Viktigt  Snabbkorrigeringen som motsvarar KB 2824600 har ingått med snabbkorrigeringen KB 2878635 som innehåller alla korrigeringar som tidigare ingick i KB 2824600.

Symptom

Föreställ dig följande:

 • Du aktiverar funktionen kluster delade volymer (CSV) i ett kluster med Windows Server 2012.

 • Du kan skapa en virtuell dator på en CSV-volym på en klusternod.

 • CSV-volymen stöder inte funktionen avlästa Data överför (ODX).

 • Du startar den virtuella maskinen.

 • Du försöker skapa en säkerhetskopia av den virtuella datorn på CSV-volym med hjälp av Microsoft System Center Data Protection Manager (DPM).

I det här fallet händer något av följande problem:

 • Säkerhetskopian skapas. Den virtuella datorn anges dock ett pausat tillstånd.

 • CSV-volymen kopplas från. Därför den virtuella datorn kopplas från och går inte att skapa säkerhetskopian.

Dessutom kan följande händelser loggas separat i klusterloggen och i systemloggen: Anteckningar

 • Det här problemet uppstår även vid försök att skapa en ögonblicksbild av den virtuella datorn med hjälp av säkerhetskopieringsprogram som använder Microsoft-programvara för providern.

 • Om det här problemet uppstår när CSV-volymen stöder funktionen ODX, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  Virtual machine anger ett pausat tillstånd eller en CSV-volym kopplas från när du försöker skapa en säkerhetskopia av den virtuella datorn på ett kluster med Windows Server 2012

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom NTFS förutsätter att funktionen ODX stöds som standard. Om maskinvaran inte har stöd för funktionen ODX kontrollerar NTFS fortfarande statusen ODX stöd i både läsa sökväg och Skriv sökvägen. Därför krävs mer resurser för CSV och detta ökar risken för en CSV-failover-händelse.

Lösning

Den här snabbkorrigeringen är också tillgängliga på .

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd bara den här snabbkorrigeringen för system med just detta problem.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns "Snabbkorrigeringen tillgänglig för hämtning" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om det här avsnittet inte visas, skicka en begäran till Microsofts kundtjänst och Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

Obs! "Snabbkorrigering tillgänglig för hämtning" formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig på. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows Server 2012.

Registerinformation

För att kunna använda snabbkorrigeringen i det här paketet behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Snabbkorrigeringen som motsvarar KB 2824600 har ersatts med snabbkorrigeringen KB 2878635 som innehåller alla korrigeringar som tidigare ingick i KB 2824600. Du bör använda snabbkorrigeringen KB 2878635 för att åtgärda problemen som beskrivs i KB 2824600. För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

uppdatering finns som förbättrar anpassningsbarhet i molnet tjänstprovider i Windows Server 2012: December 2013Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows Server 2012 Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 8 och snabbkorrigeringar för Windows Server 2012 ingår i samma paket. Dock visas bara "Windows 8" på sidan för begäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 8" på sidan. Alltid finns i avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.

 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av att undersöka versionsnumren som visas i följande tabell:

 • I MANIFESTET (.manifest) och MUM filerna (.mum) som installeras för varje miljö är i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2012". MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur

Temporär lösning

Important
Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar den, om problem uppstår.

Undvik problemet genom att inaktivera funktionen ODX genom att ändra värdet för registerposten FilterSupportedFeaturesMode till 1. Mer information om hur du gör detta finns på följande Microsoft TechNet-webbplats:

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information

För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×