Så här visar du dolda filer och mappar.

Windows 10

  1. I sökrutan i Aktivitetsfältet skriver du mapp och väljer sedan Visa dolda filer och mappar från sökresultaten.

  2. Under Avancerade inställningarväljer du Visa dolda filer, mappar och enheteroch sedan OK.

Windows 8.1 

  1. Svep in från skärmens högra kant och välj Sök (om du använder en mus pekar du i det övre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren nedåt och väljer sedan Sök).

  2. Skriv mapp i sökrutan och välj sedan Mappalternativ från sökresultaten.

  3. Välj fliken Visa .

  4. Under Avancerade inställningarväljer du Visa dolda filer, mappar och enheteroch sedan OK.

Windows 7 

  1. Välj Start-knappen och välj sedan Kontrollpanelen > Utseende och anpassning.

  2. Välj Mappalternativ och välj sedan fliken Visa .

  3. Under Avancerade inställningar väljer du Visa dolda filer, mappar och enheter och sedan väljer du OK.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×