สำรองข้อมูลและคืนค่าพีซีของคุณ

สำรองข้อมูล

มีหลายวิธีในการสำรองข้อมูลพีซีของคุณ

 1. เลือกปุ่ม เริ่ม  จากนั้นเลือก แผงควบคุม ระบบและการบำรุงรักษา > สำรองข้อมูลและคืนค่า
 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • หากคุณไม่เคยใช้งาน Windows Backup มาก่อน หรือเพิ่งอัปเกรดเวอร์ชัน Windows ของคุณ ให้ลือก ตั้งค่าการสำรองข้อมูล จากนั้นทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง
  • หากคุณเคยสร้างการสำรองข้อมูลมาก่อน คุณสามารถรอการสำรองข้อมูลตามกำหนดเวลาปกติ หรือสามารถสร้างการสำรองข้อมูลใหม่ด้วยตนเองได้โดยเลือก สำรองข้อมูลเดี๋ยวนี้
  • หากคุณเคยสร้างการสำรองข้อมูลมาก่อน แต่ต้องการสร้างการสำรองข้อมูลใหม่ทั้งหมด แทนการอัปเดตข้อมูลเก่า ให้เลือก สร้างใหม่ สำรองข้อมูลทั้งหมด จากนั้นทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

การสร้างอิมเมจระบบ

อิมเมจระบบประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับพีซีของคุณในสถานะจำเพาะ

 1. คลิกขวาเลือกปุ่ม เริ่ม  จากนั้นเลือก แผงควบคุม > ระบบและการบำรุงรักษา > สำรองข้อมูลและคืนค่า
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือก สร้างอิมเมจระบบ จากนั้นทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง 
  ต้องใช้สิทธิระดับผู้ดูแล
    ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน

การทำให้อิมเมจระบบมีรุ่นที่แตกต่างกัน

คุณสามารถเก็บรักษาอิมเมจระบบรุ่นต่างๆ อิมเมจระบบที่เก่ากว่าบนฮาร์ดไดรฟ์ภายในและภายนอกจะถูกลบเมื่อพื้นที่ว่างบนไดรฟ์ไม่มีเหลือแล้ว หากต้องการประหยัดเนื้อที่ดิสก์ ให้ลบอิมเมจระบบเก่าออก

ถ้าคุณกำลังบันทึกอิมเมจระบบของคุณในตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย คุณจะเก็บได้เฉพาะอิมเมจระบบล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเท่านั้น อิมเมจระบบจะถูกบันทึกในรูปแบบของ drive\WindowsImageBackup\computer name\ ถ้าคุณมีอิมเมจระบบอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง และกำลังสร้างอิมเมจระบบใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน อิมเมจระบบใหม่จะเขียนทับอิมเมจระบบที่มีอยู่เดิม

หากคุณต้องการเก็บอิมเมจระบบที่มีอยู่เดิม คุณสามารถคัดลอกไปยังตำแหน่งอื่นก่อนที่จะสร้างอิมเมจระบบใหม่โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ไปยังตำแหน่งที่ตั้งของอิมเมจระบบ
 2. คัดลอกโฟลเดอร์ WindowsImageBackup ไปยังตำแหน่งใหม่


สร้างจุดคืนค่า

คุณสามารถใช้จุดคืนค่าเพื่อคืนค่าไฟล์ระบบของคอมพิวเตอร์ไปยังช่วงเวลาก่อนหน้านี้ จุดคืนค่าจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติทุกสัปดาห์โดยฟังก์ชันการคืนค่าระบบ และเมื่อพีซีของคุณตรวจพบการเปลี่ยนแปลง เช่นตอนที่คุณติดตั้งแอปหรือโปรแกรมควบคุม

ต่อไปนี้คือวิธีสร้างจุดคืนค่า

 1. คลิกขวาเลือกปุ่ม เริ่ม  จากนั้นเลือก แผงควบคุม > ระบบและการบำรุงรักษา > ระบบ
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก การป้องกันระบบ
 3. เลือกแท็บ การป้องกันระบบ จากนั้นเลือก สร้าง
 4. ในกล่องโต้ตอบ การป้องกันระบบ ให้พิมพ์คำอธิบาย จากนั้นเลือก สร้าง


คืนค่า

 1. คลิกขวาเลือกปุ่ม เริ่ม จากนั้นเลือก แผงควบคุม > ระบบและการบำรุงรักษา > สำรองข้อมูลและคืนค่า
 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการคืนค่าไฟล์ของคุณ เลือก คืนค่าไฟล์ของฉัน
  • เมื่อต้องการคืนค่าไฟล์ของผู้ใช้ทั้งหมด เลือก คืนค่าไฟล์ของผู้ใช้ทั้งหมด
 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • เมื่อต้องการค้นหาเนื้อหาของข้อมูลสำรอง ให้เลือก เรียกดูไฟล์ หรือ เรียกดูโฟลเดอร์ เมื่อคุณเรียกดูโฟลเดอร์ คุณจะไม่สามารถดูแต่ละไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ได้ เมื่อต้องการดูไฟล์แต่ละไฟล์ ให้ใช้ตัวเลือก เรียกดูไฟล์
  • เมื่อต้องการค้นหาเนื้อหาของข้อมูลสำรอง ให้เลือก ค้นหา พิมพ์ชื่อไฟล์ทั้งหมดหรือบางส่วน จากนั้นเลือก ค้นหา


คืนค่าการสำรองข้อมูลที่ทำไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

คุณสามารถคืนค่าไฟล์จากการสำรองข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ใช้งาน Windows Vista หรือ Windows 7

 1. เลือกปุ่ม เริ่ม  จากนั้นเลือก แผงควบคุม > ระบบและการบำรุงรักษา > สำรองข้อมูลและคืนค่า
 2. เลือก เลือกการสำรองข้อมูลอื่นเพื่อคืนค่าไฟล์จาก แล้วทำตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้าง 
  ต้องใช้สิทธิระดับผู้ดูแล
  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน

ค้นหาไฟล์ที่คืนค่าจากการสำรองข้อมูลที่ทำไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

หากคุณกำลังคืนค่าไฟล์จากการสำรองข้อมูลที่สร้างไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ไฟล์จะถูกคืนค่าในโฟลเดอร์ที่เป็นของชื่อผู้ใช้ที่คุณใช้เมื่อสร้างข้อมูลสำรองนั้นขึ้นมา หากชื่อผู้ใช้ไม่เหมือนกัน คุณจะต้องเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่มีการคืนค่าไฟล์นั้น ตัวอย่างเช่น หากชื่อผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์ที่มีการสร้างข้อมูลสำรองของคุณคือ Molly แต่ชื่อผู้ใช้ของคุณในคอมพิวเตอร์ที่กำลังดำเนินการคืนค่าข้อมูลสำรองคือ MollyC ไฟล์ที่คืนค่าจะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์โดยมีชื่อกำกับว่า Molly

คุณสามารถค้นหาไฟล์ที่คืนค่า โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เลือกปุ่ม เริ่ม จากนั้นเลือก คอมพิวเตอร์
 2. คลิกสองครั้งที่ไอคอนของไดรฟ์ที่บันทึกไฟล์ไว้ ตัวอย่างเช่น C:\
 3. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ Users คุณจะเห็นโฟลเดอร์ของบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชี
 4. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ของชื่อผู้ใช้ที่เคยมีการสร้างข้อมูลสำรอง ไฟล์ที่คืนค่าจะอยู่ในโฟลเดอร์ต่างๆ ตามตำแหน่งเดิมที่เคยอยู่


คืนค่าไฟล์จากการสำรองข้อมูลไฟล์ หลังจากที่มีการคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณจากการสำรองข้อมูลอิมเมจระบบแล้ว

หลังจากที่คุณคืนค่าคอมพิวเตอร์จากการสำรองข้อมูลอิมเมจระบบแล้ว อาจมีไฟล์รุ่นใหม่กว่าอยู่ในข้อมูลสำรองไฟล์ที่คุณต้องการคืนค่า

เมื่อต้องการคืนค่าไฟล์จากการสำรองข้อมูลไฟล์ที่สร้างขึ้นหลังจากที่สร้างการสำรองข้อมูลอิมเมจระบบ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เลือกปุ่ม เริ่ม จากนั้นเลือก แผงควบคุม>ระบบและการบำรุงรักษา>สำรองข้อมูลและคืนค่า
 2. เลือก เลือกสำเนาสำรองอื่นเพื่อใช้คืนค่าไฟล์ 
  ต้องใช้สิทธิระดับผู้ดูแล
    ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน
 3. ใน ช่วงเวลาการสำรองข้อมูล เลือกช่วงวันของการสำรองข้อมูลโดยมีไฟล์ที่คุณต้องการคืนค่า จากนั้นทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17127 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

Windows 7, Windows 8.1

คำติชม