Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.


Den här artikeln hjälper dig att felsöka olika problem som kan uppstå när du använder tangenterna på tangent bordet.

Prova följande:

 • Prova att rengöra tangentbordet. Information om hur du rengör tangentbordet finns i Hur rengör jag min enhet? 

 • Installera programmet Microsoft Mouse and Keyboard Center. Vissa tangenter kräver programmet Microsoft Mouse and Keyboard Center.

 • Om en tangent kräver programvara installerar du den. Vissa tangentkommandon kräver att du har ett visst program installerat, till exempel ett e-postprogram som stöds, webbläsare, mediespelare, program för snabbmeddelanden eller bildredigeringsprogram.

 • Snabbtangenter fungerar kanske inte som förväntat om en låstangent (som Skift, Ctrl, Alt eller Windows) trycks ned på samma gång.

  Tips: Om du inte har rätt program som stöds installerat kan du ändå använda tangenten genom att omtilldela den.

Om du har två trådlösa mottagare anslutna till datorn och du skriver på en enskild tangent på det trådlösa tangentbordet, kan dubbla tecken visas på skärmen. När du skriver ett "a" visas till exempel "aa" på skärmen.

Om du har använt ett äldre Microsoft-tangentbord med en trådlös mottagare och har köpt ett nytt, kopplar du från den gamla mottagaren.

Vissa tangenter är utformade så att de upprepas när de hålls nedtryckta. På vissa tangentbordsmodeller upprepas de här tangenterna bara när tangentbordet är anslutet till datorn via en USB-kontakt. Följande tangenter kan utformas så att de upprepas: bakåt, framåt, nästa, föregående spår, nästa spår, volym -, volym +, zooma - och zooma +.

De här tangenterna finns i den översta raden på tangentbordet. På vissa tangentbordsmodeller är det här tangenterna tryckkänsliga.

Om tangentbordet är utrustat med en F Lock-tangent (funktionslås), trycker du på den för att växla mellan funktionstangentlägen.

Alternativa funktionstangenter har två möjliga kommandon beroende på om funktionslåstangenten (F Lock) är aktiverad eller inaktiverad. Beroende på vilken tangentbordsmodell du har finns lampan (F) som anger att F Lock-tangenten är aktiverad antingen på tangentbordet eller på den trådlösa mottagaren. Om tangentkommandot är tryckt på tangentens framsida (som F5) i stället för ovanpå tangenten (som Open), måste F Lock vara aktiverad för att kommandot ska fungera.

Prova följande:

 • Om tangentbordet är utrustat med en F Lock-tangent (funktionslås), trycker du på den för att växla mellan funktionstangentlägen.

 • Alternativa funktionstangenter har två möjliga kommandon beroende på om funktionslåstangenten (F Lock) är aktiverad eller inaktiverad. Beroende på vilken tangentbordsmodell du har finns lampan (F) som anger att F Lock-tangenten är aktiverad antingen på tangentbordet eller på den trådlösa mottagaren. Om tangentkommandot är tryckt på tangentens framsida (som F5) i stället för ovanpå tangenten (som Open), måste F Lock vara aktiverad för att kommandot ska fungera.

 • Om tangentbordet är utrustat med en Fn-tangent håller du ned Fn samtidigt som du trycker på tangenten för att komma åt andra kommandon.

PrintScrn-tangenten kopierar en bild av skärmen till Urklipp (inte skrivaren). Om du vill använda bilden öppnar du ett program som använder grafik, till exempel Microsoft Paint, och använder funktionen Klistra in. Om tangentbordet är utrustat med en F Lock-tangent (funktionslås), trycker du på den för att växla mellan funktionstangentlägen. På vissa tangentbord fungerar bara PrintScrn-tangenten om F Lock är aktiverat.

Windows Media Center-tangenten fungerar bara tillsammans med Windows Media Center. Den kan inte omtilldelas.

 • Dolda tillägg i Utforskaren kan störa processen då du tilldelar en fil eller webbsida till My Favorites-tangenterna. Information om hur du inaktiverar dolda filnamnstillägg finns i Direkthjälpen för Windows.

 • My Favorites-tangenterna är alternativtangenter på vissa tangentbord. Om du vill använda de här tangenterna håller du ned Fn-tangenten samtidigt som du trycker på My Favorites-tangenten.

Strömsparknappen försätter datorn i energisparläge (som vänteläge, pausa eller viloläge) bara om datorn stöder energisparfunktioner och har det aktiverat. Den här knappen fungerar inte om energisparfunktioner inte är aktiverat. Den kan inte omtilldelas. Information om energisparfunktioner i Windows finns i Direkthjälpen för Windows.

Du kanske kan fortsätta genom att prova något av följande:

 • Tryck på strömsparknappen.

 • Tryck på en standardtangent på tangentbordet.

 • Flytta musen.

 • Tryckt snabbt på datorns strömknapp.

  Om du inte kan återuppta dator användning från någon av de här metoderna kan det bero på systemfel. I dokumentationen som följde med datorn finns mer information om hur du återupptar datoranvändningen. Du kan också kontakta datortillverkaren.

  Om du använder ett Bluetooth®-tangentbord kanske inte den trådlösa Sänd tagaren får några tangent kommandon under vilo läge. Du kanske kan aktivera datorn från viloläge genom att trycka på strömknappen på datorn.

  Information om inställningar för energispar funktioner i Windows finns i Windows-hjälpen.

Microsoft Mouse and Keyboard Center tilldelar Home-tangenten automatiskt till standardwebbläsaren på datorn, om den här webbläsaren stöds. Du kan göra de flesta webbläsare till standardwebbläsare under installationen.

Om webbläsaren som du installerat stöds av Microsoft Mouse and Keyboard Center och den inte startar när du trycker på tangenten Home kan du prova följande:

 • Tryck på Home-tangenten en gång och vänta ett par minuter. Tryck sedan på den igen. När du installerar en ny webbläsare kanske Microsoft Mouse and Keyboard Center måste få ett par minuter på sig att känna igen den.

 • Starta om datorn och tryck sedan på Home-tangenten.

 • Du kan behöva omtilldela Home-tangenten till webbläsaren som du har installerat manuellt. Välj den tangent du vill omtilldela, välj Open a program, Web page, or file, välj Not yet assigned, ange sökvägen till webbläsaren eller välj Browse för att hitta den och välj sedan Back för att spara ändringen.

Microsoft Mouse and Keyboard Center tilldelar Media-tangenten automatiskt till standardmediespelaren på datorn, om den här mediespelaren stöds. Du kan göra de flesta mediespelare till standardmediespelare under installationen.

Om mediespelaren som du installerat stöds av Microsoft Mouse and Keyboard Center och den inte startar när du trycker på tangenten Media kan du prova följande:

 • Tryck på Media-tangenten en gång och vänta ett par minuter. Tryck sedan på den igen. När du installerar en ny mediespelare kanske Microsoft Mouse and Keyboard Center måste få ett par minuter på sig att känna igen den.

 • Starta om datorn och tryck sedan på Media-tangenten.

 • Du kan behöva omtilldela Media-tangenten till mediespelaren som du har installerat manuellt. Välj den tangent du vill omtilldela, välj Open a program, Web page, or file, välj Not yet assigned, ange sökvägen till mediespelarprogrammet eller välj Browse för att hitta det och välj sedan Back för att spara ändringen.

På vissa bärbara datorer kan zoomning aktiveras om man trycker på Display-tangenten. Om det händer trycker du på Ctrl och minustangenten (-) för att zooma ut. Du kan också inaktivera zoomning i dialogrutan Keyboard Properties.

Dolda tillägg i Utforskaren kan störa processen då du tilldelar en fil eller webbsida till My Favorites-snabbtangenterna. Information om hur du inaktiverar dolda filnamnstillägg finns i Direkthjälpen för Windows.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×