เพิ่มเครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์บนเครือข่าย ให้เลือกปุ่ม เริ่ม

ไอคอนโลโก้ Windows
จากนั้นเลือก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์ เลือกรายการที่คุณต้องการ และเลือก เพิ่มอุปกรณ์

หน้าจออุปกรณ์ในการตั้งค่า

หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับพีซีด้วยสายเคเบิล ให้เสียบสายเคเบิล เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่ออัตโนมัติ และพีซีจะดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมที่ถูกต้อง จากนั้นจะเริ่มการพิมพ์ทันที

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17155 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 6 ธ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 14

คำติชม