จับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ใน Windows

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ทุกประเภทกับพีซีของคุณได้ ซึ่งรวมถึงแป้นพิมพ์ เมาส์ โทรศัพท์ ลำโพง และอื่นๆ อีกมากมาย ในการทำเช่นนี้ พีซีของคุณจะต้องมี Bluetooth พีซีบางชนิด เช่น แล็ปท็อปและแท็บเล็ต จะมี Bluetooth อยู่ภายในตัวเครื่อง หากพีซีของคุณไม่มี คุณสามารถเสียบอะแดปเตอร์ USB Bluetooth เข้ากับพอร์ต USB บนพีซีของคุณเพื่อใช้งาน Bluetooth ได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีที่ใช้ Windows 10 ของคุณรองรับ Bluetooth สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบให้ดู แก้ไขปัญหาการใช้งาน Bluetooth ใน Windows 10 ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการเพิ่มอุปกรณ์ที่ไม่มีความสามารถในการใช้งาน Bluetooth ให้ดู เพิ่มอุปกรณ์ไปยังพีซีที่ใช้ Windows 10

เปิด Bluetooth

หลังจากที่คุณตรวจสอบว่าพีซีที่ใช้ Windows 10 ของคุณรองรับ Bluetooth แล้ว คุณจำเป็นต้องเปิด Bluetooth โดยใช้วิธีการต่อไปนี้:

ในการตั้งค่า

เลือกเริ่มการตั้งค่า> >อุปกรณ์ > Bluetooth & อุปกรณ์อื่นแล้วเปิดใช้งานbluetooth 

เปิดใช้งาน Bluetooth ในms-settings:bluetooth?activationSource=SMC-Article-15290การตั้งค่า

ในศูนย์ปฏิบัติการ

ศูนย์ปฏิบัติการสามารถพบได้ข้างๆ เวลาและวันที่บนแถบงานของคุณ บนแถบงานให้เลือกศูนย์ปฏิบัติการ( หรือ ) จากนั้นเลือกบลูทูธ เพื่อเปิดใช้งาน ถ้าการเชื่อมต่อปิดอยู่อาจปรากฏ ไม่ได้เชื่อมต่อ 

ถ้าคุณไม่เห็น Bluetooth ในศูนย์ปฏิบัติการของคุณ ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนได้:

 • ขยายการดำเนินการด่วน บนแถบงาน ให้เลือก ศูนย์ปฏิบัติการ ( หรือ ) > ขยาย Bluetooth ควรปรากฏที่นี่ การทำเช่นนี้จะปรากฏเป็น Bluetooth หรือ ไม่ได้เชื่อมต่อ

 • เพิ่ม Bluetooth ลงในศูนย์ปฏิบัติการ เลือกเริ่มการตั้งค่า > > การ>การแจ้งเตือนของระบบ  & การกระทำ>การดำเนินการด่วน  ไปที่ เพิ่มหรือเอาการดำเนินการด่วนออก และเปิด Bluetooth

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแอปและการตั้งค่าที่ปรากฏในศูนย์ปฏิบัติการ ให้ดู เปลี่ยนการแจ้งเตือนและการตั้งค่าการดำเนินการใน Windows 10

หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟัง Bluetooth ลำโพง หรืออุปกรณ์เสียงอื่นๆ

 1. เปิดอุปกรณ์เสียง Bluetooth ของคุณแล้วทำให้สามารถมองเห็นได้ วิธีตั้งค่าให้สามารถมองเห็นอุปกรณ์ได้จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อเรียนรู้วิธีการ 

 2. บนพีซีของคุณให้เลือก เริ่มการตั้งค่า> >อุปกรณ์ > bluetooth & อุปกรณ์อื่น>เพิ่ม bluetooth หรืออุปกรณ์อื่น>บลูทูธ  เลือกอุปกรณ์และทำตามคำแนะนำเพิ่มเติมหากปรากฏ แล้วเลือก เสร็จสิ้น 

  โดยปกติอุปกรณ์ Bluetooth และพีซีของคุณจะเชื่อมต่ออัตโนมัติทุกครั้งที่อุปกรณ์ทั้งสองอยู่ในระยะที่สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยเปิด Bluetooth ไว้

หมายเหตุ: มองไม่เห็นอุปกรณ์เสียง Bluetooth ของคุณใช่หรือไม่ เรียนรู้วิธีการแก้ไขการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เสียง Bluetooth และจอแสดงผลแบบไร้สาย

การเชื่อมต่อคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ แบบ Bluetooth

 1. เปิดคีย์บอร์ด เมาส์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ แบบ Bluetooth ของคุณและทำให้สามารถมองเห็นได้ วิธีตั้งค่าให้สามารถมองเห็นอุปกรณ์ได้จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อเรียนรู้วิธีการ

 2. บนพีซีของคุณให้เลือก เริ่มการตั้งค่า> >อุปกรณ์ > bluetooth & อุปกรณ์อื่น >เพิ่ม bluetooth หรืออุปกรณ์อื่น>บลูทูธ  เลือกอุปกรณ์และทำตามคำแนะนำเพิ่มเติมหากปรากฏ แล้วเลือก เสร็จสิ้น

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์แบบ Bluetooth

 1. เปิดเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์แบบ Bluetooth ของคุณและทำให้สามารถมองเห็นได้ วิธีตั้งค่าให้สามารถมองเห็นอุปกรณ์ได้จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อเรียนรู้วิธีการ

 2. เลือกเริ่ม การตั้ง ค่า> >อุปกรณ์   >เครื่องพิมพ์ & สแกนเนอร์>เพิ่มเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์ รอสักครู่เพื่อให้ระบบค้นหาเครื่องพิมพ์ที่อยู่ใกล้เคียง จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือก เพิ่มอุปกรณ์

หากคุณประสบปัญหาในการติดตั้งเครื่องพิมพ์หรือสแกนเนอร์ ดูที่ แก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ หรือ ติดตั้งและใช้สแกนเนอร์ใน Windows 10

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth โดยใช้การจับคู่ทันที

การจับคู่ทันทีใน Windows 10 ช่วยให้คุณจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ที่รองรับกับพีซีของคุณได้อย่างรวดเร็ว หากอุปกรณ์ Bluetooth รองรับการจับคู่ทันที คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์อยู่ใกล้ๆ และคุณจะต้องเปิดโหมดการจับคู่เพื่อให้อุปกรณ์สามารถมองเห็นได้

 1. เปิดอุปกรณ์ Bluetooth ที่รองรับการจับคู่ทันที แล้วตั้งค่าอุปกรณ์ให้สามารถมองเห็นได้ วิธีตั้งค่าให้สามารถมองเห็นอุปกรณ์ได้จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

 2. หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้การจับคู่ทันที ให้เลือก ใช่ เมื่อระบบถามว่าคุณต้องการรับการแจ้งเตือนและใช้การจับคู่ทันทีหรือไม่

 3. เมื่อการแจ้งเตือนปรากฏขึ้นโดยแจ้งว่าพบอุปกรณ์ Bluetooth ใหม่ ให้เลือก เชื่อมต่อ

 4. หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้ว ให้เลือก ปิด

ก่อนที่คุณจะเริ่มให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีที่ใช้ Windows 8 ของคุณรองรับ Bluetooth

 1. เปิดอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณและทำให้ระบบสามารถมองเห็นอุปกรณ์ดังกล่าวได้

  วิธีที่คุณทำให้สามารถมองเห็นได้จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อเรียนรู้วิธีการ

 2. เลือกปุ่ม เริ่มต้น   > พิมพ์ Bluetooth > เลือก การตั้งค่า Bluetooth จากรายการ

 3. เปิด Bluetooth > เลือกอุปกรณ์ > จับคู่

 4. ทำตามคำแนะนำที่อาจแสดงขึ้น หากไม่มี แสดงว่าคุณทำทุกอย่างเสร็จสิ้นและเชื่อมต่อแล้ว

โดยปกติอุปกรณ์ Bluetooth และพีซีของคุณจะเชื่อมต่ออัตโนมัติทุกครั้งที่อุปกรณ์ทั้งสองอยู่ในระยะที่สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยเปิด Bluetooth ไว้

ก่อนที่คุณจะเริ่มให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีที่ใช้ Windows 7 ของคุณรองรับ Bluetooth

 1. เปิดอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณและทำให้ระบบสามารถมองเห็นอุปกรณ์ดังกล่าวได้

  วิธีที่คุณทำให้สามารถมองเห็นได้จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อเรียนรู้วิธีการ เปิดอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณและทำให้สามารถมองเห็นได้ วิธีตั้งค่าให้สามารถมองเห็นอุปกรณ์ได้จะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตเพื่อเรียนรู้วิธีการ

 2. เลือกเริ่ม >อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 3. เลือก เพิ่มอุปกรณ์ > เลือกอุปกรณ์ > ถัดไป

 4. ทำตามคำแนะนำอื่นๆ ที่อาจแสดงขึ้น หากไม่มี แสดงว่าคุณทำทุกอย่างเสร็จสิ้นและเชื่อมต่อแล้ว

โดยปกติอุปกรณ์ Bluetooth และพีซีของคุณจะเชื่อมต่ออัตโนมัติทุกครั้งที่อุปกรณ์ทั้งสองอยู่ในระยะที่สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยเปิด Bluetooth ไว้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×