Stöd för Windows 7 upphörde den 14 januari 2020

Vi rekommenderar att du flyttar till en Windows 10-dator för att få fortsatta säkerhetsuppdateringar från Microsoft.

Lära sig mer

Det rekommenderade (och enklaste) sättet att ladda ned SP1 på är att aktivera automatisk uppdatering i Windows Update på Kontrollpanelen och vänta tills Windows 7 meddelar dig när SP1 är klar att installera. Det tar cirka 30 minuter att installera och du måste starta om datorn ungefär halvvägs genom installationen.

Om du vill kontrol lera om Windows 7 SP1 redan är installerat på datorn klickar du på Start-knappen, högerklickar på datoroch väljer sedan Egenskaper.

Om Service Pack 1 visas under Windows-versionenär SP1 redan installerat på datorn.

Innan du börjar

Kontrollera om datorn är 32-bitars eller 64-bitars

Du måste veta om datorn kör en 32-bitars (x86) eller 64-bitars version av Windows 7. Välj Start, högerklicka på Dator och välj sedan Egenskaper. Vilken version av Windows 7 visas bredvid system typ.

Diskutrymmeskrav

Kontrollera att datorn har tillräckligt med ledigt diskutrymme för att installera SP1.

Installationsmetod

Uppskattad mängd ledigt diskutrymme som krävs

Windows Update

x86-baserad (32-bitars): 750 MB

x64-baserad (64-bitars): 1 050 MB

Ladda ned SP1 från Microsofts webbplats

x86-baserad (32-bitars): 4 100 MB

x64-baserad (64-bitars): 7 400 MB

Säkerhetskopiera viktiga filer

Du bör säkerhetskopiera viktiga filer, foton och videoklipp till en extern hårddisk, ett USB-minne eller molnet innan du installerar uppdateringen.

Anslut datorn till elnätet och Internet

Kontrollera att datorn är ansluten till elnätet och till Internet.

Inaktivera antivirusprogram

En del antivirusprogram kan förhindra att SP1 installeras, eller kan medföra att installationen går långsamt. Du kan tillfälligt inaktivera antivirusprogrammet före installationen. Om du gör det måste du vara medveten om de risker det kan innebära, och aktivera sedan antivirusprogrammet igen när SP1 har installerats.

Installera Windows 7 SP1 med hjälp av Windows Update (rekommenderas)

Om datorn är inställd på att installera uppdateringar automatiskt, uppmanas du av Windows Update att installera SP1. Installera uppdateringen genom att följa anvisningarna.

Så här installerar du SP1 från Windows Update manuellt:

 1. Välj Start > Alla program > Windows Update.

 2. Klicka på Sök efter uppdateringar i den vänstra rutan.

 3. Om det finns viktiga uppdateringar väljer du länken för att visa tillgängliga uppdateringar. Markera Service Pack för Microsoft Windows (KB976932) i listan med uppdateringar och välj sedan OK.

  Obs!: Om SP1 inte visas kanske du behöver installera en del andra uppdateringar innan du installerar SP1. Installera alla viktiga uppdateringar och följ sedan stegen igen för att söka efter SP1.

 4. Välj Installera uppdateringar. Administratörsbehörighet krävsdu uppmanas att ange ett administratörs lösen ord eller bekräfta ditt val.

 5. Följ anvisningarna för att installera SP1.

 6. Logga in på datorn när du har installerat SP1. Ett meddelande kan visas som anger om uppdateringen lyckades. Om du inaktiverade antivirusprogrammet före installationen, måste du aktivera det igen.

Ladda ned och installera Windows SP1 från Microsoft Download Center

Om det inte går att installera SP1 från Windows Update, kan du ladda ned installationspaketet från Microsoft Download Center och sedan installera SP1 manuellt.

 1. Gå till hämtnings sidan för Windows 7 Service Pack 1 på Microsofts webbplats.

 2. Välj Installationsanvisningar för att se vilka paket som kan laddas ned och anteckna vilka du behöver.

 3. Välj önskat språk i listrutan och välj sedan Ladda ned.

 4. Välj paketen som du behöver installera, välj Nästa och följ sedan instruktionerna för att installera SP1. Datorn kanske startar om några gånger under installationen.

 5. Logga in på datorn när du har installerat SP1. Ett meddelande kan visas som anger om uppdateringen lyckades. Om du inaktiverade antivirusprogrammet före installationen, måste du aktivera det igen.

Felsöka problem när du installerar Windows SP1

Om du försöker installera SP1 och ett felmeddelande visas om att installationen inte lyckades, kan detta bero på att det är problem med Windows Servicing Store som används för att installera uppdateringar eller att ditt antivirusprogram förhindrar att uppdateringen installerades.

Försök lösa problemet genom att följa stegen nedan, och försök sedan att installera SP1 igen.

Ladda ned och kör kontrollverktyget för systemuppdateringar

 1. Välj länken i tabellen som motsvarar versionen av Windows som körs på datorn.

  Windows-version

  Länk till Microsoft Download Center

  Windows 7 32-bitars (x86)

  Ladda ned

  Windows 7 64-bitars (x64)

  Ladda ned

  Välj språk på sidan Microsoft Download Center och välj sedan Ladda ned. Det kan ta några minuter att ladda ned och installera verktyget.

 2. Om du vill installera verktyget direkt väljer du Öppna eller Kör och följer sedan anvisningarna. Om du vill använda verktyget senare väljer du Spara och laddar ned installationsfilerna till datorn.

 3. Välj Ja eller OK på skärmen Fristående installationsprogram för Windows Update.

 4. Välj Stäng på skärmen Installationen slutförd.

 5. Försök installera Service Pack igen.

Kör felsökaren för Windows Update

Om datorn inte kan hitta eller installera uppdateringar, kanske felsökaren för Windows Update kan åtgärda problemet.

 1. Välj Start och sedan Kontrollpanelen.

 2. Skriv felsökare i sökrutan och välj sedan Felsökning i listan med resultat.

 3. Välj Åtgärda problem med Windows Update under System och säkerhet och följ sedan anvisningarna.

 4. När felsökaren är klar kan du försöka installera Service Pack igen.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×