การเพิ่มหรือเอารายการออกจากรายการดรอปดาวน์

หลังจากที่คุณสร้างรายการดรอปดาวน์ คุณอาจต้องการเพิ่มรายการอื่นๆ หรือลบรายการ ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีการทำเช่นนั้น โดยขึ้นอยู่กับวิธีการสร้างรายการ

แก้ไขรายการดรอปดาวน์โดยยึดตามตาราง Excel

ถ้าคุณตั้งค่าแหล่งข้อมูลรายการของคุณเป็น ตาราง Excel สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มหรือนำรายการออกจากรายการ และ Excel จะอัปเดตดรอปดาวน์ที่เชื่อมโยงให้คุณโดยอัตโนมัติ

การเลือกแหล่งการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 • เมื่อต้องการเพิ่มรายการ ให้ไปยังส่วนท้ายของรายการแล้วพิมพ์รายการใหม่

 • เมื่อต้องการนำรายการออก ให้กด Delete

  เคล็ดลับ: ถ้ารายการที่คุณต้องการลบอยู่ตรงกลางของรายการของคุณ ให้คลิกขวาที่เซลล์ คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง เพื่อเลื่อนเซลล์ขึ้น

 1. เลือกเวิร์กชีตที่มีช่วงที่มีชื่อสำหรับรายการดรอปดาวน์ของคุณ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการเพิ่มรายการ ให้ไปยังส่วนท้ายของรายการแล้วพิมพ์รายการใหม่

  • เมื่อต้องการนำรายการออก ให้กด Delete

   เคล็ดลับ: ถ้ารายการที่คุณต้องการลบอยู่ตรงกลางของรายการของคุณ ให้คลิกขวาที่เซลล์ คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง เพื่อเลื่อนเซลล์ขึ้น

 3. ไปที่ สูตร > ตัวจัดการชื่อ

 4. ในกล่อง ตัวจัดการชื่อ ให้คลิกช่วงที่มีชื่อที่คุณต้องการอัปเดต

  ตัวจัดการชื่อ
 5. คลิกในกล่อง อ้างอิงถึง จากนั้น บนเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ทั้งหมดที่มีรายการสำหรับรายการดรอปดาวน์ของคุณ

 6. คลิก ปิด แล้วคลิก ใช่ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ทราบชื่อของช่วงที่มีชื่อ ให้เลือกช่วงและมองหาชื่อของช่วงนั้นใน กล่องชื่อ เมื่อต้องการระบุตำแหน่งช่วงที่มีชื่อ ให้ดูที่ ค้นหาช่วงที่มีชื่อ

ช่วงชื่อที่เลือกที่มีชื่อในกล่องที่อยู่

 1. เลือกเวิร์กชีตที่มีข้อมูลสำหรับรายการดรอปดาวน์ของคุณ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการเพิ่มรายการ ให้ไปยังส่วนท้ายของรายการแล้วพิมพ์รายการใหม่

  • เมื่อต้องการนำรายการออก ให้คลิก ลบ

   เคล็ดลับ: ถ้ารายการที่คุณต้องการลบอยู่ตรงกลางของรายการของคุณ ให้คลิกขวาที่เซลล์ คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง เพื่อเลื่อนเซลล์ขึ้น

 3. ในเวิร์กชีตที่คุณนำรายการดรอปดาวน์ไปใช้ ให้เลือกเซลล์ที่มีรายการดรอปดาวน์

 4. ไปที่ ข้อมูล > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 5. บนแท็บ ตั้งค่า ให้คลิกในกล่อง แหล่งข้อมูล จากนั้น บนเวิร์กชีตที่มีรายการสำหรับรายการดรอปดาวน์ของคุณ ให้เลือกเซลล์ทั้งหมดที่มีรายการเหล่านั้น คุณจะเห็นช่วงรายการในกล่อง แหล่งข้อมูล เปลี่ยนไปเมื่อคุณเลือก

  แหล่งรายการดรอปดาวน์เป็นช่วง

 6. เมื่อต้องการอัปเดตเซลล์ทั้งหมดที่นำรายการดรอปดาวน์เดียวกันไปใช้ ให้เลือกกล่อง ใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กับเซลล์อื่นทั้งหมดที่ตั้งค่าเหมือนกัน

 1. ในเวิร์กชีตที่คุณนำรายการดรอปดาวน์ไปใช้ ให้เลือกเซลล์ที่มีรายการดรอปดาวน์

 2. ไปที่ ข้อมูล > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 3. บนแท็บ การตั้งค่า ให้คลิกในกล่อง แหล่งข้อมูล แล้วเปลี่ยนรายการของคุณตามต้องการ แต่ละรายการควรคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค โดยไม่มีช่องว่าง ดังนี้: ใช่,ไม่ใช่,ไม่แน่

  แหล่งรายการดรอปดาวน์จะใส่โดยผู้ใช้
 4. เมื่อต้องการอัปเดตเซลล์ทั้งหมดที่นำรายการดรอปดาวน์เดียวกันไปใช้ ให้เลือกกล่อง ใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กับเซลล์อื่นทั้งหมดที่ตั้งค่าเหมือนกัน

หลังจากที่คุณอัปเดตรายการดรอปดาวน์แล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่ารายการทำงานได้ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ตรวจดูว่าเซลล์กว้างพอหรือไม่สำหรับการแสดงข้อมูลที่อัปเดตแล้ว

ถ้ารายการของข้อมูลในรายการดรอปดาวน์นั้นอยู่บนเวิร์กชีตอีกแผ่นหนึ่ง และคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเห็นหรือเปลี่ยนแปลงได้ ลองพิจารณาการซ่อนและป้องกันเวิร์กชีตนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้องกันเวิร์กชีต ให้ดูที่ ล็อกเพื่อป้องกันเซลล์

ถ้าคุณต้องการลบรายการดรอปดาวน์ ให้ดูที่ ลบรายการดรอปดาวน์ออก.

เมื่อต้องการดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับรายการดรอปดาวน์ให้ดู สร้างและจัดการรายการดรอปดาวน์

แก้ไขรายการดรอปดาวน์โดยยึดตามตาราง Excel

ถ้าคุณตั้งค่าแหล่งข้อมูลรายการของคุณเป็น ตาราง Excel สิ่งที่คุณต้องทำคือเพิ่มหรือนำรายการออกจากรายการ และ Excel จะอัปเดตดรอปดาวน์ที่เชื่อมโยงให้คุณโดยอัตโนมัติ

การเลือกแหล่งการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 • เมื่อต้องการเพิ่มรายการ ให้ไปยังส่วนท้ายของรายการแล้วพิมพ์รายการใหม่

 • เมื่อต้องการนำรายการออก ให้กด Delete

  เคล็ดลับ: ถ้ารายการที่คุณต้องการลบอยู่ตรงกลางของรายการของคุณ ให้คลิกขวาที่เซลล์ คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง เพื่อเลื่อนเซลล์ขึ้น

 1. เลือกเวิร์กชีตที่มีช่วงที่มีชื่อสำหรับรายการดรอปดาวน์ของคุณ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการเพิ่มรายการ ให้ไปยังส่วนท้ายของรายการแล้วพิมพ์รายการใหม่

  • เมื่อต้องการนำรายการออก ให้กด Delete

   เคล็ดลับ: ถ้ารายการที่คุณต้องการลบอยู่ตรงกลางของรายการของคุณ ให้คลิกขวาที่เซลล์ คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง เพื่อเลื่อนเซลล์ขึ้น

 3. ไปที่ สูตร > ตัวจัดการชื่อ

 4. ในกล่อง ตัวจัดการชื่อ ให้คลิกช่วงที่มีชื่อที่คุณต้องการอัปเดต

  ตัวจัดการชื่อ
 5. คลิกในกล่อง อ้างอิงถึง จากนั้น บนเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ทั้งหมดที่มีรายการสำหรับรายการดรอปดาวน์ของคุณ

 6. คลิก ปิด แล้วคลิก ใช่ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ทราบชื่อของช่วงที่มีชื่อ ให้เลือกช่วงและมองหาชื่อของช่วงนั้นใน กล่องชื่อ เมื่อต้องการระบุตำแหน่งช่วงที่มีชื่อ ให้ดูที่ ค้นหาช่วงที่มีชื่อ

ช่วงชื่อที่เลือกที่มีชื่อในกล่องที่อยู่

 1. เลือกเวิร์กชีตที่มีข้อมูลสำหรับรายการดรอปดาวน์ของคุณ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการเพิ่มรายการ ให้ไปยังส่วนท้ายของรายการแล้วพิมพ์รายการใหม่

  • เมื่อต้องการนำรายการออก ให้คลิก ลบ

   เคล็ดลับ: ถ้ารายการที่คุณต้องการลบอยู่ตรงกลางของรายการของคุณ ให้คลิกขวาที่เซลล์ คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง เพื่อเลื่อนเซลล์ขึ้น

 3. ในเวิร์กชีตที่คุณนำรายการดรอปดาวน์ไปใช้ ให้เลือกเซลล์ที่มีรายการดรอปดาวน์

 4. ไปที่ ข้อมูล > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 5. บนแท็บ การตั้งค่า ให้คลิกในกล่อง แหล่งข้อมูล จากนั้น บนเวิร์กชีตที่มีรายการสำหรับรายการดรอปดาวน์ของคุณ ให้เลือกเนื้อหาเซลล์ใน Excel ที่มีรายการเหล่านั้น คุณจะเห็นช่วงรายการในกล่อง "แหล่งข้อมูล" เปลี่ยนไปเมื่อคุณเลือก

  แหล่งรายการดรอปดาวน์เป็นช่วง

 6. เมื่อต้องการอัปเดตเซลล์ทั้งหมดที่นำรายการดรอปดาวน์เดียวกันไปใช้ ให้เลือกกล่อง ใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กับเซลล์อื่นทั้งหมดที่ตั้งค่าเหมือนกัน

 1. ในเวิร์กชีตที่คุณนำรายการดรอปดาวน์ไปใช้ ให้เลือกเซลล์ที่มีรายการดรอปดาวน์

 2. ไปที่ ข้อมูล > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 3. บนแท็บ การตั้งค่า ให้คลิกในกล่อง แหล่งข้อมูล แล้วเปลี่ยนรายการของคุณตามต้องการ แต่ละรายการควรคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค โดยไม่มีช่องว่าง ดังนี้: ใช่,ไม่ใช่,ไม่แน่

  แหล่งรายการดรอปดาวน์จะใส่โดยผู้ใช้
 4. เมื่อต้องการอัปเดตเซลล์ทั้งหมดที่นำรายการดรอปดาวน์เดียวกันไปใช้ ให้เลือกกล่อง ใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กับเซลล์อื่นทั้งหมดที่ตั้งค่าเหมือนกัน

หลังจากที่คุณอัปเดตรายการดรอปดาวน์แล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่ารายการทำงานได้ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ตรวจดูวิธีเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์และความสูงของแถวเพื่อแสดงรายการที่อัปเดตแล้ว

ถ้ารายการของข้อมูลในรายการดรอปดาวน์นั้นอยู่บนเวิร์กชีตอีกแผ่นหนึ่ง และคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเห็นหรือเปลี่ยนแปลงได้ ลองพิจารณาการซ่อนและป้องกันเวิร์กชีตนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้องกันเวิร์กชีต ให้ดูที่ ล็อกเพื่อป้องกันเซลล์

ถ้าคุณต้องการลบรายการดรอปดาวน์ ให้ดูที่ ลบรายการดรอปดาวน์ออก.

เมื่อต้องการดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับรายการดรอปดาวน์ให้ดู สร้างและจัดการรายการดรอปดาวน์

ใน Excel สำหรับเว็บ คุณสามารถแก้ไขรายการดรอปดาวน์ได้ที่แหล่งข้อมูลซึ่งคุณได้ใส่ไว้ด้วยตนเองเท่านั้น

 1. เลือกเซลล์ที่มีรายการดรอปดาวน์

 2. ไปที่ ข้อมูล > การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 3. ในแท็บ ตั้งค่า ให้คลิกที่กล่อง แหล่งข้อมูล จากนั้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้ากล่อง "แหล่งข้อมูล" ประกอบด้วยรายการดรอปดาวน์ที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ให้พิมพ์รายการใหม่ หรือลบรายการที่ไม่ต้องการออก เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว แต่ละรายการควรคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคโดยไม่มีช่องว่าง ตัวอย่างเช่น: ผลไม้,ผัก,เนื้อสัตว์,อาหารสำเร็จรูป

  • ถ้ากล่องแหล่งข้อมูลมีการอ้างอิงไปยังช่วงของเซลล์ (ตัวอย่าง = $A$ 2: $A$ 5) คลิก ยกเลิก และเพิ่ม หรือเอารายการออกจากเซลล์เหล่านั้น ในตัวอย่างนี้ คุณจะเพิ่มหรือลบรายการในเซลล์ A2 ถึง A5 ถ้ารายการมีมากขึ้น หรือน้อยกว่าช่วงต้นฉบับ ให้กลับไปที่แท็บ การตั้งค่า และลบสิ่งที่อยู่ในกล่อง แหล่งข้อมูล จากนั้นคลิกและลากเพื่อเลือกช่วงใหม่ที่มีรายการ

  • ถ้ากล่องแหล่งข้อมูลมีช่วงที่มีชื่อ เช่น แผนก คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อของช่วงนั้นโดยใช้ Excel เวอร์ชันเดสก์ท็อป

หลังจากที่คุณอัปเดตรายการดรอปดาวน์แล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่ารายการดรอปดาวน์ทำงานได้ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ตรวจดูว่า เซลล์กว้างพอหรือไม่ สำหรับการแสดงข้อมูลที่อัปเดตแล้ว ถ้าคุณต้องการลบรายการดรอปดาวน์ ให้ดู ลบรายการดรอปดาวน์ออก

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

สร้างรายการดรอปดาวน์

นำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลไปใช้กับเซลล์

วิดีโอ: สร้างและจัดการรายการดรอปดาวน์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×