Använda Skärmtangentbordet för att skriva

Det finns olika typer av tangentbord för datorer. Det vanligaste är ett fysiskt, externt tangentbord som du ansluter till datorn. I Windows finns ett inbyggt hjälpmedel som kallas Skärmtangentbordet och som kan användas i stället för ett fysiskt tangentbord.

Du behöver inte ha en pekskärm för att kunna använda Skärmtangentbordet. Skärmtangentbordet visar ett visuellt tangentbord med alla standardtangenter. Du kan använda musen eller ett annat pekdon för att välja tangenter. Du kan också använda en enskild fysisk tangent eller tangentgrupp för att bläddra igenom tangenterna på skärmen.

Obs!: En dator med pekskärm har även ett pektangentbord. Pektangentbordet visas när du trycker på en textruta när datorn är i surfplatteläge.

Så här öppnar du Skärmtangentbordet

Gå till Start och välj sedan Inställningar > hjälpmedel > tangent bordoch aktivera växla under Använd skärm tangent bordet. Ett tangentbord som du kan använda för att navigera på skärmen och skriva text visas på skärmen. Tangentbordet visas på skärmen tills du stänger det.

Obs!: Om du vill öppna Skärmtangentbordet från inloggningsskärmen väljer du knappen Hjälpmedel längst ned till höger på inloggningsskärmen och väljer sedan Skärmtangentbordet.

Så här ändrar du hur information matas in med Skärmtangentbordet

När Skärmtangentbordet är öppet väljer du knappen Alternativ och väljer sedan önskat alternativ:

 • Använd klickljud. Använd det här alternativet om du vill höra ett ljud när du trycker på en knapp.

 • Visa knappar för att göra det lättare att flytta runt på skärmen. Använd det här alternativet om du vill att knapparna ska tändas när du skriver.

 • Aktivera numeriskt tangentbord. Använd det här alternativet för att utöka Skärmtangentbordet så att en numerisk knappsats visas.

 • Klicka på tangenter. Använd det här läget om du hellre vill ange text genom att klicka eller trycka på skärmtangenter.

 • Hovra över tangenter. Använd det här läget om du använder en mus eller joystick för att peka på en knapp. De tecken du pekar på matas in automatiskt när du pekat på dem under en viss tid.

 • Sök genom tangenter. Använd det här läget om du vill att Skärmtangentbordet oavbrutet ska söka genom tangentbordet. I sökläget markeras områden där du kan skriva tangentbordstecken genom att använda en tangentbordsgenväg, en annan indataenhet eller en enhet som simulerar en musklickning.

 • Använd textförutsägelse. Använd det här alternativet om du vill få ord föreslagna i Skärmtangentbordet när du skriver så att du inte behöver skriva färdigt varje ord.

Meddelanden: 

 • Textförutsägelse finns för engelska, franska, italienska, tyska och spanska. Om du vill använda något av dessa språk och det inte är installerat, installerar du språkfilerna för språket.

 • Om du använder läget för att hovra eller söka och oavsiktligt minimerar Skärmtangentbordet, kan du återställa det genom att peka på det i Aktivitetsfältet (för hovringsläget) eller genom att trycka på sökknappen (för sökläget).

 • Om du minimerar Skärmtangentbordet och växlar till surfplatteläge använder du knappen Aktivitetsvy för att komma tillbaka till Skärmtangentbordet.

Foto av Surface Book-enhet

Det finns flera olika typer av tangentbord. Det vanligaste är ett fysiskt, externt tangentbord som du kopplar till datorn.

I Windows finns även ett hjälpmedelsverktyg som heter Skärmtangentbordet. Du kan använda Skärmtangentbordet i stället för ett fysiskt tangentbord när du navigerar på datorn och skriver text. Du behöver inte ha en pekskärm för att kunna använda Skärmtangentbordet. I Skärmtangentbordet visas ett visuellt tangentbord med alla standardtangenter. Du väljer tangenter med hjälp av musen eller ett annat pekdon, eller så kan du bläddra bland tangenterna på skärmen med hjälp av en enskild fysisk tangent eller tangentgrupp.

Obs!: En dator med pekskärm har även ett pektangentbord. Om du använder en Windows-dator med en pekskärm visar du pektangentbordet genom att trycka i ett textfält eller ett annat område där du kan skriva. Mer information om Skärmtangentbordet finns i Använda pektangentbordet.

Så här öppnar du Skärmtangentbordet

 1. Svep in från skärmens högerkant och tryck på Sök.
  (Om du använder en mus pekar du längst ned till höger på skärmen, flyttar mus pekaren uppåt och klickar sedan på Sök.)

 2. Ange skärm tangent bordet i sökrutan och tryck eller klicka sedan på skärm tangent bordet.

  Ett tangent bord visas på skärmen som kan användas för att flytta runt på datorn och skriva text. Tangentbordet visas på skärmen tills du stänger det.
   

  Obs!: Om du vill öppna OSK från inloggnings skärmen trycker eller klickar du på knappen hjälpmedelKnapp för enkel åtkomst längst ned till vänster på inloggnings skärmen och trycker eller klickar sedan på skärm tangent bordet.

Så här ändrar du hur information matas in med Skärmtangentbordet

När Skärmtangentbordet är öppet trycker eller klickar du på knappen Alternativ och väljer sedan önskat alternativ:

 • Använd klickljud. Använd det här alternativet om du vill höra ett ljud när du trycker på en knapp.

 • Visa knappar för att göra det lättare att flytta runt på skärmen. Använd det här alternativet om du vill att knapparna ska tändas när du skriver.

 • Aktivera numeriskt tangentbord. Använd det här alternativet för att utöka Skärmtangentbordet så att en numerisk knappsats visas.

 • Klicka på tangenter. Använd det här läget om du hellre vill ange text genom att klicka eller trycka på skärmtangenter.

 • Hovra över tangenter. Använd det här läget om du använder en mus eller joystick för att peka på en knapp. De tecken du pekar på matas in automatiskt när du pekat på dem under en viss tid.

 • Sök genom tangenter. Använd det här läget om du vill att Skärmtangentbordet oavbrutet ska söka genom tangentbordet. I sökläget markeras områden där du kan skriva tangentbordstecken genom att använda en tangentbordsgenväg, en annan indataenhet eller en enhet som simulerar en musklickning.

 • Använd textförutsägelse. Använd det här alternativet om du vill få ord föreslagna i Skärmtangentbordet när du skriver så att du inte behöver skriva färdigt varje ord.

Meddelanden: 

 • Textförutsägelse finns för engelska, franska, italienska, tyska och spanska. Om du vill använda något av dessa språk och det inte är installerat, installerar du språkfilerna för språket.

 • Om du använder läget för att hovra eller söka och oavsiktligt minimerar Skärmtangentbordet, kan du återställa det genom att peka på det i Aktivitetsfältet (för hovringsläget) eller genom att trycka på sökknappen (för sökläget).

 • Om du minimerar Skärmtangentbordet och växlar till Startskärmen eller en app i helskärmsläge kan du inte nå Skärmtangentbordet. Öppna först Skärmtangentbordet och gå sedan till Startskärmen eller appen.

Du kan använda Skärmtangentbordet i stället för att använda det fysiska tangentbordet när du skriver och anger data. På skärmen visas ett visuellt tangentbord med alla standardtangenter. Du kan välja tangenterna med musen eller ett annat pekdon, eller så kan du bläddra igenom tangenterna på skärmen med hjälp av en enskild tangent eller tangentgrupp.

Se det här videoklippet om hur du skriver utan att använda tangentbordet (1:21)

Foto av Surface Book-enhet

Skriva utan tangentbordet

Öppna skärm tangent bordet genom att klicka på Start , klicka på alla program, klicka på tillbehör, klicka på hjälpmedeloch sedan på skärm tangent bordet.

 1. Öppna skärm tangent bordet genom att klicka på Start , klicka på alla program, klicka på tillbehör, klicka på hjälpmedeloch sedan på skärm tangent bordet.

 2. Klicka på Alternativ och välj sedan önskat läge under Använda Skärmtangentbordet:

Skrivläge

Beskrivning

Klicka på tangenter

I klickläget klickar du på skärmtangenterna om du vill skriva text.

Hovra över tangenter

I hovringsläget använder du en mus eller joystick och pekar på en tangent under en fördefinierad tidsperiod, så skrivs det valda tecknet automatiskt.

Sök genom tangenter

I sökläget söker Skärmtangentbordet kontinuerligt av tangentbordet och markerar områden där du kan ange tangentbordstecken genom att trycka på en tangentbordsgenväg, använda en enhet för inmatning med brytare eller använda en enhet som simulerar ett musklick.

Meddelanden: 

 • Om du använder läget för att hovra eller söka och oavsiktligt minimerar Skärmtangentbordet kan du återställa det genom att peka på det i Aktivitetsfältet (för hovringsläget) eller genom att trycka på sökknappen (för sökläget).

 • Om du använder ett musklick för att välja en tangent i sökläget måste muspekaren befinna sig ovanför Skärmtangentbordet.

 • Tangentbordslayouten ändras på Skärmtangentbordet beroende på vilket språk som visas i det aktiva programmet.

Du kan göra så att Skärmtangentbordet avger ett hörbart klick när du trycker på en tangent.

 1. Öppna skärm tangent bordet genom att klicka på Start , klicka på alla program, klicka på tillbehör, klicka på hjälpmedeloch sedan på skärm tangent bordet.

 2. Klicka på Alternativ, markera kryssrutan Använd klickljud och klicka sedan på OK.

Du kan använda ett numeriskt tangentbord för att ange siffror med Skärmtangentbordet.

 1. Öppna skärm tangent bordet genom att klicka på Start , klicka på alla program, klicka på tillbehör, klicka på hjälpmedeloch sedan på skärm tangent bordet.

 2. Klicka på Alternativ, markera kryssrutan Aktivera numeriskt tangentbord och klicka sedan på OK.

När funktionen för textförutsägelse är aktiverad visar Skärmtangentbordet medan du skriver en lista med ord som du kanske håller på att skriva.

 1. Öppna skärm tangent bordet genom att klicka på Start , klicka på alla program, klicka på tillbehör, klicka på hjälpmedeloch sedan på skärm tangent bordet.

 2. Klicka på alternativ, markera kryss rutan Använd text förutsägelse och klicka sedan på OK.

  Om du inte vill lägga till ett blank steg automatiskt efter att du infogat ett ord med text förutsägelse avmarkerar du kryss rutan Infoga blank steg efter de förutsagda orden och klickar sedan på OK.

Meddelanden: 

 • Textförutsägelse finns bara för engelska, franska, italienska, tyska och spanska. Om du vill använda textförutsägelse för ett visst språk måste du först installera språkfilerna för det språket. 
   

 • Textförutsägelse ingår inte i Windows 7 Home Basic.


Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×