Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Visa slack i projektet i Project skrivbordsversion

Slack, som också kallas för flyttal, är den tid en aktivitet kan bli försenad innan den krockar med en annan aktivitet. Det beräknas automatiskt i projektet när du schemalägger aktiviteter och vid behov kan du använda det som tidsbuffert när ditt schema riskerar att bli försenat.

Mer information om slack (rörlighet)

En aktivitet med slackvärdet noll (0) är en kritisk aktivitet. Om en kritisk aktivitet är försenad blir även projektets slutdatum försenat. Om du vill bygga in slack i den kritiska linjen kan du ändra standardinställningen för slack i rutan Aktiviteter är kritiska om slacket är mindre än eller lika med på fliken Beräkningsalternativ i dialogrutan Projektalternaiv (Arkiv > Alternativ). Mer information finns i Visa den kritiska linjen för ett projekt och Hur aktiviteter schemaläggs i Project: bakom scenen.

För att vara säker på att projektet avslutas i tid kan du försöka optimera aktiviteter som har slack och inte finns i den kritiska linjen. Du kan till exempel använda fritt slack för att fördröja en aktivitet eller tilldela dess resurser till en annan aktivitet för att förhindra att schemat förstörs.

Totalt slack kan vara ett positivt eller ett negativt värde. Ett negativt slackvärde visar att det inte är tillräckligt med tid schemalagt för aktiviteten och att mer tid behövs för att förhindra att projektets slutdatum försenas.

Om du vill veta hur Project beräknar fritt slack kan du lägga till fälten Startslack och Slutslack i valfri aktivitetsvy (klicka på Lägg till ny kolumn i den vyn och välj sedan fälten). Startslack är användbart när du jämnar ut projekt som är schemalagda från slutdatumet och visar skillnaden mellan tidiga startdatum och sena startdatum. Slutslack är användbart när du jämnar ut projekt som är schemalagda från startdatumet och visar skillnaden mellan tidiga slutdatum och sena slutdatum. Det mindre av de båda slackvärdena är mängden fritt slack.

Här är några saker du bör komma ihåg när du arbetar med rörlighet eller slack.

Tips

Förklaringar

Se upp med statiska villkor

Om en aktivitet som är begränsad till ett datum har en föregående aktivitet som avslutas för sent för att den efterföljande aktiviteten ska kunna starta på datumet som har angetts inträffar negativt slack. Negativt slack innebär att ytterligare begränsningar skapas för projektets slutdatum.

Tidsgränsdatum påverkar totalt slack

Tidsgränsdatum kan påverka den totala fördröjningen för aktiviteter. Om du anger ett tidsgränsdatum före slutet av aktivitetens totala fördröjning omberäknas total fördröjning med tidsgränsdatumet i stället för aktivitetens sena slutdatum. Aktiviteten blir kritisk om total fördröjning blir noll.

Använd vyn Detalj-Gantt till att hitta slack (rörlighet)

 1. Klicka på Visa > Andra vyer > Fler vyer.

  Fler vyer på Andra vyer-menyn

 2. I listan Vyer dubbelklickar du på Detalj-Gantt.

 3. Klicka på Visa > Tabeller > Schema.

  Schemapost på Tabeller-menyn

 4. Klicka på en aktivitet och visa dess slackvärden i fälten Fritt slack och Totalt slack.

  Om fälten Fritt slack och Totalt slack inte visas trycker du på Tabb för att flytta till dessa fält.

  Tips: För att lösa schemaproblem kanske du kan flytta aktiviter från faser utan slack till faser med för mycket slack.

Obs!: Slackvärden kan indikera att något inte stämmer i schemat. En aktivitet som exempelvis har ett Avslut-till-start-samband med en annan aktivitet som måste starta innan slutdatumet för den första aktiviteten visar negativt slack. Negativt slack kan också visas när en aktivitet är schemalagd att avslutas efter utsatt deadlinedatum.

Lägga till tidsbuffert i schemat manuellt

Samtidigt som det är bra att Project har en inbyggd tidsbuffert kan det finnas tillfällen när du vill lägga till din egen tidsbuffert. Mer information om olika sätt att lägga till en tidsbuffert manuellt finns i:

De här instruktionerna gäller för Microsoft Project 2007.

Mer information om slack (rörlighet)

Mängden slack i schemat anger hur lång tid aktiviteter kan fördröjas innan andra aktiviteter eller projektet slutdatum påverkas. Om du vet var det förekommer slack i schemat kan du flytta aktiviteter om vissa faser i schemat inte har något slack medan andra faser har för mycket slack.

Fritt slack är den tid en aktivitet kan fördröjas innan dess efterföljande aktivitet-aktivitet fördröjs. Rekommenderad användning Använd fältet Fritt slack om du vill bestämma om det finns utrymme för fördröjning av en aktivitet. Det är användbart om en resurs behöver mer tid för en aktivitet eller om du vill tilldela en resurs en annan aktivitet. Med hjälp av Fritt slack kan du också bestämma vad som måste göras för att åtgärda ett schema som har fördröjts.

Totalt slack är den tid en aktivitet kan fördröjas innan projektets slutdatum fördröjs. Totalt slack kan vara ett positivt eller ett negativt värde. Om totalt slack är ett positivt värde motsvarar det den tid som aktiviteten kan fördröjas utan att projektets slutdatum senareläggs. Om totalt slack är ett negativt värde motsvarar det den tid som måste sparas in, så att inte projektets slutdatum senareläggs. Negativt slack indikerar att för lite tid har schemalagts för en aktivitet, vilket vanligtvis beror på villkor-datum.

Som standard och per definition anses en aktivitet med 0 slack vara en kritisk aktivitet. Om en kritisk aktivitet fördröjs försenas också projektets slutdatum.

Använd vyn Detalj-Gantt till att hitta slack (rörlighet)

 1. Klicka på Fler vyer på menyn Visa.

 2. Klicka på Detalj-Gantt i listan Vyer och klicka sedan på Använd.

 3. Peka på Tabell på menyn Visa och klicka sedan på Schema.

  I diagramdelen av vyn visas slack som tunna staplar till höger om aktiviteter, med slackvärden angränsande till de vanliga Gantt-staplarna.

  Om fälten Fritt slack och Totalt slack inte visas i bladdelen av vyn, kan du flytta till dem genom att trycka på TABB.

Meddelanden: 

 • Om du vet var det förekommer slack i schemat kan du flytta aktiviteter om vissa faser i schemat inte har något slack medan andra faser har för mycket slack.

 • Slackvärden kan också vara tecken på inkonsekvenser i schemaläggningen. Ett negativt slackvärde uppstår till exempel om en aktivitet har ett Avslut-till-start-beroende med en efterföljande aktivitet och den efterföljande aktiviteten har ett Måste starta-villkor som infaller tidigare än slutet för den första aktiviteten. Negativt slack kan också uppstå när en aktivitet är schemalagd att avslutas efter sitt tidsgränsdatum.

Använd aktivitetsfält för att hitta slack (rörlighet)

Lägga till fälten Tidig start, Tidigt slut, Sen start och Sent slut i en aktivitetsvy om du vill analysera fördröjningar och hitta eventuellt slack i schemat.

Fälten Tidig start och Tidigt slut

När du först skapar en aktivitet är dess datum för tidig start och tidigt slut desamma som de planerade start- och slutdatumen. När du länkar aktiviteten till föregående aktivitet och efterföljande aktiviteter samt använder datumvillkor, beräknas datumen för tidig start och tidigt slut som tidigast möjliga datum aktiviteten kan startas och avslutas om alla föregående och efterföljande aktiviteter också startas och avslutas på sina datum för tidigaste start och tidigt slut. Om det finns en förskjutning pga utjämning för aktiviteten inkluderas även fördröjningen i beräkningen av datumen för tidig start och tidigt slut. Beräkningarna baseras på en fast varaktighet.

Fälten Sen start och Sent slut

När du först skapar en aktivitet är dess datum för sent slut detsamma som projektets slutdatum och dess datum för sen start beräknas som projektets slutdatum minus varaktighet för aktiviteten. När du länkar aktiviteten till föregående och efterföljande aktiviteter och tillämpar andra villkor beräknas det sena startdatumet som det senast möjliga datum aktiviteten kan startas om alla föregående och efterföljande aktiviteter också startas och avslutas på sina datum för sen start och sent slut.

På samma sätt beräknas sent avslutsdatum som det senaste möjliga datumet som aktiviteten kan avslutas om alla föregående och efterföljande aktiviteter också startar och slutar på sina datum för sen start och sent slut. Om det finns en utjämningsfördröjning för efterföljande aktiviteter visas även den här fördröjningen i datum i fälten Sen start och Sent slut. Beräkningarna baseras på en fast varaktighet.

Använd tidsgränser för att skapa slack (rörlighet)

I Microsoft Office Project 2007 kan du ange tidsgränser för en aktivitet. Tidsgränser påverkar beräkningen av datum för sent slut, tillbakaflyttning och den totala fördröjningen för en aktivitet.

Tidsgränsen anger vanligtvis sent slut för en aktivitet och påverkar därför tillbakaflyttning. Följande fall beskriver undantagen till den här regeln:

 • Om en aktivitet dessutom har ett Måste starta-villkor (MS) eller ett Måste avslutas-villkor (MA) och du har valt att hålla villkorsdatumen, är datumet för sent slut detsamma som datumet för tidigt slut.

 • Om datumet för sen start minus fördröjningen infaller tidigare än tidsgränsen för en av aktivitetens efterföljande aktiviteter, är datumet för sent slut lika med den efterföljande aktivitetens datum för sen start minus fördröjningen.

 • Om en aktivitet också har ett Starta senast-villkor (SS) eller ett Avsluta senast-villkor (AS) är datumet för sent slut det tidigaste av datumen för tidigt slut, tidsgräns och eventuell efterföljande aktivitets sen start minus fördröjningen.

Andra aktivitetsvillkor för en aktivitet med en tidsgräns kan också påverka datumen för sen start eller tidig start. Till exempel så behöver inte en aktivitets startdatum plus dess varaktighet nödvändigtvis vara lika med dess datum för sent slut.

Aktiviteter med Så sent som möjligt-villkor (ALAP) avslutas vanligtvis på tidsgränsdatumet men föregående aktiviteter kan få en aktivitet att överskrida tidsgränsen. I så fall visas en indikator om att tidsgränsen har överskridits i Office Project 2007.

När du schemalägger ett projekt från slutdatumet påverkar tidsgränserna också aktivitetens sena slut. Även om en aktivitet vanligtvis schemaläggs för att slutföras på tidsgränsdatumet kan en föregående aktivitet med till exempel ett MSO-villkor skjuta upp en aktivitet utöver tidsgränsen och Office Project 2007 visar en indikator på att tidsgränsen har överskridits.

Granska fritt slack (rörlighet) för utjämning av projekt

Lägg till fälten Startslack och Slutslack i en aktivitetsvy om du vill kontrollera hur fritt slack har beräknats.

Fältet Startslack innehåller den varaktighet som motsvarar skillnaden mellan datumen för tidig och sen start. Fältet Slutslack innehåller den varaktighet som motsvarar skillnaden mellan datumen för tidigt och sent slut. Mängden fritt slack, det vill säga hur lång tid en aktivitet kan bli försenad utan att påverka startdatumet för en efterföljande aktivitet, bestäms av den kortaste av startslack- och slutslacktiderna.

Om en aktivitet har ett faktisk-startdatum och en tidsgräns, är startslacket 0 och slutslacket är skillnaden mellan aktivitetens slutdatum och tidsgränsdatum.

Startslack är användbart vid utjämning av projekt som schemaläggs från slutdatumet. Slutslack är användbart vid utjämning av projekt som schemaläggs från startdatumet.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×