Kapitel 4: Läsa text

I det här kapitlet beskrivs några sätt för dig att börja läsa text med Skärmläsaren. Du får även information om hur texten du läser är formaterad.

Det enklaste sättet att läsa med Skärmläsaren är att använda piltangenterna för att navigera i text om du interagerar med ett dokument i en ordbehandlingsapp, till exempel Microsoft Word.

Du kan också använda snabbnavigeringsläget för att läsa text. Om du vill aktivera snabbnavigeringsläget trycker du på Skärmläsaren + Blanksteg. Sedan använder du tangenterna Uppåtpil och Nedåtpil för att läsa styckevis och Vänsterpil och Högerpil för att läsa ett tecken i taget. Mer information om snabbnavigeringsläget finns i kapitel 3: Använda snabbnavigeringsläget.

Om du vill ha mer kontroll över texten du läser finns det flera olika textläsningskommandon i Skärmläsaren som hjälper dig att navigera och läsa upp text. Nedan finns några saker som hjälper dig att komma igång. Om du vill visa alla kommandon för läsning går du till bilaga B: Tangentbordskommandon och tryckgester för Skärmläsaren.

 • Om du vill stoppa uppläsningen trycker du på Ctrl.

 • Om du vill läsa fönsterrubriken trycker du på Skärmläsaren + T.

 • Om du vill läsa ett fönster trycker du på Skärmläsaren + W.

Tips! När du läser en webbsida eller ett e-postmeddelande gäller skärmläsarkommandon för innehållet på sidan eller e-postmeddelandet och inte för webbläsaren eller programmet. Om du vill navigera ut ur innehållet trycker du på Tabb eller en programgenväg.

Läsa vissa mängder text

I Skärmläsaren finns olika sätt att få text uppläst per sida, stycke, rad, mening, ord och tecken.

Få text uppläst från aktuell plats

 • Om du vill få det aktuella objektet uppläst trycker du på Skärmläsaren + Tabb.

 • Om du vill börja en uppläsning där fokus eller markören är trycker du på Skärmläsaren + R.

 • Om du vill börja läsa där markören är trycker du på Skärmläsaren + Ctrl + R eller Skärmläsaren + Nedåtpil.

 • Om du vill läsa upp text från början till där markören befinner sig, trycker du på Skärmläsaren + Skift + J eller Skärmläsaren + Alt + Home.

Få text uppläst rad för rad

 • Om du vill läsa den aktuella raden trycker du på Skärmläsaren + I eller Skärmläsaren + uppåtpil.

 • Om du vill få nästa rad uppläst trycker du på Skärmläsaren + O.

 • Om du vill få föregående rad uppläst trycker du på Skärmläsaren + U.

Få text uppläst per mening

 • Om du vill läsa upp nästa mening trycker du på Skärmläsaren + Ctrl + punkt (.).

 • Om du vill läsa upp aktuell mening trycker du på Skärmläsaren + Ctrl + komma (,).

 • Om du vill läsa upp föregående mening trycker du på Skärmläsaren + Ctrl + M.

Få text uppläst per ord

 • Om du vill läsa det aktuella ordet trycker du på Skärmläsaren + K eller Skärmläsaren + Ctrl + 5 (numeriska tangentbordet). När du trycker på något av kommandona två gånger på rad, kommer Skärmläsaren att bokstavera ordet.

 • För att läsa upp nästa ord trycker du på Skärmläsaren + L eller Skärmläsaren + Ctrl + högerpil.

 • För att läsa upp föregående ord trycker du på Skärmläsaren + J eller Skärmläsaren + Ctrl + vänsterpil.

Få text uppläst tecken för tecken.

 • Om du vill läsa upp det aktuella tecknet trycker du på Skärmläsaren + komma (,).När du trycker två gånger på rad i ett kommando läses tecknet in i skärmläsaren.

 • Om du vill läsa upp nästa tecken trycker du på Skärmläsaren + punkt (.).

 • Om du vill läsa upp föregående tecken trycker du på Skärmläsaren + M.

Få text uppläst per sida

 • Om du vill få den aktuella sidan uppläst trycker du på Skärmläsaren + Ctrl + I.

 • Om du vill få nästa sida uppläst trycker du på Skärmläsaren + Ctrl + O.

 • Om du vill få den föregående sidan uppläst trycker du på Skärmläsaren + Ctrl + U.

Få text uppläst per stycke

 • Om du vill få det aktuella stycket uppläst trycker du på Skärmläsaren + Ctrl + K.

 • Om du vill få nästa stycke uppläst trycker du på Skärmläsaren + Ctrl + L.

 • Om du vill få föregående stycke uppläst trycker du på Skärmläsaren + Ctrl + J.

Skaffa mer information om text

I Skärmläsaren finns olika detaljnivåer för kontroller och textens egenskaper. Det kallas utförlighet. Om du vill ändra utförlighetsnivån trycker du på Skärmläsaren + V eller Skärmläsaren + Skift + V tills du hör den detaljnivå som du vill ha.

 • Utförlighetsnivå 1: Endast text
  På den här nivån kan du snabbt läsa utan att höra information om text som du kanske inte behöver veta. Skärmläsaren läser till exempel inte upp länkar, beskriver inte textformatering och låter dig arbeta snabbt med ett program som du är välbekant med. På den här nivån får du bästa upplevelsen när du läser artiklar, böcker och webbplatser med mycket text.

 • Utförlighetsnivå 2: Viss kontrollinformation
  Den här nivån ger mer information än vad nivå 1 gör när du interagerar med ett program. Den är bäst när du är bekant med ett program och bara behöver hjälp med vissa kontroller.

 • Utförlighetsnivå 3: All kontrollinformation
  Det här är standardnivån för Skärmläsaren. Den ger en fullständig läsupplevelse och all information om ett programs kontroller när du interagerar med dem.

 • Utförlighetsnivå 4: Viss textinformation
  Den här nivån innehåller de flesta attribut och information om text. Den passar bäst i situationer då du skriver text, till exempel när du skapar ett dokument.

 • Utförlighetsnivå 5: All textinformationDen här nivån ger dig fullständig information om texten, till exempel rubriknivå, teckensnittstyp, storlek, formatering, punkters form, listtyp med mera. Den är särskilt användbar när du korrekturläser eller redigerar ett dokument.

Få information om formatering

Skärmläsaren ger information om formatering, till exempel teckensnitt, teckenstorlek och textjustering. Om du vill höra formateringsattribut trycker du på Skärmläsaren + F. Om du vill höra nästa grupp av formateringsattribut trycker du på Skärmläsaren + F igen. Om du vill höra föregående grupp av formateringsattribut trycker du på Skärmläsaren + Skift + F.

Formateringsinformationen är indelad i följande grupper:

 • Information om teckensnitt. Teckensnitt, vikt, storlek, kursiv, understruken, understrykningsfärg, genomstruken, bakgrundsfärg, förgrundsfärg.

 • Information om avancerade teckensnitt. Hyperlänk, stil, punktlista, nedsänkt text, upphöjd text, skiftläge, konturformat, överstrykningsfärg, språk.

 • Information om objektfärg och kontur. Fyllningstyp (ingen, färg, toning, bild eller mönster), fyllningsfärg, konturfärg, konturtjocklek.

 • Information om styckeavstånd. Radavstånd, före mellanrum för stycke, efter mellanrum för stycke.

 • Information om sidmarginal. Toppmarginal, bottenmarginal, inledande marginal, avslutande marginal.

 • Justeringsinformation Vågrät textjustering, textflödesorientering, indrag första raden, indragsledande text, avslutande indrag.

 • Information om visuella effekter. Animeringsformat, visuella effekter (reflektion, glöd, mjuka kanter och avfasning).

 • Information om objektlayout. Mittpunkt, storlek, rotation.

 • Information om noter. Noter, till exempel stavnings- och grammatikförslag och kommentarer.

Få skiljetecken upplästa

Skärmläsaren ger dig möjlighet att välja hur många skiljetecken du vill höra när texten blir uppläst. Om du vill ändra hur skiljetecken läses upp trycker du på:

 • Skärmläsaren + Alt + Subtrahera (numeriskt tangentbord)

 • Skärmläsaren + Alt + minustecken (-)

 • Skärmläsaren + Alt + Add (numeriskt tangentbord)

 • Skärmläsaren + Alt + plustecken (+)

Du kan välja mellan följande nivåer av beskrivning:

 • Standard Få några få eller inga skiljetecken alls upplästa. Naturliga pauser indikerar objekt som kommatecken och punkter.

 • Matematik. Få de flesta matematiska symbolerna upplästa.

 • Vissa. Få vanliga skiljetecken, som kommatecken och punkter, upplästa.

 • De flesta. Få ytterligare symboler, till exempel parenteser, upplästa.

 • Alla. Få alla skiljetecken, inklusive alla specialsymboler, upplästa.

Läs upp versaler och ord

Som standard läser Skärmläsaren upp versaler och gemener på samma sätt. Det innebär att ”Ord”, ”ORD” och ”ord” låter likadant.

Om du vill höra om en bokstav skrivs med versaler kan Skärmläsaren säga "versal" före bokstaven, eller läsa ordet eller bokstaven med en högre tonhöjd. Om du vill ändra hur Skärmläsaren hanterar versaler går du till Ändra hur text med versaler läses i avsnittet Ändra vad du hör vid läsning och interaktion" i inställningarna för Skärmläsaren.

Läsa upp text på andra språk

Vid uppläsning av text på ett annat språk väljer Skärmläsaren automatiskt TTS-rösten för det språket, om det har installerats. Om du vill veta mer om hur du installerar ytterligare TTS-röster kan du gå till bilaga A: Språk och röster som stöds.

Om TTS-rösten för ett språk inte har installerats anger Skärmläsaren namnet på språket och läser upp texten med standard-TTS-rösten.

Nästa: Kapitel 5: Navigering

Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×