Inledning

Microsoft Windows Installer är en komponent i Windows-operativsystemet med grundläggande standardfunktioner för installation och avinstallation av program. Programtillverkare kan utnyttja Windows Installer för att underlätta installation, underhåll och avinstallation.

Så här skaffar du Windows Installer 3.1 v2

Innan du kan hämta denna omdistribuerbara komponent måste du ta reda på om du kör en 32- eller 64-bitarsversion av Windows Server 2003 eller Windows XP.

Resultat av automatisk versionsidentifiering

Obs! Om inga resultat från den automatiska identifieringen visas på skärmen klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

827218 Ta reda på om du har en 32- eller 64-bitarsversion av Windows-operativsystemet

Hämta installationsprogrammet för alla Windows-versioner utom 64-bitarsversioner av Windows Server 2003 och 64-bitarsversioner av Windows XP

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

alternate textHämta paketet med Windows Installer 3.1 Redistributable (v2) nu.

Utgivningsdatum: Onsdagen den 12 maj 2005

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

119591 Hämta Microsoft-stödfiler från onlinetjänster
Microsoft sökte igenom den här filen efter virus. Microsoft använde det senaste virusprogrammet som fanns vid den tid då filen lades upp. Filen lagras på servrar med utökad säkerhet så att inga obehöriga ändringar kan göras i den.


Obs! Endast binärfilen för Msi.dll-filen har uppdaterats. Versionsnumret är 3.1.4000.2435. Alla övriga binärfiler i Windows Installer 3.1 (v2)-paketet är oförändrade och har versionsnumret 3.1.4000.1823.

Hämta installationsprogrammet för 64-bitarsversioner av Windows Server 2003 eller 64-bitarsversioner av Windows XP

Denna omdistribuerbara komponent är endast för 32-bitars operativsystem. Det går inte att installera komponenten på en dator med 64-bitarsversioner av Windows Server 2003 eller Windows XP.

Du kan installera den omdistribuerbara Windows Installer 3.0 på Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) och på slutversionen av Windows Server 2003. Windows Installer 3.1 v2 ingår i Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).

Det går inte att installera den här distribuerbara komponenten i 32- och 64-bitarsversioner av Windows Server 2003 SP1. Om du vill uppdatera 32- och 64-bitarsversionerna av Windows Server 2003 SP1 eller 64-bitarsversionerna av Windows XP, hämtar du snabbkorrigeringen som beskrivs i artikel 898715 i Microsoft Knowledge Base i stället för paketet 893803 (v2). Om du vill veta mer om Windows Installer 3.1 (v2) GDR klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

898715 En uppdatering för Windows Installer 3.1 är tillgänglig för Windows Server 2003 Service Pack 1 och för 64-bitarsversioner av Windows XP

Tidigare versioner:

 • Microsoft Windows Installer 3,1: KB893803 version 1.0 (11 april 2005)

 • Microsoft Windows Installer 3,1: KB893803 version 2.0 (12 maj 2005)

  Windows Installer 3.1 (v2) löser det problem som beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:

  898628Windows Installer misslyckas utan meddelanden efter uppgradering till Windows Installer 3.1

Versionsnumret är 3.1.4000.2435. Alla övriga binärfiler i Windows Installer 3.1 (v2)-paketet är oförändrade och har versionsnumret 3.1.4000.1823.

Mer information

 • Ny mindre UpdateTargetRTMProperty-egenskap: Korrigeringsfiler kan nu inrikta sig både på den ursprungliga versionen och den senaste Service Pack-versionen som finns i systemet.

 • New MsiSetExternalUIRecord API:Paket med ett externt användargränssnitt kan nu ta emot meddelanden i form av poster i stället för strängar.

 • Nya x64- och Msix64-egenskaper: Paket kan nu använda egenskaperna x64 och Msix64 för att ange stöd för x64-processorbaserade operativsystem.

 • Ny MsiNotifySidChange-API: Du kan använda denna API när du vill uppdatera konfigurationen av Windows Installer om säkerhetsidentifieraren (SID) för en användare förändras.

 • Lättviktskorrigering är nu en funktion som måste väljas till: Windows Installer 3.0 introducerade en ny funktion för "lättviktskorrigering". Som standard var funktionen aktiv för alla korrigeringar. Denna funktion är nu inaktiv i Windows Installer 3.1 om du inte specifikt aktiverar den genom att ange egenskapen OptimizedInstallMode i tabellen MsiPatchMetaData.


 • NULL-tecken ("[~]") loggas nu korrekt i Windows Installer när tecknen används i registervärdesmarkörer eller i ett tjänsteberoende.

 • Funktionen MsiGetFileHash fungerar nu korrekt för mycket stora filer utan versionsinformation. Dessa filer kan vara ca. 2 GB.

 • Egenskapen MediaSrcProp hos en korrigeringsfil anges nu till den ursprungliga startad från-platsen när korrigeringsfilen installeras. Egenskapen MediaSrcProp anges till den plats för korrigeringsfilen som cachelagrats för efterföljande transaktioner.

 • Förloppsfältet fungerar nu korrekt även om paketet installerar över 2 GB filer.

 • Korrigering av isolerade komponenter fungerar nu.

 • Målinformation för en anpassad åtgärd loggas inte längre när den anpassade åtgärden misslyckas, om den anpassade åtgärden har ställts in för att dölja målet.

 • Fel 1642 (ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND) returneras även om endast en ej tillämpbar sökväg i Windows Installer 2.0-format används.

 • Användning av en hel korrigeringsfil i Windows Installer 2.0-format som innehåller tillhörande filer kräver inte längre tillgång till källmedia.

 • Nu hanteras även det scenario då ett mindre uppdateringspaket installeras samtidigt som en tidigare eller ersatt korrigering existerar på rätt sätt.

 • Windows Installer 3.1 stöder nu tillämpning av korrigeringsfiler för paket som består av ett stort antal filer. (Kolumnen Sequence i tabellen File innehåller värden större än 32767.)

 • Windows Installer 3.1 skickar nu INSTALLSTART_ACTIONSTART-meddelanden för alla åtgärder.

 • I Windows Installer 3.0 och tidigare versioner kunde efterföljande installationer misslyckas om flera större uppgraderingskorrigeringar genomfördes samtidigt. Detta problem har nu korrigerats.

 • Styrningen av sekvensordning avslår inte längre felaktigt en giltig korrigering under administrativ avbildningskorrigering.

 • Windows Installer 3.1 hoppar inte längre över anpassade åtgärder i skript som är markerade som asynkrona.


 • Windows Installer misslyckas inte längre utan meddelanden när installationsprogrammet försöker uppdatera en fil som är skyddad av funktionen Windows File Protection.


Felsökning

Om du vill veta mer om felsökning av problem med Windows Installer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

907749 Grundläggande felsökning av Windows Installer

886630 Ett felmeddelande visas vid försök att installera ett program där Windows Installer används i Windows XP

314852 Aktivera Windows Installer-loggning i Windows XP Om du har problem med att installera ett program från Microsoft eller ett annat företag, kan du läsa om kända installationsproblem i Viktigt-filen för programmet. Du kan även söka i Microsoft Knowledge Base efter artiklar om programmet.

Referenser

Ytterligare information finns på följande Microsoft Developer Network-webbplats (MSDN):

https://msdn.microsoft.com/sv-se/library/cc185688.aspx

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×