วิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นใน Windows 10

นำไปใช้กับ: Windows 10

  • หากต้องการเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้น เลือกปุ่ม เริ่มต้น  จากนั้นเลือก การตั้งค่า . ไปยัง อุปกรณ์ > เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ > เลือกเครื่องพิมพ์ > จัดการ จากนั้น เลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น หากคุณเลือก ให้ Windows จัดการเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของฉัน ไว้ คุณจะต้องยกเลิกการเลือกดังกล่าวก่อนจึงจะสามารถเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้นด้วยตัวคุณเองได้
  • ใน Windows 10 เครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณสามารถเป็นเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้งานล่าสุดได้ เมื่อต้องการเปิดใช้โหมดนี้ เปิด เริ่มต้น  แล้วเลือก การตั้งค่า > อุปกรณ์ > เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายข้าง ให้ Windows จัดการเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของฉัน