När du använder Anteckningar i Windows 10/11 kan du ta bort eller ändra sidhuvuden och sidfötter. Standardinställningarna för sidhuvud och sidfot i Anteckningar är:

 • Sidhuvuden: &f

 • Sidfötter: Sida &p

Med dessa kommandon visas dokumenttiteln högst upp på sidan och ett sidnummer längst ned på sidan.

Dessa inställningar kan inte sparas, så alla inställningar för sidhuvud och sidfot måste anges manuellt varje gång du vill skriva ut ett dokument.

Så här ändrar du sidhuvuden och sidfötter

 • Välj Utskriftsformat på Arkiv-menyn och ange önskade kommandon i rutorna Sidhuvud och Sidfot. Här är en kort lista med kommandon för sidhuvud och sidfot:

 • Command  Action
  
  -------  -------------------------------------- 
  &l     Left-align the characters that follow 
  &c     Center the characters that follow 
  &r     Right-align the characters that follow 
  &d     Print the current date 
  &t     Print the current time 
  &f     Print the name of the document 
  &p     Print the page number
  
 • I respektive ruta infogar du den sidhuvud- eller sidfotstext du vill visa. (Om du lämnar rutan Sidhuvud eller Sidfot tom skrivs inga sidhuvuden eller sidfötter ut.)

Obs!: Om formatkoden inte är det första objektet i textrutan Sidhuvud kommer sidhuvudet att centreras oavsett vilken formatkod som används. Exempel: om du vill vänsterjustera en titel skriver du &lTiteltext.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen

FRÅGA COMMUNITYN >

Få support

KONTAKTA OSS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×