Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Stoppfel (kallas även blå skärm eller svart skärmfel) kan uppstå om ett allvarligt problem orsakar Windows 7 avslutas eller startas om oväntat.

Dessa fel kan orsakas av både maskinvaru- och programvaruproblem och det kan vara svårt att felsöka problemet. Med de följande verktygen och metoderna kan du oftast få igång Windows igen.

Om du kan starta Windows

Med de här verktygen och metoderna kan du återställa systemet till ett tidigare tillstånd, och se till att datorn har de senaste uppdateringarna installerade.

Systemåterställning är det lättaste att prova först. Då kan du ångra de senaste ändringarna i datorns systemfiler som kan ha orsakat problemet. Systemåterställning påverkar inte dina personliga filer, till exempel e-post, dokument eller foton.

Öppna Systemåterställning

 1. Öppna Systemåterställning genom att klicka på Start-knappen Bild på Start-knappen Startknapp-ikon. Skriv Systemåterställning i sökrutan. Klicka sedan på Systemåterställning i resultatlistan. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord eller att bekräfta skriver du lösenordet eller bekräftar.

 2. Följ anvisningarna på skärmen.

Windows skapar en rapport när vissa maskinvaru- eller programvaruproblem uppstår. I Åtgärdscenter kan du kontrollera om det finns en lösning på ett rapporterat problem.

Sök efter lösningar

 1. Öppna Åtgärdscenter genom att klicka på Start Startknapp-ikon, klicka på Kontrollpanelen och sedan klicka på Kontrollera datorns status under System och säkerhet.

 2. Klicka på Underhåll.

 3. Klicka på Sök efter lösningar under Sök efter lösningar på problemrapporter. Du får ett meddelande om det finns några lösningar på problemet med din dator.

Obs!: Vissa problem och lösningar kan bara visas och åtgärdas av en administratör. Logga in med ett administratörskonto om du vill visa dessa problem.

De senaste uppdateringarna från Microsoft kan hjälpa dig att lösa problemet. Windows Update håller datorn uppdaterad med de senaste systemuppdateringarna och drivrutinerna. Du kan kontrollera Windows Update manuellt för att säkerställa att du har de senaste uppdateringarna för Windows 7 installerade.

Söka efter uppdateringar

 1. Öppna Windows Update genom att klicka på Start-knappen Startknapp-ikon. Skriv Update i sökrutan och klicka sedan på Windows Update.‌

 2. Tryck eller klicka på Sök efter uppdateringar i den vänstra rutan och vänta sedan tills Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.

 3. Om ett meddelande visas om att det finns uppdateringar tillgängliga, eller att du bör granska uppdateringarna, klickar du på meddelandet för att visa och välja uppdateringar.

 4. Klicka på en uppdatering i listan om du vill ha mer information. Markera kryssrutorna för de uppdateringar som du vill installera och klicka sedan på OK.

 5. Klicka på Installera uppdateringar. Läs och godkänn licensvillkoren och klicka sedan på Slutför om uppdateringen kräver det.  Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord eller att bekräfta skriver du lösenordet eller bekräftar.

Om du nyligen installerat en maskinvaruenhet, t.ex. ett ljudkort eller ett grafikkort, kan en felaktig eller felaktig installerad drivrutin vara orsaken till problemet.

Kontrollera att du har den senaste drivrutinen för enheten installerad. Drivrutinerna hittar du vanligtvis på tillverkarens webbplats. De flesta drivrutiner är självinstallerande – när du har laddat ned dem behöver du oftast bara dubbelklicka på filen för att starta installationen.

Gör så här om en drivrutin inte installerar sig själv:

Uppdatera drivrutin

Du måste vara inloggad som administratör för den här proceduren.

 1. Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på Start Startknapp-ikon, klicka på Kontrollpanelen,klicka på Systemoch säkerhet och sedan på Enhetshanteraren under System.   Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord eller att bekräfta skriver du lösenordet eller bekräftar.

 2. Leta upp enheten som du vill uppdatera i listan över maskinvarukategorier och dubbelklicka sedan på enhetens namn.

 3. Klicka på fliken Drivrutin, klicka på Uppdateradrivrutin och följ sedan instruktionerna.  Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord eller att bekräfta skriver du lösenordet eller bekräftar.

Felsäkert läge startar Windows i ett begränsat tillstånd. Det är bara de grundläggande filerna och drivrutinerna som behövs för att köra Windows som startas, och som kan hjälpa dig att felsöka programfel. Om ett program till exempel körs så fort du startar Windows och inte kan stängas av, kan du starta Windows i felsäkert läge och sedan försöka avinstallera programmet.

Starta datorn i felsäkert läge

 1. Ta bort alla CD-skivor, DVD-skivor och andra media från datorn och starta sedan om den. Klicka sedan på startknappen i Startknapp-ikon, klicka på pilen bredvid knappen Avsluta Bild av knappen Stäng avoch klicka sedan på Starta om.

 2. Gör något av följande:

  • Om bara ett operativsystem är installerat på datorn, håller du ned F8-tangenten medan datorn startas om. Du måste trycka på F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen hinner visas, måste du försöka igen genom att vänta tills Windows-inloggningen visas och sedan stänga av och starta om datorn.

  • Om datorn har mer än ett operativsystem, använder du piltangenterna och markerar det operativsystem som du vill starta i felsäkert läge och trycker därefter på F8.

 3. Välj det alternativ för felsäkert läge du vill ha genom att använda piltangenterna på skärmen Avancerade startalternativ. Tryck sedan på Retur. Mer information alternativen finns i Avancerade startalternativ (inklusive felsäkert läge).

 4. Logga in på datorn med ett användarkonto som har administratörsbehörigheter.

När datorn är i felsäkert läge visas orden Felsäkert läge i skärmens hörn. Du avslutar det felsäkra läget genom att starta om datorn och låta Windows starta på vanligt sätt.

En del fel kan orsakas av problem med datorns hårddisk eller RAM-minne (random access memory) snarare än av problem med Windows eller andra program som körs på datorn.

Windows 7 innehåller verktyg som kan hjälpa dig att identifiera och åtgärda vissa maskinvarurelaterade fel. Om det gäller allvarliga fel kanske du måste kontakta maskinvarutillverkaren för support.

Sök efter hårddiskfel

 1. Öppna Dator genom att klicka på Start- Startknapp-ikonoch sedan klicka på Dator.

 2. Högerklicka på den drivrutin som du vill kontrollera och klicka sedan på Egenskaper.

 3. Klicka på fliken Verktyg och sedan på Sök nu under Felkontroll. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord eller att bekräfta skriver du lösenordet eller bekräftar.

  • Om du vill åtgärda problem med filer och mappar som upptäcks under genomsökningen, väljer du Reparera fel i filsystemet automatiskt. I annat fall rapporteras problemen men de åtgärdas inte.

  • Om du vill utföra en grundlig kontroll väljer du Sök efter skadade sektorer och försök att reparera dem. Den här genomsökningen försöker att lokalisera och reparera fysiska fel på själva enheten, och det kan ta mycket längre tid.

  • Om du vill söka efter både filfel och fysiska fel, markerar du både Reparera fel i filsystemet automatiskt och Sök efter skadade sektorer och försök att reparera dem.

 4. Klicka på Start.

Sök efter minnesproblem

 1. Öppna minnesdiagnostikverktyget genom att klicka på Start Startknapp-ikonoch sedan klicka på Kontrollpanelen. Skriv Minne i sökrutan ochklicka sedan på Diagnostisera datorns minnesproblem. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord eller att bekräfta skriver du lösenordet eller bekräftar.

 2. Välj när du vill köra verktyget. Om du väljer att starta om datorn och köra verktyget direkt, ska du spara ditt arbete och stänga alla program som körs. Minnesdiagnostikverktyget körs automatiskt när du startar om Windows.

Om du inte kan starta Windows alls

Med de här verktygen kan du avinstallera eller ångra programändringar, reparera Windows startfiler och återställa datorn från en tidigare säkerhetskopiering. Om inget av förslagen löser problemet kan du installera om Windows 7.

Flera av följande verktyg finns på menyn Systemåterställningsalternativ. Den här menyn är förinstallerad på datorns hårddisk och är även på Windows 7 för installationen.

När du försöker återställa Windows:

 • Om du använder en surfplatta eller en annan dator med pekskärm, kanske du måste ansluta ett tangentbord och en mus för att kunna använda Startreparation och andra verktyg på menyn Systemåterställningsalternativ. Mer information finns i Vilka systemåterställningsalternativ är tillgängliga i Windows 7?

 • Om Windows 7 var förinstallerat på datorn kan det hända att datortillverkaren har inkluderat andra återställningsalternativ. Mer information finns i dokumentationen till datorn eller på tillverkarens webbplats.

Felsäkert läge startar Windows i ett begränsat tillstånd. Det är bara de grundläggande filerna och drivrutinerna som behövs för att köra Windows som startas, och som kan hjälpa dig att felsöka programfel.

Om en skadad drivrutin till exempel hindrar Windows från att visas, eller om ett program körs så snart du startar Windows och inte kan stängas av, kan du starta Windows i felsäkert läge innan drivrutinen eller programmet startar och sedan försöka åtgärda problemet.

Starta datorn i felsäkert läge

 1. Ta bort alla CD-skivor, DVD-skivor och andra media från datorn och starta sedan om den. Klicka på knappen Startknapp-ikon, klicka på pilen bredvid knappen Stäng av Bild av knappen Stäng avoch klicka sedan på Starta om.

 2. Gör något av följande:

  • Om bara ett operativsystem är installerat på datorn, håller du ned F8-tangenten medan datorn startas om. Du måste trycka på F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen hinner visas, måste du försöka igen genom att vänta tills Windows-inloggningen visas och sedan stänga av och starta om datorn.

  • Om datorn har mer än ett operativsystem, använder du piltangenterna och markerar det operativsystem som du vill starta i felsäkert läge och trycker därefter på F8.

 3. Välj det alternativ för felsäkert läge du vill ha genom att använda piltangenterna på skärmen Avancerade startalternativ. Tryck sedan på Retur. Mer information om alternativ finns i Avanceradestartalternativ (inklusive felsäkert läge).

 4. Logga in på datorn med ett användarkonto som har administratörsbehörigheter.

När datorn är i felsäkert läge visas orden Felsäkert läge i skärmens hörn. Du avslutar det felsäkra läget genom att starta om datorn och låta Windows starta på vanligt sätt.

Startreparation kan identifiera och åtgärda vissa typer av systemproblem som kan hindra Windows från att starta, till exempel saknade eller skadade systemfiler.

Startreparation startar automatiskt när vissa systemproblem upptäcks, men du kan även köra verktyget manuellt.

Kör Startreparation med förinstallerade återställningsalternativ

 1. Ta bort alla CD-skivor, DVD-skivor och andra media från datorn och starta sedan om den genom att trycka på datorns strömknapp.

 2. Gör något av följande:

  • Om bara ett operativsystem är installerat på datorn, håller du ned F8-tangenten medan datorn startas om. Du måste trycka på F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen hinner visas, måste du försöka igen genom att vänta tills Windows-inloggningen visas och sedan stänga av och starta om datorn.

  • Om datorn har mer än ett operativsystem, använder du piltangenterna och markerar det operativsystem som du reparera och trycker därefter på och håller ned F8.

 3. Välj Reparera datorn med hjälp av piltangenterna på skärmen Avancerade startalternativ och tryck på Retur. (Om Reparera datorn inte visas som ett alternativ har datorn inga förinstallerade återställningsalternativ, eller så har nätverksadministratören inaktiverat dem.)

 4. Välj en tangentbordslayout och klicka Nästa.

 5. Klicka på Startreparation på menyn Systemåterställningsalternativ och följ sedan anvisningarna.

Köra Startreparation med hjälp av installationsskivan eller USB-minnet med Windows 7, eller en systemreparationsskiva

Om datorns system är allvarligt skadat och du inte kan komma åt menyn Systemåterställningsalternativ på datorn kan du komma åt det med hjälp av Windows 7-installationsskivan eller ett USB-minne, eller genom att använda en systemreparationsskiva om du har skapat en tidigare.

Om du vill använda den här metoden måste du starta om datorn med hjälp av skivan eller USB-flashminnet.

 1. Sätt Windows 7 installationsskiva, USB-minne eller en systemreparationsskiva och stäng sedan av datorn.

 2. Starta om datorn.

 3. Tryck på en tangent och följ sedan instruktionerna som visas, om du uppmanas till detta.

 4. På sidan Installera Windows eller på sidan Systemåterställningsalternativ väljer du språk och andra inställningar och klickar sedan på Nästa. Om varken sidan Installera Windows eller sidan Systemåterställningsalternativ visas, och du inte uppmanas att trycka på någon tangent, kan du behöva ändra vissa systeminställningar. Information om hur du gör detta finns i Starta om datorn från en installationsskiva eller ett USB-minne med Windows 7.

 5. Om du använder installationsskivan från Windows klickar du på Reparera datorn.

 6. Välj den Windows-installation som du vill reparera och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på Startreparation på menyn Systemåterställningsalternativ och följ sedan anvisningarna.

Du kan använda Systemåterställning från menyn Systemåterställningsalternativ. Det fungerar på samma sätt som att köra vanlig Systemåterställning, med ett undantag. Systemåterställning kan inte skapa nya återställningspunkter i det här läget, så du kan inte ångra en återställningsåtgärd. Du kan emellertid köra Systemåterställning igen och välja en annan återställningspunkt om det finns någon.

Kör Systemåterställning med förinstallerade återställningsalternativ

 1. Ta bort alla CD-skivor, DVD-skivor och andra media från datorn och starta sedan om den genom att trycka på datorns strömknapp.

 2. Gör något av följande:

  • Om bara ett operativsystem är installerat på datorn, håller du ned F8-tangenten medan datorn startas om. Du måste trycka på F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen hinner visas, måste du försöka igen genom att vänta tills Windows-inloggningen visas och sedan stänga av och starta om datorn.

  • Om datorn har mer än ett operativsystem, använder du piltangenterna och markerar det operativsystem som du reparera och trycker därefter på och håller ned F8.

 3. Välj Reparera datorn med hjälp av piltangenterna på skärmen Avancerade startalternativ och tryck på Retur. (Om Reparera datorn inte visas som ett alternativ har datorn inga förinstallerade återställningsalternativ, eller så har nätverksadministratören inaktiverat dem.)

 4. Välj en tangentbordslayout och klicka Nästa.

 5. Klicka på Systemåterställning på menyn Systemåterställningsalternativ och följ sedan anvisningarna.

Kör Systemåterställning med installationsskivan eller USB-minnet med Windows 7 eller en systemreparationsskiva

Om datorns system är allvarligt skadat och du inte kan komma åt menyn Systemåterställningsalternativ på datorn kan du komma åt det med hjälp av Windows 7-installationsskivan eller ett USB-minne, eller med en systemreparationsskiva om du har skapat en tidigare.

Om du vill använda den här metoden måste du starta om datorn med skivan.

 1. Sätt Windows 7 installationsskiva, USB-minne eller en systemreparationsskiva och stäng sedan av datorn.

 2. Starta om datorn.

 3. Tryck på en tangent och följ sedan instruktionerna som visas, om du uppmanas till detta.

 4. På sidan Installera Windows eller på sidan Systemåterställningsalternativ väljer du språk och andra inställningar och klickar sedan på Nästa. Om varken sidan Installera Windows eller Systemåterställningsalternativ visas, och du inte ombeds trycka på någon tangent, kanske du måste ändra några systeminställningar. Information om hur du gör detta finns i Starta om datorn från en installationsskiva eller ett USB-minne med Windows 7.

 5. Klicka på Reparera datorn om du använder Windows-installationsskivan.

 6. Välj den Windows-installation som du vill reparera och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på Systemåterställning på menyn Systemåterställningsalternativ och följ sedan anvisningarna.

Om du har använt Windows Complete-datorn för att skapa en säkerhetskopia av systemavbildningar som en del av säkerhetskopieringsplanen kan du använda systemavbildningen för att återställa datorn.

En systemavbildning är en kopia av partitionen på hårddisken som innehåller Windows. Den innehåller också allting på den partitionen vid det datum som du skapade avbildningen, bland annat Windows, dina program och användardata – till exempel dokument, bilder och musik. Du måste ha skapat systemavbildningen i förväg om du vill använda det här alternativet.

När du återställer datorn från en systembild ersätts innehållet på hårddisken med innehållet i systemavbildningen. Det innebär att alla ändringar du har gjort, program som du har installerat eller filer som du har sparat efter att systemavbildningen skapades sannolikt kommer att gå förlorade såvida du inte har en säkerhetskopia av dina data nyligen.

Återställ från en systemavbildning med förinstallerade återställningsalternativ

 1. Ta bort alla CD-skivor, DVD-skivor och andra media från datorn och starta sedan om den genom att trycka på datorns strömknapp.

 2. Gör något av följande:

  • Om bara ett operativsystem är installerat på datorn, håller du ned F8-tangenten medan datorn startas om. Du måste trycka på F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen hinner visas, måste du försöka igen genom att vänta tills Windows-inloggningen visas och sedan stänga av och starta om datorn.

  • Om datorn har mer än ett operativsystem, använder du piltangenterna och markerar det operativsystem som du reparera och trycker därefter på och håller ned F8.

 3. Välj Reparera datorn med hjälp av piltangenterna på skärmen Avancerade startalternativ och tryck på Retur. (Om Reparera datorn inte visas som ett alternativ har datorn inga förinstallerade återställningsalternativ, eller så har nätverksadministratören inaktiverat dem.)

 4. Välj en tangentbordslayout och klicka Nästa.

 5. Klicka på Återställning av systemavbildning på menyn Systemåterställningsalternativ och följ sedan anvisningarna.

Återställ från en systemavbildning med installationsskivan eller USB-minnet med Windows 7 eller en systemreparationsskiva

Om du inte kommer åt menyn Systemåterställningsalternativ på datorn kan du komma åt den med hjälp av installationsskivan Windows 7 eller ett USB-minne, eller med en systemreparationsskiva om du skapade tidigare.

Om du vill använda den här metoden måste du starta om datorn med skivan.

 1. Sätt Windows 7 installationsskiva, USB-minne eller en systemreparationsskiva och stäng sedan av datorn.

 2. Starta om datorn.

 3. Tryck på en tangent och följ sedan instruktionerna som visas, om du uppmanas till detta.

 4. På sidan Installera Windows eller på sidan Systemåterställningsalternativ väljer du språk och andra inställningar och klickar sedan på Nästa. Om varken sidan Installera Windows eller Systemåterställningsalternativ visas, och du inte ombeds trycka på någon tangent, kanske du måste ändra några systeminställningar. Information om hur du gör detta finns i Starta om datorn från en installationsskiva eller ett USB-minne med Windows 7.

 5. Klicka på Reparera datorn om du använder Windows-installationsskivan.

 6. Välj den Windows-installation som du vill reparera och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på Återställning av systemavbildning på menyn Systemåterställningsalternativ och följ sedan anvisningarna.

Om du inte kan återställa Windows 7 på något annat sätt kan du installera om Windows 7 du använder installationsskivan eller installationsfilerna för Windows 7.

Om du Windows 7 bort alla program som du har installerat, återställs standardinställningarna i Windows. Du måste återställa dina användarfiler och installera om de program som du har installerat med de ursprungliga installationsskivorna eller -filerna.

Installera Windows 7 med alternativet Anpassa och formatera hårddisken

Om du vill formatera Windows 7 under installationen måste du starta datorn med hjälp Windows 7 installationsskivan eller ett USB-minne.

 1. Starta datorn, sätt in installationsskivan eller USB-minnet med Windows 7 och stäng sedan av datorn.

 2. Starta om datorn.

 3. Tryck på en tangent när du uppmanas till det och följ sedan instruktionerna som visas.

 4. På sidan Installera Windows anger du språk och andra inställningar och klickar sedan på Nästa. Om sidan Installera Windows inte visas, och du inte uppmanas att trycka på en tangent, kan du behöva ändra vissa systeminställningar. Information om hur du gör detta finns i Starta om datorn från en installationsskiva eller ett USB-minne med Windows 7.

 5. Om du godkänner licensvillkoren klickar du på Jag accepterar licensvillkoren på sidan Läs licensvillkoren och klickar sedan på Nästa.

 6. Klicka på Anpassad på sidan "Vilken slags installation vill du utföra?".

 7. På sidan Var vill du installera Windows? klickar du på Drive-alternativ (avancerade).

 8. Klicka på den partition du vill ändra, klicka på formateringsalternativet du vill utföra och följ sedan anvisningarna.

 9. Klicka på Nästa när formateringen är klar.

 10. Följ anvisningarna för att slutföra installationen Windows 7, som att namnge din dator och konfigurera ett första användarkonto.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×