Word kan inte vara aktiva programfönstret när du försöker starta Word i felsäkert läge

Symptom

Föreställ dig följande:

  • Du startar ett program i Windows. Exempelvis kan starta du Internet Explorer. När du gör detta är är det program som du startar aktiva programfönstret.

  • Du försöker starta Microsoft Word i felsäkert läge. Genom att du trycker på och håller ned Ctrl när du startar Word.


I det här fallet kanske inte Word aktiva programfönstret. Word-aktivitet visas dock på Aktivitetsfältet i Windows. Dessutom visas inte följande meddelande:

Word har upptäckt att du håller CTRL-tangenten. Vill du starta Word i felsäkert läge?


Temporär lösning

Undvik det här problemet genom att vidta en av följande åtgärder:

  • Klicka på Word-aktiviteten i Aktivitetsfältet så att Word aktiva programfönstret.

  • Minimera det aktiva fönstret.

  • Tryck på Alt + Tabb för att växla till Word och Word aktiva programfönstret.

Du kan klicka Ja för att starta Word i felsäkert läge. Eller så kan du klicka på Nej om du vill starta Word som du brukar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

×