Symptom

Om du ansluter en USB-skrivare till Windows 10 version 1903 eller senare stänger du av Windows och kopplar från eller stänger av skrivaren. När du startar Windows igen finns USB-skrivarporten inte tillgänglig i listan över skrivarportar. Windows kan inte slutföra någon aktivitet som kräver den porten.  

Listan över skrivarportar finns i: Starta > Inställningar (kugghjulsikonen) > Enheter > Skrivare & skannrar > Egenskaper för Print Server > Port.

Orsak

  • Om drivrutinen för USB-skrivaren innehåller en Språkövervakare anropas inte OpenPortEx-funktionen för Språkövervakaren.  Därför kan användaren inte utföra åtgärder beroende på vilken språkskärm som används.

  • På kontrollpanelen "Enheter och skrivare" visas inte USB-skrivarens port (t.ex. "USB001") i listan över skrivarportar när du väljer [Egenskaper för utskriftsserver] > [Port].  Användaren kan därför inte utföra åtgärder beroende på att det finns en port.

Lösning

Du kan undvika problemet genom att ansluta en nätansluten USB-skrivare innan du startar Windows.

Mer information

Microsoft har bekräftat att det är ett problem i de Microsoft-produkter som listas i avsnittet "Gäller för". Vi arbetar med att åtgärda problemet i en framtida version av operativsystemet.

För utvecklare och maskinvaruleverantörer: mer information om utskriftsbildskärmar, språkskärmar och OpenPortEx-funktioner finns i följande dokument –

Skriva ut en bildskärm

Språkskärmar

PfnOpenPortEx callback-funktion

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×