Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Microsoft driver en positioneringstjänst som hjälper dig att fastställa den exakta geografiska positionen för din Windows-enhet. Enhetens exakta position gör att appar kan ge dig vägbeskrivningar, visa butiker och restauranger som finns nära dig och mycket mer.

Många appar och tjänster begär positionsinformation från din enhet, och windows positioneringstjänst ger dig kontroll över vilka appar som får komma åt din exakta position.

Hur positioneringsinställningarna fungerar

Positioneringstjänster är en enhetsomfattande inställning som kan styras av enhetsadministratören. När funktionen är aktiverad kan vissa Windows-funktioner , till exempel automatisk tidszonsinställning eller Hitta min enhet, fungera korrekt. När den här positioneringsinställningen är aktiverad använder Microsofts positioneringstjänst en kombination av GPS, närliggande trådlösa åtkomstpunkter, mobilmaster och din IP-adress (eller standardplats) för att fastställa enhetens position. Beroende på enhetens kapacitet kan dess position fastställas med varierande precision och i vissa fall med mycket hög noggrannhet.

Om du har aktiverat Positioneringstjänster skickar enheten positionsinformation (inklusive information om trådlösa åtkomstpunkter, mobilmastinformation och exakt GPS-position om sådan finns) till Microsoft när du har tagit bort data som identifierar personen eller enheten innan du lämnar enheten. Den här avidentifierade kopian av platsinformation används för att förbättra Microsofts positioneringstjänster och delas i vissa fall med våra positioneringstjänstleverantörpartner, för närvarande HERE och Skyhook, för att förbättra leverantörens positioneringstjänster.

Med den här inställningen aktiverad kan dessutom varje användare på enheten tillåta att appar använder enhetens position och positionshistorik för att leverera platsberoende tjänster så exakt som enheten stöder. Om du ger en specifik app åtkomst till enhetens position på inställningssidan får den appen åtkomst till den exakta positionsinformationen. Annars får positionsinformationen i appen lägre kvalitet. När din position används av en positionsbaserad app eller Windows-tjänst eller -funktion, lagras din positionsinformation och den senaste positionshistoriken på enheten.

Om en app eller funktion kommer åt enhetens position och du är inloggad med ditt Microsoft-konto sparas även din senast kända positionsinformation i molnet, där den är tillgänglig på alla dina enheter för andra appar eller tjänster som använder ditt Microsoft-konto och som du har gett behörighet till. Om du är inloggad med ditt Microsoft-konto och enheten inte kan fastställa din aktuella position på egen hand (t.ex. när du befinner dig i en byggnad eller källare), kan appar och tjänster använda din senast kända position från din positionshistorik som lagras i molnet om den är tillgänglig. Data om en Windows-enhets positionshistorik lagras också på enheten även om inget Microsoft-konto används, och vissa appar och Windows-funktioner kan komma åt den här positionshistoriken.

Det finns några undantag till hur enhetens position kan fastställas som inte hanteras direkt av positioneringsinställningarna.

Skrivbordsappar ber inte specifikt om tillåtelse för att kunna identifiera positionsinformationen för din enhet, och de visas inte i listan där du kan välja appar som får använda din position. Vad är skrivbordsappar? De laddas vanligtvis ned från Internet eller installeras via någon typ av medium (till exempel en CD, DVD eller USB-lagringsenhet). De startas med en .EXE- eller .DLL-fil och körs vanligtvis på din enhet, till skillnad från webbaserade appar (som körs i molnet).

Även när du har inaktiverat Positioneringstjänster i Windows kan vissa appar och tjänster använda andra tekniker (till exempel Bluetooth, Wi-Fi, mobilnätsmodem osv.) för att fastställa enhetens position med varierande precision. Microsoft kräver att tredjepartsutvecklare, som utvecklar appar för Microsoft Store eller använder Microsoft-verktyg, respekterar Windows-positioneringsinställningarna, såvida du inte har godkänt att tredjepartsutvecklaren får fastställa din position. Men, för att ytterligare minska risken att en app eller tjänst kan fastställa din position när Windows-enhetens positioneringsinställning är inaktiverad, bör du endast installera appar och tjänster från tillförlitliga källor. För mer omfattande skydd av din position kan du överväga att inaktivera radiobaserade komponenter i enheten, till exempel Wi-Fi, Bluetooth, mobilnätsmodem och GPS-komponenter, som kan användas av en app för att fastställa din exakta position. Om du gör det begränsas även andra funktioner, till exempel samtal (inklusive nödsamtal), meddelanden, Internetanslutning och anslutning till kringutrustning som hörlurar. Läs igenom sekretesspolicyer för appar och tjänster som du har installerat för att lära dig mer om hur de använder enhetens position.

För att underlätta i nödsituationer kommer Windows att försöka fastställa och dela din exakta position, oavsett dina positioneringsinställningar, när du ringer ett nödsamtal. Dessutom har mobiloperatören åtkomst till enhetens plats om enheten har ett SIM-kort eller använder en mobiltjänst.

Hantera positioneringsinställningar

Positioneringstjänst

 1. Gå till Inställningar för Start  > > Sekretess & säkerhet > positionering.

 2. Gör något av följande:

  • Om du är administratör på enheten kan du använda inställningen Positioneringstjänster för att styra om positioneringstjänsten kan användas på den här enheten. Om du inte är administratör på den här enheten visas inte den här inställningen.

  • Om du bara vill styra positionering för ditt användarkonto ändrar du inställningenLåt appar komma åt din position på eller av. Om "Positioneringstjänster är inaktiverat" visas på inställningssidan kan du inte aktivera inställningen Låt appar komma åt din position för ett enskilt användarkonto.

Positionshistorik

Vissa appar och tjänster från Windows som använder positioneringsinformation använder också din positionshistorik. När positioneringsinställningen är aktiverad lagras positioner som sökts upp av appar eller tjänster på enheten under en begränsad tid (24 timmar) och tas sedan bort. Appar som har åtkomst till den här informationen är märkta med Använder positionshistorik på sidan för positioneringsinställningar.

Om du vill rensa positionshistoriken startar du om enheten eller går till Start  > Inställningar > Sekretess & säkerhet > Position och under Positionshistorik väljer du Rensa. Det här raderar endast den positionshistorik som finns lagrad på enheten. Appar som tidigare har haft åtkomst till historiken kan ha den lagrad på andra platser. Mer information finns i sekretesspolicyn för dina appar.

Om du vill rensa positionshistoriken som har lagrats i molnet och som är kopplad till ditt Microsoft-konto går du till account.microsoft.com och kontrollerar att du är inloggad på ditt konto. Välj Radera positionsaktivitet och välj sedan Rensa.

Standardposition

Du kan ange en standardposition för enheten som Windows, appar och tjänster kan använda när en mer exakt position inte kan identifieras med HJÄLP av GPS eller andra metoder.

Så här ändrar du standardplatsen för din enhet, vilket Windows, appar och tjänster kan använda när en mer exakt position inte kan identifieras

 1. Gå till Inställningar för Start  >> Sekretess & säkerhet > position.

 2. Välj Ange som standard under Standardposition.

 3. Appen Windows Kartor öppnas. Följ anvisningarna för att ange eller ändra standardplatsen.

Tillåt åsidosättning av positionering

I stället för att använda enhetens GPS- eller Wi-Fi-signaler för positionering kan du tillåta positions åsidosättande, vilket gör att appar kan använda en fjärrenhets position. När du till exempel använder Fjärrskrivbord kan du hitta lokala skrivare på klientenheten i stället för nära den server som är värd för den virtuella datorn som du har anslutit till.

För inställningen Tillåt att åsidosättning av plats ska fungera måste inställningen För positioneringstjänster för både lokala enheter och fjärrenheter vara aktiverad. Dessutom bör appen som används för att hantera fjärranslutningen ha tillåtits åtkomst att använda position.

Så här tillåter du appar på den här enheten att använda positionen för en annan enhet

På enheten som upprättar anslutningen:

 1. Gå till Inställningar för Start  >> Sekretess & säkerhet > position.

 2. Kontrollera att inställningen Positioneringstjänster har aktiverats.

 3. Kontrollera att appen som används för fjärranslutningar har beviljats åtkomst till din position.

På enheten som är ansluten till:

 1. Gå till Inställningar för Start  >> Sekretess & säkerhet > position.

 2. Kontrollera att inställningen Positioneringstjänster har aktiverats.

 3. Aktivera inställningenTillåt åsidosättning av plats.

Plats för webbplatser i Microsoft Edge

När positionering är aktiverat för Microsoft Edge har du fortfarande kontroll över vilka webbplatser som får tillgång till enhetens position. Microsoft Edge ber om din tillåtelse första gången du besöker en webbplats som vill ha din positioneringsinformation. Du kan inaktivera tillåtelse att använda positionering för en webbplats i inställningarna för Microsoft Edge. Läs mer om positionering och sekretess i Microsoft Edge

Hur vi skapar databasen för positioneringstjänster

Om Positioneringstjänster är aktiverade och din enhet har GPS-funktion registrerar Microsoft positionen för mobilmaster och Wi-Fi åtkomstpunkter för att hjälpa oss att tillhandahålla positioneringstjänster. Vår databas kan innehålla MAC-adresser för din trådlösa router eller andra närliggande Wi-Fi nätverksenheter. Vi associerar inte MAC-adresser med dig personligen eller med enheter som är anslutna till nätverket.

Om du vill förhindra att Microsoft använder MAC-adresserna för din Wi-Fi åtkomstpunkter i vår databas för positioneringstjänster går du till Avregistrera dig från positioneringstjänster.

Hur vi håller dig informerad: positioneringsikonen

När en eller flera appar använder enhetens position via Positioneringstjänsten i Windows visas positioneringsikonen i meddelandefältet i Aktivitetsfältet. Hovra över ikonen för att se namnet på appen eller apparna som använder position.

Du kan också se vilka appar som använder din exakta position eller nyligen har använt din exakta position på din Windows-enhet genom att gå till Start  > Inställningar > Sekretess & säkerhet > Position och under Låt appar komma åt din position ser du datum och tid då positionering senast användes. 

Microsoft driver en positioneringstjänst som hjälper dig att fastställa den exakta geografiska positionen för din Windows-enhet. Enhetens exakta position gör att appar kan ge dig vägbeskrivningar, visa butiker och restauranger som finns nära dig och mycket mer.

Många appar och tjänster begär positionsinformation från din enhet, och windows positioneringstjänst ger dig kontroll över vilka appar som får komma åt din exakta position.

Hur positioneringsinställningarna fungerar

Enhetens positioneringsinställning krävs för att vissa Windows-funktioner, till exempel automatisk tidszonsinställning och Hitta min enhet, ska fungera korrekt. När enhetens positioneringsinställning är aktiverad använder Microsofts positioneringstjänst en kombination av GPS, närliggande trådlösa åtkomstpunkter, mobilmaster och din IP-adress för att fastställa enhetens position. Beroende på enhetens kapacitet kan dess position fastställas med varierande precision och i vissa fall med mycket hög noggrannhet.

Om du har aktiverat enhetens positioneringsinställning skickar enheten avidentifierad positionsinformation (inklusive information om trådlösa åtkomstpunkter, mobilmastinformation och exakt GPS-position om sådan finns) till Microsoft när du har tagit bort data som identifierar personen eller enheten innan du lämnar enheten. Den här avidentifierade kopian av platsinformation används för att förbättra Microsofts positioneringstjänster och delas i vissa fall med våra positioneringstjänstleverantörpartner, för närvarande HEREoch Skyhook, för att förbättra leverantörens positioneringstjänster.

Med den här inställningen aktiverad kan dessutom varje användare på enheten tillåta appar att använda enhetens position och positionshistorik för att leverera platsberoende tjänster så exakt som enheten stöder. Om du ger en specifik app åtkomst till enhetens position på inställningssidan får den appen åtkomst till den exakta positionsinformationen. Annars får positionsinformationen i appen lägre kvalitet. När din position används av en positionsbaserad app eller Windows-tjänst eller -funktion, lagras din positionsinformation och den senaste positionshistoriken på enheten.

När en app eller funktion kommer åt enhetens position och om du är inloggad med ditt Microsoft-konto sparas även din senast kända positionsinformation i molnet, där den är tillgänglig på alla dina enheter för andra appar eller tjänster som använder ditt Microsoft-konto och som du har gett behörighet till. Om du är inloggad med ditt Microsoft-konto och enheten inte kan fastställa din aktuella position (till exempel i en byggnad eller källare), kan appar och tjänster använda din senast kända position från din positionshistorik i molnet, om den är tillgänglig.

Det finns några undantag till hur enhetens position kan fastställas som inte hanteras direkt av positioneringsinställningarna.

Skrivbordsappar ber inte specifikt om tillåtelse för att kunna identifiera positionsinformationen för din enhet, och de visas inte i listan där du kan välja appar som får använda din position. Vad är skrivbordsappar? De laddas vanligtvis ned från Internet eller installeras via någon typ av medium (till exempel en CD, DVD eller USB-lagringsenhet). De startas med en .EXE- eller .DLL-fil och körs vanligtvis på din enhet, till skillnad från webbaserade appar (som körs i molnet).

Även om du har inaktiverat positioneringstjänsten kan vissa appar och tjänster från tredje part använda annan teknik (till exempel Bluetooth, Wi-Fi och mobilnätsmodem) för att fastställa din enhets position, med varierande precision. Microsoft kräver att tredjepartsutvecklare, som utvecklar appar för Microsoft Store eller använder Microsoft-verktyg, respekterar Windows-positioneringsinställningarna, såvida du inte har godkänt att tredjepartsutvecklaren får fastställa din position. Men, för att ytterligare minska risken att en app eller tjänst kan fastställa din position när Windows-enhetens positioneringsinställning är inaktiverad, bör du endast installera appar och tjänster från tillförlitliga källor. För mer omfattande skydd av din position kan du överväga att inaktivera radiobaserade komponenter i enheten, till exempel Wi-Fi, Bluetooth, mobilnätsmodem och GPS-komponenter, som kan användas av en app för att fastställa din exakta position. Om du gör det begränsas även andra funktioner, till exempel samtal (inklusive nödsamtal), meddelanden, Internetanslutning och anslutning till kringutrustning som hörlurar. Läs igenom sekretesspolicyer för appar och tjänster som du har installerat för att lära dig mer om hur de använder enhetens position.

För att underlätta i nödsituationer kommer Windows att försöka fastställa och dela din exakta position, oavsett dina positioneringsinställningar, när du ringer ett nödsamtal. Dessutom har mobiloperatören åtkomst till enhetens plats om enheten har ett SIM-kort eller använder en mobiltjänst.

Positionshistorik

Vissa appar och tjänster från Windows som använder positioneringsinformation använder också din positionshistorik. När positioneringsinställningen är aktiverad, lagras alla positioneringssökningar för appar och tjänster på enheten under en begränsad tid (24 timmar i Windows 10). Sedan tas de bort. Appar som har åtkomst till den här informationen är märkta med Använder positionshistorik på sidan för positioneringsinställningar.

Standardposition

Du kan ange en standardposition för enheten som Windows, appar och tjänster sedan kan använda när det inte går att identifiera en mer exakt position med hjälp av GPS eller andra metoder.

Geofencing

Vissa appar använder geofencing, vilket kan användas för att aktivera eller inaktivera särskilda tjänster eller visa information som kan vara användbar när du befinner dig i ett område som definieras (eller ”avgränsas”) i appen. En app kan bara använda geofencing om positionering har aktiverats för appen. Om någon av dina Windows-appar använder geofencing visas En eller flera av dina appar använder geofencing på sidan för positioneringsinställningar.

Cortana

Cortana fungerar bäst när hon har åtkomst till enhetens position och positionshistorik, som hon använder för att hjälpa dig med att till exempel tillhandahålla trafikinformation innan du ska åka eller påminnelser baserade på position, till exempel ”You’re near the grocery store, where you wanted to buy milk”. Cortana samlar regelbundet in information om din position, även när du inte interagerar med henne, till exempel när du ansluter till ett Wi-Fi-nätverk eller kopplar från Bluetooth. När Cortana är aktiverad har även appen Sök tillgång till enhetens positioneringsinformation och skickar den automatiskt till Bing när Cortana föreslår sökord och sökresultat för Bing att använda enligt beskrivningen i den här sekretesspolicyn. Om du inte vill att Cortana ska ha åtkomst till enhetens position gör du så här:

 1. Gå till Start > Inställningar > Cortana.

 2. Välj Behörigheter eller Behörigheter och historik.

 3. Välj Hantera informationen Cortana kan nå från den här enheten.

 4. Välj inställningen Av för Position.

Microsoft Edge

När positionering är aktiverat för Microsoft Edge har du fortfarande kontroll över vilka webbplatser som får tillgång till enhetens position. Microsoft Edge ber om din tillåtelse första gången du besöker en webbplats som vill ha din positioneringsinformation. Du kan inaktivera tillåtelse att använda positionering för en webbplats i inställningarna för Microsoft Edge.

Det finns två versioner av Microsoft Edge som kan installeras på Windows 10. Nya Microsoft Edge laddas ned och betraktas som en skrivbordsapp. Följ dessa steg för att aktivera positionering för nya Microsoft Edge:

 1. Gå till Inställningar för Start  > > Sekretess > plats.

 2. Aktivera Tillåt positionsåtkomst på den här enheten.

 3. Aktivera Låt appar få tillgång till din position.

 4. Aktivera Låt skrivbordsappar få tillgång till din position, om det alternativet visas.

Den äldre versionen av Microsoft Edge är den HTML-baserade webbläsaren som släpptes med Windows 10 i juli 2015.  Följ dessa steg för att aktivera positionering för den äldre versionen av Microsoft Edge:

 1. Gå till Inställningar för Start  > > Sekretess > plats.

 2. Aktivera Tillåt positionsåtkomst på den här enheten.

 3. Aktivera Låt appar få tillgång till din position.

 4. Under Välj appar som får tillgång till din exakta position ändrar du inställningen för Microsoft Edge till .

Läs mer om positionering och sekretess i nya Microsoft Edge

Hur vi skapar databasen för positioneringstjänster

När Positioneringstjänster är aktiverat registrerar Microsoft den exakta positionen för mobilcellsmaster och Wi-Fi åtkomstpunkter om din enhet har GPS-funktion. Vår databas kan innehålla MAC-adresser för din trådlösa router eller andra närliggande Wi-Fi nätverksenheter. Vi associerar inte MAC-adresser med dig personligen eller med enheter som är anslutna till nätverket.

Om du vill förhindra att Microsoft använder MAC-adresserna för din Wi-Fi åtkomstpunkter i vår databas för positioneringstjänster går du till Avregistrera dig från positioneringstjänster.

Hur vi håller dig informerad: positioneringsikonen

När en eller flera appar använder enhetens position via Windows positioneringstjänst visas positioneringsikonen i meddelandefältet i Aktivitetsfältet (på datorer med Windows 10) eller i statusfältet längst upp på skärmen (på Windows 10 Mobile-enheter). Ikonen visas inte för geofencing.

Så här visar eller döljer du positioneringsikonen:

På Windows 10-datorer:

 1. Gå till Start > Inställningar > Anpassning > Aktivitetsfältet.

 2. Under Meddelandefältet väljer du Välj vilka ikoner som ska visas i Aktivitetsfältet.

 3. Ändra inställningen för Platsmeddelande till eller Av.

På Windows 10 Mobile:

 1. Gå till Inställningar .

 2. Välj Sekretess > Positionering.

 3. Aktivera eller inaktivera Ikon för positionsbestämning.

Om du använder en enhet du har fått på din arbetsplats, eller om du använder en privat enhet på din arbetsplats, kan du kanske inte ändra positioneringsinställningarna. Om så är fallet visas Vissa inställningar hanteras av din organisation längst upp på sidan för positioneringsinställningar.

Hur du hanterar positioneringsinställningar

Positioneringsinställningarna för Windows ger dig kontroll över vilka Windows-funktioner som kan få åtkomst till enhetens position och vilka Windows-appar som kan använda information om enhetens position och positionshistorik. Om du vill kontrollera positioneringsinställningarna går du till Start > Inställningar > Sekretess > Position.

Om du vill rensa positionshistoriken startar du om enheten eller går till Start > Inställningar > Sekretess > Position och under Positionshistorik väljer du Rensa. Det här raderar endast den positionshistorik som finns lagrad på enheten. Appar som tidigare har haft åtkomst till historiken kan ha den lagrad på andra platser. Mer information finns i sekretesspolicyn för respektive app.

Om du vill rensa positionshistoriken som har lagrats i molnet och som är kopplad till ditt Microsoft-konto går du till account.microsoft.com och kontrollerar att du är inloggad på ditt konto. Välj Radera positionsaktivitet och välj sedan Rensa.

Så här aktiverar eller inaktiverar du Windows positioneringsinställningar:

På din dator:

 1. Gå till Inställningar för Start > > sekretess > plats.

 2. Gör något av följande:

  • Om du är administratör för enheten och vill kontrollera positioneringen för hela enheten väljer du Ändra och väljer sedan inställningen eller Av i meddelandet Positionering för den här enheten.

  • Om du endast vill kontrollera positioneringen för ditt användarkonto väljer du inställningen eller Av för Tillåt appar att komma åt din platsinformation. Om Positionering för den här enheten är av visas på inställningssidan kan du inte aktivera inställningen Tillåt appar att komma åt din platsinformation för ett individuellt användarkonto. (Observera att den här inställningen kallades Positioneringstjänst i tidigare versioner av Windows.)

På Windows 10-datorer kan du lägga till eller ta bort panelen Positionering från meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. Gör så här:

 1. Gå till Start > Inställningar > System  > Meddelanden & åtgärder.

 2. Under Snabbåtgärder väljer du Redigera snabbåtgärder.

 3. Lägg till, ta bort eller flytta panelen Positionering.

På din mobila enhet:

 1. Gå till Inställningar > Sekretess > Plats.

 2. Välj Positionering för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Så här ändrar du om en enskild app ska ha åtkomst till din exakta position:

 1. Gå till Inställningar för Start > > sekretess > plats.

 2. Slå på eller av detta för varje app under Välj appar som får tillgång till din exakta position. På en enhet kan varje person göra samma sak för sina egna konton. Om Tillåt appar att komma åt din platsinformation är Av för ditt användarkonto kan På/Av-omkopplarna inte användas förrän Tillåt appar att komma åt din platsinformation är .

Så här ändrar du standardposition för datorn, vilket Windows, appar och tjänster kan använda när en mer exakt position inte kan identifieras:

 1. Gå till Inställningar för Start > > sekretess > plats.

 2. Välj Ange som standard under Standardposition.

 3. Appen Windows Kartor öppnas. Följ instruktionerna om du vill ändra standardpositionen.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×