När du har installerat april 2018-uppdateringen för Windows 10 (version 1803) kan en eller flera enhetspartitioner som normalt skulle ha varit dolda tilldelas en enhetsbeteckning och visas i Utforskaren och Diskhantering. Dessa partitioner är normalt mellan 400 MB och 1 GB och innehåller viktig information som används av Windows Återställningsmiljö (WinRE) eller enhetstillverkaren. 

Varning!: Ta inte bort och formatera inte om dessa partitioner eftersom det kan göra att du inte kan återställa Windows vid behov.

Du kan ignorera tidigare dolda partitioner, men du kan också dölja dem igen genom att ta bort enhetsbeteckningen som tilldelats partitionen.

 1. Välj knappen Start , Skriv cmd, markera och håll (eller högerklicka) på kommando tolken i resultat listan och välj sedan Kör som administratör.

 2. I administratör: kommando tolken skriver du följande kommando, där driveLetter är den enhets bokstav du vill ta bort:

      MOUNTVOL enhets beteckning /d

  Om enhetsbeteckningen som du vill ta bort till exempel är F, skriver du följande:

      mountvol F: /d

  Tryck sedan på Retur.

 3. Enhetsbeteckningen visas inte längre i Utforskaren och Diskhantering. Du kan stänga kommandotolksfönstret.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×