หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

หากองค์กรของคุณใช้การตรวจสอบสองปัจจัย คุณสามารถตั้งค่าบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณเพื่อใช้แอปMicrosoft Authenticatorเป็นวิธีการตรวจสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มบัญชีของคุณ คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Microsoft Authenticator หากคุณยังไม่ได้ดําเนินการ ให้ทําตามขั้นตอนในบทความ ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

เพิ่มบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณ

คุณสามารถเพิ่มบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณไปยังแอป Authenticator โดยทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจําตัวของบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณ (ตัวอย่าง)

 • สแกนคิวอาร์โค้ด

 • ลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจําตัวของคุณ

 ลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจําตัวของคุณ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้สามารถใช้ได้โดยผู้ใช้ที่ผู้ดูแลระบบได้เปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้ทางโทรศัพท์โดยใช้แอป Authenticator สําหรับพวกเขาเท่านั้น

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีโดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณโดยใช้ข้อมูลประจําตัวของคุณ:

 1. เปิดแอป Authenticator และเลือกปุ่ม + แล้วแตะ เพิ่มบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียน เลือก ลงชื่อเข้าใช้

 2. ใส่ข้อมูลประจําตัวของบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณ หากคุณมีบัตรผ่านการเข้าถึงชั่วคราว (แตะ) คุณสามารถใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ได้ ณ จุดนี้ คุณอาจถูกบล็อกจากการดําเนินการตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

  • หากคุณไม่มีวิธีการรับรองความถูกต้องเพียงพอในบัญชีของคุณเพื่อรับโทเค็นการรับรองความถูกต้องที่รัดกุม คุณจะไม่สามารถเพิ่มบัญชีได้ คุณจะเห็นข้อผิดพลาดในแอป Authenticator ที่ระบุว่า "เมื่อต้องการตั้งค่าMicrosoft Authenticator คุณจะต้องไปที่ aka.ms/mfasetup บนเว็บเบราว์เซอร์"

  • ถ้าคุณได้รับข้อความ "คุณอาจกําลังลงชื่อเข้าใช้จากตําแหน่งที่ตั้งที่ถูกจํากัดโดยผู้ดูแลระบบของคุณ" ผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ให้คุณ และอาจตั้งค่านโยบายการเข้าถึงตามเงื่อนไขของการลงทะเบียนข้อมูลความปลอดภัย คุณยังอาจได้รับข้อความที่บล็อกการลงทะเบียนของแอป Authenticator เนื่องจากผู้ดูแลระบบของคุณมีการตั้งค่านโยบายการเข้าถึงตามเงื่อนไข ในกรณีเหล่านี้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบสําหรับบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณเพื่อใช้วิธีการรับรองความถูกต้องนี้

  • ถ้าคุณได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบของคุณให้ใช้การลงชื่อเข้าใช้ทางโทรศัพท์โดยใช้แอป Authenticator คุณจะสามารถดําเนินการลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อรับการตั้งค่าสําหรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วยโทรศัพท์แบบไม่มีรหัสผ่านและการตรวจสอบสองชั้น อย่างไรก็ตาม คุณจะยังคงสามารถตั้งค่าการตรวจสอบสองชั้นได้ ไม่ว่าคุณจะเปิดใช้งานการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์หรือไม่ก็ตาม

 3. ณ จุดนี้ คุณอาจถูกขอให้สแกนคิวอาร์โค้ดที่องค์กรของคุณให้ไว้เพื่อตั้งค่าบัญชีการรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัยภายในองค์กรในแอป คุณต้องดําเนินการนี้ถ้าองค์กรของคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ MFA ภายในองค์กรเท่านั้น

 4. บนอุปกรณ์ของคุณ ให้แตะบัญชีและตรวจสอบในมุมมองแบบเต็มหน้าจอว่าบัญชีของคุณถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม รหัสการตรวจสอบจะเปลี่ยนทุกๆ 30 วินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้รหัสหลายครั้ง

ลงชื่อเข้าใช้ด้วยคิวอาร์โค้ด

เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ให้ทําดังต่อไปนี้:

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่หน้า การตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: หากคุณไม่เห็นหน้าการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติม เป็นไปได้ว่าผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิดประสบการณ์การใช้งานข้อมูลความปลอดภัย (ตัวอย่าง) ในกรณีนี้ คุณควรทําตามคําแนะนําในส่วน ตั้งค่าข้อมูลความปลอดภัย เพื่อใช้แอปตัวรับรองความถูกต้อง ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น คุณจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือขององค์กรของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัย ดูที่ ตั้งค่าข้อมูลความปลอดภัยของคุณจากพร้อมท์การลงชื่อเข้าใช้

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก Authenticatorแอป แล้วเลือก กําหนดค่า

  หน้าจอที่มีคิวอาร์โค้ด

 3. เปิดแอป Authenticator เลือกไอคอนเครื่องหมายบวก แล้วเลือก เพิ่มบัญชี จากนั้นเลือก บัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียน ตามด้วย สแกนคิวอาร์โค้ด หากคุณไม่ได้ตั้งค่าบัญชีไว้ในแอป Authenticator คุณจะเห็นปุ่มสีน้ําเงินขนาดใหญ่ที่ระบุว่า เพิ่มบัญชี

หากคุณไม่ได้รับพร้อมท์ให้ใช้กล้องของคุณเพื่อสแกนคิวอาร์โค้ด ในการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปAuthenticatorมีสิทธิ์เข้าถึงกล้องของโทรศัพท์ หลังจากที่คุณเพิ่มบัญชีของคุณโดยใช้คิวอาร์โค้ด คุณสามารถตั้งค่าการลงชื่อเข้าใช้โทรศัพท์ได้ ถ้าคุณได้รับข้อความ "คุณอาจกําลังลงชื่อเข้าใช้จากตําแหน่งที่ตั้งที่ถูกจํากัดโดยผู้ดูแลระบบของคุณ" ผู้ดูแลระบบของคุณไม่ได้เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ให้คุณ และอาจตั้งค่านโยบายการเข้าถึงตามเงื่อนไขของการลงทะเบียนข้อมูลความปลอดภัย ติดต่อผู้ดูแลระบบสําหรับบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณเพื่อใช้วิธีการรับรองความถูกต้องนี้ ถ้าคุณได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบของคุณให้ใช้การลงชื่อเข้าใช้ทางโทรศัพท์โดยใช้แอป Authenticator คุณจะสามารถดําเนินการลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อตั้งค่าสําหรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วยโทรศัพท์แบบไร้รหัสผ่านและAzure ADการรับรองความถูกต้องโดยใช้หลายปัจจัย

หมายเหตุ: สําหรับหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา วิธีเดียวที่คุณสามารถเพิ่มบัญชีลงชื่อเข้าใช้ทางโทรศัพท์ได้คือการเพิ่มบัญชีโดยใช้ตัวเลือก ลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจําตัวของคุณ แทนการอัปเกรดจากบัญชีที่ใช้คิวอาร์โค้ด

ลงชื่อเข้าใช้บนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

แอปจํานวนมากอนุญาตให้คุณรับรองความถูกต้องโดยการป้อนรหัสบนอุปกรณ์เครื่องอื่น เช่น พีซี หากคุณต้องการลงชื่อเข้าใช้บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลเพื่อติดตั้งแอป Authenticator ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิดแอป Authenticator แล้วเลือก > เพิ่มบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียน > ลงชื่อเข้าใช้

 2. เลือก ลงชื่อเข้าใช้จากอุปกรณ์เครื่องอื่น

 3. บนหน้าจอระยะไกล ให้เปิดหน้า ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณและใส่รหัสที่คุณเห็นในแอป Authenticator ของคุณ

 4. บนหน้าจอระยะไกลของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ข้อมูลประจําตัวของบัญชีที่ทํางานหรือโรงเรียนของคุณ หากคุณมีบัตรผ่านการเข้าถึงแบบชั่วคราว (แตะ) คุณสามารถใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้ได้

 5. หลังจากที่คุณทําการรับรองความถูกต้องของคุณบนหน้าจอระยะไกลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้กลับไปที่แอป Authenticator เพื่อดําเนินการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนต่อไป

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×