Supporten för Internet Explorer 11 har upphört

Supporten för Internet Explorer 11 upphörde den 15 juni 2022. Om någon webbplats du besöker behöver Internet Explorer 11 kan du läsa in den igen med Internet Explorer-läget i Microsoft Edge. Vi rekommenderar att du använder Microsoft Edge för en snabbare, säkrare och modernare surfupplevelse. 

Kom igång med Microsoft Edge

Sekretessinställningar

Om du justerar sekretessinställningarna i Internet Explorer kan du påverka hur webbplatser övervakar din onlineaktivitet. Du kan till exempel bestämma vilka cookies som ska sparas, välja hur och när webbplatser kan använda din platsinformation samt blockera oönskade popup-fönster.

Cookies är små filer som webbplatser lagrar på din dator för att spara information om dig och dina inställningar. Cookies kan ge dig en bättre upplevelse av webben genom att låta webbplatser komma ihåg dina preferenser eller se till att du slipper logga in varje gång du besöker vissa webbplatser. Men cookies kan vara en integritetsrisk genom att de spårar vilka webbplatser du besöker. Mer information finns i Ta bort och hantera cookies i Internet Explorer.

När funktionen Do Not Track är aktiverad skickar Internet Explorer en Do Not Track-begäran till de webbplatser du besöker och till tredje part vars innehåll finns på webbplatserna, för att meddela webbplatserna att du inte vill spåras. Mer information finns i Do Not Track.

I webbläsare lagras till exempel din sökhistorik så att du kan surfa smidigare på webben. När du använder InPrivate-surfning tas information som lösenord, sökhistorik och sidhistorik bort när du stänger fliken.

Om du vill öppna en session med InPrivate-surfning högerklickar du på Internet Explorer-ikonen i Aktivitetsfältet och väljer Starta InPrivate-surfning.

Så här inaktiverar du tillägg i sessioner med InPrivate-surfning

 1. Öppna skrivbordet och välj sedan ikonen för Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Välj Verktyg och sedan Internetalternativ.

 3. Markera kryssrutan Inaktivera verktygsfält och tillägg när InPrivate-surfning startas på fliken Sekretess och välj sedan OK.

Med positioneringstjänster kan webbplatser begära information om var du befinner dig för att förbättra tjänsterna. En webbplats med kartor kan t.ex. begära information om var du befinner dig för att centrera kartan åt dig. Du får ett meddelande från Internet Explorer när en webbplats vill använda din plats. När detta sker väljer du Tillåt en gång om du vill att en webbplats ska få använda din plats en gång. Om du vill att webbplatsen ska få använda din plats varje gång du besöker den väljer du Tillåt alltid.

Så här inaktiverar du positionsdelning

Om du inte vill att webbplatserna ska begära information om var du befinner dig kan du inaktivera positionsdelning. Gör så här:

 1. Öppna Internet Explorer genom att klicka på ikonen för Internet Explorer i Aktivitetsfältet.

 2. Klicka på Verktyg och välj sedan Internetalternativ.

 3. Markera kryssrutan Tillåt aldrig att webbplatser frågar efter din fysiska plats under Plats på fliken Sekretess.

Med Blockering av popup-fönster kan du begränsa eller blockera popup-fönster på webbplatser som du besöker. Du kan välja vilken blockeringsnivå du vill ha, aktivera eller inaktivera aviseringar när popup-fönster är blockerade eller skapa en lista med webbplatser som du inte vill blockera popup-fönster på. Inställningarna för blockering av popup-fönster gäller bara Internet Explorer.

Så här aktiverar eller inaktiverar du Blockering av popup-fönster

 1. Öppna Internet Explorer, välj Verktyg och sedan Internetalternativ.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Aktivera Blockering av popup-fönster under Blockering av popup-fönster på fliken Sekretess och välj sedan OK.

Blockera alla popup-fönster

 1. Öppna Internet Explorer, välj Verktyg och sedan Internetalternativ.

 2. Gå till fliken Sekretess och välj Inställningar under Blockering av popup-fönster.

 3. I dialogrutan Inställningar för blockering av popup-fönster, under Blockeringsnivå, ska du ställa in blockeringsnivån till Hög: Blockera alla popup-fönster (håll ned Ctrl+Alt för att åsidosätta).

 4. Välj Stäng och sedan OK.

Inaktivera aviseringar när popup-fönster är blockerade

 1. Öppna Internet Explorer, välj Verktyg och sedan Internetalternativ.

 2. Gå till fliken Sekretess och välj Inställningar under Blockering av popup-fönster.

 3. Avmarkera kryssrutan Visa meddelandefältet när ett popup-fönster blockeras i dialogrutan Inställningar för blockering av popup-fönster.

 4. Välj Stäng och sedan OK.

Spårningsskydd hjälper till att förhindra att information om ditt surfande skickas till externa innehållsleverantörer på webbplatser som du besöker. Tänk på spårningsskyddslistor som ett slags NIX-register. Internet Explorer blockerar externt innehåll på webbplatser som finns med i listan och begränsar den information som de externa webbplatserna kan samla in om dig.

Säkerhetszoner

När du ändrar säkerhetsinställningarna kan du anpassa hur Internet Explorer skyddar datorn från eventuella hot eller skadligt webbinnehåll. Internet Explorer delar automatiskt in alla webbplatser i en säkerhetszon: Internet, Lokalt intranät, Betrodda platser eller Begränsade platser. Varje zon har en egen säkerhetsnivå som avgör vilken typ av innehåll som blockeras för den webbplatsen. En del innehåll blockeras tills du väljer att tillåta det, ActiveX-kontrollerna kanske inte körs automatiskt och ett varningsmeddelande kanske visas på vissa webbplatser beroende på vilken säkerhetsnivå webbplatsen har Du kan anpassa inställningarna för varje zon för att avgöra hur mycket skydd du vill ha.

 1. Öppna Internet Explorer, välj Verktyg och sedan Internetalternativ.

 2. Välj fliken Säkerhet och anpassa inställningarna för säkerhetszoner på följande sätt:

  • Om du vill ändra inställningarna för en säkerhetszon väljer du zonens ikon och drar sedan skjutreglaget till den säkerhetsnivå som du vill ha.

  • Om du vill skapa egna säkerhetsinställningar för en zon väljer du zonens ikon och sedan Anpassad nivå. Gör sedan de inställningar du vill ha.

  • Välj knappen Återställ alla zoner till standardnivån om du vill återställa alla säkerhetsnivåer till de ursprungliga inställningarna.

 1. Öppna Internet Explorer, välj Verktyg och sedan Internetalternativ.

 2. Välj fliken Säkerhet, välj en av säkerhetszonsikonerna (Lokalt intranät, Betrodda platser eller Ej betrodda platser) och klicka sedan på Platser. Du kan lägga till webbplatser i vilken zon du vill, eller ta bort webbplatser som du inte längre vill ha kvar i zonen.

 3. Om du väljer Lokalt intranät i föregående steg väljer du Avancerat och gör sedan något av följande:

  • Lägg till en webbplats. Ange en webbadress i rutan Lägg till följande webbplats i zonen och välj sedan Lägg till.

  • Ta bort en webbplats. Markera den webbadress som du vill ta bort under Webbplatser och välj sedan Ta bort.

Med det utökade kernelläget blir det svårare för skadliga program att köras i Internet Explorer.

Så här aktiverar eller inaktiverar du utökat kernelläge

 1. Öppna Internet Explorer, välj Verktyg och sedan Internetalternativ.

 2. Markera (eller avmarkera) kryssrutan Aktivera utökat kernelläge under Säkerhet på fliken Avancerat och välj sedan OK. Du måste starta om datorn för att inställningen ska börja gälla.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×