รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการอัปเกรดเป็น Windows 10 และข้อผิดพลาดในการติดตั้ง

นำไปใช้กับ: Windows 10

มีหลายสาเหตุที่ทำให้คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่ออัปเกรดหรือติดตั้ง Windows 10 แต่ข้อผิดพลาดทั่วไปสามารถแก้ไขได้โดยทำตามขั้นตอนง่ายๆ ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

ก่อนที่จะค้นหารหัสข้อผิดพลาดที่เฉพาะเจาะจง ลองใช้เคล็ดลับที่แสดงอยู่ใน การแก้ไขปัญหาทั่วไป หากผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการอัปเกรดหรือการติดตั้งของคุณ ให้ตรวจสอบตารางรหัสข้อผิดพลาดที่ด้านล่างของบทความนี้

การแก้ไขปัญหาทั่วไป


ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่คุณสามารถลองทำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการอัปเกรดและติดตั้ง: 

 

ข้อผิดพลาด 0xC1900101


ข้อผิดพลาดที่ขึ้นต้นด้วย 0xC1900101 มักเป็นข้อผิดพลาดของโปรแกรมควบคุม ถ้าคุณเห็นรหัสข้อผิดพลาดเหล่านี้ ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเพื่อแก้ไขปัญหา หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้ผล ให้ดูข้อมูลทางเทคนิคโดยละเอียดเพิ่มเติมที่ แก้ไขข้อผิดพลาดการอัปเกรด Windows 10
 • 0xC1900101 - 0x20004
 • 0xC1900101 - 0x2000c
 • 0xC1900101 - 0x20017
 • 0xC1900101 - 0x30018
 • 0xC1900101 - 0x3000D
 • 0xC1900101 - 0x4000D
 • 0xC1900101 - 0x40017
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีเนื้อที่ว่างเพียงพอ อุปกรณ์ของคุณจำเป็นต้องใช้เนื้อที่ว่างอย่างน้อย 16 GB เพื่ออัปเกรดระบบปฏิบัติการ 32 บิต หรือ 20 GB สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ เพิ่มพื้นที่ว่างของไดรฟ์ใน Windows 10 
 2. ใช้งาน Windows Update สองสามครั้ง ดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตที่พร้อมใช้งานใน Windows Update รวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ การอัปเดตฮาร์ดแวร์ และโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่น ใช้ ตัวแก้ไขปัญหาสำหรับ Windows 10 เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของ Windows Update
 3. ตรวจสอบโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่น และดาวน์โหลดการปรับปรุง คุณสามารถค้นหาโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่นและคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับฮาร์ดแวร์ที่คุณเพิ่มลงในอุปกรณ์ของคุณได้บนเว็บไซต์ของผู้ผลิต 
 4. ถอดฮาร์ดแวร์เสริม เอาอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกทั้งหมดออก รวมถึงไดรฟ์ แท่นเชื่อมต่อ และฮาร์ดแวร์อื่นๆ ที่คุณเสียบเข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นสำหรับการทำงานพื้นฐาน
 5. ตรวจสอบว่าตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อหาข้อผิดพลาด เลือกปุ่มเริ่มต้น  จากนั้นพิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ ในกล่องค้นหาบนแถบงาน เลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ จากผลการค้นหา ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้หาอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์สีเหลืองข้างๆ (คุณอาจจำเป็นต้องเลือกแต่ละประเภทเพื่อสลับไปยังรายชื่ออุปกรณ์) กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่ชื่ออุปกรณ์ และเลือก ปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม หรือ ถอนการติดตั้ง เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
 6. ลบซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของบริษัทอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบวิธีการติดตั้งโปรแกรมของคุณ และมีคีย์ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ Windows Defender จะช่วยปกป้องอุปกรณ์ของคุณในระหว่างนี้ 
 7. แก้ไขข้อผิดพลาดของฮาร์ดไดรฟ์ เลือกปุ่มเริ่มต้น  จากนั้นพิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง ในกล่องค้นหาบนแถบงาน เลือก พร้อมท์คำสั่ง จากรายการผลการค้นหา ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น พิมพ์ chkdsk/f C: และกดปุ่ม Enter การซ่อมแซมจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติบนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ และคุณจะถูกขอให้เริ่มการทำงานของอุปกรณ์ใหม่
 8. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมดใน Windows เรียนรู้วิธีการ
 9. คืนค่าและซ่อมแซมไฟล์ระบบ เลือกปุ่มเริ่มต้น  จากนั้นพิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง ในกล่องค้นหาบนแถบงาน เลือก พร้อมท์คำสั่ง จากรายการผลการค้นหา ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น พิมพ์ DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth และกดปุ่ม Enter (เรียนรู้วิธีการซ่อมแซมอิมเมจของ Windows) 

ข้อผิดพลาดทั่วไปอื่นๆ


ตารางต่อไปนี้จะแสดงข้อผิดพลาดในการอัปเกรดและการติดตั้งที่พบบ่อย รวมถึงสิ่งที่คุณสามารถลองทำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น หากคุณยังคงประสบปัญหาในการอัปเกรดหรือการติดตั้ง Windows 10 อยู่ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ข้อผิดพลาด ความหมายและวิธีแก้ไข
0xC1900208 – 0x4000C สิ่งนี้อาจหมายความว่ามีแอปที่เข้ากันไม่ได้ที่ติดตั้งไว้ในพีซีของคุณกำลังบล็อกกระบวนการอัปเกรดไม่ให้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอนการติดตั้งแอปที่เข้ากันไม่ได้ทั้งหมดออกแล้วก่อนที่คุณจะลองเริ่มอัปเกรดอีกครั้ง
0xC1900107 การดำเนินการล้างข้อมูลจากความพยายามในการติดตั้งก่อนหน้านี้จะยังคงค้างอยู่ และระบบต้องมีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อดำเนินการปรับรุ่น เริ่มการทำงานของอุปกรณ์ใหม่และเรียกใช้การตั้งค่าอีกครั้ง หากการเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ใหม่ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ในการล้างข้อมูลบนดิสก์และล้างข้อมูลไฟล์ชั่วคราวรวมถึงไฟล์ระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การล้างข้อมูลบนดิสก์ใน Windows 10
0x80073712  ไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้ Windows Update อาจได้รับความเสียหายหรือขาดหายไป ลองซ่อมแซมไฟล์ระบบของคุณ: เลือกปุ่ม เริ่มต้น แล้วพิมพ์ พร้อมท์คำสั่ง ในกล่องค้นหาบนแถบงาน เลือก พร้อมท์คำสั่ง จากรายการผลการค้นหา ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น พิมพ์ DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth และกดปุ่ม Enter
 
0xC1900200 – 0x20008
0xC1900202 – 0x20008
สิ่งนี้อาจหมายความว่าพีซีของคุณไม่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขั้นต่ำสำหรับการดาวน์โหลดหรือติดตั้งการอัปเกรดเป็น Windows 10 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการขั้นตํ่าสำหรับ Windows 10
0x800F0923 ซึ่งอาจหมายความว่า โปรแกรมควบคุมหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ในพีซีของคุณเข้ากันไม่ได้กับการอัปเกรดเป็น Windows 10 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ ติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
0x80200056  สิ่งนี้อาจหมายความว่ากระบวนการอัปเกรดถูกขัดจังหวะเนื่องจากคุณเริ่มระบบของพีซีใหม่หรือลงชื่ออกจากพีซีของคุณโดยบังเอิญ ลองอัปเกรดอีกครั้งและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีของคุณกำลังเสียบปลั๊กและเปิดเครื่องอยู่
0x800F0922
ข้อผิดพลาดนี้อาจหมายถึงพีซีของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Windows Update หากคุณใช้การเชื่อมต่อ VPN เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ทำงาน ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายนั้นแล้วปิดซอฟต์แวร์ VPN (หากทำได้) จากนั้นลองอัปเกรดอีกครั้ง
 
นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดนี้ยังอาจหมายความว่ามีเนื้อที่ว่างไม่เพียงพอในพาร์ติชันที่สงวนไว้สำหรับระบบ คุณอาจแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกเพื่อเพิ่มขนาดของพาร์ติชันที่สงวนไว้สำหรับระบบ
ข้อผิดพลาด: เราไม่สามารถดำเนินการอัปเดตให้เสร็จสมบูรณ์ได้ กำลังเลิกทำการเปลี่ยนแปลง อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 
ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถกำหนดค่าของ Windows Update กำลังแปลงกลับการเปลี่ยนแปลง
ข้อผิดพลาดเหล่านี้เป็นข้อผิดพลาดทั่วไปที่อาจจะปรากฏขึ้นเมื่อ Windowsไม่สามารถอัปเดตได้ คุณจะต้องระบุรหัสข้อผิดพลาดที่เฉพาะเจาะจงเพื่อสืบหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้
 
คุณสามารถพบรหัสข้อผิดพลาดของการอัปเดตที่ล้มเหลวได้โดยดูจากประวัติการอัปเดต ให้มองหาการอัปเดตที่ยังไม่ได้ติดตั้ง จดบันทึกรหัสข้อผิดพลาด จากนั้นติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

 

หากต้องการดูประวัติการอัปเดตของคุณใน Windows 8.1 ให้ปฏิบัติดังนี้

 • เปิด Windows Update ด้วยการปัดเข้าจากขอบด้านขวาของหน้าจอ (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ จากนั้นเลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้น) เลือก การตั้งค่า  > เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพีซี > การอัปเดตและการกู้คืน ดูประวัติการอัปเดตของคุณ
หากต้องการดูประวัติการอัปเดตของคุณใน Windows 7 ให้ปฏิบัติดังนี้
 • เลือกปุ่มเริ่มต้น 
  Start button icon
  ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ อัปเดต จากนั้นไปที่รายการผลลัพธ์แล้วเลือก Windows Update > ดูประวัติการอัปเดต
ข้อผิดพลาด: การอัปเดตนี้ไม่สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ข้อผิดพลาดนี้อาจหมายความว่าพีซีของคุณไม่ได้ติดตั้งการอัปเดตที่จำเป็นต้องใช้เอาไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีของคุณได้ติดตั้งการอัปเดตที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดแล้วก่อนที่คุณจะลองเริ่มอัปเกรด
0x80070070 – 0x50011
0x80070070 – 0x50012
0x80070070 – 0x60000
สิ่งนี้อาจหมายความว่าพีซีของคุณไม่มีเนื้อที่ว่างมากเพียงพอสำหรับติดตั้งการอัปเกรด เพิ่มเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ จากนั้นลองอีกครั้ง ดูเคล็ดลับสำหรับการเพิ่มเนื้อที่ว่าง