Symptom

Vissa funktioner fungerar inte på anpassade SharePoint-sidor som använder användarkontrollen SPWorkflowDataSource eller FabricWorkflowInstanceProvider och du ser poster för användarloggarna 9zu4p eller 9zu4q i ULS-loggarna (Unified Logging System). Det här problemet inträffar efter att du installerat följande säkerhetsuppdateringar för SharePoint den 9 februari 2021:

Orsak

Säkerhetsregeln förbättras när du konverterar typer i SPWorkflowDataSource och FabricWorkflowInstanceProvider. Endast betrodda typer kan konverteras.

Lösning

Om du vill återställa de inoperativa funktionerna lägger du till de blockerade typerna som betrodda typer i Web.config om de blockerade typerna är säkra.

Det gör du genom att lägga till ett nytt AllowConvertType-element som har ett typattribut till Web.config-filen under elementet configuration/SharePoint/SafeMode/AllowConvertTypes, enligt följande:

<SafeMode MaxControls="200" CallStack="false" DirectFileDependencies="15" TotalFileDependencies="250" AllowPageLevelTrace="false">
<AllowConvertTypes>
<AllowConvertType type="<allowedConvertTypeName>, <allowedConvertTypeAssemblyName>, <AssemblyVersion>, <AssemblyLanguageSetting>, <AssemblyPublicKey>"/>
</AllowConvertTypes>
</SafeMode>

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×