Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Min dator ingår i en domän

 1. Öppna Microsoft Management Console genom att välja Start , skriva mmc i sökrutan och sedan trycka på Retur. Om du uppmanas ange ett administratörslösenord eller bekräfta gör du det.

 2. Välj Lokala användare och grupper i rutan till vänster i Microsoft Management Console.

  Om du inte ser lokala användare och grupper beror det antagligen på att snapin-modulen inte har lagts till i Microsoft Management Console. Så här installerar du den:

  1. Välj Arkiv-menyn i Microsoft Management Console, och klicka sedan på Lägg till/ta bort snapin-modul.

  2. Välj Lokala användare och grupper och sedan Lägg till.

  3. Välj Lokal dator, klicka på Slutför och sedan OK.

 3. Välj mappen Användare.

 4. Välj Åtgärd-menyn och sedan Ny användare.

 5. Ange lämplig information i dialogrutan och välj sedan Skapa.

 6. När du är klar med att skapa användarkonton väljer du Stäng.

 7. Starta om datorn.

Min dator ingår i en arbetsgrupp

Skapa ett nytt lokalt administratörs användar konto

 1. Välj Start , välj Inställningar  > Konton  > Familj och andra användare. (I vissa utgåvor av Windows står det Andra användare.)

 2. Välj Lägg till någon annan på den här datorn.

 3. Välj Jag har inte den här personens inloggningsinformation och välj sedan Lägg till en användare utan ett Microsoft-konto på nästa sida.

 4. Ange ett användarnamn, ett lösenord, en lösenordsledtråd (eller välj säkerhetsfrågor) och välj sedan Nästa.

Ändra det nyligen skapade kontot till ett administratörskonto

 1. Under Inställningar  > Konton  > Familj och andra användare väljer du namnet på ägaren till kontot och sedan Ändra kontotyp.

 2. Välj Administratör under Kontotyp och välj sedan OK.

 3. Starta om datorn och logga in med det nya administratörskontot.

Kopiera filer till den nya användarprofilen

Efter att du har skapat profilen och har loggat in kan du kopiera filerna från den tidigare profilen:

 1. Öppna din användarmapp genom att välja Start , Skriv Utforskaren i sökrutan och välja Utforskaren i resultat listan.

 2. Välj Den här datorn, välj hårddisken som Windows är installerad på (vanligtvis enhet C:), välj mappen Användare och sedan mappen namnet på ditt konto.

  Varning!: Ändra inte visningsalternativen för Utforskaren så att du visar dolda filer och mappar eller visar dolda skyddade operativsystemfiler.

 3. Leta upp mappen C:\Användare\<Gammalt_användarnamn>, där C: är den enhet där Windows är installerat och Gammalt_användarnamn är namnet på den profil som du vill kopiera filer från.

 4. Välj alla filer och mappar i den här mappen, välj Redigera-menyn och välj Kopiera.

 5. Leta upp mappen C:\Användare\<Nytt_användarnamn>, där C: är den enhet där Windows är installerat och Nytt_användarnamn är namnet på den nya användarprofil som du skapat.

 6. Välj Redigera-menyn och välj Klistra in.

 7. Starta om datorn och logga in igen som den nya användaren.

Om du har e-postmeddelanden i ett e-postprogram måste du importera e-postmeddelanden och adresser till den nya användar profilen separat.

Vissa program som nyligen har installerats kanske måste konfigureras om eller installeras om.

Om du har loggat in i Microsoft Store-appar som butiken eller filmerna & TV: n kan du behöva logga in i dessa program för att se dina tidigare köp-eller återställnings inställningar.

Min dator ingår i en domän

 1. Öppna Microsoft Management Console genom att välja Start , skriva mmc i sökrutan och sedan trycka på Retur. Om du uppmanas ange ett administratörslösenord eller bekräfta gör du det.

 2. Välj Lokala användare och grupper i rutan till vänster i Microsoft Management Console.

  Om du inte ser lokala användare och grupper beror det antagligen på att snapin-modulen inte har lagts till i Microsoft Management Console. Så här installerar du den:

  1. Välj Arkiv-menyn i Microsoft Management Console, och klicka sedan på Lägg till/ta bort snapin-modul.

  2. Välj Lokala användare och grupper och sedan Lägg till.

  3. Välj Lokal dator, klicka på Slutför och sedan OK.

 3. Välj mappen Användare.

 4. Välj Åtgärd-menyn och sedan Ny användare.

 5. Ange lämplig information i dialogrutan och välj sedan Skapa.

 6. När du är klar med att skapa användarkonton väljer du Stäng.

 7. Starta om datorn.

Min dator ingår i en arbetsgrupp

Skapa ett nytt lokalt administratörs användar konto

 1. Välj Start , välj Inställningar  > Konton  > Familj och andra användare. (I vissa utgåvor av Windows står det Andra användare.)

 2. Välj Lägg till någon annan på den här datorn.

 3. Välj Jag har inte den här personens inloggningsinformation och välj sedan Lägg till en användare utan ett Microsoft-konto på nästa sida.

 4. Ange ett användarnamn, ett lösenord, en lösenordsledtråd (eller välj säkerhetsfrågor) och välj sedan Nästa.

Ändra det nyligen skapade kontot till ett administratörskonto

 1. Under Inställningar  > Konton  > Familj och andra användare väljer du namnet på ägaren till kontot och sedan Ändra kontotyp.

 2. Välj Administratör under Kontotyp och välj sedan OK.

 3. Starta om datorn och logga in med det nya administratörskontot.

Kopiera filer till den nya användarprofilen

Efter att du har skapat profilen och har loggat in kan du kopiera filerna från den tidigare profilen:

 1. Öppna din användarmapp genom att välja Start , Skriv Utforskaren i sökrutan och välja Utforskaren i resultat listan.

 2. Välj Den här datorn, välj hårddisken som Windows är installerad på (vanligtvis enhet C:), välj mappen Användare och sedan mappen namnet på ditt konto.

  Varning!: Ändra inte visningsalternativen för Utforskaren så att du visar dolda filer och mappar eller visar dolda skyddade operativsystemfiler.

 3. Leta upp mappen C:\Användare\<Gammalt_användarnamn>, där C: är den enhet där Windows är installerat och Gammalt_användarnamn är namnet på den profil som du vill kopiera filer från.

 4. Välj alla filer och mappar i den här mappen, välj Redigera-menyn och välj Kopiera.

 5. Leta upp mappen C:\Användare\<Nytt_användarnamn>, där C: är den enhet där Windows är installerat och Nytt_användarnamn är namnet på den nya användarprofil som du skapat.

 6. Välj Redigera-menyn och välj Klistra in.

 7. Starta om datorn och logga in igen som den nya användaren.

Om du har e-postmeddelanden i ett e-postprogram måste du importera e-postmeddelanden och adresser till den nya användar profilen separat.

Vissa program som nyligen har installerats kanske måste konfigureras om eller installeras om.

Om du har loggat in i Microsoft Store-appar som butiken eller filmerna & TV: n kan du behöva logga in i dessa program för att se dina tidigare köp-eller återställnings inställningar.

Min dator ingår i en domän

 1. Öppna Microsoft Management Console genom att klicka på Start -knappen , Skriv MMC i sökrutan och tryck sedan på RETUR. Administratörsbehörighet krävs om du uppmanas att ange ett administratörs lösen ord eller en bekräftelse skriver du lösen ordet eller anger bekräftelsen.

 2. Klicka på Lokala användare och grupper i rutan till vänster i Microsoft Management Console.

  Om du inte ser lokala användare och grupper beror det antagligen på att snapin-modulen inte har lagts till i Microsoft Management Console. Så här installerar du den:

  1. Klicka på Arkiv-menyn i Microsoft Management Console, och klicka sedan på Lägg till/ta bort snapin-modul.

  2. Klicka på Lokala användare och grupper och sedan på Lägg till.

  3. Klicka på Lokal dator, klicka på Slutför och klicka sedan på OK.

 3. Klicka på mappen Användare.

 4. Klicka på Åtgärd-menyn och sedan på Ny användare.

 5. Ange lämplig information i dialogrutan och klicka sedan på Skapa.

 6. När du är klar med att skapa användarkonton klickar du på Stäng.

 7. Starta om datorn.

Min dator ingår i en arbetsgrupp

 1. Öppna användar konton genom att klicka på Start -knappen , klicka på kontroll panelen, klicka på användar konton och säkerhetoch sedan klicka på användar konton.

 2. Klicka på Hantera ett annat konto. Administratörsbehörighet krävs om du uppmanas att ange ett administratörs lösen ord eller en bekräftelse skriver du lösen ordet eller anger bekräftelsen.

 3. Klicka på Skapa ett nytt konto.

 4. Skriv det namn som du vill ge användarkontot, klicka på en kontotyp, och klicka sedan på Skapa konto.

 5. Starta om datorn.

Kopiera filer till den nya användarprofilen

Efter att du har skapat profilen kan du kopiera filerna från den befintliga profilen. Du måste ha minst tre användarkonton på datorn för att kunna slutföra de här stegen, inklusive det nya konto som du just skapade.

 1. Logga in som en annan användare än den nya användare som du just skapat eller den användare som du vill kopiera filer från.

 2. Öppna mappen Mina dokument genom att klicka på Start -knappen och sedan klicka på dator. Dubbelklicka på hårddisken där Windows är installerat (det är vanligtvis C:), dubbelklicka på Användare, dubbelklicka på mappen med ditt kontonamn och dubbelklicka sedan på Mina dokument.

 3. Klicka på Mappalternativpå Verktyg-menyn.

  Om du inte ser menyn verktyg trycker du på Alt.

 4. Klicka på fliken Visa och sedan på Visa dolda filer, mappar och enheter.

 5. Avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler, klicka på Ja för att bekräfta och klicka sedan på OK.

 6. Leta upp mappen C:\Användare\Gammalt_användarnamn, där C: är den enhet där Windows är installerat och Gammalt_användarnamn är namnet på den profil som du vill kopiera filer från.

 7. Markera alla filer och mappar i den här mappen förutom följande filer:

  1. Ntuser.dat

  2. Ntuser.dat.log

  3. Ntuser.ini

 8. Klicka på Redigera -menyn och sedan på Kopiera.
  Om du inte ser menyn Redigera trycker du på Alt.

 9. Leta upp mappen C:\Användare\Nytt_användarnamn, där C: är den enhet där Windows är installerat och Nytt_användarnamn är namnet på den nya användarprofil som du skapat.

 10. Klicka på Redigera -menyn och sedan på Klistra in.

  Om du inte ser menyn Redigera trycker du på Alt.

 11. Logga ut och logga sedan in igen som den nya användaren.

  Om du har e-postmeddelanden i ett e-postprogram måste du importera e-postmeddelanden och adresser till den nya användar profilen innan du tar bort den gamla profilen. Om allt fungerar som det ska kan du ta bort den gamla profilen.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen

FRÅGA COMMUNITYN >

Få support

KONTAKTA OSS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×