Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Visa slack i projektet i Project skrivbordsversion

Slack, som också kallas för flyttal, är den tid en aktivitet kan bli försenad innan den krockar med en annan aktivitet. Det beräknas automatiskt i projektet när du schemalägger aktiviteter och vid behov kan du använda det som tidsbuffert när ditt schema riskerar att bli försenat.

Mer information om slack (rörlighet)

En aktivitet med slackvärdet noll (0) är en kritisk aktivitet. Om en kritisk aktivitet är försenad blir även projektets slutdatum försenat. Om du vill bygga in slack i den kritiska linjen kan du ändra standardinställningen för slack i rutan Aktiviteter är kritiska om slacket är mindre än eller lika med på fliken Beräkningsalternativ i dialogrutan Projektalternaiv (Arkiv > Alternativ). Mer information finns i Visa den kritiska linjen för ett projekt och Hur aktiviteter schemaläggs i Project: bakom scenen.

För att vara säker på att projektet avslutas i tid kan du försöka optimera aktiviteter som har slack och inte finns i den kritiska linjen. Du kan till exempel använda fritt slack för att fördröja en aktivitet eller tilldela dess resurser till en annan aktivitet för att förhindra att schemat förstörs.

Totalt slack kan vara ett positivt eller ett negativt värde. Ett negativt slackvärde visar att det inte är tillräckligt med tid schemalagt för aktiviteten och att mer tid behövs för att förhindra att projektets slutdatum försenas.

Om du vill veta hur Project beräknar fritt slack kan du lägga till fälten Startslack och Slutslack i valfri aktivitetsvy (klicka på Lägg till ny kolumn i den vyn och välj sedan fälten). Startslack är användbart när du jämnar ut projekt som är schemalagda från slutdatumet och visar skillnaden mellan tidiga startdatum och sena startdatum. Slutslack är användbart när du jämnar ut projekt som är schemalagda från startdatumet och visar skillnaden mellan tidiga slutdatum och sena slutdatum. Det mindre av de båda slackvärdena är mängden fritt slack.

Här är några saker du bör komma ihåg när du arbetar med rörlighet eller slack.

Tips

Förklaringar

Se upp med statiska villkor

Om en aktivitet som är begränsad till ett datum har en föregående aktivitet som avslutas för sent för att den efterföljande aktiviteten ska kunna starta på datumet som har angetts inträffar negativt slack. Negativt slack innebär att ytterligare begränsningar skapas för projektets slutdatum.

Tidsgränsdatum påverkar totalt slack

Tidsgränsdatum kan påverka den totala fördröjningen för aktiviteter. Om du anger ett tidsgränsdatum före slutet av aktivitetens totala fördröjning omberäknas total fördröjning med tidsgränsdatumet i stället för aktivitetens sena slutdatum. Aktiviteten blir kritisk om total fördröjning blir noll.

Använd vyn Detalj-Gantt till att hitta slack (rörlighet)

 1. Klicka på Visa > Andra vyer > Fler vyer.

  Fler vyer på Andra vyer-menyn

 2. I listan Vyer dubbelklickar du på Detalj-Gantt.

 3. Klicka på Visa > Tabeller > Schema.

  Schemapost på Tabeller-menyn

 4. Klicka på en aktivitet och visa dess slackvärden i fälten Fritt slack och Totalt slack.

  Om fälten Fritt slack och Totalt slack inte visas trycker du på Tabb för att flytta till dessa fält.

  Tips: För att lösa schemaproblem kanske du kan flytta aktiviter från faser utan slack till faser med för mycket slack.

Obs!: Slackvärden kan indikera att något inte stämmer i schemat. En aktivitet som exempelvis har ett Avslut-till-start-samband med en annan aktivitet som måste starta innan slutdatumet för den första aktiviteten visar negativt slack. Negativt slack kan också visas när en aktivitet är schemalagd att avslutas efter utsatt deadlinedatum.

Lägga till tidsbuffert i schemat manuellt

Samtidigt som det är bra att Project har en inbyggd tidsbuffert kan det finnas tillfällen när du vill lägga till din egen tidsbuffert. Mer information om olika sätt att lägga till en tidsbuffert manuellt finns i:

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×