Med alternativ för system återställning kan du reparera Windows om ett allvarligt fel uppstår. För att kunna använda systemåterställningsalternativen behöver du en installationsskiva för Windows eller åtkomst till datortillverkarens återställningsalternativ. Om du inte har något av alternativen kan du skapa en system reparations skiva för att komma åt alternativen för system återställning.

 1. Öppna säkerhets kopiering och återställning genom att klicka på Start , klicka på kontroll panelen, klicka på system och underhålloch sedan klicka på säkerhetskopiera och Återställ.

 2. I det vänstra fönstret klickar du på skapa en system reparations skivaoch följer sedan anvisningarna.  Administratörsbehörighet krävsom du uppmanas att ange ett administratörs lösen ord eller en bekräftelse skriver du lösen ordet eller anger bekräftelsen.

Obs!: Om du uppmanas att sätta in en installationsskiva för Windows, betyder det att de filer som behövs för att skapa systemreparationsskivan inte kan hittas på datorn. Sätt in en installationsskiva för Windows 7.

 1. Sätt in systemreparationsskivan i CD- eller DVD-enheten.

 2. Starta om datorn.

 3. Om det behövs trycker du på valfri tangent för att starta datorn från systemreparationsskivan.

  • Om datorn inte är konfigurerad för att starta från en CD eller DVD läser du dokumentationen som medföljde datorn. Du kan behöva ändra datorns BIOS-inställningar.

 4. Välj språkinställningar och klicka sedan på Nästa.

 5. Välj ett återställningsalternativ och klicka på Nästa.

Tips: Skriv ut de här anvisningarna och förvara dem på en säker plats ihop med systemreparationsskivan.

Starta datorn från en installationsskiva eller ett USB-minne med Windows 7

Du kan behöva starta datorn från installationsskivan eller USB-minnet med Windows 7 om du vill:

 • Installera eller installera om Windows 7.

 • Återställa Windows 7 efter ett allvarligt fel. Om datorn inte startar Windows överhuvudtaget, kan du komma åt Startreparation och andra verktyg i menyn Systemåterställningsalternativ från installationsskivan eller USB-minnet med Windows 7. De här verktygen kan hjälpa dig att få igång Windows 7 igen.

Obs!: Om du använder en surfplatta eller en annan dator med pekskärm, måste du kanske ansluta ett tangentbord och en mus för att kunna använda Startreparation och andra verktyg på menyn Systemåterställningsalternativ.

 1. Starta datorn, sätt in installationsskivan eller USB-minnet med Windows 7 och stäng sedan av datorn.

 2. Starta om datorn.

 3. Tryck på valfri tangent när du uppmanas att göra det och följ sedan anvisningarna som visas.

 4. När sidan Installera Windows visas klickar du på Installera nu för att starta installationen eller på Reparera datorn för att komma åt systemåterställningsalternativen.

 5. Följ instruktionerna.

Om sidan Installera Windows inte visas och du inte uppmanas att trycka på någon tangent, måste du eventuellt ange att datorn ska använda DVD-enheten eller ett USB-minne som första startenhet. För att göra detta måste du ändra inställningarna i datorns BIOS (Basic Input/Output System).

Obs!: De flesta nyare datorer kan starta från en USB-enhet, men vissa äldre datorer kanske inte har den funktionen. Mer information finns i dokumentationen till datorn eller på tillverkarens webbplats.

Innan du ändrar BIOS-inställningar bör du läsa informationen som medföljde datorn eller gå till tillverkarens webbplats. Specifika procedurer för att komma åt BIOS och ändra inställningar kan variera beroende på datorns tillverkare, eller så kanske du kan välja vilken startenhet datorn använder utan att ändra BIOS-inställningarna.

Varning!: Var försiktig när du ändrar BIOS-inställningar. BIOS-gränssnittet är utformat för erfarna användare och en oerfaren användare kan råka ändra en inställning som gör att datorn inte startar som den ska.

 1. Starta datorn, sätt in installationsskivan eller USB-minnet med Windows 7 och starta sedan om datorn.

 2. På nyare datorer visas ofta en startmeny. Välj ”BIOS setup”, ”BIOS settings” eller liknande på startmenyn.

  Procedurerna varierar beroende på BIOS-tillverkaren. Vanligtvis måste du trycka på en tangent (t.ex. F2, F12, Delete eller Esc) eller på en tangentkombination direkt när du har startat datorn och innan Windows startas. Om Windows-logotypen hinner visas måste du försöka igen genom att vänta tills Windows-inloggningen visas och sedan stänga av och starta om datorn på nytt.

 3. Skärmen med BIOS-inställningar visas. Välj alternativet ”Boot order” (startordning) eller liknande på skärmen med BIOS-inställningar. Inställningarna för startordning kan också visas under ”Advanced settings” eller liknande.

 4. Välj DVD-enheten eller USB-minnet som första startenhet. (USB-minnet kan visas under ”Removable devices” eller liknande.)

 5. Spara ändringarna och avsluta sedan BIOS.

 6. Starta om datorn och starta sedan Windows 7 från installationsskivan eller USB-minnet så som beskrivits ovan.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×