จดบันทึกในบันทึกย่อช่วยเตือน ภาพร่าง และวาดบนภาพหน้าจอด้วยปากกาของคุณในพื้นที่ทำงาน Windows Ink

พื้นที่ทำงาน Windows Ink

เลือกไอคอน ปากกา เพื่อเปิดพื้นที่ทำงาน จากนั้น คุณสามารถเปิดบันทึกย่อช่วยเตือน แผ่นภาพร่าง หรือภาพร่างบนหน้าจอได้

นอกจากนี้ ยังสามารถเปิดแอปที่คุณจะใช้ปากกาได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้ ที่ใช้ล่าสุด

ตั้งค่าตัวเตือนและอื่นๆ ด้วยบันทึกย่อช่วยเตือน

พื้นที่ทำงาน Windows Ink ทำงานร่วมกับ Cortana เพื่อทำให้บันทึกย่อช่วยเตือนมีประโยชน์มากขึ้น จดบันทึกตัวเตือนลงไป ขีดเขียนลายเส้น หรือจดบันทึกแนวคิดยิ่งใหญ่ใหม่ๆ ของคุณ

สร้างรายการใหม่โดยการเลือกปุ่ม เพิ่มบันทึกย่อ ย้ายไปมา แล้วเปลี่ยนขนาดและสีของรายการเหล่านั้นโดยเลือกที่ปุ่มเพิ่มเติม

วาดในแผ่นภาพร่าง

Image of the sketchpad and the digital ruler.

แผ่นภาพร่างเป็นกระดานชนวนเปล่าๆ เพื่อให้คุณสามารถวาดสิ่งที่ต้องการ ใช้ไม้บรรทัดเพื่อให้ได้มุมที่ถูกต้องพอดี และเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นแปรงแม้ในขณะที่คุณทำการวาด เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ก็สามารถแบ่งปัน คัดลอก หรือบันทึก

เพิ่มบันทึกย่อไปยังภาพหน้าจอด้วยภาพร่างบนหน้าจอ

เปิดภาพร่างบนหน้าจอเพื่อวาดอะไรก็ได้ที่คุณกำลังทำอยู่บนพีซีในช่วงเวลานั้น เครื่องมือทั้งหมดสำหรับแผ่นภาพร่างของคุณอยู่ที่นี่ ตั้งแต่ไม้บรรทัดไปจนถึงความกว้างของเส้นเพื่อการแบ่งปันและส่งออก

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 17207 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 1 ธ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 13

คำติชม