เชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth


คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ทุกประเภทกับพีซีของคุณได้ ซึ่งรวมถึงแป้นพิมพ์ เมาส์ โทรศัพท์ ลำโพง และอื่นๆ อีกมากมาย ในการทำเช่นนี้ พีซีของคุณจะต้องมี Bluetooth พีซีบางชนิด เช่น แล็ปท็อปและแท็บเล็ต จะมี Bluetooth อยู่ภายในตัวเครื่อง หากพีซีของคุณไม่มี คุณสามารถเสียบอะแดปเตอร์ USB Bluetooth เข้ากับพอร์ต USB บนพีซีของคุณเพื่อใช้งาน Bluetooth ได้ ในการเริ่มต้นใช้งาน Bluetooth คุณต้องจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth กับพีซีของคุณ

ใน Windows 7

 1. เปิดอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณแล้วทำให้สามารถมองเห็นได้

  วิธีตั้งค่าให้สามารถค้นหาได้จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อเรียนรู้วิธีการ
 2. เลือกปุ่ม เริ่ม
  Start button icon
   > อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
 3. เลือก เพิ่มอุปกรณ์ > เลือกอุปกรณ์ > ถัดไป
 4. ทำตามคำแนะนำอื่นๆ ที่อาจแสดงขึ้น หากไม่มี แสดงว่าคุณทำทุกอย่างเสร็จแล้วและเชื่อมต่อแล้ว
โดยปกติอุปกรณ์ Bluetooth และพีซีจะเชื่อมต่ออัตโนมัติทุกครั้งที่อุปกรณ์ทั้งสองอยู่ในระยะที่สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยเปิด Bluetooth ไว้

ใน Windows 8.1

 1. เปิดอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณแล้วทำให้สามารถมองเห็นได้

  วิธีตั้งค่าให้สามารถค้นหาได้จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อเรียนรู้วิธีการ
 2. เลือกปุ่ม เริ่ม   > พิมพ์ Blutooth > เลือก การตั้งค่า Bluetooth จากรายการ
 3. เปิด Bluetooth > เลือกอุปกรณ์ > จับคู่
 4. ทำตามคำแนะนำที่อาจแสดงขึ้น หากไม่มี แสดงว่าคุณทำทุกอย่างเสร็จแล้วและเชื่อมต่อแล้ว
โดยปกติอุปกรณ์ Bluetooth และพีซีจะเชื่อมต่ออัตโนมัติทุกครั้งที่อุปกรณ์ทั้งสองอยู่ในระยะที่สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยเปิด Bluetooth ไว้

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 15290 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม