แก้ไขปัญหาหน้าจอกะพริบใน Windows 10

นำไปใช้กับ: Windows 10

หน้าจอกะพริบใน Windows 10 มักเกิดจากแอปหรือโปรแกรมควบคุมจอแสดงผลที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ หากต้องการตรวจสอบว่าปัญหาเกิดจากแอปหรือโปรแกรมควบคุม ให้ตรวจสอบดูว่าตัวจัดการงานกะพริบหรือไม่ จากนั้น คุณจะต้องอัปเดตแอปหรือโปรแกรมควบคุมจอแสดงผลอย่างใดอย่างหนึ่ง