Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Sammanfattning

Uppdateringen innehåller ändringar som krävs för en ny japansk era för Windows Embedded kompakt 7.

Registerinställningar

Japanska era intervall

På Windows Embedded kompakt 7 lagras era området data i registret under följande undernyckel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Calendars\Japanese\Eras

Om det krävs kan ytterligare epoker läggas till den här undernyckeln på följande sätt:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Calendars\Japanese\Eras]

     "1868 01 01"="\\x660e\\x6cbb_\\x337e_Meiji_M"

     "1912 07 30"="\\x5927\\x6b63_\\x337d_Taisho_T"

     "1926 12 25"="\\x662d\\x548c_\\x337c_Showa_S"

     "1989 01 08"="\\x5e73\\x6210_\\x337b_Heisei_H"

     "2019 05 01"="\\x4ee4\\x548c_\\x32ff_Reiwa_R"

Namnet på varje era värde är startdatum för era i den gregorianska kalendern. Värdet innehåller era namn i Unicode-värdet för tecknet japanska förkortade era namn i Unicode-värdet för japanska tecken, era namn på engelska och ett förkortat era namn på engelska, enligt följande:

”ÅÅÅÅ MM DD” = ”\\xJE1\\xJE2_\\xAJE_EE_AEE”

Följande definitioner:

 • ”ÅÅÅÅ MM DD” är gregorianska datum för start av era ”fyrsiffrigt årtal, månad med två siffror, dagen med två siffror” format. Ett blanksteg mellan varje del av dagen.

 • ”JE1” är Unicode-värdet för det första japanska tecknet i namnet på era.

 • ”JE2” är Unicode-värdet för de andra japanska tecknet i namnet på era, följt av ett understreck.

 • ”AJE” är Unicode-värdet för japanska förkortade namnet på era, följt av ett understreck.

 • ”EE” är det engelska namnet på japanska era, följt av ett understreck.

 • ”AEE” är japanska era förkortade engelska namn.

Gannen (元年) och Ichinen (1年)

Windows Embedded kompakt 7 stöder både ”Gannen” och ”Ichinen” för det första året i era. Gannen är aktiverat som standard. Det kan emellertid konfigureras med hjälp av följande registernyckel.

Obs! ”InitialEraYear” definierar Gannen eller Ichinen.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Calendars\Japanese]

För Gannen: ”InitialEraYear” = ”\x5143\x5E74”

För Ichinen: ”InitialEraYear” = ”1\x5E74”

Kontroller av .NET compact Framework 3.5 - Avslappnad era intervall

Ett datum i en viss era kan ”spill” i följande era och inga ArgumentOutOfRangeException eller FormatException returneras som standard. Om du vill återställa strikt era kontrollerar anger följande värde till true eller 1enligt följande:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETCompactFramework\AppContext

"Switch.System.Globalization.EnforceJapaneseEraYearRanges"="true" "Switch.System.Globalization.EnforceJapaneseEraYearRanges"="1"  

.NET compact Framework 3.5 - det första året av en epok (Gannen jämfört med Ichinen)

Som standard antar .NET konventionen i formatering för första året av en era Gannen (元年). Du kan återställa den tidigare funktionen representerar det första året som ”1” i stället för som Gannen (元年). Om du vill göra detta anger du följande värden till true:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft.NETCompactFramework\AppContext "Switch.System.Globalization.FormatJapaneseFirstYearAsANumber"="true" "Switch.System.Globalization.EnforceLegacyJapaneseDateParsing"="true"

API-ändringar

GetCalendarInfoEx API

GetCalendarInfoEx stöder nu en ytterligare fråga om du vill avgöra om Gannen eller Ichinen används.

Ett nytt värde, CAL_SJAPANESEERAFIRSTYEAR, kan skickas som en tredje parameter för GetCalendarInfoEx att hämta det använda första året i era konventionen.

Windows Embedded kompakt 7 definierar inte emellertid globalt CAL_SJAPANESEERAFIRSTYEAR i huvudfiler i SDK. Därför kan definiera program lokalt CAL_SJAPANESEERAFIRSTYEAR enligt följande:

#define CAL_SJAPANESEERAFIRSTYEAR       0x0000003d

CAL_SJAPANESEERAFIRSTYEAR stöds endast på datorer som har en uppdatering som stöder en ny japansk era installerat. Datorer utan en uppdatering för japanska era returnerar 0 och ERROR_INVALID_FLAGS. I detta fall anses användningen av Ichinen.

Stöd för teckensnitt för ny era för japanska tecken

Följande japanska teckensnitt i Windows Embedded kompakt 7 innehåller stöd för ny era för japanska tecken (U + 32FF):

 • Meiryo (Meiryo.ttc)

 • Meiryo fet (MeiryoB.ttc)

 • MS Gothic (Msgothic.ttc)

 • MS Mincho (MsMincho.ttc)

Följande japanska minskas tecknet uppsättning teckensnitt i Windows Embedded kompakt 7 har inte stöd för det nya japanska Era tecknet (U + 32FF):

 • Meiryo_4_50.ttf

 • Meiryo_4_80.ttf

 • Msgothic30.ttc

 • Msgothic_1_50.ttc

 • Msgothic_1_60.ttc

 • Msgothic_1_70.ttc

 • Msgothic_1_80.ttc

 • Msgothic_1_90.ttc

 • Msgothic30_1_19.ttc

 • msg12and16.ttf

Följande teckensnitt för japanska komprimerade i Windows Embedded kompakt 7 har inte stöd för en ny era för japanska tecken (U + 32FF):

 • Meiryo_4_50.ac3

 • Meiryo_4_80.ac3

 • Msgothic.ac3

 • Msgothic30.ac3

 • Msgothic_1_50.ac3

 • Msgothic_1_60.ac3

 • Msgothic_1_70.ac3

 • Msgothic_1_80.ac3

 • Msgothic_1_90.ac3

 • Msgothic30_1_19.ac3

 • MsMincho.ac3

Ändringar i japanska kalendern datumformat

Den japanska kalendern i Windows Embedded kompakt 7 fortsätter att använda den befintliga långt, kort och månad-år format. Detta skiljer sig från Windows-skrivbordet, som kan ha uppdaterats datumformat för japanska kalendern.

Information om programvara

Information om hämtning

Uppdatering av Windows Embedded kompakt 7 månatliga (mars 2019) är nu tillgänglig från Microsoft. Om du vill hämta uppdateringen går du till Enhet Partner Center (DPC).

Förutsättningar

Den här uppdateringen stöds endast om alla tidigare utgivna uppdateringar för produkten har installerats.

Krav på omstart

När du har installerat den här uppdateringen måste du utföra en ren build-version av hela plattformen. Genom att använda någon av följande metoder:

 • Klicka på Ren lösningBuild -menyn och sedan på Build Solution.

 • Klicka på Återskapa lösningBuild -menyn.

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat denna uppdatering.

Obs!

Du kan behöva starta om program eller enhet du har uppdaterat japanska era information efter era övergången på 1 maj 2019.

Ersätter uppdatering

Den här uppdateringen ersätter inte några andra uppdateringar.

Filinformation

Den engelska versionen av det här programuppdateringspaketet har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

Filnamn

Storlek

Datum

Tid

Sökväg

Mscorlib.dll

1,022,360

25-Mar-2019

09:28

Others\Dotnetv35\Managed

Monthcal.cpp

296,625

25-Mar-2019

09:26

Premium\Private\Winceos\Osshell\Commctrl\Cmncore

Monthcal.h

20,759

25-Mar-2019

09:26

Premium\Private\Winceos\Osshell\Commctrl\Cmncore

Scdttime.cpp

15,314

25-Mar-2019

09:26

Premium\Private\Winceos\Osshell\Commctrl\Cmncore

Common.reg

565,581

01-Apr-2019

13:05

Public\Common\Oak\Files

Commctrl.lib

3,456,388

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Commctrlgdi.lib

143,296

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

33,588

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Commctrl_hpc.lib

251,600

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Lpk.lib

245,624

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Unilib.lib

162,928

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Commctrl.lib

4,259,364

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Commctrlgdi.lib

156,448

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

34,086

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Commctrl_hpc.lib

258,012

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Lpk.lib

272,696

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Unilib.lib

163,514

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Commctrl.lib

3,354,948

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Commctrlgdi.lib

139,216

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

34,600

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Commctrl_hpc.lib

255,454

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Lpk.lib

202,640

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Unilib.lib

162,054

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Commctrl.lib

3,455,482

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Commctrlgdi.lib

143,288

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

33,596

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Commctrl_hpc.lib

251,688

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Lpk.lib

245,676

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Unilib.lib

162,964

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Commctrl.lib

4,256,258

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Commctrlgdi.lib

156,404

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

34,094

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Commctrl_hpc.lib

258,078

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Lpk.lib

272,684

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Unilib.lib

163,546

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Commctrl.lib

3,354,014

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Commctrlgdi.lib

139,208

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

34,608

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Commctrl_hpc.lib

255,542

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Lpk.lib

202,692

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Unilib.lib

162,090

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Commctrl.lib

3,441,454

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Commctrlgdi.lib

142,670

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

33,596

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Commctrl_hpc.lib

251,530

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Lpk.lib

244,624

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Unilib.lib

162,948

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Commctrl.lib

4,246,284

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Commctrlgdi.lib

155,992

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

34,094

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Commctrl_hpc.lib

257,956

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Lpk.lib

271,520

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Unilib.lib

163,510

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Commctrl.lib

3,342,112

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Commctrlgdi.lib

138,610

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

34,608

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Commctrl_hpc.lib

255,386

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Lpk.lib

202,556

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Unilib.lib

162,074

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Commctrl.lib

3,363,248

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Commctrlgdi.lib

137,258

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

34,002

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Commctrl_hpc.lib

244,494

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Lpk.lib

238,188

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Unilib.lib

162,610

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Commctrl.lib

3,943,728

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Commctrlgdi.lib

150,940

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

34,294

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Commctrl_hpc.lib

254,696

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Lpk.lib

258,566

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Unilib.lib

163,286

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Commctrl.lib

3,279,086

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Commctrlgdi.lib

132,600

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

34,928

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Commctrl_hpc.lib

245,698

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Lpk.lib

199,338

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Unilib.lib

161,466

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Commctrl.lib

3,365,846

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Commctrlgdi.lib

137,422

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

34,052

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Commctrl_hpc.lib

245,160

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Lpk.lib

238,694

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Unilib.lib

162,876

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Commctrl.lib

3,946,540

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Commctrlgdi.lib

151,104

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

34,348

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Commctrl_hpc.lib

255,418

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Lpk.lib

259,100

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Unilib.lib

163,532

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Commctrl.lib

3,281,798

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Commctrlgdi.lib

132,754

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

34,984

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Commctrl_hpc.lib

246,412

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Lpk.lib

199,860

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Unilib.lib

161,730

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Commctrl.lib

3,030,886

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Commctrlgdi.lib

129,066

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

33,106

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Commctrl_hpc.lib

238,818

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Lpk.lib

225,570

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Unilib.lib

162,252

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Commctrl.lib

3,512,512

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Commctrlgdi.lib

142,240

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

33,508

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Commctrl_hpc.lib

250,686

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Lpk.lib

238,868

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Unilib.lib

162,788

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Commctrl.lib

3,019,048

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Commctrlgdi.lib

125,344

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

34,034

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Commctrl_hpc.lib

240,690

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Lpk.lib

192,142

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Unilib.lib

161,170

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Commctrl.lib

3,011,428

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Commctrlgdi.lib

126,756

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Commctrlrc_stubs.lib

31,438

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Commctrl_hpc.lib

240,992

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Lpk.lib

225,222

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Unilib.lib

162,426

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Commctrl.lib

3,318,616

03-Apr-2019

12:48

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Commctrlgdi.lib

131,774

03-Apr-2019

12:48

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Commctrlrc_stubs.lib

31,476

03-Apr-2019

12:48

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Commctrl_hpc.lib

242,666

03-Apr-2019

12:48

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Lpk.lib

233,276

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Unilib.lib

162,538

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Commctrl.lib

2,886,706

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Commctrlgdi.lib

122,358

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Commctrlrc_stubs.lib

32,142

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Commctrl_hpc.lib

241,676

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Lpk.lib

190,432

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Unilib.lib

161,640

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Nlslocale.dll

196,608

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Nlslocale.map

80,020

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Nlslocale.rel

23,286

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Uspce.dll

520,192

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Uspce.map

164,729

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Uspce.rel

97,758

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Nlslocale.dll

270,336

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Nlslocale.map

83,430

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Nlslocale.rel

25,780

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Uspce.dll

864,256

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Uspce.map

201,299

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Uspce.rel

112,693

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Nlslocale.dll

163,840

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Nlslocale.map

44,608

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Nlslocale.rel

17,573

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Uspce.dll

454,656

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Uspce.map

98,845

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Uspce.rel

65,191

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Nlslocale.dll

196,608

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Nlslocale.map

80,023

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Nlslocale.rel

23,286

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Uspce.dll

520,192

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Uspce.map

164,735

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Uspce.rel

97,758

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Nlslocale.dll

270,336

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Nlslocale.map

83,427

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Nlslocale.rel

25,780

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Uspce.dll

856,064

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Uspce.map

201,300

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Uspce.rel

112,577

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Nlslocale.dll

163,840

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Nlslocale.map

44,608

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Nlslocale.rel

17,573

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Uspce.dll

454,656

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Uspce.map

98,845

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Uspce.rel

65,191

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Nlslocale.dll

196,608

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Nlslocale.map

80,024

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Nlslocale.rel

23,257

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Uspce.dll

516,096

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Uspce.map

164,731

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Uspce.rel

98,889

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Nlslocale.dll

266,240

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Nlslocale.map

83,429

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Nlslocale.rel

25,780

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Uspce.dll

839,680

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Uspce.map

201,302

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Uspce.rel

112,403

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Nlslocale.dll

163,840

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Nlslocale.map

44,608

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Nlslocale.rel

17,573

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Uspce.dll

450,560

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Uspce.map

98,768

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Uspce.rel

65,162

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Nlslocale.dll

217,088

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Nlslocale.map

80,191

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Nlslocale.rel

93,785

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Uspce.dll

581,632

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Uspce.map

162,946

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Uspce.rel

291,971

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Nlslocale.dll

282,624

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Nlslocale.map

82,942

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Nlslocale.rel

120,146

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Uspce.dll

876,544

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Uspce.map

198,845

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Uspce.rel

440,538

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Nlslocale.dll

184,320

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Nlslocale.map

43,986

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Nlslocale.rel

72,934

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Uspce.dll

499,712

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Uspce.map

96,314

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Uspce.rel

172,143

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Nlslocale.dll

217,088

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Nlslocale.map

80,191

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Nlslocale.rel

93,785

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Uspce.dll

581,632

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Uspce.map

162,956

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Uspce.rel

291,971

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Nlslocale.dll

282,624

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Nlslocale.map

82,941

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Nlslocale.rel

120,146

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Uspce.dll

876,544

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Uspce.map

198,850

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Uspce.rel

440,538

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Nlslocale.dll

184,320

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Nlslocale.map

43,986

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Nlslocale.rel

72,934

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Uspce.dll

499,712

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Uspce.map

96,320

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Uspce.rel

172,143

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Nlslocale.dll

184,320

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Nlslocale.map

80,420

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Nlslocale.rel

45,181

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Uspce.dll

471,040

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Uspce.map

165,203

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Uspce.rel

147,145

03-Apr-2019

12:53

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Nlslocale.dll

237,568

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Nlslocale.map

83,693

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Nlslocale.rel

53,794

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Uspce.dll

696,320

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Uspce.map

201,569

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Uspce.rel

191,428

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Nlslocale.dll

151,552

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Nlslocale.map

44,562

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Nlslocale.rel

40,425

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Uspce.dll

409,600

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Uspce.map

98,747

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Uspce.rel

105,878

03-Apr-2019

12:52

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Nlslocale.dll

176,128

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Nlslocale.map

81,620

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Nlslocale.rel

21,401

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Uspce.dll

446,464

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Uspce.map

166,926

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Uspce.rel

112,548

03-Apr-2019

12:50

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Nlslocale.dll

221,184

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Nlslocale.map

82,714

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Nlslocale.rel

31,000

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Uspce.dll

630,784

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Uspce.map

198,446

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Uspce.rel

147,232

03-Apr-2019

12:49

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Nlslocale.dll

147 456

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Nlslocale.map

46,295

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Nlslocale.rel

17,196

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Uspce.dll

393,216

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Uspce.map

108,069

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Uspce.rel

65,104

03-Apr-2019

12:51

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Oleaut32.lib

1,374,876

03-Apr-2019

13:02

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv5\Checked

Oleaut32.lib

1,623,678

03-Apr-2019

13:00

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv5\Debug

Oleaut32.lib

1,482,102

03-Apr-2019

13:02

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv5\Retail

Oleaut32.lib

1,366,210

03-Apr-2019

13:03

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv6\Checked

Oleaut32.lib

1,613,646

03-Apr-2019

12:59

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv6\Debug

Oleaut32.lib

1,473,438

03-Apr-2019

13:01

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv6\Retail

Oleaut32.lib

1,355,236

03-Apr-2019

13:03

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Checked

Oleaut32.lib

1,603,248

03-Apr-2019

12:59

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Debug

Oleaut32.lib

1,462,666

03-Apr-2019

13:00

Public\Dcom\Oak\Lib\Armv7\Retail

Oleaut32.lib

1,241,366

03-Apr-2019

13:01

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Oleaut32.lib

1,504,346

03-Apr-2019

13:00

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Oleaut32.lib

1,340,752

03-Apr-2019

13:01

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Oleaut32.lib

1,239,294

03-Apr-2019

13:01

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Oleaut32.lib

1,508,990

03-Apr-2019

13:02

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Oleaut32.lib

1,335,650

03-Apr-2019

13:00

Public\Dcom\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Oleaut32.lib

1,131,710

03-Apr-2019

13:03

Public\Dcom\Oak\Lib\Sh4\Checked

Oleaut32.lib

1,367,948

03-Apr-2019

13:02

Public\Dcom\Oak\Lib\Sh4\Debug

Oleaut32.lib

1,239,416

03-Apr-2019

13:00

Public\Dcom\Oak\Lib\Sh4\Retail

Oleaut32.lib

1,121,798

03-Apr-2019

12:57

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Checked

Oleaut32.lib

1,203,734

03-Apr-2019

12:56

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Debug

Oleaut32.lib

1,187,888

03-Apr-2019

13:00

Public\Dcom\Oak\Lib\X86\Retail

Datetime.cpp

19,852

25-Mar-2019

09:28

Public\Wceshellfe\Oak\Ctlpnl\Cplmain

Cplmain.lib

1,394,942

03-Apr-2019

13:46

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Checked

Cplmain.lib

1,559,132

03-Apr-2019

13:42

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Debug

Cplmain.lib

1,219,014

03-Apr-2019

13:45

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv5\Retail

Cplmain.lib

1,394,714

03-Apr-2019

13:48

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Checked

Cplmain.lib

1,558,552

03-Apr-2019

13:34

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Debug

Cplmain.lib

1,218,794

03-Apr-2019

13:45

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv6\Retail

Cplmain.lib

1,389,974

03-Apr-2019

13:49

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Checked

Cplmain.lib

1,553,422

03-Apr-2019

13:34

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Debug

Cplmain.lib

1,214,636

03-Apr-2019

13:37

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Armv7\Retail

Cplmain.lib

1,387,284

03-Apr-2019

13:45

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Cplmain.lib

1,536,144

03-Apr-2019

13:42

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Cplmain.lib

1,222,430

03-Apr-2019

13:43

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Cplmain.lib

1,389,150

03-Apr-2019

13:45

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Cplmain.lib

1,537,968

03-Apr-2019

13:46

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Cplmain.lib

1,224,244

03-Apr-2019

13:36

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Cplmain.lib

1,263,740

03-Apr-2019

13:49

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Checked

Cplmain.lib

1,363,152

03-Apr-2019

13:46

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Debug

Cplmain.lib

1,121,008

03-Apr-2019

13:36

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\Sh4\Retail

Cplmain.lib

1,259,988

03-Apr-2019

13:31

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Checked

Cplmain.lib

1,310,496

03-Apr-2019

13:28

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Debug

Cplmain.lib

1,088,180

03-Apr-2019

13:41

Public\Wceshellfe\Oak\Lib\X86\Retail

Referenser

Mer information om andra Microsoft-produkter som ny japansk era uppdateringar utvecklas finns uppdateringar för kan 2019 japanska era ändring.

Lär dig mer om den terminologi som Microsoft använder för att beskriva programuppdateringar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×