ดูและลบประวัติการเรียกดูใน Microsoft Edge

ประวัติการเรียกดูของคุณ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่คุณป้อนลงในแบบฟอร์ม รหัสผ่าน และไซต์ต่างๆ ที่คุณเคยเยี่ยมชม เป็นข้อมูลที่ Microsoft Edge จดจำและจัดเก็บลงในพีซีเครื่องที่คุณใช้เรียกดูเว็บดังกล่าว

หากต้องการดูประวัติการเรียกดูของคุณ ให้เลือก ฮับ > ประวัติ

หากต้องการลบข้อมูลเหล่านั้นจากจุดนี้

  1. ให้เลือก ล้างประวัติทั้งหมด
  2. เลือกประเภทของข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณต้องการลบออกจากพีซีของคุณ จากนั้นเลือก ล้าง

อะไรจะถูกลบเมื่อคุณลบประวัติการเรียกดูของคุณ

ชนิดของข้อมูลสิ่งที่ถูกลบ
ประวัติการเรียกดูรายชื่อไซต์ที่คุณเคยเยี่ยมชม รวมถึงไซต์ที่คุณเยี่ยมชมบ่อย
คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ที่บันทึกไว้ข้อมูลที่ไซต์จัดเก็บไว้ในพีซีของคุณเพื่อให้สามารถจดจำการกำหนดลักษณะของคุณได้ อาทิ ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้หรือตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
ข้อมูลและไฟล์ที่แคชไว้สำเนาของเพจ รูป และเนื้อหาสื่ออื่นๆ ที่เก็บอยู่ในพีซีของคุณ เบราว์เซอร์ใช้สำเนาเหล่านี้เพื่อช่วยในการโหลดเนื้อหาได้เร็วขึ้นเมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์เหล่านั้นในครั้งต่อไป
ประวัติการดาวน์โหลดรายชื่อไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บ การดำเนินการนี้จะลบเพียงแค่รายชื่อ แต่ไม่ลบไฟล์จริงที่คุณดาวน์โหลดมา
ข้อมูลฟอร์ม ข้อมูลที่คุณป้อนลงในแบบฟอร์มต่างๆ อาทิ อีเมลหรือที่อยู่ในการจัดส่งของคุณ
รหัสผ่านรหัสผ่านที่คุณบันทึกไว้สำหรับไซต์
สิทธิ์การใช้งานสื่อสิทธิ์การใช้งานเนื้อหา PlayReady/ระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล
ข้อยกเว้นป็อปอัพรายชื่อเว็บไซต์ที่คุณอนุญาตอย่างชัดเจนให้แสดงป็อปอัพต่างๆ ได้
สิทธิ์การเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งรายชื่อเว็บไซต์ที่คุณอนุญาตอย่างชัดเจนให้รับตำแหน่งที่ตั้งได้
สิทธิ์ให้แสดงเต็มหน้าจอรายชื่อเว็บไซต์ที่คุณอนุญาตอย่างชัดเจนให้เปิดโหมดเต็มหน้าจอโดยอัตโนมัติได้
สิทธิ์ความเข้ากันได้รายชื่อเว็บไซต์ที่คุณอนุญาตอย่างชัดเจนให้เปิดใน Internet Explorer โดยอัตโนมัติได้


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10607 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม