แก้ไขปัญหาหน้าจอกะพริบใน Windows 10

หน้าจอกะพริบใน Windows 10 มักเกิดจากแอปหรือโปรแกรมควบคุมจอแสดงผลที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ หากต้องการตรวจสอบว่าปัญหาเกิดจากแอปหรือโปรแกรมควบคุม ให้ตรวจสอบดูว่าตัวจัดการงานกะพริบหรือไม่ จากนั้น คุณจะต้องถอนการติดตั้งแอปหรืออัปเดตโปรแกรมควบคุมจอแสดงผลอย่างใดอย่างหนึ่งโดยพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าว

ตรวจสอบว่าตัวจัดการงานกะพริบหรือไม่
ถอนการติดตั้งแอปที่เข้ากันไม่ได้
อัปเดตโปรแกรมควบคุมจอแสดงผลของคุณ


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 12374 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม