TCP/IP definierar hur datorn kommunicerar med andra datorer.

För att göra det enklare att hantera TCP/IP-inställningar rekommenderar vi att du använder automatiserat DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP tilldelar IP-adresser (Internet Protocol) automatiskt till datorer i nätverket, om nätverket stöder detta. Om du använder DHCP behöver du inte ändra TCP/IP-inställningarna om du flyttar datorn till en annan plats. Du behöver heller inte konfigurera TCP/IP-inställningar som DNS (Domain Name System) och WINS (Windows Internet Name Service) manuellt.

Så här aktiverar du DHCP eller ändrar andra TCP/IP-inställningar

 1. Välj Start  och sedan Inställningar  > Nätverk och Internet .

 2. Gör något av följande:

  • För ett trådlöst nätverk: Välj Wi-Fi  > Hantera kända nätverk. Välj det nätverk som du vill ändra inställningar för och välj sedan Egenskaper.

  • För ett Ethernet-nätverk: Välj Ethernet och välj sedan Ethernet-nätverket du är ansluten till.

 3. Under IP-tilldelning väljer du Redigera.

 4. Under Redigera IP-inställningar, välj Automatiskt (DHCP) eller Manuellt.

  1. Så här anger du IPv4-inställningar manuellt

   1. Under Redigera IP-inställningar, välj Manuellt och aktivera sedan IPv4.

   2. Om du vill ange en IP-adress skriver du IP-adressinställningarna i rutorna IP-adress, Undernätsprefixets längd och Gateway.

   3. Om du vill ange en DNS-serveradress skriver du adresserna för primär och sekundär DNS-server i rutorna Önskad DNS-server och Alternativ DNS-server.

  2. Så här anger du IPv6-inställningar manuellt

   1. Under Redigera IP-inställningar, välj Manuellt och aktivera sedan IPv6.

   2. Om du vill ange en IP-adress skriver du IP-adressinställningarna i rutorna IP-adress, Undernätsprefixets längd och Gateway.

   3. Om du vill ange en DNS-serveradress skriver du adresserna för primär och sekundär DNS-server i rutorna Önskad DNS-server och Alternativ DNS-server.

  • När du väljer Automatiskt (DHCP) anges IP-adressinställningarna och adressinställningen för DNS-server automatiskt av routern eller någon annan åtkomstpunkt (rekommenderas).

  • När du väljer Manuellt kan du ange dina IP-adressinställningar och DNS-serveradressen manuellt.

 5. Välj Spara när du är klar.

Så här aktiverar du DHCP eller ändrar andra TCP/IP-inställningar

 1. Gör något av följande:

  • I Windows 8.1: Välj Start , börja skriva Visa nätverksanslutningar och välj sedan Visa nätverksanslutningar i listan.

  • I Windows 7: Öppna Nätverksanslutningar genom att välja Start och sedan välja Kontrollpanelen. Skriv adapter i sökrutan. Under Nätverks- och delningscenter väljer du sedan Visa nätverksanslutningar.

 2. Högerklicka på anslutningen du vill ändra och välj sedan Egenskaper. Om du uppmanas ange ett administratörslösenord eller bekräfta gör du det.

 3. Välj fliken Nätverk. Under Den här anslutningen använder följande objekt, väljer du Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) eller Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6). Välj sedan Egenskaper.

 4. Om du vill ange adressinställningar för IPv4-protokollet gör du något av följande:

  • Om du vill hämta IP-inställningarna automatiskt med hjälp av DHCP väljer du Erhåll en IP-adress automatiskt och sedan OK.

  • Om du vill ange en IP-adress väljer du Använd följande IP-adress och skriver sedan inställningarna för IP-adressen i rutorna IP-adress, Nätmask och Standard-gateway.

 5. Om du vill ange adressinställningar för IPv6-protokollet gör du något av följande:

  • Om du vill hämta IP-inställningarna automatiskt med hjälp av DHCP väljer du Erhåll en IPv6-adress automatiskt och sedan OK.

  • Om du vill ange en IP-adress väljer du Använd följande IPv6-adress och skriver sedan inställningarna för IP-adressen i rutorna IIPv6-adress, Undernätsprefixets längd och Standard-gateway.

 6. Gör något av följande för att ange adressinställningar för DNS-servern:

  • Om du vill hämta en DNS-serveradress automatiskt med hjälp av DHCP väljer du Erhåll adress till DNS-servern automatiskt och sedan OK.

  • Om du vill ange en DNS-serveradress väljer du Använd följande DNS-serveradresser och skriver sedan adresserna till den primära och sekundära DNS-servern i rutorna Önskad DNS-server och Alternativ DNS-server.

 7. Om du vill ändra avancerade DNS-, WINS- och IP-inställningar väljer du Avancerat.

Obs!: Du installerar IPv4 genom att köra kommandotolken som administratör, skriva netsh interface ipv4 install och sedan trycka på Retur.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×