การตั้งค่าอุปกรณ์เสียง

การสนับสนุนสำหรับ Office 2010 สิ้นสุดในวันที่ 13 ตุลาคม 2020

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

ซอฟต์แวร์การสื่อสาร Microsoft Lync 2010 จะตรวจหาโทรศัพท์ของคุณ และอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกันได้ซึ่งคุณใช้งานอยู่ เช่น ชุดหูฟัง ไมโครโฟน และลำโพง นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อปรับระดับเสียง ตรวจสอบคุณภาพการโทร และ/หรือเพิ่มเสียงกริ่งสำหรับสายโทรเข้าได้อีกด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกอุปกรณ์เสียง

ใช้อุปกรณ์เสียงอื่น

สลับอุปกรณ์เสียงระหว่างการโทร

ตั้งค่าระดับเสียงสำหรับลำโพงและเสียงกริ่ง

ตั้งค่าระดับเสียงสำหรับไมโครโฟน

ตรวจสอบคุณภาพการโทร

ตั้งค่าเสียงกริ่งรอง

การสาธิต: วิธีใช้โทรศัพท์ทาง IP หรืออุปกรณ์เสียง

เลือกอุปกรณ์เสียง

คุณสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์เสียงที่ใช้สำหรับการโทรของ Lync 2010 ได้ทุกเมื่อ

ใช้อุปกรณ์เสียงอื่น

 • เปิด Lync และในมุมซ้ายล่างที่หน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกเมนูอุปกรณ์เสียง จากนั้นเลือกอุปกรณ์เสียงที่คุณต้องการใช้สำหรับการโทรของ Lync

lync

สลับอุปกรณ์เสียงระหว่างการโทร

 • ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกเมนูอุปกรณ์เสียงเหนือรายชื่อผู้เข้าร่วม จากนั้นเลือกอุปกรณ์เสียงที่คุณต้องการใช้สำหรับการโทร

lync

ตั้งค่าระดับเสียงสำหรับลำโพงและเสียงกริ่ง

คุณสามารถปรับและทดสอบระดับเสียงของลำโพงและเสียงกริ่ง:

 1. ในมุมซ้ายล่างที่หน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกเมนูอุปกรณ์เสียง จากนั้นคลิก การตั้งค่าอุปกรณ์เสียง

 2. ภายใต้ อุปกรณ์เสียง ถัดจาก ลำโพง หรือ เสียงกริ่ง ให้ลากแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียง

 3. คลิกปุ่มลูกศรสีเขียวเพื่อฟังตัวอย่างเสียงกริ่งหรือเสียง

  lync

ตั้งค่าระดับเสียงสำหรับไมโครโฟน

คุณสามารถปรับและทดสอบระดับเสียงของไมโครโฟน

 1. ในมุมซ้ายล่างที่หน้าต่างหลักของ Microsoft Lync ให้คลิกเมนูอุปกรณ์เสียง จากนั้นคลิก การตั้งค่าอุปกรณ์เสียง

 2. ภายใต้ อุปกรณ์เสียง ถัดจาก ไมโครโฟน ให้ลากแถบเลื่อนและพูด ถ้าระดับเสียงไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์ปรับไว้อย่างเหมาะสม แถบสถานะจะเต็มจนถึงส่วนกลางของพื้นที่ทดสอบ

  Lync

 3. (ไม่จำเป็น) เมื่อต้องการตั้งค่าระดับเสียงของไมโครโฟนอื่น ให้ทำดังนี้

 4. ถ้าคุณมีโทรศัพท์มือถือ ให้ยกหูและพูดข้อความลงไป

 5. ถ้าคุณมีโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ให้ยกหูและพูดข้อความลงไป

 6. ถ้าคุณมีชุดหูฟัง ให้พูดลงในไมโครโฟน

  เคล็ดลับ:  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เลือกอุปกรณ์เดียวกันสำหรับทั้งลำโพงและไมโครโฟน การเลือกอุปกรณ์แยกกันอาจทำให้เกิดเสียงก้องระหว่างการโทร แต่ถ้าคุณไม่สามารถใช้อุปกรณ์เดียวกัน และประสบปัญหาเสียงก้อง คุณสามารถลดปัญหาเสียงก้องโดยลดระดับเสียงของทั้งไมโครโฟนและลำโพง

lync

ตรวจสอบคุณภาพการโทร

ก่อนที่จะโทรออกหรือรับสาย สิ่งที่สำคัญคือ คุณต้องตรวจสอบคุณภาพเสียงของอุปกรณ์ที่เลือกไว้

 1. ในมุมซ้ายล่างที่หน้าต่างหลักของ Microsoft Lync ให้คลิกเมนูอุปกรณ์เสียง จากนั้นคลิก การตั้งค่าอุปกรณ์เสียง

 2. ภายใต้ อุปกรณ์เสียง ให้คลิกปุ่ม ตรวจสอบคุณภาพการโทร เพื่อทดสอบการโทรออก และฟังเสียงของคุณโดยใช้อุปกรณ์ที่เลือกไว้

LyncOptions-AudioDevice_check call quality

ตั้งค่าเสียงกริ่งรอง

คุณสามารถเลือกเสียงกริ่งเพิ่มเติมได้ ถ้าคุณต้องการให้อุปกรณ์หลายรายการดังเมื่อคุณได้รับสายโทรเข้า ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้ลำโพงของคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ทาง IP ดังเมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้า

 1. ในมุมซ้ายล่างที่หน้าต่างหลักของ Microsoft Lync ให้คลิกเมนูอุปกรณ์เสียง จากนั้นคลิก การตั้งค่าอุปกรณ์เสียง

 2. ภายใต้ อุปกรณ์เสียง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งเสียงกริ่ง จากนั้น เลือกอุปกรณ์เพิ่มเติมจากรายการแบบหล่นลง

lync

เมื่อคุณเลือกลำโพงของคอมพิวเตอร์เป็นเสียงกริ่งรอง คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดเสียงเมื่อโทรศัพท์ของฉันส่งเสียงกริ่ง เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Lync จะเปิดเสียงลำโพงของคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ถ้าลำโพงปิดเสียงอยู่ขณะที่คุณได้รับสายโทรเข้าของ Lync

หมายเหตุ:  คุณสามารถเลือกตัวเลือก เปิดเสียงเมื่อโทรศัพท์ของฉันส่งเสียงกริ่ง ต่อเมื่อทีมสนับสนุนของคุณได้เปิดใช้งานตัวเลือกนี้ไว้เท่านั้น

lync

การสาธิต: วิธีใช้โทรศัพท์ทาง IP หรืออุปกรณ์เสียง

ข้อมูลสาธิตจะมีให้บริการเร็วๆ นี้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×