ขณะนี้คุณออฟไลน์อยู่ กำลังรออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง

ปัญหาที่ทราบสำหรับ 4.6 กรอบงาน.NET

ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ

ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:3047761
รายการของบทความนี้รู้จักปัญหาที่คุณอาจพบหลังจากที่คุณติดตั้งกรอบงาน.NET ใน Microsoft 4.6
การตัดสินค้าจากคลังผลิตภัณฑ์สำหรับ 4.6 กรอบงาน.NET
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับปัญหาที่คุณอาจพบหลังจากที่คุณติดตั้ง 4.6 กรอบงาน.NET และ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ ให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้

รหัสบทความคำอธิบาย
3045727คุณไม่สามารถติดตั้ง WSUS 3.2 บนคอมพิวเตอร์ที่มี.NET Framework ที่ 4.6 ติดตั้ง
3065367ตั้งค่า RyuJIT ทำให้โปรแกรมประยุกต์ที่มีการจัดการกับปัญหาหลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft .NET Framework 4.6
3069491ไม่สามารถอ่านชื่อประเภทในตารางคุณสมบัติใน Visual Studio หลังจากที่คุณติดตั้ง 4.6 กรอบงาน.NET
3069494ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ ServicePointManager หรือ SslStream APIs หลังจากอัปเกรด 4.6 กรอบงาน.NET
3069495การเปลี่ยนแปลงในวิธีการ ToString() ในคลา ContentDispositionHeaderValue ใน 4.6 กรอบงาน.NET
3074856ส่งคืนมาจาก System.Web.HttpRequest.TlsTokenBindingInfo โทเค็นไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้ 4.6 กรอบงาน.NET
3076436ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณใช้ WCF ส่งข้อความ XML SOAP ใน 4.6 กรอบงาน.NET
3078663เพิ่มกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อไม่โหลดชื่อเซิร์ฟเวอร์ในรายการแบบหล่นลงหลังจากที่คุณใช้ 4.6 กรอบงาน.NET
3079225อักขระ Unicode ไม่แสดงอย่างถูกต้องในแอพลิเคชัน WPF ใน Windows 10
3118750ที่ทราบหลังจากคุณติดตั้ง 4.6 กรอบงาน.NET ที่เกี่ยวกับ Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows Server 2012 R2 การตัดสินค้าจากคลังสำหรับการปรับปรุงความปลอดภัย 3098779 และ 3097997 สำหรับกรอบงาน.NET 4.5.1 และ 4.5.2
ข้อมูลอ้างอิง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ใน 4.6 กรอบงาน.NET ดู ความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ใน.NET Framework 4.6.

เช็คเอาท์ ปัญหาที่คุณอาจพบหลังจากที่คุณติดตั้งกรอบงาน.NET ใน Microsoft 4.5.2.

เช็คเอาท์ ปัญหาที่คุณอาจพบหลังจากที่คุณติดตั้งกรอบงาน.NET ใน Microsoft 4.5.1.

คำเตือน: บทความนี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ