รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการอัปเกรดเป็น Window 10 และข้อผิดพลาดในการติดตั้ง

หน้านี้จะแสดงข้อผิดพลาดในการอัปเกรดและการติดตั้งที่พบบ่อย รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่คุณสามารถลองทำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น หากคุณยังคงประสบปัญหาในการอัปเกรดหรือการติดตั้ง Windows 10 อยู่ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

ข้อผิดพลาดความหมายและวิธีแก้ไข
0x80073712 ไฟล์ที่จำเป็นสำหรับ Windows Update อาจได้รับความเสียหายหรือขาดหายไป
0x800F0923สิ่งนี้อาจหมายความว่าหนึ่งในไดรฟ์เวอร์หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ในพีซีของคุณเข้ากันไม่ได้กับการอัปเกรดเป็น Windows 10 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft
0x80200056 สิ่งนี้อาจหมายความว่ากระบวนการอัปเกรดถูกขัดจังหวะเนื่องจากคุณเริ่มระบบของพีซีใหม่หรือลงชื่ออกจากพีซีของคุณโดยบังเอิญ ลองอัปเกรดอีกครั้งและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีของคุณกำลังเสียบปลั๊กและเปิดเครื่องอยู่
0x800F0922
ข้อผิดพลาดนี้อาจหมายถึงพีซีของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Windows Update หากคุณใช้การเชื่อมต่อ VPN เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ทำงาน ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายนั้นแล้วปิดซอฟต์แวร์ VPN (หากทำได้) จากนั้นลองอัปเกรดอีกครั้ง

นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดนี้ยังอาจหมายความว่ามีเนื้อที่ว่างไม่เพียงพอในพาร์ติชันที่สงวนไว้สำหรับระบบ คุณอาจแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกเพื่อเพิ่มขนาดของพาร์ติชันที่สงวนไว้สำหรับระบบ
ข้อผิดพลาด: เราไม่สามารถดำเนินการอัปเดตให้เสร็จสมบูรณ์ได้ กำลังเลิกทำการเปลี่ยนแปลง อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อผิดพลาด: ไม่สามารถกำหนดค่าของ Windows Update กำลังแปลงกลับการเปลี่ยนแปลง
ข้อผิดพลาดเหล่านี้เป็นข้อผิดพลาดทั่วไปที่อาจจะปรากฎขึ้นเมื่อ Windowsไม่สามารถอัปเดตได้ คุณจะต้องระบุรหัสข้อผิดพลาดที่เฉพาะเจาะจงเพื่อสืบหาวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้

คุณสามารถพบรหัสข้อผิดพลาดของการอัปเดตที่ล้มเหลวได้โดยดูจากประวัติการอัปเดต ให้มองหาการอัปเดตที่ยังไม่ได้ติดตั้ง จดบันทึกรหัสข้อผิดพลาด จากนั้นติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft


หากต้องการดูประวัติการอัปเดตของคุณใน Windows 8.1 ให้ปฏิบัติดังนี้

  • เปิด Windows Update ด้วยการปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ จากนั้นเลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้น) เลือก การตั้งค่า > เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี > การปรับปรุงและการกู้คืน > ดูประวัติการปรับปรุงของคุณ
หากต้องการดูประวัติการอัปเดตของคุณใน Windows 7 ให้ปฏิบัติดังนี้
  • เลือกปุ่มเริ่ม
    Start button icon
    ที่กล่องค้นหา ให้พิมพ์ อัปเดต จากนั้นไปที่รายการผลลัพธ์แล้วเลือก Windows Update > ดูประวัติการอัปเดต

ข้อผิดพลาด: การอัปเดตนี้ไม่สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ข้อผิดพลาดนี้อาจหมายความว่าพีซีของคุณไม่ได้ติดตั้งการอัปเดตที่จำเป็นต้องใช้เอาไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีของคุณได้ติดตั้งการอัปเดตที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดแล้วก่อนที่คุณจะลองเริ่มอัปเกรด
0xC1900208 – 0x4000Cสิ่งนี้อาจหมายความว่ามีแอปที่เข้ากันไม่ได้ที่ติดตั้งไว้ในพีซีของคุณกำลังบล็อกกระบวนการอัปเกรดไม่ให้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอนการติดตั้งแอปที่เข้ากันไม่ได้ทั้งหมดออกแล้วก่อนที่คุณจะลองเริ่มอัปเกรดอีกครั้ง
0xC1900200 – 0x20008
0xC1900202 – 0x20008
สิ่งนี้อาจหมายความว่าพีซีของคุณไม่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขั้นต่ำสำหรับการดาวน์โหลดหรือติดตั้งการอัปเกรดเป็น Windows 10
0x80070070 – 0x50011
0x80070070 – 0x50012
0x80070070 – 0x60000
สิ่งนี้อาจหมายความว่าพีซีของคุณไม่มีเนื้อที่ว่างมากเพียงพอสำหรับติดตั้งการอัปเกรด เพิ่มเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ จากนั้นลองอีกครั้ง


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10587 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม