000.433

104,664

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565306.axmodel

6.3.3000.433

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565317.axmodel

6.3.3000.458

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565335.axmodel

6.3.3000.484

18,648

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565364.axmodel

6.3.3000.531

53,464

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565365.axmodel

6.3.3000.531

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565396.axmodel

6.3.3000.578

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565397.axmodel

6.3.3000.578

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565422.axmodel

6.3.3000.609

21,208

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565425.axmodel

6.3.3000.614

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565432.axmodel

6.3.3000.623

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565439.axmodel

6.3.3000.632

17,624

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565485.axmodel

6.3.3000.731

159,960

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565514.axmodel

6.3.3000.768

24,280

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565516.axmodel

6.3.3000.775

26,840

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565535.axmodel

6.3.3000.818

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565536.axmodel

6.3.3000.815

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565540.axmodel

6.3.3000.824

160,472

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565549.axmodel

6.3.3000.838

14,040

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565573.axmodel

6.3.3000.868

27,864

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565589.axmodel

6.3.3000.889

145,112

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565590.axmodel

6.3.3000.889

27,352

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565591.axmodel

6.3.3000.889

160,472

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565595.axmodel

6.3.3000.884

84,184

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565616.axmodel

6.3.3000.909

40,152

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565617.axmodel

6.3.3000.909

159,960

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565618.axmodel

6.3.3000.909

27,352

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565693.axmodel

6.3.3000.1003

159,960

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565698.axmodel

6.3.3000.986

159,960

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565699.axmodel

6.3.3000.986

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565711.axmodel

6.3.3000.1062

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565712.axmodel

6.3.3000.1061

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4565741.axmodel

6.3.3000.1108

86,744

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4566743.axmodel

6.3.3000.1123

27,352

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4566751.axmodel

6.3.3000.1137

160,472

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4566789.axmodel

6.3.3000.1208

23,256

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4566790.axmodel

6.3.3000.1208

16,600

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4566817.axmodel

6.3.3000.1291

18,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4566823.axmodel

6.3.3000.1299

20,184

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4566851.axmodel

6.3.3000.1367

20,696

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4567880.axmodel

6.3.3000.1558

67,800

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4567893.axmodel

6.3.3000.1634

160,472

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4567905.axmodel

6.3.3000.1652

160,472

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4567912.axmodel

6.3.3000.1659

39,640

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4567944.axmodel

6.3.3000.1706

78,552

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4567953.axmodel

6.3.3000.1703

20,184

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4567970.axmodel

6.3.3000.1783

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4567980.axmodel

6.3.3000.1796

160,472

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4567998.axmodel

6.3.3000.1864

160,472

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568000.axmodel

6.3.3000.1867

66,776

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568001.axmodel

6.3.3000.1867

13,016

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568037.axmodel

6.3.3000.1983

19,672

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568074.axmodel

6.3.3000.2069

23,256

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568076.axmodel

6.3.3000.2073

350,936

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568077.axmodel

6.3.3000.2073

160,472

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568078.axmodel

6.3.3000.2073

25,816

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568099.axmodel

6.3.3000.2145

160,472

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568120.axmodel

6.3.3000.2185

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568210.axmodel

6.3.3000.2368

74,456

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568218.axmodel

6.3.3000.2375

160,472

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568223.axmodel

6.3.3000.2379

160,472

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568225.axmodel

6.3.3000.2435

23,768

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568228.axmodel

6.3.3000.2444

160,984

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568229.axmodel

6.3.3000.2444

24,280

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568253.axmodel

6.3.3000.2487

160,984

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568274.axmodel

6.3.3000.2566

22,744

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568277.axmodel

6.3.3000.2570

160,984

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568283.axmodel

6.3.3000.2576

160,984

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568305.axmodel

6.3.3000.2712

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568307.axmodel

6.3.3000.2716

12,504

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568361.axmodel

6.3.3000.2887

49,880

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568368.axmodel

6.3.3000.2905

114,392

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568453.axmodel

6.3.3000.3061

210,136

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568454.axmodel

6.3.3000.3061

21,720

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568465.axmodel

6.3.3000.3123

160,984

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568470.axmodel

6.3.3000.3127

161,496

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568475.axmodel

6.3.3000.3129

161,496

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568492.axmodel

6.3.3000.3195

161,496

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568494.axmodel

6.3.3000.3209

23,256

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568499.axmodel

6.3.3000.3218

161,496

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568505.axmodel

6.3.3000.3235

161,496

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568550.axmodel

6.3.3000.3369

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568568.axmodel

6.3.3000.3417

161,496

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568599.axmodel

6.3.3000.3505

161,496

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568616.axmodel

6.3.3000.3547

161,496

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568637.axmodel

6.3.3000.3589

15,576

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568640.axmodel

6.3.3000.3593

161,496

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568655.axmodel

6.3.3000.3649

13,528

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568696.axmodel

6.3.4000.1049

162,008

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568751.axmodel

6.3.3000.3808

16,088

11-Sep-2016

04:43

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r3_cl4568758.axmodel

6.3.3000.3817