Symptom

På en server som kör Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 kan processen W3wp.exe slumpmässigt stoppa och orsaka alla sessioner koppla från. När detta inträffar visas följande felmeddelande:

En process som betjänar programpoolen 'DefaultAppPool' lidit ett oåterkalleligt kommunikationsfel med Windows Process Activation Service. Process-id var 'process_id'. Datafältet innehåller felnumret.


Dessutom loggas ett felmeddelande i avsnittet program händelse i händelseloggen för Windows-loggar som liknar följande:


Orsak

Det här problemet beror på ett åtkomstfel (Undantagskod: 0xc0000005) i arbetsprocessen. Detta beror på en ogiltig pekare.

Lösning

Lös problemet genom att installera Service Pack 4 för Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Referenser

Se den terminologin som Microsoft använder för att beskriva programuppdateringar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×