Hjälp och utbildning för Windows 11 kommer snart!

Under tiden kan du ta en titt på vad som är tillgängligt för Windows 10 på fliken Windows 10.

Mer information om Windows 11

Windows 11-logotypen med en blå bakgrund

Vissa appar behöver komma åt ditt bildbibliotek, filmbibliotek och dokumentbibliotek för att dra full nytta av funktionaliteten i apparna. Om du till exempel använder en foto- eller en videoredigeringsapp behöver appen tillgång till de foton och videor du vill redigera. Appen behöver också förmodligen en plats att spara den redigerade versionen av fotot eller videon på. Detta kan fungera på liknande sätt för appar som behöver komma åt och spara dina dokument.

Eftersom dessa fillagringsplatser kan innehålla personligt innehåll vill vi att du ska kunna reglera vilka appar som ska få tillgång till fillagringsplatserna för bilder, videor och dokument.

Hur inställningarna för åtkomst av bildbiblioteket, filmbiblioteket och dokumentbiblioteket fungerar

Om ett program kräver åtkomst till dina fillagringsplatser visas de krav som krävs på dess produktbeskrivningssida – välj länken Behörighetsinformation för att ta reda på det. Du kan neka åtkomst när som helst genom att gå till Starta > Inställningar > sekretess och sedan välja Dokument, Bilder eller Videor.

Om du nekar en app åtkomst till ett bibliotek:

  • Windows skapar då en unik mapp i biblioteket som appen behövde åtkomst till. Det är i den mappen som appen sparar alla dess data. Det gör att din sekretess skyddas och appen hindras från att se data utanför den mappen samtidigt som appen tillåts fortsätta köra. Om du till exempel använder en app för att redigera ett foto och vill spara det redigerade fotot, men du har nekat appen skrivbehörighet i bildbiblioteket, så skapar Windows en unik mapp i bildbiblioteket som appen får skrivbehörighet i.

  • Du kommer då inte att kunna dra full nytta av appens alla funktioner. Vissa appar kräver åtkomst till innehållet i ett visst bibliotek för att fungera korrekt. Om du nekar en app åtkomst till ett bibliotek kanske appen inte fungerar som förväntat.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×