Om du vill felsöka följande problem väljer du en rubrik för att visa mer information. Följ sedan anvisningarna för att försöka få saker att fungera igen.

Om Du inte kan se Start eller Aktivitetsfältet kan aktivitetsfältet vara dolt. Prova de här stegen om du vill se det. 

 1. Tryck på Windows-tangenten + Ioch  välj sedan Anpassning > Aktivitetsfältet .

 2. Välj Beteenden i Aktivitetsfältet för att expandera det.

 3. Avmarkera kryssrutan Dölj Aktivitetsfältet automatiskt

 1. Tryck på Windows-tangenten + I för att öppna Inställningar. 

 2. Välj Windows Uppdatering och sedan Sök efter uppdateringar. Installera alla tillgängliga uppdateringar och starta om datorn om det behövs.

Sök efter uppdateringar

Obs!: Behöver du ett annat sätt att komma åt inställningarna? Tryck på Windows-tangenten + R och skriv ms-settings: (observera kolonet) i rutan Öppna.  Välj OK för att öppna Inställningar. 

Om det inte finns några uppdateringar som kräver en omstart, kan det ändå vara bra att starta om enheten för att se till att alla väntande uppdateringar installeras.

Om du vill starta om enheten när du inte kan komma åt Start trycker du på Ctrl + Alt + Delete, väljer Av/ på och sedan Starta om .

Obs!: Du kan också stänga av enheten manuellt genom att hålla ned strömknappen. Om du stänger av enheten på det här sättet riskerar du att förlora data som inte har sparats. Se till att du först sparar och stänger allt du arbetar med. Om du stänger av enheten på det här sättet kan du starta om enheten genom att trycka på strömknappen igen.

Det är troligt att du redan har de senaste drivrutinerna. Men om du har problem med Start-menyn kan du försöka korrigera det genom att uppdatera grafik- eller ljuddrivrutinerna manuellt. Mer information finns i Uppdatera drivrutiner manuellt i Windows.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + Esc för att öppna Aktivitetshanteraren. Du kan behöva välja Mer information längst ned i fönstret för att kunna se allt.

  Obs!: Om du tryckte på eller valde ett webbläsarfönster innan du tryckte på Ctrl + Skift + Esc får du aktivitetshanteraren i webbläsaren. Stäng aktivitetshanteraren i webbläsaren, tryck eller välj ett icke-webbläsarfönster och fortsätt sedan med stegen nedan.

 2. Välj fliken Processer.

 3. Bläddra ned till Utforskaren, markera den och välj Starta om.

Processen kan ta några sekunder, och Aktivitetsfältet och Start-menyn kanske inte syns under tiden Utforskaren startas om. Du kan stänga Aktivitetshanteraren när processen är klar. 

Om du fortfarande inte kan lösa problemet med Start-menyn kan du prova att logga in med ett administratörskonto. Så här ser du vilket konto du är inloggad med:

 1. Välj Start .

 2. Högerklicka på din profilbild eller ditt namn.

 3. Välj Ändra kontoinställningar. Om du ser "Administratör" nära ditt namn använder du ett administratörskonto.

Om du inte använder ett administratörskonto och du inte har något kan du skapa ett konto och ange det som ett administratörskonto.

Skapa det nya administratörskontot

 1. Tryck på Windows-tangenten  + I.

 2. Välj Konton > Familj & andra  (eller Andra användare om du använder Windows 11 Enterprise). 

 3. Under Andra användare väljer du Lägg till någon annan på den här datorn eller Lägg till konto.

 4. Ange den information som efterfrågas och följ anvisningarna för att skapa kontot.

Göra det nya kontot till ett administratörskonto

 1. Under Familj & andra personer  (eller Andra användare , om du använder Windows 11 Enterprise) väljer du kontot du skapade och väljer sedan Ändra kontotyp.

 2. Under Kontotyp väljer du Administratör > OK.

Logga ut från ditt konto och logga in på ditt nya konto. Om allt har åtgärdats flyttar du dina personliga data och filer till det nya kontot. 

Om du vill flytta dina personliga filer från ditt gamla konto till ditt nya konto provar du att öppna Utforskaren, expandera Den här datorn, välja OSDisk (C:) och leta i mappen Användare, där du bör se mappar för båda kontona. Sedan kan du kopiera och klistra in filerna från den gamla mappen till liknande platser i mappen för det nya kontot. Om du föredrar det kan du ladda upp filer från ditt gamla konto till OneDrive och sedan logga in på det nya kontot och hämta filerna från OneDrive.

Om problemet fortfarande inte är åtgärdat kan du prova att ta bort ditt gamla administratörskonto

Varning!: Om du tar bort ett administratörskonto som är kopplat till ett Microsoft-konto och du inte har en säkerhetskopia av BitLocker-nyckeln blir du utelåst från enheten och du förlorar alla data. Du kan inte använda enheten förrän du gör en ren installation.

 1. Tryck på Windows-tangenten  + I.

 2. Välj Konton > Familj & andra  (eller Andra användare om du använder Windows 11 Enterprise). 

 3. Välj det gamla administratörskontot under Andra användare och välj sedan Ta bort > Ta bort konto och data.

 4. När det gamla kontot har tagits bort startar du om enheten och loggar in med det nya kontot igen.

Koppla Microsoft-kontot till det nya administratörskontot (om du använde ett lokalt konto för att logga in):

 1. I Inställningar väljer du Konton > Din information .

 2. Välj Logga in med ett Microsoft-konto i stället och ange din kontoinformation. Den här länken visas endast om du använder ett Microsoft-konto. Du kanske inte kan se den om enheten är i ett nätverk.

Obs!: Behöver du ett annat sätt att komma åt inställningarna? Tryck på Windows-tangenten + R och skriv ms-settings: (ta med kolonet) i rutan Öppna.  Välj OK för att öppna Inställningar. 

Om inget av alternativen ovan fungerar kan du prova att återställa datorn med återställningsalternativen i Windows  för andra alternativ.

Om Du inte kan se Start eller Aktivitetsfältet kan aktivitetsfältet vara dolt. Prova de här stegen om du vill se det. 

 1. Tryck på Windows-tangenten + I för att gå till Inställningar och  välj sedan Anpassning > Aktivitetsfältet .

 2. Aktivera Lås Aktivitetsfältet.

 3. Inaktivera Dölj Aktivitetsfältet automatiskt i skrivbordsläge eller Dölj Aktivitetsfältet automatiskt i surfplatteläge.

 1. Tryck på Windows-tangenten + I för att öppna Inställningar. 

 2. Välj Uppdatera & säkerhets- > Windows Update och välj sedan Sök efter uppdateringar.  Installera alla tillgängliga uppdateringar och starta om datorn om det behövs.

Sök efter uppdateringar

Obs!: Behöver du ett annat sätt att komma åt inställningarna? Tryck på Windows-tangenten R och skriv ms-settings: (observera kolon) i rutan Öppna. Välj OK för att öppna Inställningar. 

Om det inte finns några uppdateringar som kräver en omstart, kan det ändå vara bra att starta om enheten för att se till att alla väntande uppdateringar installeras.

Om du vill starta om enheten när du inte kan komma åt Start trycker du på Ctrl + Alt + Delete, väljer Av/ på och sedan Starta om .

Obs!: Du kan också stänga av enheten manuellt genom att hålla ned strömknappen. Om du stänger av enheten på det här sättet riskerar du att förlora data som inte har sparats. Se till att du först sparar och stänger allt du arbetar med. Om du stänger av enheten på det här sättet kan du starta om enheten genom att trycka på strömknappen igen.

Det är troligt att du redan har de senaste drivrutinerna. Men om du har problem med Start-menyn kan du försöka korrigera det genom att uppdatera grafik- eller ljuddrivrutinerna manuellt. Mer information finns i Uppdatera drivrutiner manuellt i Windows.

 1. Tryck på Ctrl + Skift + Esc för att öppna Aktivitetshanteraren. Du kan behöva välja Mer information längst ned i fönstret för att kunna se allt.

 2. Välj fliken Processer.

 3. Bläddra ned till Utforskaren, markera den och välj Starta om.

Processen kan ta några sekunder, och Aktivitetsfältet och Start-menyn kanske inte syns under tiden Utforskaren startas om. Du kan stänga Aktivitetshanteraren när processen är klar. 

Om du fortfarande inte kan lösa problemet med Start-menyn kan du prova med att skapa ett nytt lokalt administratörskonto.

Om du är inloggad med ditt Microsoft-konto tar du först bort kopplingen till det kontot genom att göra följande (om du inte har loggat in på det sättet går du direkt vidare till att skapa det nya administratörskontot):

 1. Tryck på Windows-tangenten  + I.

 2. I Inställningar väljer du Konton  > Din information (i vissa versioner kan den finnas under E-post & konton i stället).

 3. Välj Logga in med ett lokalt konto i stället. Den här länken visas endast om du använder ett Microsoft-konto. Du kanske inte kan se den om enheten är i ett nätverk.

 4. Skriv lösenordet till ditt Microsoft-konto och välj Nästa.

 5. Välj ett nytt kontonamn, lösenord och lösenordsledtråd och välj sedan Slutför och logga ut.

Skapa det nya administratörskontot

 1. Tryck på Windows-tangenten  + I.

 2. I Inställningar väljer du Konton > Familj & andra användare (eller Andra användare  om du använder Windows 10 Enterprise). 

 3. Välj Lägg till någon annan på den här datorn under Andra användare .

 4. I Windows 10 Home och Windows 10 Professional: Ange ett namn för användaren och ett lösenord och välj sedan Nästa. I Windows 10 Enterprise: Välj Jag har inte den här personens inloggningsinformation och välj sedan Lägg till en användare utan ett Microsoft-konto.

 5. Ange användarnamn, lösenord och lösenordsledtråd. Välj sedan Nästa > Slutför.

Göra det nya kontot till ett administratörskonto

 1. Tryck på Windows-tangenten  + I.

 2. I Inställningar väljer du Konton och sedan Familj & andra användare

 3. Under Din familj  (eller Andra användare , om du använder Windows 10 Enterprise) väljer du kontot du skapade och väljer sedan Ändra kontotyp.

 4. Under Kontotyp väljer du Administratör > OK.

Logga ut från ditt konto och logga in på ditt nya konto. Om allt har åtgärdats flyttar du dina personliga data och filer till det nya kontot. 

Om du vill flytta dina personliga filer från ditt gamla konto till ditt nya konto kan du försöka att öppna Utforskaren, utöka Den här datorn > OSDisk (C:)och titta i mappen Användare där du ska se mappar för båda kontona. Sedan kan du kopiera och klistra in filerna från den gamla mappen till liknande platser i mappen för det nya kontot. Om du föredrar det kan du ladda upp filer från ditt gamla konto till OneDrive och sedan logga in på det nya kontot och hämta filerna från OneDrive.

Om problemet fortfarande inte är åtgärdat kan du prova att ta bort det gamla administratörskontot

Varning!: Om du tar bort ett administratörskonto som är kopplat till ett Microsoft-konto och du inte har en säkerhetskopia av BitLocker-nyckeln blir du utelåst från enheten och du förlorar alla data. Du kan inte använda enheten förrän du gör en ren installation.

 1. Tryck på Windows-tangenten  + I.

 2. I Inställningar väljer du Konton och sedan Familj & andra användare

 3. Välj det gamla administratörskontot under Andra användare och välj sedan Ta bort > Ta bort konto och data.

 4. När det gamla kontot har tagits bort startar du om enheten och loggar in med det nya kontot igen.

Om du tidigare använde ett Microsoft-konto för att logga in, kopplar du Microsoft-kontot till det nya administratörskontot.

 1. I Inställningar väljer du Konton > Din information (i vissa versioner kan den finnas under E-post & konton i stället).

 2. Välj Logga in med ett Microsoft-konto i stället och ange din kontoinformation. Den här länken visas endast om du använder ett Microsoft-konto. Du kanske inte kan se den om enheten är i ett nätverk.

Obs!: Behöver du ett annat sätt att komma åt inställningarna? Tryck på Windows-tangenten + R och skriv ms-settings: (ta med kolonet) i rutan Öppna.  Välj OK för att öppna Inställningar. 

Om inget av alternativen ovan fungerar kan du prova att återställa datorn med återställningsalternativen i Windows  för andra alternativ.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen

FRÅGA COMMUNITYN >

Få support

KONTAKTA OSS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×