Använd följande metoder för att hantera alla aspekter av inställningarna för inmatnings- och visningsspråk på din Windows 11-dator.

Om du vill byta tangentbordslayout som du använder håller du ned Windows tangenten och trycker sedan flera gånger på blanksteg för att bläddra igenom alla installerade tangentbord. (Om ingenting händer betyder det att du bara har ett tangentbord installerat.)

Du kan också välja språkförkortningen i Aktivitetsfältet och sedan välja det språk eller den inmatningsmetod du vill använda.

Obs!: I inmatningsfältet trycker du Windows -tangenten + punkt   (.) för   att komma åt Emoji-& fler tangentbord, om ditt språk stöder det.

Om du inte hittar tangentbordslayouten du vill ha kanske du måste lägga till ett nytt tangentbord.

Om du lägger till ett inmatningsspråk kan du ställa in en språkprioritetsordning för webbplatser och appar samt ändra tangentbordsspråket.

 1. Välj Start->Inställningar > eller & språk > språk & region.

 2. Välj det språk som har det tangentbord du vill använda och välj sedan Alternativ.

 3. Välj Lägg till ett tangentbord och välj tangentbordet du vill lägga till. Om du inte ser tangentbordet du vill använda kanske du måste lägga till ett nytt språk för att få ytterligare alternativ. I så fall går du vidare till steg 4.

 4. Återgå till sidan Språkinställningar, gå till Önskade språk ochvälj sedan Lägg till ett språk.

 5. Välj det språk du vill använda i listan och välj sedan Nästa.

 6. Granska alla språkfunktioner du vill konfigurera eller installera och välj Installera.

"Lägg till ett tangentbord"-kortkommando

Visningsspråket du väljer ändrar standardspråket som används i Windows-funktioner som Inställningar och Utforskaren.

 1. Välj Start > Inställningar > ange & språk > språk & region.

 2. Välj ett språk på menyn för visningsspråk i Windows.

Kortkommandot "Ändra visningsspråk"

Om ett språk visas under Önskade språk men inte visas i listan över visningsspråk i Windows måste du installera språkpaketet för det aktuella språket (om det är tillgängligt).

 1. Välj Start > Inställningar > ange & språk > språk & region.

 2. Föredragna språk väljer du Lägg till ett språk, anger det språk du vill använda och väljer sedan Nästa.

 3. Välj Ladda ned under alternativet Ladda ned språkpaket.

 4. När språkpaketet har installerats väljer du Bakåt.

 5. Välj ett språk på menyn för visningsspråk i Windows.

Kortkommandot "Installera ett språkpaket"

Om du får meddelandet "Endast ett språkpaket tillåtet" eller "din Windows-licens stöder endast ett visningsspråk" har du en enda språkversion av Windows 10. Så här kontrollerar du din version Windows 10 språk:

 1. Välj Starta> Inställningar > Omoch gå sedan till avsnittet Windows specifikation.

 2. Om du ser Windows 11 Home Single Language bredvid Editionhar du en enda språkversion av Windows 11 och du kan inte lägga till ett nytt språk om du inte köper en uppgradering till antingen Windows 11 Home eller Windows 11 Pro.

Uppgradera till Windows 11 Home eller Windows 11 Pro

 1. Välj Start > Inställningar >Tid och språk > Region och språk.

 2. Under Föredragna språkväljer du det språk du vill ta bort och väljer sedan Ta bort.

 3. Om du vill ta bort ett enskilt tangentbord väljer du språket (se steg 2), väljer Alternativ ,rullar ned till avsnittet Tangentbord, väljer det tangentbord du vill ta bort och väljer Ta bort.

Om du vill hantera alla aspekter av inställningar för inmatnings- och visningsspråk på din Windows 10-enhet använder du följande metoder.

Om du vill ändra tangentbordslayout i Windows 10 håller du ned Windows-tangenten  och trycker flera gånger på Blanksteg för att bläddra igenom alla installerade tangentbord. (Om ingenting händer betyder det att du bara har ett tangentbord installerat.)

Du kan också välja språkförkortning längst till höger i Aktivitetsfältet och sedan välja det språk eller den inmatningsmetod som du vill använda.

Obs!: I inmatningsfältet trycker du på Windows +punkt (.) för att öppna emojitangentbordet, om ditt språk stöder detta.

Om du inte hittar tangentbordslayouten du vill ha kanske du måste lägga till ett nytt tangentbord.

Om du lägger till ett inmatningsspråk kan du ställa in en språkprioritetsordning för webbplatser och appar samt ändra tangentbordsspråket.

 1. Välj Start  och sedan Inställningar Tid och språk > Språk.

 2. Under Önskade språk väljer du språket som innehållet tangentbordet du vill använda. Välj sedan Alternativ.

 3. Välj Lägg till ett tangentbord och välj tangentbordet du vill lägga till. Om du inte ser tangentbordet du vill använda kanske du måste lägga till ett nytt språk för att få ytterligare alternativ. I så fall går du vidare till steg 4.

 4. Gå tillbaka till sidan Språkinställningar och välj Lägg till ett språk.

 5. Välj språket du vill använda i listan och välj sedan Nästa.

 6. Granska alla språkfunktioner du vill konfigurera eller installera och välj Installera.

"Lägg till ett tangentbord"-kortkommando

Visningsspråket du väljer ändrar standardspråket som används i Windows-funktioner som Inställningar och Utforskaren.

 1. Välj Start  och sedan Inställningar Tid och språk > Språk.

 2. Välj ett språk på menyn för visningsspråk i Windows.

Kortkommandot "Ändra visningsspråk"

Om ett språk visas under Önskade språk men inte visas i listan över visningsspråk i Windows måste du installera språkpaketet för det aktuella språket (om det är tillgängligt).

 1. Välj Start  och sedan Inställningar Tid och språk > Språk.

 2. Välj ett språk i listan Lägg till ett språk under Önskade språk och välj sedan Alternativ.

 3. Välj Ladda ned under alternativet Ladda ned språkpaket.

 4. När språkpaketet har installerats väljer du Bakåt.

 5. Välj ett språk på menyn för visningsspråk i Windows.

Kortkommandot "Installera ett språkpaket"

Om du får meddelandet "Endast ett språkpaket tillåtet" eller "din Windows-licens stöder endast ett visningsspråk" har du en enda språkversion av Windows 10. Så här kontrollerar du din version Windows 10 språk:

 1. Välj Start  och sedan Inställningar > Om och bläddra ned till avsnittet Windows-specifikationer.

 2. Om du ser Windows 10 Home Single Language bredvid Utgåva har du en enspråkig version av Windows 10 och du kan inte lägga till ett nytt språk om du inte köper en uppgradering till antingen Windows 10 Home eller Windows 10 Pro.

Uppgradera till Windows 10 Home eller Windows 10 Pro

 1. Välj Start-knappen  och välj Inställningar > tid & språk > språk.

 2. Under Önskade språk väljer du språket du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort.

 3. Om du vill ta bort ett enskilt tangentbord väljer du språket (se steg 2). Välj sedan Alternativ, rulla ned till avsnittet Tangentbord, välj tangentbordet du vill ta bort och klicka på Ta bort.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×