Starta datorn i felsäkert läge i Windows 10

Felsäkert läge innebär att Windows startas i ett grundläggande tillstånd med en begränsad uppsättning filer och drivrutiner. Om det inte uppstår något problem i fel säkert läge innebär det att standardinställningar och grundläggande driv rutiner inte orsakar problemet. Om du undersöker Windows i fel säkert läge kan du begränsa källan till ett problem och kan hjälpa dig att felsöka problem på datorn.

Det finns två versioner av felsäkert läge: Felsäkert läge och Felsäkert läge med nätverk. Felsäkert läge med nätverk lägger till de nätverksdrivrutiner och tjänster som behövs för att komma åt Internet och andra datorer i nätverket.  

Välj bland följande avsnitt för att ta reda på hur du startar datorn i felsäkert läge från Inställningar, inloggningsskärmen eller en svart eller tom skärm.

 1. Tryck på Windows-tangenten  +I på tangentbordet för att öppna Inställningar. Om det inte fungerar väljer du knappen Start och sedan Inställningar .

 2. Välj uppdatera & säkerhets > återställning .
  Öppna återställnings inställningar

 3. Välj Starta om nu under Avancerad start.

 4. När datorn har startats om och skärmen Välj ett alternativ visas väljer du Felsök > Avancerade alternativ > Startinställningar > Starta om. Du kan bli ombedd att ange din BitLocker-återställningsnyckel.

  Skärmen Välj ett alternativ i Windows Återställningsmiljö.

  Felsökningsskärm i Windows Återställningsmiljö.

  Skärmen Avancerade alternativ i Windows Återställningsmiljö.

  Skärmen Startinställningar i Windows Återställningsmiljö.

 5. När datorn startats om visas en lista med alternativ. Välj 4 eller tryck på F4 för att starta om datorn i felsäkert läge. Om du vill kunna använda Internet väljer du 5 eller F5 för felsäkert läge med nätverk.

När du inte kan öppna Inställningar för att starta i felsäkert läge startar du om enheten från Windows inloggningsskärm.  

 1. På Windows inloggningsskärm håller du ned Skift samtidigt som du väljer Av/på  > Starta om .

 2. När datorn har startats om och skärmen Välj ett alternativ visas väljer du Felsök > Avancerade alternativ > Startinställningar > Starta om. Du kan bli ombedd att ange din BitLocker-återställningsnyckel.

  Skärmen Välj ett alternativ i Windows Återställningsmiljö.

  Felsökningsskärm i Windows Återställningsmiljö.

  Skärmen Avancerade alternativ i Windows Återställningsmiljö.

  Skärmen Startinställningar i Windows Återställningsmiljö.

 3. När datorn startats om visas en lista med alternativ. Välj 4 eller F4 för att starta datorn i felsäkert läge. Om du vill kunna använda Internet väljer du 5 eller F5 för felsäkert läge med nätverk.

Obs!: Om du har krypterat enheten behöver du din BitLocker-nyckel för att starta i felsäkert läge.

Innan du går till felsäkert läge måste du gå till Windows Återställningsmiljö (winRE). Det gör du genom att upprepade gånger stänga av och sedan sätta på datorn:

 1. Håll strömknappen nedtryckt i 10 sekunder för att stänga av enheten.

 2. Starta enheten genom att trycka på strömknappen igen.

 3. Vid det första tecknet på att Windows har startat (på vissa enheter visas tillverkarens logotyp vid start) håller du ned strömknappen i 10 för att stänga av enheten.

 4. Starta enheten genom att trycka på strömknappen igen.

 5. När Windows startas om håller du ned strömknappen i 10 sekunder för att stänga av enheten.

 6. Starta enheten genom att trycka på strömknappen igen.

 7. Låt enheten starta om helt. Nu ska du hamna i winRE.

Nu när du är i winRE gör du på följande sätt för att gå till felsäkert läge:

 1. På skärmen Välj ett alternativ väljer du Felsök > Avancerade alternativ > Startinställningar > Starta om.

  Skärmen Välj ett alternativ i Windows Återställningsmiljö.

  Felsökningsskärm i Windows Återställningsmiljö.

  Skärmen Avancerade alternativ i Windows Återställningsmiljö.

  Skärmen Startinställningar i Windows Återställningsmiljö.

 2. När enheten startas om visas en lista med alternativ. Välj alternativ 5 från listan eller tryck på F5 för felsäkert läge med nätverk.

Om du behöver mer information om fel med svart eller tom skärm kan du läsa Felsöka svart skärm eller tom skärm.

Meddelanden: Om du behöver avsluta felsäkert läge startar du bara om enheten eller:

 1. Tryck på Windows-tangenten R.

 2. Skriv msconfig i rutan Öppna och välj sedan OK.

 3. Välj fliken Start.

 4. Under Startalternativ avmarkerar du kryssrutan Säker start.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×