Om du inte vill använda musen för att flytta pekaren kan du aktivera Mustangenter och använda det numeriska tangentbordet i stället.

Så här aktiverar du Mustangenter

  1. Öppna Hjälpmedelscenter genom att klicka på Start- Startknapp-ikon , klicka på Kontrollpanelen,klicka på Hjälpmedel och sedan på Hjälpmedelscenter.

  2. Klicka på Gör musen mer lättanvänd.

  3. Under Kontrollera musen med tangentbordet markerar du kryssrutan Aktivera Mustangenter.

Flytta pekaren med hjälp av Mustangenter

När du har aktiverat Mustangenter kan du använda det numeriska tangentbordet för att flytta musen.
 

Så här flyttar du muspekaren

Tryck

Uppåt och till vänster

7

Uppåt

8

Uppåt och till höger

9

Vänster

4

Höger

6

Nedåt och till vänster

1

Nedåt

2

Nedåt och till höger

3

Välja en musknapp

Innan du använder mustangenterna för att klicka på objekt på skärmen, måste du först välja vilken musknapp som ska vara den aktiva knappen: den vänstra knappen, den högra eller båda.

Om du vill

Tryck

Välja den vänstra musknappen

Snedstrecket (/)

Välja båda knapparna

Asterisken (✲)

Välja den högra musknappen

Minustecknet (-)

Obs!: Om du väljer att göra den vänstra musknappen till den aktiva knappen förblir den aktiv tills du väljer en annan knapp. När du har valt en musknapp behöver du inte välja en musknapp igen förrän du vill ändra knappar.

Klicka på objekt med hjälp av Mustangenter

När du har valt en knapp kan du klicka på objekt på skärmen.

Om du vill

Gör du så här

Klicka på ett objekt

Om du har den vänstra knappen vald som din aktiva knapp, pekar du på objektet och trycker sedan på 5

Högerklicka på ett objekt

Om du har den högra knappen vald som din aktiva knapp, pekar du på objektet och trycker sedan på 5

Dubbelklicka på ett objekt

Om du har den vänstra knappen vald som din aktiva knapp, pekar du på objektet och trycker sedan på plustecknet (+)

Dra objekt med hjälp av Mustangenter

Du kan använda det numeriska tangentbordet för att hålla ned den aktiva musknappen och släppa upp den. Det här är praktiskt om du vill dra ett objekt.

Om du vill

Gör du så här

Dra ett objekt

Peka på objektet och tryck sedan på noll (0)

Släppa ett objekt

Peka på den plats du vill flytta objektet till och tryck sedan på decimalkomma (,)

Meddelanden: 

  • Du kan använda det numeriska tangentbordet för att hålla ned den aktiva musknappen och släppa upp den. Det här är praktiskt om du vill dra ett objekt.

  • Om du vill ändra olika alternativ, som hur snabbt muspekaren rör sig och om datorn ska avge ett ljud när du har aktiverat Mustangenter, går du till Hjälpmedelscenter och klickar på Konfigurera Mustangenter under Kontrollera musen med tangentbordet.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×