สำรองข้อมูลและคืนค่าไฟล์ของคุณ

การสำรองข้อมูลย่อมถือเป็นเรื่องที่ดีเสมอ ควรเก็บสำเนาแฟ้มของคุณไว้บนไดรฟ์อื่น เผื่อกรณีที่เกิดความเสียหายกับแฟ้มต้นฉบับ

ตั้งค่าการสำรองข้อมูลของคุณ

เลือก เริ่ม

ไอคอนโลโก้ Windows
เลือก การตั้งค่า > การปรับปรุงและความปลอดภัย > การสำรองข้อมูล > เพิ่มไดรฟ์ และจากนั้นเลือกไดรฟ์ภายนอกหรือสถานที่ตั้งเครือข่ายสำหรับการสำรองข้อมูลของคุณ

หน้าการตั้งค่าการสำรองข้อมูล

ตั้งค่าครบถ้วนแล้ว ทุกๆ หนึ่งชั่วโมงเราจะสำรองข้อมูลทั้งหมดในโฟลเดอร์ผู้ใช้ของคุณ (C:\Users\username) เมื่อต้องการเปลี่ยนแฟ้มที่ต้องการสำรองข้อมูล หรือเปลี่ยนความถี่ในการสำรองข้อมูล ไปที่ ตัวเลือกเพิ่มเติม

คืนค่าแฟ้มของคุณ

หากแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่สำคัญของคุณหายไปวิธีการกู้แฟ้มนั้นกลับคืนมามีดังต่อไปนี้:

  1. พิมพ์คำว่า คืนค่าแฟ้ม ลงในกล่องค้นหา แล้วเลือก คืนค่าแฟ้มของคุณด้วยประวัติแฟ้ม

  2. ค้นหาแฟ้มที่คุณต้องการ จากนั้น ใช้ลูกศรเพื่อดูเวอร์ชันทั้งหมดของแฟ้ม

  3. เมื่อคุณพบเวอร์ชันที่คุณต้องการ ให้เลือกปุ่ม คืนค่า เพื่อบันทึกรายการไว้ในตำแหน่งดั้งเดิม หากต้องการบันทึกไที่อื่น ให้กด (หรือคลิกขวา) คืนค่า ค้างไว้ แล้วเลือก คืนค่าไปยัง และจากนั้นเลือกตำแหน่งใหม่

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17143 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 13 ต.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 10

คำติชม