Tangentbordsgenvägar är tangenter eller kombinationer av tangenter. De erbjuder ett alternativt sätt att göra saker som du vanligtvis använder musen för. Om du försöker ta en skärmbild kan du läsa Ta skärmbilder och göra anteckningar.

Klicka på ett alternativ nedan så visas en tabell med relaterade genvägar:

Tryck på

Om du vill

Ctrl+X

Klippa ut det markerade objektet.

Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)

Kopiera det markerade objektet.

Ctrl + V (eller Skift + Insert)

Klistra in det markerade objektet.

Ctrl + Z

Ångra en åtgärd.

Alt + Tabb

Växla mellan öppna appar.

Alt + F4

Stänga det aktiva objektet eller avsluta den aktiva appen.

Windows-tangenten  + L

Låsa datorn.

Windows-tangenten  + D

Visa och dölja skrivbordet.

F2

Byt namn på markerat objekt.

F3

Söka efter en fil eller mapp i Utforskaren.

F4

Visa adressfältet i Utforskaren.

F5

Uppdatera det aktiva fönstret.

F6

Växla mellan skärmelement i ett fönster eller på skrivbordet.

F10

Aktivera menyraden i den aktiva appen.

Alt + F8

Visa ditt lösenord på inloggningsskärmen.

Alt + Esc

Växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats.

Alt + understruken bokstav

Utföra kommandot för den understrukna bokstaven.

Alt+Retur

Visa det markerade objektets egenskaper.

Alt + Blanksteg

Öppna snabbmenyn i det aktiva fönstret.

Alt + Vänsterpil

Gå tillbaka.

Alt+Högerpil

Gå framåt.

Alt + PgUp

Flytta upp en skärm.

Alt + PgDn

Flytta ned en skärm.

Ctrl+F4

Stänga det aktiva dokumentet (i appar i helskärmsläge där flera dokument kan vara öppna samtidigt).

Ctrl+A

Markera alla objekt i ett dokument eller fönster.

Ctrl + D (eller Delete)

Ta bort det markerade objektet och flytta det till papperskorgen.

Ctrl+E

Öppna Sök (i de flesta appar).

Ctrl + R (eller F5)

Uppdatera det aktiva fönstret.

Ctrl + Y

Göra om en åtgärd.

Ctrl+Högerpil

Flytta markören till början av nästa ord.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta markören till början av det föregående ordet.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta markören till början av nästa stycke.

Ctrl + Uppåtpil

Flytta markören till början av det föregående stycket.

Ctrl + Alt + Tabb

Växla mellan alla öppna appar med hjälp av piltangenterna.

Alt + Skift + piltangenterna

Flytta en markerad grupp eller panel på Start-menyn i valfri riktning.

Ctrl + Skift + piltangenterna

Flytta en markerad panel på Start-menyn till en annan panel för att skapa en mapp.

Ctrl + piltangenterna

Ändra storlek på Start-menyn när den är öppen.

Ctrl + piltangent (för att gå till ett objekt) + Blanksteg

Markera flera enskilda element i ett fönster eller på skrivbordet.

Ctrl + Skift med en piltangent

Markera ett textblock.

Ctrl + Esc

Öppna Start.

Ctrl + Skift + Esc

Öppna Aktivitetshanteraren.

Ctrl + Skift

Växla tangentbordslayout när flera tangentbordslayouter är tillgängliga.

Ctrl + Blanksteg

Aktivera eller inaktivera IME för kinesiska (Input Method Editor).

Skift+F10

Visa snabbmenyn för det markerade objektet.

Skift med en piltangent

Markera fler än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument.

Skift + Delete

Ta bort det markerade objektet utan att först flytta det till papperskorgen.

Högerpil

Öppna nästa meny till höger eller öppna en undermeny.

Vänsterpil

Öppna nästa meny till vänster eller stänga en undermeny.

Esc

Stoppa eller lämna den pågående aktiviteten.

PrtScn

Ta en skärmbild av hela fönstret och kopiera det till Urklipp. 

Obs!

  • Du kan ändra den här genvägen så att den även öppnar skärmklipp, som gör att du kan redigera skärmbilden. Välj Start > Inställningar > Hjälpmedel > Tangentbord och aktivera växlingsknappen under Print Screen-genväg.

Starta skärmklipp med PrtScn-tangenten

Tryck på

Om du vill

Windows-tangenten

Öppna eller stänga Start.

Windows-tangenten  + A

Öppna Snabbinställningar. Uppdaterad i Windows 11.

Windows-tangenten  + B

Ställ in fokus på den första ikonen i Aktivitetsfältets hörn.

Windows-tangenten  + C

Öppna Chatt från Microsoft Teams. Uppdaterad i Windows 11.

Windows-tangenten  + Skift + C

Öppna menyn Snabbknappar.

Windows-tangenten  + Ctrl + C

Aktivera färgfilter (aktivera först den här genvägen i inställningarna för färgfilter).

Windows-tangenten  + D

Visa och dölja skrivbordet.

Windows-tangenten  + E

Öppna Utforskaren.

Windows-tangenten  + F

Öppna Feedbackhubben och ta en skärmbild.

Windows-tangenten + G

Öppna Xbox Game Bar när ett spel är öppet.

Windows-tangenten  + Alt + B

Aktivera eller inaktivera HDR.

Obs!: Gäller för Xbox Game Bar-appen version 5.721.7292.0 eller senare. Om du vill uppdatera Xbox Game Bar går du till Microsoft Store-appen och söker efter uppdateringar.

Windows-tangenten  + H

Starta röstinmatning. Uppdaterad i Windows 11.

Windows-tangenten  + I

Öppna Inställningar.

Windows-tangenten  + J

Flytta fokus till ett Windows-tips när det finns ett sådant.

När det finns ett Windows-tips flyttas fokus till det.  Tryck på tangentbordsgenvägen på nytt för att flytta fokus till det element på skärmen som Windows-tipset är fäst i.

Windows-tangenten  + K

Öppna Sänd från snabbinställningar. Uppdaterad i Windows 11.

Windows-tangenten  + L

Låsa datorn eller byta konto.

Windows-tangenten  + M

Minimera alla fönster.

Windows-tangenten  + Skift + M

Återställa minimerade fönster på skrivbordet.

Windows-tangenten  + N

Öppna meddelandecenter och kalender. Uppdaterad i Windows 11.

Windows-tangenten  + O

Låsa enhetens orientering.

Windows-tangenten  + P

Välja ett presentationsvisningsläge.

Windows-tangenten  + Ctrl + Q

Öppna Snabbhjälp.

Windows-tangenten  + R

Öppna dialogrutan Kör.

Windows-tangenten  + Alt + R

Spela in video av spelfönstret i fokus (med hjälp av Xbox Game Bar).

Windows-tangenten  + S

Öppna sökfunktionen.

Windows-tangenten  + Skift + S

Ta en skärmbild av en del av skärmen.

Windows-tangenten  + T

Växla mellan appar i aktivitetsfältet.

Windows-tangenten  + U

Öppna hjälpmedelsinställningar.

Windows-tangenten  + V

Öppna urklippshistorik. 

Obs!

  • Urklippshistorik är inte aktiverad som standard. Om du vill aktivera det använder du det här kortkommandot och väljer sedan kommandotolken för att aktivera historik. Du kan också välja Start > Inställningar > System > Urklipp och aktivera växlingsknappen under Urklippshistorik.

Windows-tangenten  + Skift + V

Flytta fokus till ett meddelande.

Windows-tangenten  + W

Öppna widgetar. Uppdaterad i Windows 11.

Windows-tangenten  + X

Öppna Snabblänk-menyn.

Windows-tangenten  +Y

Växla inmatning mellan Windows Mixed Reality och skrivbordet.

Windows-tangenten  + Z

Öppna fästlayouter. Uppdaterad i Windows 11.

Windows-tangenten  +punkt (.) eller semicolon (;)

Öppna emojipanelen.

Windows-tangenten  + kommatecken (,)

Ta en snabb titt på skrivbordet.

Windows-tangenten  + Pausa

Öppnar Inställningar  > system > Om.

Windows-tangenten  + Ctrl + F

Söka efter datorer (om du är i ett nätverk).

Windows-tangenten  + nummer

Öppna skrivbordet och starta appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret. Växla till appen, om appen redan körs.

Windows-tangenten  + Skift + nummer

Öppna skrivbordet och starta en ny instans av appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret.

Windows-tangenten  + Ctrl + nummer

Öppna skrivbordet och växla till det senast aktiva fönstret i appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret.

Windows-tangenten  + Alt + nummer

Öppna skrivbordet och öppna snabblistan för appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret.

Windows-tangenten  + Ctrl + Skift + nummer

Öppna skrivbordet och öppna en ny instans av appen på den angivna positionen i aktivitetsfältet som administratör.

Windows-tangenten + Tabb

Öppna aktivitetsvyn.

Windows-tangenten  + Uppåtpil

Maximera fönstret.

Windows-tangenten  + Alt + Uppåtpil

Fäst fönstret i fokus på den övre halvan av skärmen. Nytt med Windows 11.

Windows-tangenten  + Nedåtpil

Ta bort den aktuella appen från skärmen eller minimera skrivbordets fönster.

Windows-tangenten  + Alt + Nedåtpil

Fäst fönstret i fokus på nedre halvan av skärmen. Nytt med Windows 11.

Windows-tangenten  + Vänsterpil

Maximera appen eller skrivbordets fönster till vänster på skärmen.

Windows-tangenten  + Högerpil

Maximera appen eller skrivbordets fönster till höger på skärmen.

Windows-tangenten  + Home

Minimera allt utom det aktiva skrivbordets fönster (återställer alla fönster vid en andra tryckning).

Windows-tangenten  + Skift + Uppåtpil

Anpassa skrivbordets fönster till skärmens över- och nederkant.

Windows-tangenten  + Skift + Nedåtpil

Återställa/minimera det aktiva skrivbordets fönster lodrätt och behålla bredden.

Windows-tangenten  + Skift + Vänsterpil eller Högerpil

Flytta en app eller ett fönster på skrivbordet från en bildskärm till en annan.

Windows-tangenten  + Skift + Blanksteg

Bläddra bakåt i språk- och tangentbordslayouten.

Windows-tangenten  + Blanksteg

Byt inmatningsspråk och tangentbordslayout.

Windows-tangenten  + Ctrl + Blanksteg

Ändra till tidigare vald inmatning.

Windows-tangenten  + Ctrl + Retur

Aktivera Skärmläsaren.

Windows-tangenten  + plus (+)

Öppna Förstoringsglaset och zooma in.

Windows-tangenten  + minus (-)

Zooma ut i Förstoringsglaset.

Windows-tangenten  + Esc

Stäng Förstoringsglaset.

Windows-tangenten  + snedstreck (/)

Börja IME-återkonvertering.

Windows-tangenten  + Ctrl + Skift + B

Aktivera datorn från en tom eller svart skärm.

Windows-tangenten  + PrtScn

Spara skärmbild i helskärmsläge som en fil.

Windows-tangenten  + Alt + PrtScn

Spara skärmbild av spelfönstret i fokus som en fil (med hjälp av Xbox Game Bar).

Tryck på

Om du vill

Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)

Kopiera den markerade texten.

Ctrl + V (eller Skift + Insert)

Klistra in den markerade texten.

Ctrl + M

Välja markeringsläget.

Alt + markeringstangenten

Börja markeringen i blockläget.

Piltangenterna

Flytta markören i angiven riktning.

Page Up

Flytta markören en sida uppåt.

Page Down

Flytta markören en sida nedåt.

Ctrl + Home (markeringsläge)

Flytta markören till början av bufferten.

Ctrl + End (markeringsläge)

Flytta markören till slutet av bufferten.

Ctrl + Uppåtpil

Flytta upp en rad i utdatahistoriken.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta ned en rad i utdatahistoriken.

Ctrl + Home (historiknavigering)

Flytta visningsområdet överst i bufferten om kommandoraden är tom. Eller ta bort alla tecken till vänster om markören på kommandoraden om den inte är tom.

Ctrl + End (historiknavigering)

Flytta visningsområdet till kommandoraden om kommandoraden är tom. Eller ta bort alla tecken till höger om markören på kommandoraden om den inte är tom.

Tryck på

Om du vill

F4

Visa objekten i den aktiva listan.

Ctrl+Tabb

Gå framåt genom flikarna.

Ctrl+Skift+Tabb

Gå bakåt genom flikarna.

Ctrl + nummer (nummer 1–9)

Gå till den n:e fliken.

Tabb

Gå framåt genom alternativen.

Skift + Tabb

Gå bakåt genom alternativen.

Alt + understruken bokstav

Utföra kommandot (eller markera alternativet) som är kopplat till bokstaven.

Blanksteg

Markera eller avmarkera kryssrutan om det aktiva alternativet är en kryssruta.

Backsteg

Öppna en mapp en nivå ovanför om en mapp är markerad i dialogrutan Spara som eller Öppna.

Piltangenterna

Markera en alternativknapp om det aktiva alternativet är en grupp med alternativknappar.

Tryck på

Om du vill

Alt+D

Markera adressfältet.

Ctrl+E

Markera sökrutan.

Ctrl+F

Markera sökrutan.

Ctrl+N

Öppna ett nytt fönster.

Ctrl+W

Stänga det aktiva fönstret.

Ctrl + mushjulet

Ändra storlek och utseende på fil- och mappikoner.

Ctrl + Skift + E

Visa alla mappar ovanför den markerade mappen.

Ctrl + Skift + N

Skapa en ny mapp.

Num Lock + Asterisk (*)

Visa alla undermappar i den markerade mappen.

Num Lock + Plustecken (+)

Visa innehållet i den markerade mappen.

Num Lock + Minustecken (-)

Dölja den markerade mappen.

Alt + P

Visa förhandsgranskningsfönstret.

Alt+Retur

Öppna dialogrutan Egenskaper för det markerade objektet.

Alt+Högerpil

Visa nästa mapp.

Alt+Uppåtpil

Visa mappen som mappen fanns i.

Alt + Vänsterpil

Visa den föregående mappen.

Backsteg

Visa den föregående mappen.

Högerpil

Visa den aktuella markeringen (om den är dold) eller markera den första undermappen.

Vänsterpil

Dölja den aktuella markeringen (om den är utökad) eller markera mappen som mappen fanns i.

End

Visa nederdelen i det aktiva fönstret.

Home

Visa överdelen i det aktiva fönstret.

F11

Maximera eller minimera det aktiva fönstret.

Tryck på

Om du vill

Windows-tangenten + Tabb

Öppna aktivitetsvyn.

Windows-tangenten  + Ctrl + D

Lägga till ett virtuellt skrivbord.

Windows-tangenten  + Ctrl + Högerpil

Växla mellan virtuella skrivbord som du har skapat till höger.

Windows-tangenten  + Ctrl + Vänsterpil

Växla mellan virtuella skrivbord som du har skapat till vänster.

Windows-tangenten  + Ctrl + F4

Stänga det virtuella skrivbord du använder.

Tryck på

Om du vill

Skift + klicka på en knapp i aktivitetsfältet

Öppna en app eller snabbt öppna en annan instans av en app.

Ctrl + Skift + klicka på en knapp i aktivitetsfältet

Öppna en app som administratör.

Skift + högerklicka på en knapp i aktivitetsfältet

Visa appens fönstermeny.

Skift + högerklicka på en grupperad knapp i aktivitetsfältet

Visa gruppens fönstermeny.

Ctrl + klicka på en grupperad knapp i aktivitetsfältet

Växla mellan gruppens fönster.

Tryck på

Om du vill

Windows-tangenten  + I

Öppna Inställningar.

Backsteg

Gå tillbaka till startsidan för inställningar.

Skriva på en sida med sökruta

Söka efter inställningar.

Andra tangentbordsgenvägar

Tangentbordsgenvägar är tangenter eller kombinationer av tangenter. De erbjuder ett alternativt sätt att göra saker som du vanligtvis använder musen för. Klicka på ett alternativ nedan så visas en tabell med relaterade genvägar:

Tryck på

Om du vill

Ctrl+X

Klippa ut det markerade objektet.

Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)

Kopiera det markerade objektet.

Ctrl + V (eller Skift + Insert)

Klistra in det markerade objektet.

Ctrl + Z

Ångra en åtgärd.

Alt + Tabb

Växla mellan öppna appar.

Alt + F4

Stänga det aktiva objektet eller avsluta den aktiva appen.

Windows-tangenten  + L

Låsa datorn.

Windows-tangenten  + D

Visa och dölja skrivbordet.

F2

Byt namn på markerat objekt.

F3

Söka efter en fil eller mapp i Utforskaren.

F4

Visa adressfältet i Utforskaren.

F5

Uppdatera det aktiva fönstret.

F6

Växla mellan skärmelement i ett fönster eller på skrivbordet.

F10

Aktivera menyraden i den aktiva appen.

Alt + F8

Visa ditt lösenord på inloggningsskärmen.

Alt + Esc

Växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats.

Alt + understruken bokstav

Utföra kommandot för den understrukna bokstaven.

Alt+Retur

Visa det markerade objektets egenskaper.

Alt + Blanksteg

Öppna snabbmenyn i det aktiva fönstret.

Alt + Vänsterpil

Gå tillbaka.

Alt+Högerpil

Gå framåt.

Alt + PgUp

Flytta upp en skärm.

Alt + PgDn

Flytta ned en skärm.

Ctrl+F4

Stänga det aktiva dokumentet (i appar i helskärmsläge där flera dokument kan vara öppna samtidigt).

Ctrl+A

Markera alla objekt i ett dokument eller fönster.

Ctrl + D (eller Delete)

Ta bort det markerade objektet och flytta det till papperskorgen.

Ctrl + R (eller F5)

Uppdatera det aktiva fönstret.

Ctrl + Y

Göra om en åtgärd.

Ctrl+Högerpil

Flytta markören till början av nästa ord.

Ctrl+Vänsterpil

Flytta markören till början av det föregående ordet.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta markören till början av nästa stycke.

Ctrl + Uppåtpil

Flytta markören till början av det föregående stycket.

Ctrl + Alt + Tabb

Växla mellan alla öppna appar med hjälp av piltangenterna.

Alt + Skift + piltangenterna

Flytta en markerad grupp eller panel på Start-menyn i valfri riktning.

Ctrl + Skift + piltangenterna

Flytta en markerad panel på Start-menyn till en annan panel för att skapa en mapp.

Ctrl + piltangenterna

Ändra storlek på Start-menyn när den är öppen.

Ctrl + piltangent (för att gå till ett objekt) + Blanksteg

Markera flera enskilda element i ett fönster eller på skrivbordet.

Ctrl + Skift med en piltangent

Markera ett textblock.

Ctrl + Esc

Öppna Start.

Ctrl + Skift + Esc

Öppna Aktivitetshanteraren.

Ctrl + Skift

Växla tangentbordslayout när flera tangentbordslayouter är tillgängliga.

Ctrl + Blanksteg

Aktivera eller inaktivera IME för kinesiska (Input Method Editor).

Skift+F10

Visa snabbmenyn för det markerade objektet.

Skift med en piltangent

Markera fler än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument.

Skift + Delete

Ta bort det markerade objektet utan att först flytta det till papperskorgen.

Högerpil

Öppna nästa meny till höger eller öppna en undermeny.

Vänsterpil

Öppna nästa meny till vänster eller stänga en undermeny.

Esc

Stoppa eller lämna den pågående aktiviteten.

PrtScn

Ta en skärmbild av hela fönstret och kopiera det till Urklipp. 

Obs!

  • Du kan ändra den här genvägen så att den även öppnar skärmklipp, som gör att du kan redigera skärmbilden. Välj Start > Inställningar > Hjälpmedel > Tangentbord och aktivera växlingsknappen under Print Screen-genväg.

Starta skärmklipp med PrtScn-tangenten

Tryck på

Om du vill

Windows-tangenten

Öppna eller stänga Start.

Windows-tangenten  + A

Öppna Åtgärdscenter.

Windows-tangenten  + B

Ange fokus i meddelandefältet.

Windows-tangenten  + C

Öppna Cortana i lyssningsläge.

Anmärkningar

  • Den här genvägen är inaktiverad som standard. Om du vill aktivera den väljer du Start > Inställningar > Cortana och aktiverar växlingsknappen under Låt Cortana lyssna efter mina kommandon när jag trycker på Windows-tangenten + C.

  • Cortana är bara tillgänglig i vissa länder/regioner, och vissa funktioner i Cortana kanske inte är tillgängliga överallt. Om Cortana inte är tillgänglig eller är inaktiverad, kan du fortfarande använda sökfunktionen.

Windows-tangenten  + Skift + C

Öppna menyn Snabbknappar.

Windows-tangenten   + D

Visa och dölja skrivbordet.

Windows-tangenten  + Alt + D

Visa och dölja datum och tid på skrivbordet.

Windows-tangenten  + E

Öppna Utforskaren.

Windows-tangenten   + F

Öppna Feedbackhubben och ta en skärmbild.

Windows-tangenten + G

Öppna Spelfältet när ett spel är öppet.

Windows-tangenten  + H

Starta diktering.

Windows-tangenten  + I

Öppna Inställningar.

Windows-tangenten  + J

Flytta fokus till ett Windows-tips när det finns ett sådant.

När det finns ett Windows-tips flyttas fokus till det.  Tryck på tangentbordsgenvägen på nytt för att flytta fokus till det element på skärmen som Windows-tipset är fäst i.

Windows-tangenten  + K

Öppna snabbåtgärden Anslut.

Windows-tangenten  + L

Låsa datorn eller byta konto.

Windows-tangenten  + M

Minimera alla fönster.

Windows-tangenten  + O

Låsa enhetens orientering.

Windows-tangenten  + P

Välja ett presentationsvisningsläge.

Windows-tangenten  + Ctrl + Q

Öppna Snabbhjälp.

Windows-tangenten  + R

Öppna dialogrutan Kör.

Windows-tangenten  + S

Öppna sökfunktionen.

Windows-tangenten  + Skift + S

Ta en skärmbild av en del av skärmen.

Windows-tangenten  + T

Växla mellan appar i aktivitetsfältet.

Windows-tangenten  + U

Öppna Hjälpmedelscenter.

Windows-tangenten  + V

Öppna Kalkylatorn. 

Obs!

  • Om du vill aktivera den här genvägen väljer du Start  > Inställningar  > System > Urklipp och aktiverar växlingsknappen under Urklippshistorik.

Windows-tangenten  + Skift + V

Bläddra igenom meddelanden.

Windows-tangenten  + X

Öppna Snabblänk-menyn.

Windows-tangenten  +Y

Växla inmatning mellan Windows Mixed Reality och skrivbordet.

Windows-tangenten  + Z

Visa de kommandon som är tillgängliga i en app i helskärmsläge.

Windows-tangenten  +punkt (.) eller semicolon (;)

Öppna emojipanelen.

Windows-tangenten  + kommatecken (,)

Ta en snabb titt på skrivbordet.

Windows-tangenten  + Pause

Visa dialogrutan Systemegenskaper.

Windows-tangenten  + Ctrl + F

Söka efter datorer (om du är i ett nätverk).

Windows-tangenten  + Skift + M

Återställa minimerade fönster på skrivbordet.

Windows-tangenten  + nummer

Öppna skrivbordet och starta appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret. Växla till appen, om appen redan körs.

Windows-tangenten  + Skift + nummer

Öppna skrivbordet och starta en ny instans av appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret.

Windows-tangenten  + Ctrl + nummer

Öppna skrivbordet och växla till det senast aktiva fönstret i appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret.

Windows-tangenten  + Alt + nummer

Öppna skrivbordet och öppna snabblistan för appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret.

Windows-tangenten  + Ctrl + Skift + nummer

Öppna skrivbordet och öppna en ny instans av appen på den angivna positionen i aktivitetsfältet som administratör.

Windows-tangenten  + Tabb

Öppna aktivitetsvyn.

Windows-tangenten  + Uppåtpil

Maximera fönstret.

Windows-tangenten  + Nedåtpil

Ta bort den aktuella appen från skärmen eller minimera skrivbordets fönster.

Windows-tangenten  + Vänsterpil

Maximera appen eller skrivbordets fönster till vänster på skärmen.

Windows-tangenten  + Högerpil

Maximera appen eller skrivbordets fönster till höger på skärmen.

Windows-tangenten  + Home

Minimera allt utom det aktiva skrivbordets fönster (återställer alla fönster vid en andra tryckning).

Windows-tangenten  + Skift + Uppåtpil

Anpassa skrivbordets fönster till skärmens över- och nederkant.

Windows-tangenten  + Skift + Nedåtpil

Återställa/minimera det aktiva skrivbordets fönster lodrätt och behålla bredden.

Windows-tangenten  + Skift + Vänsterpil eller Högerpil

Flytta en app eller ett fönster på skrivbordet från en bildskärm till en annan.

Windows-tangenten  + Blanksteg

Byt inmatningsspråk och tangentbordslayout.

Windows-tangenten  + Ctrl + Blanksteg

Ändra till tidigare vald inmatning.

Windows-tangenten  + Ctrl + Retur

Aktivera Skärmläsaren.

Windows-tangenten  + plus (+)

Öppna Förstoringsglaset.

Windows-tangenten  + snedstreck (/)

Börja IME-återkonvertering.

Windows-tangenten  + Ctrl + V

Öppna animerade popup-meddelanden.

Windows-tangenten  + Ctrl + Skift + B

Aktivera datorn från en tom eller svart skärm.

Tryck på

Om du vill

Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)

Kopiera den markerade texten.

Ctrl + V (eller Skift + Insert)

Klistra in den markerade texten.

Ctrl + M

Välja markeringsläget.

Alt + markeringstangenten

Börja markeringen i blockläget.

Piltangenterna

Flytta markören i angiven riktning.

Page Up

Flytta markören en sida uppåt.

Page Down

Flytta markören en sida nedåt.

Ctrl + Home (markeringsläge)

Flytta markören till början av bufferten.

Ctrl + End (markeringsläge)

Flytta markören till slutet av bufferten.

Ctrl + Uppåtpil

Flytta upp en rad i utdatahistoriken.

Ctrl+Nedåtpil

Flytta ned en rad i utdatahistoriken.

Ctrl + Home (historiknavigering)

Flytta visningsområdet överst i bufferten om kommandoraden är tom. Eller ta bort alla tecken till vänster om markören på kommandoraden om den inte är tom.

Ctrl + End (historiknavigering)

Flytta visningsområdet till kommandoraden om kommandoraden är tom. Eller ta bort alla tecken till höger om markören på kommandoraden om den inte är tom.

Tryck på

Om du vill

F4

Visa objekten i den aktiva listan.

Ctrl+Tabb

Gå framåt genom flikarna.

Ctrl+Skift+Tabb

Gå bakåt genom flikarna.

Ctrl + nummer (nummer 1–9)

Gå till den n:e fliken.

Tabb

Gå framåt genom alternativen.

Skift + Tabb

Gå bakåt genom alternativen.

Alt + understruken bokstav

Utföra kommandot (eller markera alternativet) som är kopplat till bokstaven.

Blanksteg

Markera eller avmarkera kryssrutan om det aktiva alternativet är en kryssruta.

Backsteg

Öppna en mapp en nivå ovanför om en mapp är markerad i dialogrutan Spara som eller Öppna.

Piltangenterna

Markera en alternativknapp om det aktiva alternativet är en grupp med alternativknappar.

Tryck på

Om du vill

Alt+D

Markera adressfältet.

Ctrl+E

Markera sökrutan.

Ctrl+F

Markera sökrutan.

Ctrl+N

Öppna ett nytt fönster.

Ctrl+W

Stänga det aktiva fönstret.

Ctrl + mushjulet

Ändra storlek och utseende på fil- och mappikoner.

Ctrl + Skift + E

Visa alla mappar ovanför den markerade mappen.

Ctrl + Skift + N

Skapa en ny mapp.

Num Lock + Asterisk (*)

Visa alla undermappar i den markerade mappen.

Num Lock + Plustecken (+)

Visa innehållet i den markerade mappen.

Num Lock + Minustecken (-)

Dölja den markerade mappen.

Alt + P

Visa förhandsgranskningsfönstret.

Alt+Retur

Öppna dialogrutan Egenskaper för det markerade objektet.

Alt+Högerpil

Visa nästa mapp.

Alt+Uppåtpil

Visa mappen som mappen fanns i.

Alt + Vänsterpil

Visa den föregående mappen.

Backsteg

Visa den föregående mappen.

Högerpil

Visa den aktuella markeringen (om den är dold) eller markera den första undermappen.

Vänsterpil

Dölja den aktuella markeringen (om den är utökad) eller markera mappen som mappen fanns i.

End

Visa nederdelen i det aktiva fönstret.

Home

Visa överdelen i det aktiva fönstret.

F11

Maximera eller minimera det aktiva fönstret.

Tryck på

Om du vill

Windows-tangenten + Tabb

Öppna aktivitetsvyn.

Windows-tangenten  + Ctrl + D

Lägga till ett virtuellt skrivbord.

Windows-tangenten  + Ctrl + Högerpil

Växla mellan virtuella skrivbord som du har skapat till höger.

Windows-tangenten  + Ctrl + Vänsterpil

Växla mellan virtuella skrivbord som du har skapat till vänster.

Windows-tangenten  + Ctrl + F4

Stänga det virtuella skrivbord du använder.

Tryck på

Om du vill

Skift + klicka på en knapp i aktivitetsfältet

Öppna en app eller snabbt öppna en annan instans av en app.

Ctrl + Skift + klicka på en knapp i aktivitetsfältet

Öppna en app som administratör.

Skift + högerklicka på en knapp i aktivitetsfältet

Visa appens fönstermeny.

Skift + högerklicka på en grupperad knapp i aktivitetsfältet

Visa gruppens fönstermeny.

Ctrl + klicka på en grupperad knapp i aktivitetsfältet

Växla mellan gruppens fönster.

Tryck på

Om du vill

Windows-tangenten  + I

Öppna Inställningar.

Backsteg

Gå tillbaka till startsidan för inställningar.

Skriva på en sida med sökruta

Söka efter inställningar.

Andra tangentbordsgenvägar

Tangentbordsgenvägar är tangenter eller kombinationer av tangenter. De erbjuder ett alternativt sätt att göra saker som du vanligtvis använder musen för. Klicka på ett alternativ nedan så visas en tabell med relaterade genvägar:

Tabellen nedan innehåller vanliga tangentbordsgenvägar för Windows 8.1 och Windows RT 8.1.

Tryck på

Om du vill

Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)

Kopiera det markerade objektet

Ctrl+X

Klippa ut det markerade objektet

Ctrl + V (eller Skift + Insert)

Klistra in det markerade objektet

Ctrl + Z

Ångra en åtgärd

Alt + Tabb

Växla mellan öppna appar

Alt + F4

Stänga det aktiva objektet eller avsluta den aktiva appen

Windows-tangenten  + L

Låsa datorn eller byta konto

Windows-tangenten  + D

Visa och dölja skrivbordet

Tabellen nedan innehåller nya tangentbordsgenvägar som du kan använda i Windows.

Tryck på

Om du vill

Windows-tangenten‌  + börja skriva

Söka på datorn

Ctrl + Plustecken (+) eller Ctrl + Minustecken (-)

Zooma in eller ut ett stort antal objekt, t.ex. appar som har fästs på Startskärmen

Ctrl + mushjulet

Zooma in eller ut ett stort antal objekt, t.ex. appar som har fästs på Startskärmen

Windows-tangenten  +C

Öppna snabbknapparna

Öppna appkommandona i en app

Windows-tangenten  + F

Öppna snabbknappen Sök och söka efter filer

Windows-tangenten  + H

Öppna snabbknappen Dela

Windows-tangenten  + I

Öppna snabbknappen Inställningar

Windows-tangenten  + K

Öppna snabbknappen Enheter

Windows-tangenten  + O

Låsa skärmorienteringen (stående eller liggande)

Windows-tangenten‌  + Q

Öppna snabbknappen Sök om du vill söka överallt i en öppen app (om appen stöder appsökning)

Windows-tangenten + S

Öppna snabbknappen Sök om du vill söka i Windows och på webben

Windows-tangenten‌  + W

Öppna snabbknappen Sök och söka efter inställningar

Windows-tangenten‌  + Z

Visa kommandona som är tillgängliga i appen

Obs!: Du kan också visa vissa inställningar och alternativ genom att gå till snabbknappen Inställningar när appen är öppen.

Windows-tangenten  + Blanksteg

Växla inmatningsspråk och tangentbordslayout

Windows-tangenten  + Ctrl + Blanksteg

Ändra till en tidigare inmatning

Windows-tangenten  + Tabb

Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar)

Windows-tangenten  + Ctrl + Tabb

Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar)

Windows-tangenten  + Skift + Tabb

Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar) i omvänd ordning

Windows-tangenten  + Skift + punkt (.)

Fäster en app till vänster

Windows-tangenten  + punkt (.)

Växla mellan öppna appar

Esc

Stoppa eller avsluta den pågående aktiviteten

Windows-tangenten  + Ctrl + Skift + B

Aktivera datorn från en svart eller tom skärm.

Tabellen nedan innehåller allmänna tangentbordsgenvägar i Windows.

Tryck på

Om du vill

F1

Visa Hjälp

F2

Byta namn på det markerade objektet

F3

Söka efter en fil eller mapp

F4

Visa adressfältet i Utforskaren

F5

Uppdatera det aktiva fönstret

F6

Växla mellan skärmelement i ett fönster eller på skrivbordet

F10

Aktivera menyraden i den aktiva appen

Alt + F4

Stänga det aktiva objektet eller avsluta den aktiva appen

Alt + Esc

Växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats

Alt + understruken bokstav

Utföra kommandot för den understrukna bokstaven

Alt+Retur

Visa det markerade objektets egenskaper

Alt + Blanksteg

Öppna snabbmenyn i det aktiva fönstret

Alt + Vänsterpil

Bakåt

Alt+Högerpil

Vidarebefordra

Alt + PgUp

Flytta upp en skärm

Alt + PgDn

Flytta ned en skärm

Alt + Tabb

Växla mellan öppna appar (förutom skrivbordsappar)

Ctrl+F4

Stänga det aktiva dokumentet (i appar i helskärmsläge där flera dokument kan vara öppna samtidigt)

Ctrl+A

Markera alla objekt i ett dokument eller fönster

Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)

Kopiera det markerade objektet

Ctrl + D (eller Delete)

Ta bort det markerade objektet och flytta det till papperskorgen

Ctrl + R (eller F5)

Uppdatera det aktiva fönstret

Ctrl + V (eller Skift + Insert)

Klistra in det markerade objektet

Ctrl+X

Klippa ut det markerade objektet

Ctrl + Y

Göra om en åtgärd

Ctrl + Z

Ångra en åtgärd

Ctrl + Plustecken (+) eller Ctrl + Minustecken (-)

Zooma in eller ut ett stort antal objekt, t.ex. appar som har fästs på Startskärmen

Ctrl + mushjulet

Ändra storlek på skrivbordsikoner eller zooma in eller ut ett stort antal objekt, t.ex. appar som har fästs på Startskärmen

Ctrl+Högerpil

Flytta markören till början av nästa ord

Ctrl+Vänsterpil

Flytta markören till början av det föregående ordet

Ctrl+Nedåtpil

Flytta markören till början av nästa stycke

Ctrl + Uppåtpil

Flytta markören till början av det föregående stycket

Ctrl + Alt + Tabb

Växla mellan alla öppna appar med hjälp av piltangenterna

Ctrl + piltangent (för att gå till ett objekt) + Blanksteg

Markera flera enskilda element i ett fönster eller på skrivbordet

Ctrl + Skift med en piltangent

Markera ett textblock

Ctrl + Esc

Öppna Start

Ctrl + Skift + Esc

Öppna Aktivitetshanteraren

Ctrl + Skift

Växla tangentbordslayout när flera tangentbordslayouter är tillgängliga

Ctrl + Blanksteg

Aktivera eller inaktivera IME för kinesiska (Input Method Editor)

Skift+F10

Visa snabbmenyn för det markerade objektet

Skift med en piltangent

Markera fler än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument

Skift + Delete

Ta bort det markerade objektet utan att först flytta det till papperskorgen

Högerpil

Öppna nästa meny till höger eller öppna en undermeny

Vänsterpil

Öppna nästa meny till vänster eller stänga en undermeny

Esc

Stoppa eller lämna den pågående aktiviteten

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som använder Windows-tangenten .

Tryck på

Om du vill

Windows-tangenten + F1

Öppna Windows Hjälp och support

Windows-tangenten

Visa eller dölja Startskärmen

Windows-tangenten  + B

Flytta fokus i meddelandefältet

Windows-tangenten  +C

Öppna snabbknapparna

Windows-tangenten  + D

Visa och dölja skrivbordet

Windows-tangenten  + E

Öppna Utforskaren

Windows-tangenten  + F

Öppna snabbknappen Sök och söka efter filer

Windows-tangenten  + H

Öppna snabbknappen Dela

Windows-tangenten  + I

Öppna snabbknappen Inställningar

Windows-tangenten  + K

Öppna snabbknappen Enheter

Windows-tangenten  + L

Låsa datorn eller växla användare

Windows-tangenten  + M

Minimera alla fönster

Windows-tangenten  + O

Låsa enhetens orientering

Windows-tangenten  + P

Välja ett presentationsvisningsläge

Windows-tangenten  + Q

Öppna snabbknappen Sök om du vill söka överallt i den öppna appen (om appen stöder appsökning)

Windows-tangenten  + R

Öppna dialogrutan Kör.

Windows-tangenten  + S

Öppna snabbknappen Sök om du vill söka i Windows och på webben

Windows-tangenten  + T

Växla mellan appar i aktivitetsfältet

Windows-tangenten  + U

Öppna Hjälpmedelscenter

Windows-tangenten  + V

Växla mellan meddelanden

Windows-tangenten  + Skift + V

Växla mellan meddelanden i omvänd ordning

Windows-tangenten  + X

Öppna Snabblänk-menyn.

Windows-tangenten  + Z

Visa de kommandon som är tillgängliga i en app

Obs!: Du kan också visa vissa inställningar och alternativ genom att gå till snabbknappen Inställningar när appen är öppen.

Windows-tangenten  + ,

Ta en snabb titt på skrivbordet

Windows-tangenten  + Pausa

Visa dialogrutan Systemegenskaper.

Windows-tangenten  + Ctrl + F

Söka efter datorer (om du är i ett nätverk)

Windows-tangenten  + Skift + M

Återställa minimerade fönster på skrivbordet

Windows-tangenten  + nummer

Öppna skrivbordet och starta appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret. Växla till appen, om appen redan körs.

Windows-tangenten  + Skift + nummer

Öppna skrivbordet och starta en ny instans av appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret

Windows-tangenten  + Ctrl + nummer

Öppna skrivbordet och växla till det senast aktiva fönstret i appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret

Windows-tangenten  + Alt + nummer

Öppna skrivbordet och öppna snabblistan för appen som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret

Windows-tangenten  + Ctrl + Skift + nummer

Öppna skrivbordet och öppna en ny instans av appen på den angivna positionen i aktivitetsfältet som administratör

Windows-tangenten + Tabb

Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar)

Windows-tangenten  + Ctrl + Tabb

Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar)

Windows-tangenten  + Skift + Tabb

Växla mellan nyligen använda appar (förutom skrivbordsappar) i omvänd ordning

Windows-tangenten  + Ctrl + B

Växla till appen som visade ett meddelande i meddelandefältet

Windows-tangenten  + Uppåtpil

Maximera fönstret

Windows-tangenten  + Nedåtpil

Ta bort den aktuella appen från skärmen eller minimera skrivbordets fönster

Windows-tangenten  + Vänsterpil

Maximera appen eller skrivbordets fönster till vänster på skärmen

Windows-tangenten  + Högerpil

Maximera appen eller skrivbordets fönster till höger på skärmen

Windows-tangenten  + Home

Minimera allt utom det aktiva skrivbordets fönster (återställer alla fönster vid en andra tryckning)

Windows-tangenten  + Skift + Uppåtpil

Anpassa skrivbordets fönster till skärmens över- och nederkant

Windows-tangenten  + Skift + Nedåtpil

Återställa/minimera det aktiva skrivbordets fönster lodrätt och behålla bredden

Windows-tangenten  + Skift + Vänsterpil eller Högerpil

Flytta en app eller ett fönster på skrivbordet från en bildskärm till en annan

Windows-tangenten  + Blanksteg

Växla inmatningsspråk och tangentbordslayout

Windows-tangenten  + Ctrl + Blanksteg

Ändra till en tidigare inmatning

Windows-tangenten  + Retur

Öppna Skärmläsaren

Windows-tangenten  + Skift + punkt (.)

Växla mellan öppna appar

Windows-tangenten  +punkt (.)

Växla mellan öppna appar

Windows-tangenten  + /

Initiera IME-omkonvertering

Windows-tangenten   + Alt + Retur

Öppna Windows Media Center

Windows-tangenten   + plus (+) eller minus (-)

Zooma in eller ut med Förstoringsglaset

Windows-tangenten  + Esc

Stänga Förstoringsglaset

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda i dialogrutor.

Tryck på

Om du vill

F1

Visa Hjälp

F4

Visa objekten i den aktiva listan

Ctrl+Tabb

Gå framåt genom flikarna

Ctrl+Skift+Tabb

Gå bakåt genom flikarna

Ctrl + nummer (nummer 1–9)

Gå till den n:e fliken.

Tabb

Gå framåt genom alternativen

Skift + Tabb

Gå bakåt genom alternativen

Alt + understruken bokstav

Utföra kommandot (eller markera alternativet) som är kopplat till bokstaven

Blanksteg

Markera eller avmarkera kryssrutan om det aktiva alternativet är en kryssruta

Backsteg

Öppna en mapp en nivå ovanför om en mapp är markerad i dialogrutan Spara som eller Öppna.

Piltangenterna

Markera en alternativknapp om det aktiva alternativet är en grupp med alternativknappar

Tryck på

Om du vill

Alt+D

Markera adressfältet

Ctrl+E

Markera sökrutan

Ctrl+F

Markera sökrutan

Ctrl+N

Öppna ett nytt fönster

Ctrl+W

Stänga det aktuella fönstret

Ctrl + mushjulet

Ändra storlek och utseende på fil- och mappikoner

Ctrl + Skift + E

Visa alla mappar ovanför den markerade mappen

Ctrl + Skift + N

Skapa en ny mapp

Num Lock + Asterisk (*)

Visa alla undermappar i den markerade mappen

Num Lock + Plustecken (+)

Visa innehållet i den markerade mappen

Num Lock + Minustecken (-)

Dölja den markerade mappen

Alt + P

Visa förhandsgranskningsfönstret

Alt+Retur

Öppna dialogrutan Egenskaper för det markerade objektet.

Alt+Högerpil

Visa nästa mapp

Alt+Uppåtpil

Visa mappen som mappen fanns i

Alt + Vänsterpil

Visa den föregående mappen

Backsteg

Visa den föregående mappen

Högerpil

Visa den aktuella markeringen (om den är dold) eller markera den första undermappen

Vänsterpil

Dölja den aktuella markeringen (om den är utökad) eller markera mappen som mappen fanns i

End

Visa nederdelen i det aktiva fönstret

Home

Visa överdelen i det aktiva fönstret

F11

Maximera eller minimera det aktiva fönstret

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda när du arbetar med objekt i aktivitetsfältet på skrivbordet.

Tryck på

Om du vill

Skift + klicka på en knapp i aktivitetsfältet

Öppna en app eller snabbt öppna en annan instans av en app

Ctrl + Skift + klicka på en knapp i aktivitetsfältet

Öppna en app som administratör

Skift + högerklicka på en knapp i aktivitetsfältet

Visa appens fönstermeny

Skift + högerklicka på en grupperad knapp i aktivitetsfältet

Visa gruppens fönstermeny

Ctrl + klicka på en grupperad knapp i aktivitetsfältet

Växla mellan gruppens fönster

Tryck på

Om du vill

Alt + PgUp

Flytta mellan appar från vänster till höger

Alt + PgDn

Flytta mellan appar från höger till vänster

Alt + Insert

Växla mellan appar i den ordning som de startades

Alt+Home

Visa Startskärmen

Ctrl + Alt + Break

Växla mellan ett fönster och helskärm

Ctrl + Alt + End

Visa dialogrutan Windows-säkerhet

Ctrl + Alt + Home

Aktivera anslutningsfältet i helskärmsläge

Alt + Delete

Visa systemmenyn

Ctrl + Alt + Minustecken (-) på det numeriska tangentbordet

Placera en kopia av det aktiva fönstret på klienten i Urklipp på Terminal-servern (samma sak som att trycka på Alt+PrintScrn på en lokal dator)

Ctrl + Alt + Plustecken (+) på det numeriska tangentbordet

Placera en kopia av hela fönsterområdet på klienten i Urklipp på Terminal-servern (samma sak som att trycka på PrintScrn på en lokal dator)

Ctrl + Alt + Högerpil

Hoppa vidare från kontrollerna för Fjärrskrivbord till en kontroll i värdappen (t.ex. en knapp eller en textruta). Praktiskt när kontrollerna för Fjärrskrivbord är inbäddade i en annan (värd-) app.

Ctrl + Alt + Vänsterpil

Hoppa vidare från kontrollerna för Fjärrskrivbord till en kontroll i värdappen (t.ex. en knapp eller en textruta). Praktiskt när kontrollerna för Fjärrskrivbord är inbäddade i en annan (värd-) app.

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda i hjälpen.

Tryck på

Om du vill

F3

Flytta markören till sökrutan

F10

Öppna Alternativ-menyn

Home

Gå till början av ett avsnitt

End

Gå till slutet av ett avsnitt

Alt + Vänsterpil

Gå tillbaka till det föregående visade avsnittet

Alt+Högerpil

Gå framåt till nästa avsnitt (som du redan har visat)

Alt+Home

Visa startsidan Hjälp och support

Alt+F

Visa kundsupportsidan

Alt + C

Visa innehållsförteckningen

Alt+N

Öppna Anslutningsinställningar-menyn

Ctrl+F

Söka i det aktuella avsnittet

Ctrl+P

Skriva ut ett avsnitt

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för att ordna om moderna appar.

Obs!: Tryck på när du aktiverar flyttläget och fortsätt hålla tangenten nedtryckt medan du flyttar apparna och använder flyttkommandona. När du är klar släpper du Windows-tangenten för att välja de aktuella placeringarna.

Tryck på

Om du vill

Windows-tangenten  + . (punkt)

Aktivera flyttläge och välja appar eller avgränsare på skärmar

Windows-tangent  + Vänsterpil

Flytta appens avgränsare åt vänster

Windows-tangenten  + Högerpil

Flytta appens avgränsare åt höger

Windows-tangenten  + Uppåtpil

Maximera appen

Windows-tangenten  + Nedåtpil

Stänga appen

Windows-tangenten  + Esc

Avsluta flyttläge

Andra tangentbordsgenvägar

Supporten för Windows 7 upphörde 14 januari 2020

Vi rekommenderar att du flyttar till en Windows 11 dator för att fortsätta få säkerhetsuppdateringar från Microsoft.

Lära sig mer

Tangentbordsgenvägar är tangenter eller kombinationer av tangenter. De erbjuder ett alternativt sätt att göra saker som du vanligtvis använder musen för. Klicka på ett alternativ nedan så visas en tabell med relaterade genvägar:

Tryck på

Om du vill

F1

Visa Hjälp

Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)

Kopiera det markerade objektet

Ctrl+X

Klippa ut det markerade objektet

Ctrl + V (eller Skift + Insert)

Klistra in det markerade objektet

Ctrl + Z

Ångra en åtgärd

Ctrl + Y

Göra om en åtgärd

Delete (eller Ctrl + D)

Ta bort det markerade objektet och flytta det till papperskorgen

Skift + Delete

Ta bort det markerade objektet utan att först flytta det till papperskorgen

F2

Byta namn på det markerade objektet

Ctrl + Högerpil

Flytta markören till början av nästa ord

Ctrl + Vänsterpil

Flytta markören till början av det föregående ordet

Ctrl + Nedåtpil

Flytta markören till början av nästa stycke

Ctrl + Uppåtpil

Flytta markören till början av det föregående stycket

Ctrl + Skift med en piltangent

Markera ett textblock

Skift med en piltangent

Markera fler än ett objekt i ett fönster eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument

Ctrl med en piltangent + Blanksteg

Markera flera enskilda element i ett fönster eller på skrivbordet

Ctrl+A

Markera alla objekt i ett dokument eller fönster

F3

Söka efter en fil eller mapp

Alt+Retur

Visa det markerade objektets egenskaper

Alt + F4

Stänga det aktiva objektet eller avsluta det aktiva programmet

Alt + Blanksteg

Öppna snabbmenyn i det aktiva fönstret

Ctrl+F4

Stänga det aktiva dokumentet (i program där flera dokument kan vara öppna samtidigt)

Alt + Tabb

Växla mellan öppna objekt

Ctrl + Alt + Tabb

Växla mellan alla öppna objekt med hjälp av piltangenterna

Ctrl + mushjulet

Ändra storleken på ikoner på skrivbordet

Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + Tabb

Växla mellan program i aktivitetsfältet med hjälp av Aero Flip 3D

Ctrl + Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + Tabb

Använd piltangenterna för att växla mellan program i aktivitetsfältet med hjälp av Aero Flip 3D

Alt + Esc

Växla mellan objekt i den ordning som de har öppnats

F6

Växla mellan skärmelement i ett fönster eller på skrivbordet

F4

Visa adressfältet i Utforskaren

Skift+F10

Visa snabbmenyn för det markerade objektet

Ctrl + Esc

Öppna Start-menyn

Alt + understruken bokstav

Öppna motsvarande meny

Alt + understruken bokstav

Utföra menykommandot (eller ett annat understruket kommando)

F10

Aktivera menyraden i det aktiva programmet

Högerpil

Öppna nästa meny till höger eller öppna en undermeny

Vänsterpil

Öppna nästa meny till vänster eller stänga en undermeny

F5 (eller Ctrl + R)

Uppdatera det aktiva fönstret

Alt + Uppåtpil

Visa mappen en nivå upp i Utforskaren

Esc

Avbryta den aktuella aktiviteten

Ctrl + Skift + Esc

Öppna Aktivitetshanteraren

Skift när du sätter i en CD

Förhindra att CD:n spelas automatiskt

Vänster Alt + Skift

Växla inmatningsspråk när flera inmatningsspråk är aktiverade

Ctrl+Skift

Växla tangentbordslayout när flera tangentbordslayouter är aktiverade

Höger eller vänster Ctrl + Skift

Ändra läsriktningen för text i språk där man läser från höger till vänster

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som kan användas i dialogrutor.

Tryck på

Om du vill

Ctrl+Tabb

Gå framåt genom flikarna

Ctrl+Skift+Tabb

Gå bakåt genom flikarna

Tabb

Gå framåt genom alternativen

Skift + Tabb

Gå bakåt genom alternativen

Alt + understruken bokstav

Utföra kommandot (eller markera alternativet) som är kopplat till bokstaven

Retur

Ersätter klick med musen för många markerade kommandon

Blanksteg

Markera eller avmarkera kryssrutan om det aktiva alternativet är en kryssruta

Piltangenterna

Markera en alternativknapp om det aktiva alternativet är en grupp med alternativknappar

F1

Visa Hjälp

F4

Visa objekten i den aktiva listan

Backsteg

Öppna en mapp en nivå ovanför om en mapp är markerad i dialogrutan Spara som eller Öppna

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som använder Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten

Tryck på

Om du vill

Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten

Öppna eller stänga Start-menyn.

Windows-tangenten  Bild på Windows-tangenten + Pause

Visa dialogrutan Systemegenskaper.

Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + D

Visa skrivbordet.

Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + M

Minimera alla fönster.

Windows-tangenten  Bild på Windows-tangenten + Skift + M

Återställa minimerade fönster på skrivbordet.

Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + E

Öppna Dator.

Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + F

Söka efter datorer (om du är i ett nätverk).

Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + L

Låsa datorn eller växla användare.

Windows-tangenten  Bild på Windows-tangenten + R

Öppna dialogrutan Kör.

Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + T

Växla mellan program i aktivitetsfältet.

Windows-tangenten  Bild på Windows-tangenten + nummer

Starta programmet som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret. Växla till programmet, om programmet redan körs.

Skift + Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + nummer

Starta en ny instans av programmet som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret.

Ctrl + Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + nummer

Växla till det senast aktiva fönstret i programmet som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret.

Alt + Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + nummer

Öppna snabblistan för programmet som är fäst i aktivitetsfältet på den position som motsvarar numret.

Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + Tab

Växla mellan program i aktivitetsfältet med hjälp av Aero Flip 3D.

Ctrl + Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + Tabb

Använd piltangenterna för att växla mellan program i aktivitetsfältet med hjälp av Aero Flip 3D.

Ctrl + Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + B

Växla till programmet som visade ett meddelande i meddelandefältet.

Windows-tangenten  Bild på Windows-tangenten + Blanksteg

Förhandsgranska skrivbordet.

Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + Uppåtpil

Maximera fönstret.

Windows-tangent Bild på Windows-tangenten + Vänsterpil

Maximera fönstret till vänster på skärmen.

Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + Högerpil

Maximera fönstret till höger på skärmen.

Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + Nedåtpil

Minimera fönstret.

Windows-tangenten  Bild på Windows-tangenten + Home

Minimera alla fönster utom det aktiva fönstret.

Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + Skift + Uppåtpil

Anpassa fönstret till skärmens över- och nederkant.

Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + Skift + Vänsterpil eller Högerpil

Flytta ett fönster från en bildskärm till en annan.

Windows-tangenten  Bild på Windows-tangenten + P

Välja ett presentationsvisningsläge.

Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + G

Växla mellan gadgetar.

Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + U

Öppna Hjälpmedelscenter.

Windows-tangenten Bild på Windows-tangenten + X

Öppna Windows Mobilitetscenter.

Tryck på

Om du vill

Ctrl+N

Öppna ett nytt fönster

Ctrl+W

Stänga det aktuella fönstret

Ctrl + Skift + N

Skapa en ny mapp

End

Visa nederdelen i det aktiva fönstret

Home

Visa överdelen i det aktiva fönstret

F11

Maximera eller minimera det aktiva fönstret

Ctrl + punkt (.)

Rotera en bild medsols

Ctrl + kommatecken (,)

Rotera en bild motsols

Num Lock + asterisk (*) på det numeriska tangentbordet

Visa alla undermappar i den markerade mappen

Num Lock + plustecken (+) på det numeriska tangentbordet

Visa innehållet i den markerade mappen

Num Lock + minustecken (-) på det numeriska tangentbordet

Dölja den markerade mappen

Vänsterpil

Dölja den aktuella markeringen (om den visas) eller markera den överordnade mappen

Alt+Retur

Öppna dialogrutan Egenskaper för det markerade objektet

Alt + P

Visa förhandsgranskningsfönstret

Alt + Vänsterpil

Visa den föregående mappen

Backsteg

Visa den föregående mappen

Högerpil

Visa den aktuella markeringen (om den är dold) eller markera den första undermappen

Alt + Högerpil

Visa nästa mapp

Alt + Uppåtpil

Visa den överordnade mappen

Ctrl + Skift + E

Visa alla mappar ovanför den markerade mappen

Ctrl + mushjulet

Ändra storlek och utseende på fil- och mappikoner

Alt+D

Markera adressfältet

Ctrl+E

Markera sökrutan

Ctrl+F

Markera sökrutan

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda när du arbetar med objekt i aktivitetsfältet på skrivbordet.

Tryck på

Om du vill

Skift + klicka på en knapp i aktivitetsfältet

Öppna ett program eller snabbt öppna en annan instans av ett program

Ctrl + Skift + klicka på en knapp i aktivitetsfältet

Öppna ett program som administratör

Skift + högerklicka på en knapp i aktivitetsfältet

Visa programmets fönstermeny

Skift + högerklicka på en grupperad knapp i aktivitetsfältet

Visa gruppens fönstermeny

Ctrl + klicka på en grupperad knapp i aktivitetsfältet

Växla mellan gruppens fönster

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda för Anslutning till fjärrskrivbord.

Tryck på

Om du vill

Alt + PgUp

Flytta mellan appar från vänster till höger

Alt + PgDn

Flytta mellan appar från höger till vänster

Alt + Insert

Växla mellan program i den ordning som de startades.

Alt+Home

Visa Start-menyn.

Ctrl + Alt + Break

Växla mellan ett fönster och helskärm

Ctrl + Alt + End

Visa dialogrutan Windows-säkerhet

Alt + Delete

Visa systemmenyn.

Ctrl + Alt + Minustecken (-) på det numeriska tangentbordet

Placera en kopia av det aktiva fönstret på klienten i Urklipp på Terminal-servern (samma sak som att trycka på Alt+PrtScn på en lokal dator).

Ctrl + Alt + Plustecken (+) på det numeriska tangentbordet

Placera en kopia av hela fönsterområdet på klienten i Urklipp på Terminal-servern (samma sak som att trycka på PrtScn på en lokal dator).

Ctrl + Alt + Högerpil

Hoppa vidare från kontrollerna för Fjärrskrivbord till en kontroll i värdprogrammet (t.ex. en knapp eller en textruta). Praktiskt när kontrollerna för Fjärrskrivbord är inbäddade i ett annat (värd-)program.

Ctrl + Alt + Vänsterpil

Hoppa vidare från kontrollerna för Fjärrskrivbord till en kontroll i värdprogrammet (t.ex. en knapp eller en textruta). Praktiskt när kontrollerna för Fjärrskrivbord är inbäddade i ett annat (värd-)program.

Obs!: Ctrl+Alt+Break och Ctrl+Alt+End finns i alla fjärrskrivbordssessioner, även när du har ställt in fjärrdatorn så att den känner igen tangentbordsgenvägar i Windows.

I tabellen nedan visas tangentbordsgenvägar för Paint.

Tryck på

Om du vill

Ctrl+N

Skapa en ny bild

Ctrl+O

Öppna en befintlig bild

Ctrl+S

Spara ändringarna i en bild

F12

Spara bilden som en ny fil

Ctrl+P

Skriva ut en bild

Alt + F4

Stänga en bild och fönstret i Paint

Ctrl + Z

Ångra en ändring

Ctrl + Y

Göra om en ändring

Ctrl+A

Markera hela bilden

Ctrl+X

Klippa ut en markering

Ctrl+C

Kopiera en markering till Urklipp

Ctrl+V

Klistra in en markering från Urklipp

Högerpil

Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt höger

Vänsterpil

Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt åt vänster

Nedåtpil

Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt nedåt

Uppåtpil

Flytta markeringen eller den aktiva figuren en bildpunkt uppåt

Esc

Avbryta en markering

Radera

Ta bort en markering

Ctrl+B

Ändra den markerade texten till fet

Ctrl + +

Öka bredden på ett penselstreck, en linje eller en figur med en bildpunkt

Ctrl + -

Minska bredden på ett penselstreck, en linje eller en figur med en bildpunkt

Ctrl + U

Stryka under den markerade texten

Ctrl+E

Öppna dialogrutan Egenskaper

Ctrl+W

Öppna dialogrutan Ändra storlek och snedställ

Ctrl + PgUp

Zooma in

Ctrl + PgDn

Zooma ut

F11

Visa en bild i helskärmsläge

Ctrl + R

Visa eller dölja linjalen

Ctrl+G

Visa eller dölja stödlinjer

F10 eller Alt

Visa tangenttips

Skift+F10

Visa den aktuella snabbmenyn

F1

Öppna hjälpen för Paint

I tabellen nedan visas tangentbordsgenvägar för WordPad.

Tryck på

Om du vill

Ctrl+N

Skapa ett nytt dokument

Ctrl+O

Öppna ett befintligt dokument

Ctrl+S

Spara ändringarna i ett dokument

F12

Spara dokumentet som en ny fil

Ctrl+P

Skriva ut ett dokument

Alt + F4

Stänga WordPad

Ctrl + Z

Ångra en ändring

Ctrl + Y

Göra om en ändring

Ctrl+A

Markera hela dokumentet

Ctrl+X

Klippa ut en markering

Ctrl+C

Kopiera en markering till Urklipp

Ctrl+V

Klistra in en markering från Urklipp

Ctrl+B

Ändra den markerade texten till fet

Ctrl + I

Ändra den markerade texten till kursiv

Ctrl + U

Stryka under den markerade texten

Ctrl + =

Göra den markerade texten nedsänkt

Ctrl + Skift + =

Göra den markerade texten upphöjd

Ctrl + L

Vänsterjustera texten

Ctrl+E

Centrera texten

Ctrl + R

Högerjustera texten

Ctrl+J

Marginaljustera texten

Ctrl + 1

Ställa in enkelt radavstånd

Ctrl + 2

Ställa in dubbelt radavstånd

Ctrl + 5

Ställa in radavståndet på 1,5

Ctrl + Skift + >

Öka teckenstorleken

Ctrl + Skift + <

Minska teckenstorleken

Ctrl + Skift + A

Ändra så att alla tecken blir versaler

Ctrl+Skift+L

Ändra punktlistan

Ctrl+D

Infoga en teckning från Microsoft Paint

Ctrl+F

Söka efter text i ett dokument

F3

Hitta nästa instans av texten i dialogrutan Sök

Ctrl+H

Ersätta text i ett dokument

Ctrl + Vänsterpil

Flytta markören ett ord åt vänster

Ctrl + Högerpil

Flytta markören ett ord åt höger

Ctrl + Uppåtpil

Flytta markören till raden ovanför

Ctrl + Nedåtpil

Flytta markören till raden nedanför

Ctrl + Home

Flytta till början av dokumentet

Ctrl + End

Flytta till slutet av dokumentet

Ctrl + PgUp

Flytta en sida uppåt

Ctrl + PgDn

Flytta en sida nedåt

Ctrl + Delete

Ta bort nästa ord

F10

Visa tangenttips

Skift+F10

Visa den aktuella snabbmenyn

F1

Öppna hjälpen för WordPad

I tabellen nedan visas tangentbordsgenvägar för Kalkylatorn.

Tryck på

Om du vill

Alt + 1

Växla till standardläge

Alt + 2

Växla till avancerat läge

Alt + 3

Växla till programmerarläge

Alt + 4

Växla till statistikläge

Ctrl+E

Öppna datumberäkningar

Ctrl+H

Aktivera eller inaktivera beräkningshistorik

Ctrl + U

Öppna enhetskonvertering

Alt + C

Beräkna eller lösa datumberäkningar och kalkylblad

F1

Öppna hjälpen för Kalkylatorn

Ctrl + Q

Trycka på M-knappen

Ctrl+P

Trycka på M+-knappen

Ctrl + M

Trycka på MS-knappen

Ctrl + R

Trycka på MR-knappen

Ctrl + L

Trycka på MC-knappen

%

Trycka på %-knappen

F9

Trycka på +/–-knappen

/

Trycka på /--knappen

*

Trycka på *--knappen

+

Trycka på +-knappen

-

Trycka på -knappen

R

Trycka på 1/×-knappen

@

Trycka på kvadratrotsknappen

0–9

Trycka på sifferknapparna (0–9)

=

Trycka på =-knappen

.

Tryck på för decimalkomma (,)

Backsteg

Trycka på backstegsknappen

Esc

Trycka på C-knappen

Del

Trycka på CE-knappen

Ctrl + Skift + D

Rensa beräkningshistoriken

F2

Redigera beräkningshistoriken

Uppåtpilen

Navigera uppåt i beräkningshistoriken

Nedåtpilen

Navigera nedåt i beräkningshistoriken

Esc

Avbryta redigering av beräkningshistoriken

Retur

Räkna om beräkningshistoriken efter redigering

F3

Välja Grader i avancerat läge

F4

Välja Radianer i avancerat läge

F5

Välja Gon i avancerat läge

I

Trycka på Inv -knappen i avancerat läge

D

Trycka på Mod-knappen i avancerat läge

Ctrl+S

Trycka på sinh-knappen i avancerat läge

Ctrl+O

Trycka på cosh-knappen i avancerat läge

Ctrl+T

Trycka på tanh-knappen i avancerat läge

(

Trycka på ( -knappen i avancerat läge

)

Trycka på ) -knappen i avancerat läge

N

Trycka på ln-knappen i avancerat läge

;

Trycka på Int-knappen i avancerat läge

S

Trycka på sin-knappen i avancerat läge

O

Trycka på cos-knappen i avancerat läge

T

Trycka på tan-knappen i avancerat läge

M

Trycka på dms-knappen i avancerat läge

P

Trycka på pi-knappen i avancerat läge

V

Trycka på F-E-knappen i avancerat läge

X

Trycka på Exp-knappen i avancerat läge

Q

Trycka på x^2-knappen i avancerat läge

Y

Trycka på x^y-knappen i avancerat läge

#

Trycka på x^3-knappen i avancerat läge

L

Trycka på log-knappen i avancerat läge

!

Trycka på n!-knappen i avancerat läge

Ctrl + Y

Trycka på y√x-knappen i avancerat läge

Ctrl+B

Trycka på 3√x-knappen i avancerat läge

Ctrl+G

Trycka på 10x-knappen i avancerat läge

F5

Välja Hex i programmerarläge

F6

Välja Dec i programmerarläge

F7

Välja Oct i programmerarläge

F8

Välja Bin i programmerarläge

F12

Välja Qword i programmerarläge

F2

Välja Dword i programmerarläge

F3

Välja Word i programmerarläge

F4

Välja Byte i programmerarläge

K

Trycka på RoR-knappen i programmerarläge

J

Trycka på RoL-knappen i programmerarläge

<

Trycka på Lsh-knappen i programmerarläge

>

Trycka på Rsh-knappen i programmerarläge

%

Trycka på Mod-knappen i programmerarläge

(

Trycka på ( -knappen i programmerarläge

)

Trycka på ) -knappen i programmerarläge

|

Trycka på Or-knappen i programmerarläge

^

Trycka på Xor-knappen i programmerarläge

~

Trycka på Not-knappen i programmerarläge

&

Trycka på And-knappen i programmerarläge

A–F

Trycka påAF-knapparna i programmerarläge

Blanksteg

Växla bitvärdet i programmerarläge

A

Trycka på Medel-knappen i statistikläge

Ctrl+A

Trycka på Kvadratmedelvärde-knappen i statistikläge

S

Trycka på Sum-knappen i statistikläge

Ctrl+S

Trycka på Kvadratsumma-knappen i statistikläge

T

Trycka på Standardavvikelse-knappen i statistikläge

Ctrl+T

Trycka på Inverterad standardavvikelse-knappen i statistikläge

D

Trycka på CAD-knappen i statistikläge

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar för Windows Journal.

Tryck på

Om du vill

Ctrl+N

Starta en ny journalanteckning

Ctrl+O

Öppna en nyligen använd journalanteckning

Ctrl+S

Spara ändringar i en journalanteckning

Ctrl + Skift + V

Flytta en journalanteckning till en specifik mapp

Ctrl+P

Skriva ut en journalanteckning

Alt + F4

Stänga en journalanteckning och dess journalfönster

Ctrl + Z

Ångra en ändring

Ctrl + Y

Göra om en ändring

Ctrl+A

Markera alla objekt på en sida

Ctrl+X

Klippa ut en markering

Ctrl+C

Kopiera en markering till Urklipp

Ctrl+V

Klistra in en markering från Urklipp

Esc

Avbryta en markering

Radera

Ta bort en markering

Ctrl+F

Starta en enkel sökning

Ctrl+G

Gå till en sida

F5

Uppdatera sökresultaten

F5

Uppdatera listan över journalanteckningar

F6

Växla mellan en lista över journalanteckningar och en journalanteckning

Ctrl+Skift+C

Visa en snabbmeny för kolumnrubriker i en lista över journalanteckningar

F11

Visa en journalanteckning i helskärmsläge

F1

Öppna hjälpen för Windows Journal

Tabellen nedan innehåller tangentbordsgenvägar som du kan använda i hjälpen.

Tryck på

Om du vill

Alt + C

Visa innehållsförteckningen

Alt+N

Öppna Anslutningsinställningar-menyn

F10

Öppna Alternativ-menyn

Alt + Vänsterpil

Gå tillbaka till det föregående visade avsnittet

Alt + Högerpil

Gå framåt till nästa avsnitt (som du redan har visat)

Alt+F

Visa kundsupportsidan

Alt+Home

Visa startsidan Hjälp och support

Home

Gå till början av ett avsnitt

End

Gå till slutet av ett avsnitt

Ctrl+F

Söka i det aktuella avsnittet

Ctrl+P

Skriva ut ett avsnitt

F3

Flytta markören till sökrutan

Andra tangentbordsgenvägar

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×