Appbehörigheter

En del appar och spel i Microsoft Store är utformade för att använda vissa maskin- eller programvarufunktioner på Windows-enheten. En fotoapp behöver kanske använda telefonens kamera och en restaurangguide kan använda din position för att rekommendera platser i närheten.

I Windows 10 använder du sidan Sekretess för att välja vilka appar som kan använda en viss funktion. Välj Start  > Inställningar  > Sekretess. Välj appen (till exempel Kalender) och välj vilka appbehörigheter som ska vara på eller av. 

På sidan Sekretess visas inte appar som har behörighet att använda alla systemresurser. Du kan inte använda sekretessinställningarna för att reglera vilka funktioner de här apparna kan använda. Windows-skrivbordsappar ingår i denna kategori.

Om du vill se behörigheterna för en app går du till appens produktsida i Microsoft Store eller online. Om du inte vill att en app ska kunna använda någon av de funktioner som visas, kan du välja att inte installera den. 

Här är mer information om vad behörigheter kan tillåta en app att göra:

Komma åt alla dina filer, din kringutrustning, dina appar, dina program och registret: Appen kan läsa eller skriva till alla dina filer (inklusive dokument, bilder och musik) och registerinställningar, vilket innebär att appen tillåts göra ändringar på datorn och dina inställningar. Den kan använda kringutrustning som är ansluten till enheten eller ingår i enheten (till exempel kameror, mikrofoner eller skrivare) utan att meddela dig. Den har också åtkomst till din position och kan använda plattformsfunktioner, till exempel platshistorik, appdiagnostik med mera, vilket nekas de flesta Store-appar. Du kan inte styra de flera behörigheter för den här appen i Inställningar > Sekretess. Observera att trots att appen kan komma åt dessa resurser behöver den inte göra det. Mer information om vad appen samlar in eller använder finns i utvecklarens sekretesspolicy.

Kontoinformation: Åtkomst till all din kontoinformation.

Tillåt behörighetshöjning: Tillåter att appen körs med administratörsbehörigheter utan att fråga användaren.

Appdiagnostik: Hämta diagnostikinformation om andra appar som körs.

Bluetooth: Aktivera och använda alla Bluetooth-anslutningar mellan din enhet och andra enheter.

Kalender: Åtkomst till dina kalendrar.

Samtalshistorik: Åtkomst till historik över samtal på enheten, i Skype eller andra appar för telefoni.

Kontakter: Åtkomst till dina kontakter och adressboksappar.

Anpassade installationsåtgärder: Installera ytterligare programvara.

E-post: Åtkomst till din e-post och kontoinformation för dina e-postkonton.

Ansiktsigenkänning: Aktivera och använda all maskinvara för ansiktsigenkänning.

Filsystem: Åtkomst till filer och mappar som du har åtkomst till och läsa eller skriva till alla dina filer (inklusive dokument, bilder och musik).

Fingeravtrycksläsare: Aktivera och användany maskinvara för fingeravtrycksläsare.

Lokala systemtjänster: Installera en tjänst på datorn som körs med högsta behörighet. 

Position: Aktivera och använda GPS eller andra positionsfunktioner på enheten. Åtkomst till platsdata i Kartor och andra positioneringsappar.

Meddelanden: Åtkomst till dina snabbmeddelanden och kontoinformation.

Mikrofon: Aktivera och använda mikrofonen på enheten. 

Modifierbar app: Låter användaren modifiera appen.

Rörelse: Aktivera och använda accelerationsmätare eller annan funktion för rörelseavkänning på enheten. 

Musikbibliotek: Åtkomst till alla musikfiler i musikbiblioteket på enheten.

Near Field Communication (NFC): Aktivera och använda alla NFC-anslutningar mellan din enhet och andra enheter.

Aviseringar: Åtkomst till dina aviseringar som finns i åtgärdscenter.

Paketerade tjänster: Installera en tjänst på datorn.

Package write redirect compatability shim: Ger appen möjlighet att skapa, ändra eller ta bort filer i appens installationsmapp.

Bildbibliotek: Åtkomst till alla bildfiler i bildbiblioteket på enheten.

Uppgifter: Åtkomst till din uppgiftslista i Outlook och andra appar som spårar aktiviteter.

Ej virtualiserade resurser: Skriva registerposter och filer som inte rensas vid avinstallation.

Videobibliotek: Åtkomst till alla videofiler i videobiblioteket på enheten.

Röstigenkänning: Aktivera och använda all maskinvara för röstigenkänning.

Webbkamera: Aktivera och använda kameran på enheten. 

WiFi: Aktivera och använda WiFi-anslutningar mellan din enhet, internet och andra enheter.

Kabelanslutna anslutningar: Aktivera och använda alla kabelanslutningar, inklusive kommunikation via Ethernet, USB och seriell port mellan din enhet, internet och andra enheter.

 

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×