Innehållsförteckning
×

Utgivningsdatum:

2021-05-11

Version:

Windows 10

VIKTIGT Windows 10 version 1903 klientbilder nått slutet av tjänsten den 8 december 2020. Om du vill fortsätta att få månatliga klientbilder med säkerhetsuppdateringarna uppgraderar du till den senaste Windows 10. 

Publisher:MicrosoftWindowsDesktop

Erbjudande: Windows-10 

Microsoft Windows 10 Virtual Machine-avbildningar

Windows 10 är utformat för att uppfylla organisationers komplexa och föränderliga behov med:

  • Avancerat skydd mot moderna säkerhetshot

  • Flexibla alternativ för distribution, uppdatering och support

  • Omfattande hantering och kontroll av enheter och appar

Med Windows 10 kan du distribuera uppdateringar på ett effektivt sätt och snabbt leverera de senaste innovationerna till slutanvändarna, och därmed få bättre samarbete och produktivitet.

Mer information om Microsoft Windows 10 klientplaner och priser finns i Azure Marketplace.

Obs! Följ @WindowsUpdate för att ta reda på när nytt innehåll publiceras på instrumentpanelen för information om versionen.

Tillgängliga bilder

VIKTIGT Formatet för den publicerade bildinformationen är <version>.<Revision>.<YYMMDhhmm>. Till exempel i 18363.720.2003120536:

  • Versionen är 18363.

  • Ändringen är 720.

  • Datum och tid är 2020-03-12 och 05:36.

Obs!Om du vill visa listan med KB-artiklar klickar eller trycker du på OS-namnet för att expandera avsnittet som går att dölja.

För kända problem kan du besöka Windows Release Health Dashboard

Vad är nytt för företag i Windows 10 november 2019

Vad är nytt för IT-proffs i Windows 10 november 2019

Namn

Version

KB

Arkitektur

Språk

Utgåva

.NET-version 

Storlek

Anpassad

Windows 10Pro, version 21H1 

19043.985.210514-1120

Kumulativ KB 5003173

.NET KB 4601554

SetupDU KB 5001412

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5000983

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Windows 10 Pro N, version 21H1

19043.985.210514-1120

Kumulativ KB 5003173

.NET KB 4601554

SetupDU KB 5001412

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5000983

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Windows 10 Enterprise för virtuella skrivbord, version 21H1

19043.985.210514-1120

Kumulativ KB 5003173

.NET KB 4601554

SetupDU KB 5001412

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5000983

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Windows 10 Pro ZH-CN, version 21H1

19043.985.210514-1120

Kumulativ KB 5003173

.NET KB 4601554

SetupDU KB 5001412

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5000983

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Windows 10 Enterprise, version 21H1

19043.985.210514-1120

Kumulativ KB 5003173

.NET KB 4601554

SetupDU KB 5001412

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5000983

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Windows 10 Enterprise N, version 21H1

19043.985.210514-1120

Kumulativ KB 5003173

.NET KB 4601554

SetupDU KB 5001412

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5000983

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

För kända problem kan du besöka Windows Release Health Dashboard

Vad är nytt för företag i Windows 10 november 2019

Vad är nytt för IT-proffs i Windows 10 november 2019

Namn

Version

KB

Arkitektur

Språk

Utgåva

.NET-version 

Storlek

Anpassad

Windows 10Pro, version 20H2 

19042.985.210505-2112

Kumulativ KB 5003173

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5001412

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5000983

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Windows 10 Pro N, version 20H2

19042.985.210505-2112

Kumulativ KB 5003173

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5001412

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5000983

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Windows 10 Enterprise för virtuella skrivbord, version 20H2

19042.985.210505-2112

Kumulativ KB 5003173

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5001412

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5000983

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Windows 10 Pro ZH-CN, version 20H2

19042.985.210505-2112

Kumulativ KB 5003173

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5001412

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5000983

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Windows 10 Enterprise, version 20H2

19042.985.210505-2112

Kumulativ KB 5003173

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5001412

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5000983

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Windows 10 Enterprise N, version 20H2

19042.985.210505-2112

Kumulativ KB 5003173

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5001412

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5000983

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

För kända problem kan du besöka Windows Release Health Dashboard

Vad är nytt för företag i Windows 10 november 2019

Vad är nytt för IT-proffs i Windows 10 november 2019

Namn

Version

KB

Arkitektur

Språk

Utgåva

.NET-version 

Storlek

Anpassad

Windows 10Pro, version 2004 

19041.985.210505-0408

Kumulativ KB 5003173

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5001412

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5000983

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Windows 10 Pro N, version 2004

19041.985.210505-0408

Kumulativ KB 5003173

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5001412

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5000983

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Windows 10 Enterprise för virtuella skrivbord, version 2004

19041.985.210505-0408

Kumulativ KB 5003173

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5001412

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5000983

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Windows 10 Pro ZH-CN, version 2004

19041.985.210505-0408

Kumulativ KB 5003173

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5001412

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5000983

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Windows 10 Enterprise, version 2004

19041.985.210505-0408

Kumulativ KB 5003173

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5001412

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5000983

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Windows 10 Enterprise N, version 2004

19041.985.210505-0408

Kumulativ KB 5003173

.NET KB 4601050

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5001412

SSU KB - inom LCU

SafeOS KB 5000983

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

För kända problem kan du besöka Windows Release Health Dashboard

Vad är nytt för företag i Windows 10 november 2019

Vad är nytt för IT-proffs i Windows 10 november 2019

Namn

Version

KB

Arkitektur

Språk

Utgåva

.NET-version 

Storlek

Anpassad

Windows 10Pro, version 1909 

18363.1556.210504-2120

Kumulativ KB 5003169

.NET KB 4601056

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5003239

SSU KB 5003244

SafeOS KB 5003295

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Windows 10 Pro N, version 1909

18363.1556.210504-2120

Kumulativ KB 5003169

.NET KB 4601056

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5003239

SSU KB 5003244

SafeOS KB 5003295

x64

EN-US

ProN

4.72

127 GB

Windows 10 Enterprise för virtuella skrivbord, version 1909

18363.1556.210504-2120

Kumulativ KB 5003169

.NET KB 4601056

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5003239

SSU KB 5003244

SafeOS KB 5003295

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Windows 10 Pro ZH-CN, version 1909

18363.1556.210504-2120

Kumulativ KB 5003169

.NET KB 4601056

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5003239

SSU KB 5003244

SafeOS KB 5003295

x64

EN-US

Pro

4.7

127 GB

Windows 10 Enterprise, version 1909

18363.1556.210504-2120

Kumulativ KB 5003169

.NET KB 4601056

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5003239

SSU KB 5003244

SafeOS KB 5003295

x64

EN-US

Enterprise

4.7

127 GB

Windows 10 Enterprise N, version 1909

18363.1556.210504-2120

Kumulativ KB 5003169

.NET KB 4601056

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5003239

SSU KB 5003244

SafeOS KB 5003295

x64

EN-US

Enterprise N

4.7

127 GB

För kända problem kan du besöka Windows Release Health Dashboard.

Namn

Version

KB

Arkitektur

Språk

Utgåva

.NET-version 

Storlek

Anpassad

Windows 10 Pro version 1809

17763.1935.210508-0716

Kumulativ KB 5003171

.NET KB 4601060

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5003241

SSU KB 5003243

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Pro

4.7.2

127 GB

Windows 10 Pro N version 1809

17763.1935.210508-0716

Kumulativ KB 5003171

.NET KB 4601060

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5003241

SSU KB 5003243

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

ProN

4.7.2

127 GB

Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops Preview version 1809

17763.1935.210508-0716

Kumulativ KB 5003171

.NET KB 4601060

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5003241

SSU KB 5003243

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

EVD

4.7.2

127 GB

Windows 10 Pro ZH-CN version 1809

17763.1935.210508-0716

Kumulativ KB 5003171

.NET KB 4601060

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5003241

SSU KB 5003243

SafeOS KB 4506578

x64

ZH-CN

Pro

4.7.2

127 GB

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC

17763.1935.210508-0716

Kumulativ KB 5003171

.NET KB 4601060

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5003241

SSU KB 5003243

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Enterprise

4.7.2

127 GB

Windows 10 Enterprise N 2019 LTSC

17763.1935.210508-0716

Kumulativ KB 5003171

.NET KB 4601060

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5003241

SSU KB 5003243

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Enterprise N

4.7.2

127 GB

Windows 10 Enterprise 2019

17763.1935.210508-0716

Kumulativ KB 5003171

.NET KB 4601060

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5003241

SSU KB 5003243

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Enterprise

4.7.2

127 GB

Windows 10 Enterprise N 2019

17763.1935.210508-0716

Kumulativ KB 5003171

.NET KB 4601060

Adobe Flash KB 4580325

SetupDU KB 5003241

SSU KB 5003243

SafeOS KB 4506578

x64

EN-US

Enterprise N

4.7.2

127 GB

För kända problem kan du besöka Windows Release Health Dashboard.

Namn

Version

KB

Arkitektur

Språk

Utgåva

.NET-version

Storlek

Anpassad

Windows 10 Enterprise 2016 LTSB

14393.4402.210505-2108

Kumulativ KB 5003197

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4580325

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4532820

SSU KB 4132216, 5001402

x64

EN-US

Enterprise

4.7.2

127 GB

Windows 10 Enterprise N 2016 LTSB

14393.4402.210505-2108

Kumulativ KB 5003197

.NET KB 4054590

Adobe Flash KB 4580325

SafeOS KB 4013419

SetupDU KB 4532820

SSU KB 4132216, 5001402

x64

EN-US

Enterprise N

4.7.2

127 GB

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×