หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาออนไลน์อย่างสมดุลด้วยการตั้งค่าขีดจํากัดแอปและเกม ขีดจํากัดจะครอบคลุมทั่วทั้งอุปกรณ์ Windows, Xbox และ Android ที่เชื่อมต่อผ่านแอป Microsoft Family Safety 

เมื่อต้องการตั้งค่าขีดจํากัดแอปและเกม ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่าง 

 1. เปิดแอป Microsoft Family Safety

 2. ค้นหาสมาชิกในครอบครัวของคุณ แล้วแตะชื่อของพวกเขา ไปที่แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง: Windows/Xbox/Mobile แตะ ตั้งค่าการจํากัดเวลา > แอปและเกม

 3. เปิด ขีดจำกัดแอปและเกม

 4. ค้นหาแอปหรือเกมที่คุณต้องการตั้งค่าจำกัด

 5. ตั้งค่าระยะเวลาที่สมาชิกในครอบครัวของคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ในแอปหรือเกมในแต่ละวัน และเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน ใช้ขีดจํากัดเดียวกันทุกวันหรือปรับแต่งกําหนดการสําหรับแต่ละวันของสัปดาห์

 1. ไปที่ family.microsoft.com ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Family Safety ของคุณ

 2. ค้นหาชื่อของสมาชิกในครอบครัวของคุณและไปที่แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง: Windows/Xbox/Mobile

 3. เลือกแท็บ แอปและเกม เปิดปุ่มสลับ ขีดจำกัดแอปและเกม

 4. คลิกที่แอปหรือเกมที่คุณต้องการตั้งค่าขีดจำกัด

 5. ตั้งค่าระยะเวลาที่สมาชิกในครอบครัวของคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ในแอปหรือเกมในแต่ละวัน และเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน ใช้ขีดจํากัดเดียวกันทุกวัน หรือปรับแต่งกําหนดการสําหรับแต่ละวันของสัปดาห์

ขีดจํากัดของเว็บไซต์

ขีดจำกัดเวลาจะไม่ทำงานบนเว็บไซต์ เมื่อต้องการจํากัดการเข้าถึงเว็บของสมาชิกในครอบครัวไปยังแอปหรือเกม ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. การใช้เว็บเบราว์เซอร์ ให้ไปที่ family.microsoft.com ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Family Safety ของคุณ

 2. ค้นหาชื่อของสมาชิกในครอบครัวของคุณ และไปที่แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง: Windows/Xbox/Mobile จากนั้นเลือกpps และเกม

 3. เลือกแอปหรือเกมที่คุณกําลังจะจํากัด

 4. เลื่อนลงไปที่ บล็อกเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากเว็บไซต์ที่คุณต้องการจํากัด

คุณอาจเห็นแอปหรือเกมแสดงอยู่มากกว่าหนึ่งครั้งหากสมาชิกในครอบครัวของคุณติดตั้งบนอุปกรณ์หลายเครื่อง ซึ่งจะเป็นการดําเนินการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประมวลผลข้อมูล ในระหว่างนี้ คุณสามารถตั้งค่าขีดจํากัดสําหรับแต่ละรายการของแอปหรือเกมได้  

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×