การจัดรูปแบบ

การแสดงหรือซ่อนค่าศูนย์

การแสดงหรือซ่อนค่าศูนย์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณอาจตั้งค่าตามที่คุณต้องการเพื่อแสดงค่าศูนย์ในเซลล์ หรือคุณอาจจะใช้สเปรดชีตซึ่งมาพร้อมชุดมาตรฐานการจัดรูปแบบ ซึ่งต้องการให้คุณซ่อนค่าศูนย์ มีหลายวิธีในการแสดงหรือซ่อนค่าศูนย์

บางครั้งคุณอาจไม่ต้องการให้แสดงค่าศูนย์ (0) บนเวิร์กชีตของคุณ แต่บางครั้งคุณก็ต้องการให้แสดง ไม่ว่ามาตรฐานการจัดรูปแบบหรือการกำหนดลักษณะจะต้องการให้แสดงหรือซ่อนค่าศูนย์หรือไม่ก็ตาม วิธีการทำเช่นนั้นได้มีอยู่หลายวิธี

ซ่อนหรือแสดงค่าศูนย์ทั้งหมดบนเวิร์กชีต

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

 2. ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้ ให้เลือกเวิร์กชีต แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงค่าศูนย์ (0) ในเซลล์ต่างๆ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเลขศูนย์ในเซลล์ที่มีค่าศูนย์

  • เมื่อต้องการแสดงค่าศูนย์ (0) เป็นเซลล์ว่าง ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเลขศูนย์ในเซลล์ที่มีค่าศูนย์

ซ่อนค่าศูนย์ในเซลล์ที่เลือก

การซ่อนค่าศูนย์ในเซลล์ที่เลือกด้วยการใช้รูปแบบตัวเลขมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ค่าที่ซ่อนไว้จะปรากฏเฉพาะบริเวณแถบสูตร และจะไม่ถูกพิมพ์ออกมา ถ้าค่าหนึ่งค่าใดในเซลล์เหล่านี้เปลี่ยนเป็นค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ ค่านั้นจะถูกแสดงไว้ในเซลล์ และรูปแบบของค่าจะคล้ายกับรูปแบบตัวเลขทั่วไป

 1. เลือกเซลล์ซึ่งมีค่าศูนย์ (0) ที่คุณต้องการซ่อน

 2. คุณสามารถกด Ctrl+1 หรือบนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก รูปแบบ > จัดรูปแบบเซลล์

  จัดรูปแบบเซลล์ บนแท็บ หน้าแรก

 3. คลิก เลข > กำหนดเอง

 4. ในกล่อง ชนิด ให้พิมพ์ 0;-0;;@ จากนั้นคลิก ตกลง

ถ้าต้องการแสดงค่าที่ซ่อนอยู่ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกเซลล์ที่มีค่าศูนย์ซ่อนอยู่

 2. คุณสามารถกด Ctrl+1 หรือบนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก รูปแบบ > จัดรูปแบบเซลล์

 3. คลิก ตัวเลข > ทั่วไป เพื่อนำรูปแบบตัวเลขเริ่มต้นไปใช้ จากนั้นคลิก ตกลง

ซ่อนค่าศูนย์ที่ถูกคืนค่าโดยสูตร

 1. เลือกเซลล์ที่มีค่าศูนย์ (0)

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรข้างๆ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > เน้นกฎของเซลล์เท่ากับ

 3. ในกล่องด้านซ้าย ให้พิมพ์ 0

 4. ในกล่องด้านขวา ให้เลือก กำหนดการจัดรูปแบบเอง

 5. ในกล่อง จัดรูปแบบเซลล์ ให้คลิกแท็บ ฟอนต์

 6. ในกล่อง สี ให้เลือกสีขาว จากนั้นคลิก ตกลง

แสดงค่าศูนย์เป็นช่องว่างหรือเส้นประ

ใช้ ฟังก์ชัน IF เพื่อทำสิ่งนี้

ข้อมูลในเซลล์ A2 และ A3 ในเวิร์กชีต Excel

ใช้สูตรนี้เพื่อส่งค่าเซลล์ว่างเปล่ากลับมาเมื่อมีค่าเป็นศูนย์

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

ต่อไปนี้เป็นวิธีในการอ่านสูตร ถ้า 0 เป็นผลลัพธ์ของ (A2-A3) ไม่แสดง 0 หรือไม่แสดงอะไรเลย (กำหนดด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ “”) ถ้าไม่เป็นจริง จะแสดงผลลัพธ์ของ A2-A3 ถ้าคุณไม่ต้องการให้เซลล์เป็นช่องว่าง แต่ต้องการแสดงผลลัพธ์อื่นนอกเหนือจาก 0 ให้ใส่เส้นประ “-” หรืออักขระอื่นระหว่างเครื่องหมายอัญประกาศคู่

ซ่อนค่าศูนย์ในรายงาน PivotTable

 1. คลิกรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ วิเคราะห์ ในกลุ่ม PivotTable ให้คลิกลูกศรถัดจาก ตัวเลือก แล้วคลิก ตัวเลือก

 3. คลิกแท็บ เค้าโครงและรูปแบบ แล้วให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เปลี่ยนการแสดงค่าข้อผิดพลาด     เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สำหรับค่าความผิดพลาด ให้แสดง ภายใต้ รูปแบบ ในกล่องดังกล่าว ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการให้แสดงแทนข้อผิดพลาด เมื่อต้องการแสดงข้อผิดพลาดเป็นเซลล์ว่าง ให้ลบอักขระใดๆ ในกล่อง

  • เปลี่ยนการแสดงเซลล์ว่างเปล่า     เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สำหรับเซลล์ว่าง ให้แสดง ในกล่องดังกล่าว ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการให้แสดงในเซลล์ว่าง เมื่อต้องการแสดงเซลล์ว่าง ให้ลบอักขระใดๆ ในกล่อง เมื่อต้องการแสดงค่าศูนย์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ด้านบนของหน้า

บางครั้งคุณอาจไม่ต้องการให้แสดงค่าศูนย์ (0) บนเวิร์กชีตของคุณ แต่บางครั้งคุณก็ต้องการให้แสดง ไม่ว่ามาตรฐานการจัดรูปแบบหรือการกำหนดลักษณะจะต้องการให้แสดงหรือซ่อนค่าศูนย์หรือไม่ก็ตาม วิธีการทำเช่นนั้นได้มีอยู่หลายวิธี

แสดงหรือซ่อนค่าศูนย์ทั้งหมดบนเวิร์กชีต

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

 2. ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้ ให้เลือกเวิร์กชีต แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงค่าศูนย์ (0) ในเซลล์ต่างๆ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเลขศูนย์ในเซลล์ที่มีค่าศูนย์

  • เมื่อต้องการแสดงค่าศูนย์ (0) เป็นเซลล์ว่าง ให้ยกเลิกการเลือกที่กล่องกาเครื่องหมาย แสดงเลขศูนย์ในเซลล์ที่มีค่าศูนย์

ใช้รูปแบบตัวเลขเพื่อซ่อนค่าศูนย์ในเซลล์ที่เลือก

ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อซ่อนค่าศูนย์ในเซลล์ที่เลือก ถ้าค่าในเซลล์หนึ่งของเซลล์เหล่านี้เปลี่ยนเป็นค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ รูปแบบของค่าจะคล้ายกับรูปแบบตัวเลขทั่วไป

 1. เลือกเซลล์ซึ่งมีค่าศูนย์ (0) ที่คุณต้องการซ่อน

 2. คุณสามารถใช้ Ctrl+1 หรือแท็บ หน้าแรก ให้คลิก รูปแบบ > จัดรูปแบบเซลล์

 3. ในรายการ ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง

 4. ในกล่อง ชนิด ให้พิมพ์ 0;-0;;@

หมายเหตุ: 

 • ค่าที่ซ่อนจะปรากฏเฉพาะในแถบสูตร หรือในเซลล์ ถ้าคุณทำการแก้ไขภายในเซลล์ และจะไม่ถูกพิมพ์ออกมา

 • เมื่อต้องการแสดงค่าที่ซ่อนอีกครั้ง ให้เลือกเซลล์ จากนั้นกด Ctrl+1 หรือบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้ชี้ไปที่ รูปแบบ แล้วคลิก จัดรูปแบบเซลล์ ในรายการ ประเภท ให้คลิก ทั่วไป เพื่อนำรูปแบบตัวเลขเริ่มต้นไปใช้ เมื่อต้องการแสดงวันที่หรือเวลาอีกครั้ง ให้เลือกรูปแบบวันที่หรือเวลาที่เหมาะสมในแท็บ ตัวเลข

ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อซ่อนค่าศูนย์ที่ส่งกลับโดยสูตร

 1. เลือกเซลล์ที่มีค่าศูนย์ (0)

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกลูกศรถัดจาก การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ชี้ไปที่ เน้นกฎของเซลล์ แล้วคลิก เท่ากับ

 3. ในกล่องด้านซ้าย ให้พิมพ์ 0

 4. ในกล่องด้านขวา ให้เลือก กำหนดการจัดรูปแบบเอง

 5. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ให้คลิกแท็บ ฟอนต์

 6. ในกล่อง สี ให้เลือกสีขาว

ใช้สูตรเพื่อแสดงค่าศูนย์เป็นว่างหรือเป็นเส้นประ

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน IF

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในเวิร์กชีตเปล่า จะทำให้เข้าใจตัวอย่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

1

2

3

4

5


6

7

A

B

ข้อมูล

10

10

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=A2-A3

ลบจำนวนที่สองออกจากจำนวนแรก (0)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

ส่งกลับเซลล์ว่างเมื่อค่าเท่ากับศูนย์ (เซลล์ว่าง)

=IF(A2-A3=0,"-",A2-A3

ส่งกลับเส้นประเมื่อค่าเป็นศูนย์ (-)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน IF

ซ่อนค่าศูนย์ในรายงาน PivotTable

 1. คลิกรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือก PivotTable ให้คลิกลูกศรถัดจาก ตัวเลือก แล้วคลิก ตัวเลือก

 3. คลิกแท็บ เค้าโครงและรูปแบบ แล้วให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  เปลี่ยนการแสดงค่าความผิดพลาด     เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สำหรับค่าความผิดพลาด ให้แสดง ภายใต้ รูปแบบ ในกล่องดังกล่าว ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการให้แสดงแทนข้อผิดพลาด เมื่อต้องการแสดงข้อผิดพลาดเป็นเซลล์ว่าง ให้ลบอักขระใดๆ ในกล่อง

  เปลี่ยนแปลงการแสดงเซลล์ว่าง    เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สำหรับเซลล์ว่าง ให้แสดง ในกล่องดังกล่าว ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการให้แสดงในเซลล์ว่าง เมื่อต้องการแสดงเซลล์ว่าง ให้ลบอักขระใดๆ ในกล่อง เมื่อต้องการแสดงค่าศูนย์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ด้านบนของเพจ

บางครั้งคุณอาจไม่ต้องการให้แสดงค่าศูนย์ (0) บนเวิร์กชีตของคุณ แต่บางครั้งคุณก็ต้องการให้แสดง ไม่ว่ามาตรฐานการจัดรูปแบบหรือการกำหนดลักษณะจะต้องการให้แสดงหรือซ่อนค่าศูนย์หรือไม่ก็ตาม วิธีการทำเช่นนั้นได้มีอยู่หลายวิธี

แสดงหรือซ่อนค่าศูนย์ทั้งหมดบนเวิร์กชีต

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกตัวเลือก Excelแล้วคลิกประเภทขั้นสูง

 2. ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กชีตนี้ ให้เลือกเวิร์กชีต แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงค่าศูนย์ (0) ในเซลล์ต่างๆ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเลขศูนย์ในเซลล์ที่มีค่าศูนย์

  • เมื่อต้องการแสดงค่าศูนย์ (0) เป็นเซลล์ว่าง ให้ยกเลิกการเลือกที่กล่องกาเครื่องหมาย แสดงเลขศูนย์ในเซลล์ที่มีค่าศูนย์

ใช้รูปแบบตัวเลขเพื่อซ่อนค่าศูนย์ในเซลล์ที่เลือก

ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อซ่อนค่าศูนย์ในเซลล์ที่เลือก ถ้าค่าในเซลล์หนึ่งของเซลล์เหล่านี้เปลี่ยนเป็นค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ รูปแบบของค่าจะคล้ายกับรูปแบบตัวเลขทั่วไป

 1. เลือกเซลล์ซึ่งมีค่าศูนย์ (0) ที่คุณต้องการซ่อน

 2. คุณสามารถกด Ctrl+1 หรือบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ > จัดรูปแบบเซลล์

 3. ในรายการ ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง

 4. ในกล่อง ชนิด ให้พิมพ์ 0;-0;;@

หมายเหตุ: 

 • ค่าที่ซ่อนจะปรากฏเฉพาะในแถบสูตร รูปปุ่ม หรือในเซลล์ถ้าคุณแก้ไขภายในเซลล์และจะไม่ถูกพิมพ์ออกมา

 • เมื่อต้องการแสดงค่าที่ซ่อนอีกครั้ง ให้เลือกเซลล์ จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ชี้ไปที่ รูปแบบ และคลิก จัดรูปแบบเซลล์ ในรายการ ประเภท ให้คลิก ทั่วไป เพื่อนำรูปแบบตัวเลขเริ่มต้นไปใช้ เมื่อต้องการแสดงวันที่หรือเวลาอีกครั้ง ให้เลือกรูปแบบวันที่หรือเวลาที่เหมาะสมในแท็บ ตัวเลข

ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อซ่อนค่าศูนย์ที่ส่งกลับโดยสูตร

 1. เลือกเซลล์ที่มีค่าศูนย์ (0)

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้คลิกลูกศรข้างๆ การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข > เน้นกฎของเซลล์ > เท่ากับ

 3. ในกล่องด้านซ้าย ให้พิมพ์ 0

 4. ในกล่องด้านขวา ให้เลือก กำหนดการจัดรูปแบบเอง

 5. ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ให้คลิกแท็บ ฟอนต์

 6. ในกล่อง สี ให้เลือกสีขาว

ใช้สูตรเพื่อแสดงค่าศูนย์เป็นว่างหรือเป็นเส้นประ

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน IF

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในเวิร์กชีตเปล่า จะทำให้เข้าใจตัวอย่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

ฉันจะคัดลอกตัวอย่างได้อย่างไร

 1. เลือกตัวอย่างในบทความนี้

สิ่งสำคัญ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้ใน Excel 2013 สำหรับ Windows

การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 1. กด CTRL+C

 2. ใน Excel ให้สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

 3. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

สิ่งสำคัญ: ตัวอย่างเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง คุณต้องวางลงในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต

 1. เมื่อต้องการสลับระหว่างการดูผลลัพธ์และการดูสูตรที่ส่งกลับผลลัพธ์ ให้กด CTRL+` (ตัวกำกับเสียงเกรฟ) หรือบนแท็บ สูตร> กลุ่มการตรวจสอบสูตร > แสดงสูตร

หลังจากที่คุณคัดลอกตัวอย่างไปยังเวิร์กชีตเปล่าแล้ว คุณสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

1

2

3

4

5


6

7

A

B

ข้อมูล

10

10

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=A2-A3

ลบจำนวนที่สองออกจากจำนวนแรก (0)

=IF(A2-A3=0,””,A2-A3)

ส่งกลับเซลล์ว่างเมื่อค่าเท่ากับศูนย์ (เซลล์ว่าง)

=IF(A2-A3=0,"-",A2-A3

ส่งกลับเส้นประเมื่อค่าเป็นศูนย์ (-)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน IF

ซ่อนค่าศูนย์ในรายงาน PivotTable

 1. คลิกรายงาน PivotTable

 2. บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือก PivotTable ให้คลิกลูกศรถัดจาก ตัวเลือก แล้วคลิก ตัวเลือก

 3. คลิกแท็บ เค้าโครงและรูปแบบ แล้วให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  เปลี่ยนการแสดงค่าความผิดพลาด     เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สำหรับค่าความผิดพลาด ให้แสดง ภายใต้ รูปแบบ ในกล่องดังกล่าว ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการให้แสดงแทนข้อผิดพลาด เมื่อต้องการแสดงข้อผิดพลาดเป็นเซลล์ว่าง ให้ลบอักขระใดๆ ในกล่อง

  เปลี่ยนแปลงการแสดงเซลล์ว่าง    เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สำหรับเซลล์ว่าง ให้แสดง ในกล่องดังกล่าว ให้พิมพ์ค่าที่คุณต้องการให้แสดงในเซลล์ว่าง เมื่อต้องการแสดงเซลล์ว่าง ให้ลบอักขระใดๆ ในกล่อง เมื่อต้องการแสดงค่าศูนย์ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×