Gruppera program tillsammans för det du vill genom att skapa virtuella skriv bord. Välj aktivitetsvy i aktivitets fältet, sedan på nytt skriv bordoch öppna sedan de program du behöver.

Om du vill flytta program mellan virtuella skriv bord väljer du aktivitetsvyoch drar sedan det program du vill ha från ett skriv bord till ett annat. Eller skapa ett annat virtuellt skriv bord genom att dra ett program till ett nytt skriv bord.

Skärm bild av virtuella skriv bord

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×